Officerer fik transporteret private motorcykler fra USA til Danmark på Forsvarets regning

Ekspert kalder det et personalegode, som ikke bør benyttes i staten, og mener, Rigsrevisionen bør gå ind i sagen. Minister har bedt om en redegørelse.

I 2017 skabte det stor opstandelse, da det kom frem, at en DR-korrespondent fik transporteret sin kones hest til USA på licensbetalernes regning – knap 70.000 kroner kostede transporten af hesten.

Nu viser det sig, at Forsvarets udstationerede officerer i USA har en forkærlighed for en anden slags hestekræfter, nemlig motorcykler.

Alene sidste år fik fem officerer transporteret seks motorcykler over Atlanten for i alt 246.000 skattekroner. Det viser en aktindsigt hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Reglerne siger, man kan gøre det, så hvorfor skulle jeg ikke gøre det?

Officer i Forsvaret

At så mange officerer får transporteret deres private motorcykler med sig på Forsvarets regning, ligner et personalegode, som man ikke bør benytte i staten, mener Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet:

- Det er påfaldende, hvis mange officerer pludselig opdager glæden ved at køre på motorcykel under deres udstationering i USA. Transporten af en motorcykel fra USA til Danmark kan være en ret kostbar affære, og der kan være gode penge at tjene ved et videresalg i Danmark, siger professoren.

Per Nikolaj Bukh mener derfor, Rigsrevisionen bør undersøge sagen.

- Det ligner, at Forsvaret aflønner i naturalier, som er skattepligtige. Den slags aflønninger er slet ikke mulig i den offentlige sektor, siger han.

Audi Q7 og Harley Davidson

Da en officer sidste år skulle have sin Harley Davidson Road King-motorcykel med hjem til Danmark, skulle der konstrueres en særlig transportkasse til motorcyklen. Med toldudgifter kostede transporten 77.000 skattekroner.

En anden officer skulle have to motorcykler med hjem til Danmark. Her løb regningen op i knap 70.000 kroner.

En officer udstationeret i Virginia Beach skulle udover en motorcykel også have en Audi Q7 med hjem til Danmark. Regningen for transport af bilen lød på i alt 48.230 kroner – en regning som officeren selv skulle have betalt, men som FMI fejlagtigt endte med at betale.

Fejlen blev opdaget, efter TV 2 bad om aktindsigt i fakturaen, hvorefter officeren nu er blevet opkrævet beløbet for Audi'en.

Det er klart, at der skal være styr på pengene

Troels Lund Poulsen (V), fungerende forsvarsminister

Da TV 2 spørger den konkrete officer, om det var nødvendigt for hans udstationering at få transporteret både en motorcykel og en bil over Atlanten, lyder svaret:

- Det har sgu da ikke været nødvendigt, men reglerne siger, man kan gøre det, så hvorfor skulle jeg ikke gøre det?

Du tænkte ikke over, at det kunne være, at det sender et kedeligt signal?

- Altså, hvad er det for en formulering af et spørgsmål? Selvfølgelig tænker jeg over, hvad jeg laver. Jeg er en voksen mand, jeg har været chef i Forsvaret i generationer, siger officeren.

Motorcykler på Forsvarets regning

 1. En motorcykel

  Forsvaret betalte 76.735 kroner for transporten af en Harley Davidson Road King.

 2. En motorcykel og en Audi Q7

  Forsvaret betalte 33.740 kroner for transport af en motorcykel og 48.230 kroner for transport af en Audi Q7.

 3. En motorcykel

  Forsvaret betalte 33.740 kroner for transporten af en motorcykel.

 4. To motorcykler

  Forsvaret betalte 67.480 kroner for transporten af to motorcykler.

 5. En motorcykel

  Forsvaret betalte 33.920 kroner for transporten af en motorcykel.

TV 2 har anmodet FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse) om aktindsigt i flyttefakturaer, hvor de samlede udgifter overstiger 100.000 kroner, og har modtaget 14 fakturaer fra 2022. Alle 14 fakturaer vedrører flytninger til eller fra USA.

Ekstravagant og bekymrende

Kritikken er på det seneste haglet ned over Forsvarsministeriet og de underliggende styrelser for manglende økonomistyring, soldaters misbrug af Forsvarets kreditkort til seksuelle ydelser og ikke mindst afsløringen af, at en ledende medarbejder hos FMI havde forsøgt at overføre knap 2 millioner kroner til sig selv – et beløb, som ifølge FMI nu er vokset til 2,8 millioner kroner.

