Forsvaret vil have flere værnepligtige – eventuelt med tvang

Fremtidige værnepligtige kan udføre operative opgaver og er ikke nødvendigvis frivillige, lyder forslaget i et internt notat fra Forsvarsministeriet.

Flere unge danskere skal aftjene værnepligt, og nogle af dem skal måske tvinges til at trække i trøjen.

Ifølge et internt notat fra Forsvarsministeriet, som TV 2 har fået indsigt i, lyder anbefalingen på en stigning fra de nuværende 4-5000 til 6000 værnepligtige. Og politikerne skal i forbindelse med det kommende forsvarsforlig overveje at forlænge værnepligten fra 4 til 11 måneder, lyder det i notatet.

Det vil gøre dem til en mere anvendelig arbejdskraft for Forsvaret.

- Værnepligt er noget af det mest politisk ømtålelige, fordi det har stor betydning for rigtig mange mennesker, siger Kristian Søby Kristensen, centerleder og seniorforsker i sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet.

- Det er et effektivt redskab til at rekruttere og øge antallet af soldater. Man får hurtigt en stor volumen, og ved at forlænge værnepligten får man også en stor reserve, der rent faktisk kan noget. I dag svarer den jo til et praktikophold.

- Forsvaret har et kæmpe problem

Ifølge Forsvarsministeriets notat er der i forhold til værnepligt behov for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Der er også brug for flere værnepligtige i Beredskabet. Og så skal de værnepligtige aflaste opgaver, som i dag er forbeholdt soldater.

- Forsvaret har et kæmpe problem med ledige stillinger, og det her er en del af løsningen, fastslår Hans Peter Michaelsen, der er forsvarsanalytiker og har en årtier lang karriere i Forsvaret bag sig.

- Når perioden bliver forlænget, betyder det, at værnepligtige kan løse konkrete opgaver med for eksempel bevogtning, logistik og forsyning. I forhold til Hæren skal det overvejes, om værnepligtige kan komme med på internationale opgaver, siger Hans Peter Michaelsen.

Hvis det går, som Forsvarsministeriet lægger op til, skal politikerne også tage stilling til, hvad flere unge i militæret betyder for arbejdsmarkedet, når det gælder mangel på arbejdskraft.

Derudover skal de forholde sig til, at det ikke bliver ved med at være som i dag, hvor de værnepligtige selv har meldt sig til tjeneste.

For øget værnepligt vil betyde, at der er "risiko for lavere frivillighed", som der står i notatet.

Antallet af værnepligtige er hen over årene faldet betydeligt. Sidste år var der 4616 værnepligtige i Forsvaret.

Det er forventningen, at regeringen og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) inden længe fremlægger et udspil til et nyt forsvarsforlig med henblik på at nå en aftale inden sommerferien.