Nyheder

Dobbeltmorderen har afsonet 39 år – og har stadig ingen udsigt til frihed

Danmarks længst siddende fange, Naum Conevski, vil gerne afsone i hjemlandet. Men Kriminalforsorgen tør ikke at sende ham hjem.

74-årige Naum Conevski hælder kaffen helt op til kanten i to plastickopper. Skubber paptallerkenen med en kvart sandkage hen over bordet. Supplerer med en kop juice og fyldte chokolader.

- Værsgo. Spis nu noget kage. Drik din kaffe. Er den god nok? Er den stadig varm?

Gennem tiden har et væld af psykiatere, jurister og sagsbehandlere været igennem Conevskis kaffebord i besøgslokalet på Psykiatrisk Center Sct. Hans, før de kunne tale med manden, der har været indespærret længere end nogen andre fanger i Danmark. Det gælder også denne dag, hvor han medvirker i et interview til TV 2s dokumentar 'Låst inde for livet'.

- Jeg vil hjem nu. Jeg har fået nok. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal sidde længere bag tremmer end nogen andre i Danmark, siger Naum Conevski.

Mens han fortæller, sender bivirkninger af antipsykotisk medicin konstant rystelser gennem hans krop. Hans skuldre hænger, han har fået topmave, og håret er hvidt og tyndt. Men på øjnene og næsen kan man stadig genkende den mand, der i sommeren 1984 prægede forsiderne af landets aviser. Dengang 3 unge mænd mellem 16 og 20 år lagde sig til at sove under åben himmel ved siden af et bål, da de pludselig blev vækket af en ukendt taxachauffør med en revolver i hånden. De blev kommanderet rundt, truet og lidt efter blev to dræbt med nakkeskud. Den tredje flygtede og slap med et strejfskud i kraven.

Få måneder efter blev Conevski anholdt og fængslet.

Alt sammen for 39 år siden. Alligevel er der den dag i dag ingen udsigt til, at "Dobbeltmorderen fra Makedonien" nærmer sig friheden.

Berygtet og frygtet fange

 1. 1968

  1. Naum Conevski kommer til Danmark fra det daværende Jugoslavien i 1968 og arbejder blandt andet som taxachauffør.

 2. 1984

  1. To unge mænd bliver dræbt med nakkeskud på Femøren i København. Få måneder senere bliver Conevski anholdt og sigtet for dobbeltdrab, røverier og en voldtægt.

 3. 1985

  1. Conevski bliver vurderet egnet til straf, idømt livsvarigt fængsel og udvisning for bestandig.

 4. 1986

  1. Conevski bliver stadig mere psykisk uligevægtig, truer fængselspersonalet og forsøger at få indsmuglet en pistol.

 5. 1987

  1. Der bliver indrettet særligt sikrede celler til Conevski, som får kaldenavnet "Danmarks farligste fange".

 6. 1988

  1. Efter overfald på to fængselsbetjente bliver Conevski overført til sikret psykiatrisk hospital, hvor han påbegynder årtiers behandling med antipsykotisk medicin.

 7. 1998

  1. Trods protester fra politiet og stor offentlig debat bliver Conevski overført til det mindre sikre Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde, hvor han i dag stadig afsoner sin livstidsdom.

 8. 1999

  1. Den første embedsmandsdelegation bliver sendt til Makedonien for at undersøge mulighederne for at overføre Conevski til afsoning i hjemlandet.

 9. 2000

  1. Seneste kendte tilfælde, hvor Conevski har været aggressiv, er, da han i forbindelse med et skænderi om en fjernbetjening slår en medpatient i hovedet.

 10. 2002

  1. Conevski får tilladelse til at gå på udgang til centrum i Roskilde sammen med to plejere fra Sct. Hans.

 11. 2022

  1. For fjerde gang bliver en ekspertdelegation sendt til Nordmakedonien for at besigtige hospitaler med henblik på at overføre Conevski til afsoning i hjemlandet.

 12. 2023

  1. Conevski får afslag på prøveløsladelse og overførsel til åben afdeling. Kriminalforsorgen overvejer fortsat, om han skal overføres til afsoning i hjemlandet. 

