Mens ny undersøgelse dumper mange daginstitutioner, går det anderledes godt i Troldhøj

En daginstitution i Roskilde har vundet prisen som Årets Dagtilbud, og her peges der blandt andet på, at børn ikke altid skal være glade.

Tenna Kristensen har sin datter Karla på armen, en lille ny i maven og en klar plan for fremtiden.

Hendes kommende barn skal, præcis som storesøsteren, gå i daginstitutionen Troldhøj i Roskilde, hvor TV 2 møder hende fredag.

- Jeg er altid tryg ved at aflevere mit barn her, og jeg ville have det langt sværere med at skulle aflevere i for eksempel en københavnsk vuggestue, hvor der ikke var samme overskud og tid til børnene, siger hun.

Troldhøj vandt i 2020/2021 prisen for Årets Dagtilbud og har derfor fra sin piedestal kunnet læse den nye – og forholdsvis nedslående - undersøgelse af kvaliteten på institutionsområdet udarbejdet for Børne-og Undervisningsministeriet.

Vi skal ikke altid bare sige: 'Ihh, hvor har det været en god dag'

Ronni Mathiasen, pædagogisk leder

Undersøgelsen landede torsdag aften og konkluderede blandt andet, at læringsmiljøet i flere af landets daginstitutioner for de 0-2-årige er af decideret utilstrækkelig kvalitet.

Så hvad har Troldhøj, der både har vuggestue og børnehave, gjort for at knække koden?

Langt flere uddannede pædagoger

Tenna Kristensen, der til daglig er skolelærer, men for nuværende er på barsel, mener især, at pædagogernes nærvær og kommunikation er i top. Både til børnene, forældrene og hinanden.

- Man kan også mærke en glæde, når de er sammen med børnene. Jeg har aldrig oplevet, at der ikke var overskud, siger hun.

Hun fremhæver derudover stedets mange uddannede pædagoger, og det er da netop også en pointe, som institutionens pædagogiske leder, Ronni Mathiasen, nævner som årsag til stedets succes.

Han fortæller, at han som leder har besluttet, at 75 procent af stedets ansatte skal være uddannede pædagoger. Derudover bruger Troldhøj heller ingen vikarer.

Det ”handler om prioriteringer”, forklarer han.

- For jeg ved, det skaber bedre kvalitet for børnene.

Trist Tesfaye

Den nye undersøgelse viste blandt andet, at blot 48 procent af personalet rundt omkring i dagplejerne og vuggestuerne består af uddannede pædagoger.

En udfordring, børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye også er bevidst om.

- Lige så snart Folketinget har vedtaget finansloven mandag, skal vi finde ud af, hvordan vi sikrer, at mange af de ufaglærte, der i dag er sammen med vores børn, får lidt flere pædagogiske kompetencer, siger han fredag til TV 2.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på observationer, interviews, kommunedata og registerdata. I alt er der gennemført observationer på 170 stuer landet over fordelt på 97 daginstitutioner. Institutionerne er tilfældigt udvalgt.

Observationerne er gennemført af eksterne certificerede observatører, der var til stede i dagtilbuddet en hel dag. Og der er i hver daginstitution gennemført observationer på to stuer for 0-2-årige børn.

Observatørerne har vurderet inden for tre områder: relationer, fysiske omgivelser og leg og aktivitet. 

Kilde: VIVE & EVA

Ministeren er ”trist” over den nye undersøgelses konklusioner og lover at gøre "alt", hvad han kan, for at sikre en god kvalitet i landets dagtilbud.

Tesfaye hæfter sig også ved, at institutioner med samme økonomiske ramme kan score både meget højt og meget lavt på diverse kvalitetsparametre.

For ifølge Tesfaye er det et tegn på, at løsningerne på problemerne ikke blot kan hentes i større pengeposer.

- Vi bliver også nødt til at diskutere den pædagogiske kvalitet. Så jeg drømmer om en sommer med fuld skrald på de pædagogiske diskussioner i landets daginstitutioner og de kommunale forvaltninger, siger han.

Og har kommunerne brug for inspiration til diskussionerne, byder Ronni Mathiasen fra Troldhøj gerne ind. Han peger på flere grunde til, at institutionen vandt Årets Dagtilbud.

Børn behøver ikke altid være glade

Det gælder blandt forberedelsestid til pædagogerne, systematisk feedback på løsningen af de forskellige opgaver, og masser af fokus på leg med børnene.

Et kritikpunkt fra den nye rapport går netop på, at flere daginstitutioner ikke prioriterer leg højt nok.

- Leg er det allervigtigste for børn. Så hvis vi ikke er der, hvor legen er, så har vi jo ikke løst vores opgave, siger han, men understreger samtidig, at pædagogerne også skal kunne trække sig og lade børnene fortsætte legen selv.

Derudover mener den pædagogiske leder, det er vigtigt at gøre op med tanken om, at børn nødvendigvis altid skal rende rundt og være glade hele tiden.

- Nej, børn skal lære deres følelser at kende og være i dem. Det er ret afgørende for at danne og udvikle et menneske, siger han.

Derfor skal forældrene heller ikke forvente, at pædagogerne blot lirer en standardiseret frase af, når de henter deres børn hos Ronni Mathiasen og hans kolleger.

- Vi kan godt finde på at sige, deres dreng har bøvlet meget med sine venskaber, men at det har været godt for hans udvikling. Vi skal ikke altid bare sige: ’Ihh, hvor har det været en god dag, og han har været så glad’, lyder det.

Det er et fagudvalg med repræsentanter fra blandt andre pædagogernes fagforening (BUPL), fagforeningen FOA, som primært repræsenterer offentligt ansatte, Forældrenes Landsorganisation (FOLA) og Kommunernes Landsforening (KL), der vælger vinderen af Årets Dagtilbud

Formålet er at sætte fokus på dygtige pædagoger i dagtilbud landet over.