Tørklædesag lander hos Thor P.

16x9

Enhedslisten kræver hurtig afklaring af Folke-tingets regler om hoved-beklædning

Enhedslisten kræver hurtig afklaring af Folketingets regler om hovedbeklæd­ning. Kravet kommer, fordi Dansk Folkepartis medlem af Folketingets Præsidium, Søren Espersen, truer med at stoppe Enhedslistens folketing­suppleant Asmaa Abdol-Hamid, hvis han sidder i formandsstolen den dag, hun måtte træde op på tingets talerstol iført sit muslimske tørklæde.

Partiets folketingsgruppe har i dag opfordret Folketingets for­mand, Thor Pedersen (V), til at indskærpe de gældende regler over for Søren Espersen.

"Vi håber på et hurtigt svar fra dig, da vi går ud fra, at du er enig med os i, at det er vigtigt, at Søren Espersen ikke får held til at sende det signal, at en stor gruppe af den danske befolkning, kvinder med tørklæde, er forhindret i at deltage i det politiske arbejde i Folketinget", skriver folketingsgruppen.

Asmaa Abdol-Hamid er førstesuppleant for Johanne Schmidt-Nielsen hos Enhedslisten.

Allerede nu har Folketingets Præsidium planlagt et seminar i april, hvor spørgsmålet skal drøftes, og der skal udstikkes nye retningslinjer.

Søren Espersen vil gøre alt, hvad han kan for at få forbudt "enhver form for hovedbeklædning i folketingssalen, hvad enten det drejer sig om klaphatte, nissehuer, tørklæder eller burkaer". Det vil han gøre klart for Asmaa Abdol-Hamid, hvis hun skulle blive indkaldt i morgen, uden at præsidiet forinden har drøftet sagen.

Mens hverken Thor Pedersen eller De Konservatives medlem af præsidiet, Helge Adam Møller, har ønsket at kommentere sagen, før det fem mand store præsidium mødes, så afviser både Socialdemokraternes Svend Auken og SF's Holger K. Nielsen på forhånd et sådan tørklædeforbud.

Modsat de folkevalgte er der ingen slinger i valsen for de ansatte. Ifølge Folketingets uniformsreglement er det tilladt at gå med religiøst begrundet hovedbeklædning. Eneste krav til tørklædet er, at det bliver udleveret af Folketinget selv, så det på den måde passer til den øvrige uniform.