Han har lige fået endnu et afslag dateret 18. april:

- Se her, jeg har lige fået brev fra Kriminalforsorgen. De skriver det samme som de andre gange. De vil ikke lukke mig ud. De røvhuller, siger Conevski og langer en konvolut over bordet.

Alvorlig kriminalitet og medieomtale

Indeni ligger et fire sider langt brev, som viser, at Herstedvester Fængsel anbefaler at tage første skridt af en udslusning af Conevski ved at flytte ham fra lukket til åbent afsnit.

Det er fortsat fængselsvæsenet, som har ansvar for Conevski, selvom han tre år efter sin livstidsdom blev erklæret psykisk syg og lige siden har været indlagt på psykiatrisk hospital. Skiftende psykiatere på Sct. Hans har i årtier anbefalet det samme, ligesom Retslægerådet nu også bakker op for at påbegynde en udslusning ved at overføre ham til åbent afsnit, hvor der er mindre personale og friere rammer til at forlade afdelingen.

Alligevel lyder afgørelsen fra Direktoratet for Kriminalforsorgen:

"At du meddeles afslag på overførsel til åbent afsnit på Psykiatrisk Center Sct. Hans, og at du ikke på nuværende tidspunkt kan prøveløslades".

Begrundelsen lyder blandt andet, at Conevski har begået meget alvorlig kriminalitet, at der er meget medieomtale af hans sag, og at der skal tages hensyn til pårørende i forbindelse med hans kriminalitet.

- Det er fuldstændig grotesk. Det er de samme argumenter, der går igen og igen. Det giver ingen mening at holde Conevski indespærret så længe, siger hans advokat gennem mange år, Bjørn Elmquist, og fortsætter:

- Det er meget lang tid siden, at Conevski har været farlig for nogen som helst. Han har i årtier ikke gjort en flue fortræd, og alligevel er der nogen i systemet, der bliver ved med at spænde ben for, at han på den ene eller anden måde kan komme tilbage til sit hjemland, siger Bjørn Elmquist.

Han hæfter sig blandt andet ved, at den nu afdøde firedobbelte politimorder Palle Sørensen blev løsladt efter knap 33 års afsoning af en livstidsstraf, og at Conevski dermed overhalede ham allerede for seks år siden og fortsat ikke har udsigt til at blive løsladt.

Vil gerne afsone i hjemlandet

Ud over muligheden for at komme på åben afdeling og blive prøveløsladt forsøger Conevski – støttet af læger og advokater – også en alternativ vej. Nemlig at blive sat på et fly ledsaget af politiet og overført til fortsat afsoning på et tilsvarende retspsykiatrisk hospital i Nordmakedonien.

- Jeg er ligeglad, om jeg bliver løsladt eller skal afsone på en lukket afdeling. Jeg vil bare gerne hjem, så jeg kan se min familie, inden jeg dør, siger han.

Meget taler for, at det kunne være en rimelig ukompliceret ekspeditionssag, ligesom så mange andre udlændinge bliver overført til afsoning i hjemlandet. Og ligesom danskere, der er dømt i udlandet, rutinemæssigt bliver hentet hjem til afsoning i Danmark. Men Conevskis sag er alt andet end ukompliceret. Sagsakterne fylder tusindvis af sider og har optaget Justitsministeriet og Kriminalforsorgens jurister i årtier.

Udfordringen er, at Conevski lider af en kronisk paranoid psykose, som blandt andet betyder, at han benægter alle de alvorlige forbrydelser, han er dømt for. Og han er bitter på politiet i en grad, så han i mange år har truet konkrete politifolk på livet. Det gælder især den kriminalassistent, som i 1984 var efterforskningsleder i sagen om dobbeltdrabet på Femøren.

- Hvis jeg møder ham, så slår jeg ham ihjel, lyder det jævnligt fra Conevski.

Senest har han modificeret sine trusler, som i interviewet her med TV 2.

- Jeg vil ikke længere slå ham ihjel. Nu vil jeg spytte ham i ansigtet, hvis jeg møder ham, siger Conevski.

Svært at give en garanti

Ifølge psykiatere er den type trusler en del af Conevskis sygdom. På Psykiatrisk Center Sct. Hans mener de ikke, at han er farlig. Blandt andet fordi han i mange år ikke har vist tegn på aggression, og fordi han i dag er stærkt svækket efter mange års medicinering, dårligt helbred og mentale følger af 39 års indespærring.

