Mens danske soldater bor i nedslidte kaserner, bor officerer i luksusvillaer med swimmingpools

Hård kritik af millionudgifter til luksusvillaer i USA. Forsvarsministeren vil tage et opgør med gunstige forhold for udstationerede.

Mens soldater i det danske forsvar bor på nedslidte kaserner, hvor rotter har overtaget forfaldne bygninger, kan en række officerer næppe klage over indkvarteringen.

Aktindsigter viser, at bolig- og lønforholdene er helt i top, når officerer bliver udstationeret i USA.

Jeg er meget overrasket. Det må jeg sige

Jesper Korsgaard Hansen, formand, Centralforeningen for Stampersonel

Således blev to officerer indkvarteret i villaer på henholdsvis 350 og 400 kvadratmeter med swimmingpools i baghaven i Virginia Beach.

Villaerne kostede lige knap 3 millioner kroner i boligudgifter, mens officerernes løn inklusivt tillæg og pension var på 1,2 og 1,4 millioner kroner om året -– en løn, der i øvrigt matcher forsvarsministerens.

Forsvarsministeren er nu klar til at tage et opgør med alt for gunstige forhold under udstationeringer.

- Vi bliver nødt til at forholde os til det politisk, for det er selvfølgelig klart, at når man sammenligner med, at der er kaserner i Danmark, der næsten ikke engang kan få skiftet et vindue, eller der kan være skimmelsvamp, så står det selvfølgelig og skriger lidt til himlen, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Troels Lund Poulsen har bedt Forsvarsministeriets Personalestyrelse aflevere en redegørelse om sagen på ministerens skrivebord efter påske.

Kasernerne er gamle og slidte

I sidste uge slog en topgeneral alarm, fordi Forsvaret oplever en desperat mangel på soldater og materiel. En del af forklaringen på krisen skulle ifølge brigadegeneral Henrik Lyhne findes i massive beskæringer i Forsvarets budgetter.

Manglen på penge i Forsvaret er gået hårdt ud over ejendomme og bygninger. Der er blandt andet problemer med skimmelsvamp, rotter og mangel på varmt vand i hanerne på kasernerne.

Mange soldater kvitter jobbet i Hæren til fordel for det private erhvervsliv på grund af dårlige løn- og arbejdsforhold.

- Når materialet er gammelt og slidt, kasernerne er gamle og slidte, alle ens kammerater smutter, de civile venner tjener tre gange så meget, så bliver det svært at finde motivationen, sagde den tidligere soldat Simon Holmelin i sidste uge.

Soldaternes Fagforening er overrasket over indkvarteringens standard for officererne i USA – og er bekymret for det signal, Forsvarets ledelse sender til befolkningen, når der i de kommende år skal tilføres store milliardbeløb.

- Jamen, det har jeg det skidt med, fordi vi skal kunne bevise over for danskerne, at det, vi gør, og det, vi bruger pengene til, også er i relation til det, som de forventer af os, siger Jesper Korsgaard Hansen, formand for Centralforening for Stampersonel.

- Modsat hvad du tror, så lever vi ikke i sus og dus

Mens soldater flygter fra Forsvaret på grund af dårlige forhold, er der tilsyneladende helt anderledes gunstige forhold for officerer.

Søndag kom det frem, at fem officerer havde fået deres private køretøjer transporteret på Forsvarets regning. Der var tale om 6 motorcykler, som i alt kostede 246.000 skattekroner at transportere.

De to officerer, som boede i villaerne i Virginia Beach, var netop blandt de officerer, som hver fik en motorcykel med hjem. Den ene af dem fik derudover en Audi Q7 med hjem til Danmark.

Ingen af officererne har ønsket at deltage i et tv-interview, men en af dem svarede sådan her, da TV 2 ringede ham op:

- Man kunne jo også bare sige, at jeg kunne bo i en bivuak ude i den lokale park for at spare penge. Modsat hvad du tror, så lever vi ikke i sus og dus, og det er ganske besværligt at rekruttere folk til at være i USA.

Du fik en løn i omegnen af, hvad Forsvarsministeren tjener, så jeg tænker ... det kunne da godt minde lidt om sus og dus?

- Det var det ikke, fastholdt officeren.

Forsvarschefen er tavs

Mens officererne boede i USA, betalte Forsvaret alle boligudgifter som husleje, el, tv, internet, gas, vand, have- og poolvedligeholdelse, skadedyrsbekæmpelse, affald og spildevand.

Forsvaret betalte også for læge, tandlæge, sygehus, medicin, skole- og pasningsudgifter, drikkepenge til flyttefolk og obligatorisk vaccination af kæledyr.

I alt endte regningen for godt 3,5 års udstationering for officererne på lige knap 4,3 millioner kroner – uden at medregne udgifter til deres løn, tillæg og pension.

Mens den fungerende forsvarsminister nu har bedt om en redegørelse fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, har officerernes øverste chef – forsvarschef Flemming Lentfer – ikke villet svare på spørgsmål om sagen, hverken om udgifterne til transport af motorcykler eller villaer med swimmingpools.

Han henviser til Personalestyrelsen, der dog ikke har nogen kommentar.