Ifølge den såkaldte udetillægsordning har Forsvarets udstationerede faktisk mulighed for at få transporteret en motorcykel med hjem til Danmark.

Alligevel vækker det undren hos en række forsvarsordførere, at så mange officerer vælger at få transporteret deres private køretøjer over Atlanten.

Hvis reglerne er fulgt, må reglerne laves om, mener de.

Så kan det ikke nytte noget, at vi bruger penge på sådan noget pjat

Lise Bech, forsvarsordfører, Danmarksdemokraterne

- Hvis det her vitterligt er inden for rammerne af praksis, så tror jeg, vi må konstatere, at Forsvaret har en gammeldags kultur, siger forsvarsordfører Carsten Bach fra Liberal Alliance, der bakkes op af forsvarsordfører fra Danmarksdemokraterne, Lise Bech.

- Forsvaret har brug for alle de økonomiske midler, der overhovedet kan fremskaffes. Så kan det ikke nytte noget, at vi bruger penge på sådan noget pjat, siger hun.

Samme toner lyder fra Anne Valentina Berthelsen, der er forsvarsordfører i SF.

- Det lyder både ekstravagant og bekymrende, for vi har mange ting, vi skal bruge penge på i Forsvaret. Der er bedre ting at bruge penge på, end at transportere motorcykler frem og tilbage fra USA.

Statrevisor Serdal Benli (SF) vil nu med Rigsrevisionens hjælp undersøge, om reglerne er brudt:

- I en tid, hvor vi jo i forvejen har stort fokus på Forsvaret, og der skal indgås forsvarsforlig, så er det altså ret vigtigt, at pengene bliver forvaltet og brugt rigtigt, siger han.

Ingen kommentarer

Det er kun knap en uge siden, at en dansk topgeneral advarede om, at den danske hær er i dyb krise. Generalen pegede blandt andet på massive beskæringer af forsvarsbudgettet, som en del af forklaringen.

TV 2 ville gerne have spurgt officerernes øverste chef, forsvarschef Flemming Lentfer, om han er enig i kritikken af, at de pressede forsvarsbudgetter bruges til at betale transport af privatkøretøjer.

Forsvarschefens pressemedarbejder henviser dog til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som heller ikke vil svare på spørgsmål om sagen

Ansvaret for transporten af private køretøjer går på tværs af flere styrelser under Forsvarsministeriet. Ingen af de relevante styrelser har dog ønsket at svare på spørgsmål i sagen.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har sendt denne skriftlige kommentar til TV 2, som ikke forholder sig til, om reglerne kan være brudt:

Kommentar fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Udstationeringsreglerne skal sikre, at personer, der er udsendt for Danmark, kan opretholde rimelige vilkår på udeposten sammen med deres eventuelle medfølgende familiemedlemmer, herunder at leje en bolig, få flyttet deres indbo og ejendele med til udlandet og tilbage til Danmark mv. Medarbejderne i udlandet modtager også et såkaldt udetillæg, ud over deres normale løn, for at kompensere for en række af de udgifter, der er forbundet med udstationering.

Forsvarsministeren kræver redegørelse

Den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), er forundret over sagen. Han har nu bedt Forsvarsministeriets Personalestyrelse aflevere en redegørelse på hans skrivebord umiddelbart efter påske.

Det var Troels Lund Poulsen, som i sin tid – mens han var formand for statsrevisorerne – bad Rigsrevisionen kulegrave Forsvarets økonomi. Han er i dag ikke i tvivl om, at Forsvaret behøver en strammere styring af økonomien.

- Det er klart, at der skal være styr på pengene i en situation, hvor Forsvaret står over for at skulle have tilført et massivt milliardbeløb. Det er nødvendigt for, at vi kan tage vare på Europas sikkerhed og vores egen. Så skal vi selvfølgelig også være sikre på, at pengene går til det, som er det mest fornuftige, siger Troels Lund Poulsen.

Han forventer, at der i det nye forsvarsforlig vil være krav til en strammere økonomistyring.

- Jeg møder ikke nogen partier, der ikke vil stramme Forsvarets økonomistyring, lyder det fra den fungerende forsvarsminister.