Omvendt kan lægerne på Sct. Hans ikke garantere, at Conevski er ufarlig, hvis hans behandling med antipsykotisk medicin pludselig bliver afbrudt. Og da man ikke forsøgsmæssigt vil afbryde behandlingen af en kronisk sindssyg patient, har det ikke været muligt at levere den dokumentation, som Justitsministeriet har krævet for at overføre Conevski til afsoning i hjemlandet.

Derfor sendte ministeriet allerede i 1999 en delegation af jurister og psykiatere til Nordmakedonien for at besigtige forholdene og forberede overførsel af Conevski. På det tidspunkt pressede også de makedonske myndigheder på for at få Conevski overført til afsoning i hjemlandet. Den nåede helt op til landets daværende præsident Kiro Gligorovs skrivebord, da han i et brev til dronning Margrethe bad om hendes hjælp.

- Deres højhed, jeg har taget mig den frihed at rette denne appel til Dem personligt i tillid til, at Deres menneskelighed og medfølelse vil tvinge dem til at handle til fordel for Hr. Naum Conevski og facilitere hans overførsel til Makedonien, hvor han fortsat vil afsone sin dom, stod der i brevet.

Alligevel blev det et afslag, da daværende justitsminister Frank Jensen (S) året efter traf afgørelse i sagen. Med henvisning til, at både sikkerheden og den lægelige behandling i det fattige Nordmakedonien var for ringe – dog med den kattelem, at hvis Conevski blev overført til åbent afsnit på Sct. Hans, ville ministeriet genoverveje afslaget.

Conevski-delegationer på stribe

Siden er der sendt nye delegationer afsted i takt med, at hospitaler og fængsler i Nordmakedonien er moderniseret. I alt har fire Conevski-delegationer fra Kriminalforsorgen været afsted, og de sidste to gange har det resulteret i, at delegationen anbefalede overførsel.

Senest besøgte en Conevski-delegation i januar sidste år det psykiatriske Hospital i Negorci tæt på grænsen til Grækenland. Her er der to meter højt hegn, tremmer for vinduerne, og både sikkerhed og medicinsk behandling svarer ifølge delegationen til den afdeling på Sct. Hans, hvor Conevski har afsonet 23 år af sin straf. Derfor lød konklusionen:

”Delegationen skal anbefale, at Nordmakedonien anmodes om overtagelse af straffen med utvetydig og begrundet anbefaling af, at han placeres i lukket afsnit i Negorcis psykiatriske hospital”.

Om det denne gang vil lykkes Conevski at komme tilbage til sit hjemland, hvor han har en kone, tre børn og tre børnebørn, er fortsat uvist. Spørgsmålet er fortsat til vurdering i Direktoratet for Kriminalforsorgen, som ikke vil udtale sig til TV 2 om konkrete sager.

Tidligere har det taget op mod to år at nå frem til en afgørelse, selvom Ombudsmanden gentagne gange har kritiseret Justitsministeriet for langsommelighed i Conevski-sagen.

- Hele det her mangeårige forløb er grotesk. I alle mulige andre sager gælder det om at få dømte kriminelle så hurtigt ud af Danmark som muligt. Men i Conevskis tilfælde er det, som om systemet slår knuder på sig og fuldstændig ignorerer den omfattende kritik fra Ombudsmanden. Nu har jeg givet den videre til en anden advokat, som må tage over fra mig, siger Bjørn Elmquist. Han er 84 og stoppede i sidste måned som advokat.

Conevski pakker resterne af sin kage sammen. Han tager sin termokande og trykker på en knap ved døren. Lidt efter bliver han fulgt tilbage til sin afdeling, hvor han sidder sammen med andre sindssyge kriminelle på Danmarks største retspsykiatriske hospital – som har en stadig længere venteliste og en pris i omegnen af et par millioner kroner om året per patient.

- Jeg tror, at jeg har fem til seks år tilbage at leve i. Jeg har fået nok. Jeg vil ikke være i Danmark længere, lyder fra Conevski.

Se dokumentar-serien 'Låst inde for livet' på TV 2 Play.

Lyt til podcastserien 'Låst inde for livet', hvor du finder dine podcasts.