GO'

Underviser kritiseres for at stille spørgsmål til studerende, der ikke har hånden oppe – nu svarer hun igen

Underviseren Siff Pors har ikke tænkt sig at ændre sin undervisningsmetode og rejser selv en kritik af de studerende.

Må man stille elever spørgsmål, selvom de ikke rækker hånden op?

Ja, mener Siff Pors.

Hun underviser i litteratur og tekstforståelse på engelskstudiet på Københavns Universitet og har gjort det til en fast del af sin undervisning.

Ifølge Siff Pors gør hun det for at inddrage så mange som muligt i den aktive debat om fagets litteratur.

Men hendes undervisningsmetode får nu kritik, skriver Politiken.

Ifølge en evaluering, som de studerende gennemfører efter hvert semester, kritiserer 13 ud af 28 indskrevne studerende på kurset ifølge Siff Pors selv blandt andet hende for at stille for høje faglige krav – en kritik, der er uberettiget, mener hun.

- Jeg synes basalt set, at hvis man kan finde på at evaluere mig negativt for at have spurgt folk, når de ikke har fingeren i vejret, så synes jeg, at der er en mangel på indsigt om, hvor privilegeret man er, siger Siff Pors i ‘Go’ aften LIVE’.

Studenterrådet bakker op om kritikken

Ifølge Siff Pors modtager hun også kritik for at skabe et ukonstruktivt læringsmiljø ved at stille spørgsmål til studerende, selvom de ikke rækker hånden op.

Det er ifølge Malte Sauerland-Paulsen, der er forperson for Studenterrådet på Københavns Universitet, et spørgsmål om tillid.

- Det handler om, at vi skal skabe nogle rigtig gode, bæredygtige læringsfællesskaber. Hvis man bliver udpeget af sin underviser, så er der ikke en gensidig tillid om at skabe det bæredygtige læringsrum, siger han i ‘Go’ aften LIVE’.

Malte Sauerland-Paulsen mener også, at det kan ende med at være en glidebane til, at man behandler de studerende, som om de stadig går i gymnasiet.

Det er i hans øjne ikke konstruktivt.

Jeg vil vende den om og sige, at jeg viser tillid til de studerende, når jeg spørger dem, uden at de har markeret

Siff Pors, undervisningsadjunkt

- Jeg synes, at det er virkelig dejligt, hvis man går til sin pædagogik på en måde, hvor man gerne vil have inddraget flest mulige studerende, men jeg tror også, at det er meget væsentligt, at det sker på de studerendes præmisser – i hvert fald i en eller anden grad, siger Malte Sauerland-Paulsen.

Siff Pors afviser dog kritikken. Hun mener, at den er misforstået.

Beskrivelse af engelskstudiet

Engelsk er et fuldtidsstudium, der foregår på et højt fagligt niveau.

Du skal være indstillet på at bruge, hvad der svarer til en fuld arbejdsuge på dit studie. En tredjedel af tiden går med undervisning (12-14 timer om ugen), og to tredjedele af tiden går med forberedelse, refleksion over det læste, efterbearbejdelse af undervisningsstoffet, udarbejdelse af skriftlige opgaver eller oplæg til undervisningen og deltagelse i læse- og studiegrupper.

Det forventes, at du har forberedt dig til den enkelte undervisningsgang. Det vil sige, at du har læst teksterne grundigt og har løst eventuelle opgaver, og at du har interesse i at deltage i diskussionerne i de enkelte kurser.

Kilde: Københavns Universitet

Afviser kritikken

Siff Pors understreger, at hun ikke har tænkt sig at ændre sin undervisningsmetode, og hun forklarer, at der er flere grunde til, at hun spørger elever, der ikke rækker hånden op.

- For det første lokker det folk ud af busken, der sidder og tror, at de ikke kan noget. For det andet er der ofte det, der hedder et krav om aktiv deltagelse for at kunne gå til eksamen, og det skal jo udfyldes, siger hun.

Derfor stiller Siff Pors sig uforstående over for kritikken, der bliver rettet imod hende.

- Jeg vil vende den om og sige, at jeg viser tillid til de studerende, når jeg spørger dem, uden at de har markeret. Det er da en tillid, for jeg regner med, at de kan, og at de gerne vil, lyder det fra hende.

Til gengæld mener hun, at problemet ligger hos de studerende. De mangler selvdisciplin, lyder det fra Siff Pors.

- Danmark er det eneste land i verden, hvor du får en gratis uddannelse og 6500 om måneden i SU. Det er et job. Hvem kan komme på arbejde uden at udføre sit arbejde? Hvor længe ville der gå, før vi ville blive fyret? spørger hun.

Afstemning

Er det okay at stille spørgsmål til de studerende, der ikke har hånden oppe?

Hun mener, at den faldende aktive deltagelse i undervisningen skyldes en manglende forståelse for studiemiljøet blandt de studerende.

En løsning på det kunne være, at universiteterne optog færre elever, og at flere unge tog et sabbatår, lyder det fra Siff Pors.

- Jeg synes, at det ville være meget ønskeligt, hvis folk havde været ude et par år mellem gymnasiet og inden universitetsstudium, fordi det giver en modenhed, hvor man forstår, at man også skal bidrage, siger hun.

TV 2 har kontaktet studielederen af Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Kirsten Kragh, men hun ønsker ikke at kommentere sagen.

Til Politiken afviser hun dog, at "det er unuanceret bare at sige, at der kommer for mange ind, og at de er fagligt dårlige":

- Der er en anden læringskultur og en anden måde at tilgå stoffet på, som vi må tilpasse os, lyder det fra Kirsten Kragh.

TV 2 har bedt Siff Pors og Københavns Universitet om at give indsigt i den evaluering, som Siff Pors lægger til grund for sin kritik. Hverken universitetet eller Siff Pors vil dele evalueringen i dens helhed, da den er intern. Siff Pors har dog alligevel valgt at dele uddrag af de svar, som eleverne har givet, fordi hun mener, at de peger på en problematik, som, hun mener, er værd at diskutere.

Se hele debatten i 'Go' aften LIVE' på TV 2 PLAY.