Seks medarbejdere mistænkes for uberettiget at have læst 13-årig piges journal

6 medarbejdere i Region Sjælland mistænkes for uberettiget at have forsøgt at tilgå journal til 13-årig pige fra Sydvestsjælland i bortførelsessag.

Der er konstateret 6 tilfælde af uberettiget opslag i journalen på den 13-årige pige fra Sydvestsjælland i bortførelsessag.

Det oplyser Region Sjælland til TV 2.

- De fleste opslag hos Region Sjælland har været berettiget, men der er foreløbigt konstateret seks tilfælde, hvor vi på det foreliggende vurderer, at det er uberettigede opslag. Vi er i fuld gang med at undersøge tingene til bunds, lyder det fra regionen.

Seks har kunnet læse i journalen

Til DR siger regionsformanden, Heino Knudsen, at de 6 medarbejdere i Region Sjælland, som undersøges, har kunnet læse i den 13-årige piges journal.

- Det er helt uacceptabelt, hvis nogen af ren nysgerrighed snager i en journal, og det har jeg nærmest ikke ord for, siger han.

- Vi har at gøre med et barn, som allerede har været udsat for forfærdelige oplevelser, og det er ikke til at bære. Jeg tager den kraftigste afstand fra, hvis nogen har været inde og kigge i de her journaler uden at have haft en grund til det.

Heino Knudsen forklarer, at hele forløbet nu bliver kortlagt. Han vil derfor ikke gå nærmere ind i det, da han bliver spurgt, hvorfor der ikke er en form for sikring på journalen i en sådan sag.

Medarbejdere sendt hjem

Ifølge TV 2s oplysninger findes der to journalsystemer, hvor ansatte i regionen kan slå op i patientjournaler. I det ene system er den 13-årige piges journal blevet skærmet, men i det andet system er det ikke tilfældet.

Ifølge TV 2s oplysninger er Sundhedsplatformen det ene system, hvor journalen er skærmet. Det andet, hvor journalen ikke er skærmet, hedder den Præhospitale Patientjournal (PPJ).

Både medarbejdere i Region Sjælland og Region Hovedstaden er mistænkt for at forsøge at læse den 13-åriges journal.

Region Hovedstaden meddelte onsdag aften, at et antal medarbejdere var blevet hjemsendt i regionen samt Region Sjælland.

Det er de blevet, mens det undersøges, om de har kigget i journalen af faglige grunde.