Minister erkender problemer med folkeskolen – psykolog peger på et "absurd problem"

Skoledagene skal kunne gøres kortere, og ressourcerne bruges på at fremme trivsel, mener minister.

Det er et problem, at forældre ikke sygemelder deres børn, hvis de viser tegn på mistrivsel.

Sådan lød det i et opråb fra klinisk specialist i børnepsykologi Ulla Dyrløv, da hun besøgte TV 2-programmet ‘Go’ aften LIVE’ torsdag.

Ulla Dyrløv kritiserer de mange skolereformer, fremdriftsreformen og det store fokus på børns fravær for at skabe mistrivsel i folkeskolen og for at presse børn, der burde være hjemme hos deres forældre, i skole.

De bliver målt og vejet i et væk

Ulla Dyrløv, klinisk specialist i børnepsykologi

Kritikken fik flere forældre, der kunne genkende mønsteret, til at reagere på sociale medier og dele deres historier.

Og eksemplerne gør indtryk, lyder det fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

- Jeg tror, at de fleste danskere kender nogle, der står i situationer, hvor man ikke kan få børnene ud ad døren, siger han i ‘Go’ aften LIVE’.

Ministeren erkender, at der er problemer i folkeskolen, og han vil nu blandt andet se på, hvordan man vurderer børn og unge i skolen, og foreslår også kortere skoledage.

Fravær i folkeskolen

Hvis en elev i folkeskolen har over 10 procents fravær, skal skolen indberette det. Derefter kortlægges det, om barnet mistrives – og hvorfor.

Ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriet havde 25,2 procent af de danske folkeskoleelever over 10 procents fravær i skoleåret 2021/2022, hvor det året forinden var 11,4 procent.

Jeg går ud højt nu og siger til forældre, at de skal sygemelde deres børn

Ulla Dyrløv, klinisk specialist i børnepsykologi

En af grundene til det stigende fravær kan ifølge Mattias Tesfaye skyldes corona, men Ulla Dyrløv mener, at skolereformerne er hovedårsagen til, at børn mistrives og derfor bliver væk fra skolen:

- Det er jo noget, der har stået på i hvert fald de seneste ti år, hvor der blandt andet kom en skolereform og en fremdriftsreform og et ekstremt stort fokus på netop fravær. De bliver målt og vejet i et væk, kritiserer hun.

Og paradoksalt kan fraværet presse de forældre, der ikke er godt økonomisk stillet, til at tvinge deres børn i skole, selvom de har skolevægring, advarer Ulla Dyrløv:

- Som forælder risikerer man at blive trukket i børnechecken, hvis der er et for stort fravær. Det er jo fuldstændig absurd, at man kæder de to sammen, når netop fravær er et symptom på noget dybereliggende.

Sygdom er ikke bare 40 i feber, det kan også være noget psykisk

Mattias Tesfaye (S), børne- og undervisningsminister

Ifølge Ulla Dyrløv bør danske skolebørn i højere grad behandles på samme måde som voksne.

- Jeg går ud højt nu og siger til forældre, at de skal sygemelde deres børn. De skal gøre, hvad de kan, fordi jeg jo er ekspert på børn og unges trivsel, og børn og unges trivsel lider, hvis de bliver presset afsted, og man netop ikke sygemelder dem på lige fod som voksne mennesker, lyder det fra Ulla Dyrløv.

Folkeskoleloven

I Danmark er der ikke skolepligt, men undervisningspligt. Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

retsinformation.dk

Mulighed for kortere skoledage

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er enig i, at forældre skal sygemelde børn, der vægrer sig mod at gå i skole.

- Hvis barnet er sygt, så synes jeg, at man skal sygemelde barnet. Og sygdom er ikke bare 40 i feber, det kan også være noget psykisk. Det skal der slet ikke være nogen tvivl om, siger han i ‘Go’ aften LIVE’.

Men han fastholder, at der også er et behov for, at skolerne registrerer fravær og tester eleverne.

- Det, vi skal holde fast i, er, at det er nødvendigt, at vi en gang imellem stopper op i skolegangen og undersøger, hvor gode folk faktisk er. Ikke for at give dem en dom, men for at bruge det som et pædagogisk redskab og finde ud af, hvor det er, der skal sættes ekstra ind, siger Mattias Tesfaye.

Vi vil give kommuner muligheden for igen at forkorte skoledagen

Mattias Tesfaye (S), børne- og undervisningsminister

Dog mener ministeren, at man bør blive bedre til at give skolebørn en blidere opstart i skolen – ligesom man gør med voksne.

- Når man skal tilbage i skole, kommer man ret hurtigt til at skulle have den fulde pakke. Jeg kunne godt tænke mig, at man lige så stille kunne trappe tilbage i skolen, så det ikke bliver så voldsom en omgang fra et fravær til fuld skolegang, siger han.

Der er nedsat en trivselskommission, og elementer af skolereformerne vil blive rullet tilbage, varsler ministeren.

Blandt andet foreslår Mattias Tesfaye (S), at skoledagene kan gøres kortere.

- Vi vil give kommuner muligheden for igen at forkorte skoledagen og lade de ressourcer, man bruger på de lange skoledage, blive i klassen til for eksempel tolærerordninger for blandt andet at hjælpe nogle af de børn, der har brug for lidt ekstra hjælp.

Derudover mener han, at man bør vurdere, om det er en god idé, at man fortsætter med at vurdere elevers uddannelsesparathed. Mattias Tesfaye mener nemlig ikke nødvendigvis, at det er en god idé.

Sidstnævnte glæder Ulla Dyrløv:

- Det er ikke en god idé, at lærere skal sidde og vurdere elevers personlige og sociale kompetencer i forhold til, om de er parate til noget senere i livet.

Se hele indslaget om børns mistrivsel i folkeskolen på TV 2 PLAY.