TV 2 Echo

50-året for fri abort: Vi skal stadig kæmpe for retten

For 50 år siden blev loven om fri abort vedtaget i Danmark. Men vi skal blive ved med at tale om retten herhjemme, mener direktør i Mødrehjælpen.

Siden 1973 har der været fri abort i Danmark, så kvinder selv har kunnet bestemme, om de vil have en abort eller ej.

Grænsen har siden dengang ligget på 12 uger, og hvis man er længere henne end 12 uger, kan man søge abortrådet om en abort senere i graviditeten – langt de fleste får dog aborten før de 12 uger.

Fri abort i Danmark

  • Fri abort blev vedtaget i Folketinget 24. maj 1973 og trådte i kraft i Danmark 1. oktober 1973
  • Grænsen for den fri abort har siden dengang ligget på 12. svangerskabsuge og har ikke været ændret siden loven blev vedtaget
  • Hvis man vil have en abort efter 12. svangerskabsuge, skal man søge om at få en abort
  • I 1975 blev der foretaget 28.000 aborter i Danmark.
  • I en etårig periode fra juli 2021 til 2022 fik 12.999 kvinder en abort i Danmark

Kilde: Retsinformation.dk og Sundhed.dk

Men selvom at den fri abort i dag kan fejre 50-års fødselsdag, så er det stadig en ret vi skal kæmpe for, mener læge og tidligere lektor i medicinsk kvinde- og kønsforskning Birgit Petersson.

I 1966 fik hun selv en abort. Hun var i gang med at læse til læge, og besluttede at tage til Polen for at få en abort, da det stadig var ulovligt at få en i Danmark.

- Der var ikke nogen tvivl, forklarer hun.

Vi skal kæmpe for retten

Birgit Petersson ser retten til abort som "det væsentligste i retten til at bestemme over sin egen krop" – også her på 50-året for den fri abort.

- Men vi ser verden over, at politikere fjerner retten til abort – derfor skal vi huske, at den ret ikke er en selvfølge, siger hun.

Når hun retter blikket ud i verden, har hun set flere eksempler på, at retten til abort er indskrænket.

I USA omstødte højesteret sidste år den skelsættende Roe mod Wade fra 1973, der har sikret kvinders forfatningssikrede ret til abort i hele USA.

Indtil videre har 14 stater valgt at forbyde abort helt. Det viser en oversigt, som The New York Times har lavet.

Birgit Petersson peger på, at vi kan hjælpe borgerne i USA og Polen ved at tale om vores rettigheder herhjemme.

- Som kvinde skal man være solidarisk med kvinderne i de lande, hvor man er gået ind med et forbud. Ligesom vi har været solidariske med kvinderne i Irland, siger Birgit Petersson.

I Irland stemte det irske parlament i 2018 ja til en lov, som gav kvinder mulighed for abort efter 30 år med forbud mod abort.

Pres fra andre lande

Ninna Thomsen, der er direktør i Mødrehjælpen, har også lagt mærke til tendenserne i verden.

Hun forklarer, at der lige nu er et ”pres” fra lande som Polen og USA, hvor der er en ”restriktiv lovgivning og ophedet debat”.

- De diskussioner er globale. Så når kvinder søger efter informationer om abort på nettet, så kan de lige så godt komme ind på en amerikansk fundamentalistisk side, siger Ninna Thomsen.

Derfor mener også hun, at vi skal blive ved med at tale åbent om og kæmpe for den rettighed, også selvom at der ikke er noget, der tyder på, at den fri abort er truet i Danmark.

- Det er en grundlæggende værdi i Danmark, det skal vi genbekræfte os i og holde i hævd, siger Ninna Thomsen.

Ikke kommet af sig selv

Ninna Thomsen forklarer, at den fri abort ikke er noget, vi bare sådan skal tage for givet. Især ikke, når man tænker tilbage på, hvordan kvinder har kæmpet for at få fri abort.

- Det har været en hård kamp igennem årtier, hvor der har være illegale aborter, og kvinder har kæmpet for de her rettigheder, og hvor læger og jordemødre har brudt loven for at få fri abort.

Ninna Thomsen og Birgit Petersson mener begge, at samtalen om abort kunne være mere fri.

Et tabu

Personlige historier kan være med til at nuancere og aftabuisere debatten og snakken om abort, vurderer Ninna Thomsen.

- Aborten er fri, men samtalen om aborten er ikke fri. Så der tror jeg, at en debat kan gøre noget godt. Plus det kan munde ud i mindre justeringer så den bliver mere up to date, siger Ninna Thomsen.

Når man spørger Birgit Petersson om, hvad hun tænker om, at abort stadig er et tabu, er svaret rimeligt klart: Hun synes, at samtalen skal være mere åben.

- Jeg kan jo høre, at der er masser kvinder, der ikke taler om det. Og det burde være naturligt, at man nævnte det, så ens nærmeste ved det.