Borgerligt opgør om retspolitikken

16x9

Standardløsningen med højere straf for verserende problemer som optøjer og ildspåsættelser får nu flere til at efterlyse andre svar. Deriblandt tid­ligere justitsminister Hans Engell, skriver Berlingske Tidende.

"Hver gang, en sag opstår, øger rege­ringen strafferammen. Det er for smart i forhold til borgerlig retspolitik. Det bør også handle om forebyggelse og præventiv indsats. Jeg efterlyser ba­lance, så vi ikke ender med, at halv­delen af befolkningen kommer i fæng­sel," siger Hans Engell med adresse til den justitsminister Lene Espersen.

Populistisk
Også den borgerlige debattør og meningsdanner Morten Albæk er blevet godt og grundigt træt af Fogh­regeringens retspolitik.

"Det er for populistisk og for letkøbt, at regeringen bygger sin retspolitik så ensidigt på højere straffe, bare fordi det er populært i befolkningen," siger Morten Albæk og tilføjer:

"Dét at være borgerlig betyder ikke, at man skal ignorere fakta og faglig ekspertise. Når det er sådan, at hårdere straffe ikke på nogen som helst måde får kriminaliteten til at falde, så bør man lade være med at være så konservativ, at man bliver ved med at skrue på ventilen for højere straffe."

Voldsanmeldelser stiger
Siden 2001 er antallet af voldsanmeldelser steget fra 10.080 til 11.628 i 2006. Også fængselsinspektøren fra Horsens Statsfængsel, Jørgen Bang, der samtidig er konservativt medlem af byrådet i Horsens siger:

"Jeg kan godt se, at der er behov for, at den enkelte borger kan se, at man bliver straffet for at begå kriminalitet. På den anden side nytter det heller ikke, at man tror, at man kan straffe sig ud af det, for det kan man ikke. Man er nødt til at sætte ind med behandlingsprogrammer. Det gør vi også, men der kan gøres endnu mere."

Lene Espersen ikke enig
Justitsminister Lene Espersen (K) siger, at opfattelsen af, at regeringen kun går ind for strengere straffe er helt og aldeles forkert.

"Jeg oplever utrolig ofte, at det er som om, kameraerne bliver slukket og mikrofonerne smidt væk, når jeg begynder at tale om forebyggelse," siger hun og fortæller, at Danmark nu takket være præventiv indsats har historisk rekord i, at færrest mulige ender i kriminalitet efter afsluttet fængselsophold.

Hun tegner dog langtfra alene den hårde retspolitik. Siden 2001 har den taget en drejning, så der tales om hårdere straffe lige fra Socialdemokraterne til Dansk Folkeparti. Men nu siger flere Venstrefolk også stop.

"Det er irrelevant at gå videre med at hæve straffen," siger Karsten Nonbo, Venstres medlem af retsudvalget. Partifællen Eyvind Vesselbo tilføjer, at tiden er inde til at ændre fokus fra strengere straf til præventiv indsats.

Lene Espersen siger, at hun ikke har planer om at ændre på voldsparagrafferne.

"Rigtig meget handler om forebyggelse. Grunden til meget vold er jo indtagelse af alkohol, eller at folk har svært ved at håndtere deres vrede. Det skal man straffes for, men man skal da også hjælpes," siger hun.