Nyheder

Her er den nye liste over parallelsamfund

Tre områder er strøget fra listen, mens et nyt område i Greve er kommet ind på listen.

For tredje år i træk er der færre boligområder på Indenrigs- og boligministeriets liste over parallelsamfund.

Det er den liste, som tidligere blev kaldt ghettolisten.

Det skriver Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der nu er 10 boligområder i Danmark, som opfylder regeringens kriterier for at være på listen. I 2021 var der 12.

Der er tre områder, som ikke længere opfylder kriterierne, mens ét område er kommet på listen.

Agervang i Holbæk og områderne Tingbjerg/Utterslevhuse og Aldersrogade i København ryger ud af listen.

Askerød i Greve er ny på listen.

Fald i alle grupper

Indenrigs- og Boligministeriet udgiver foruden parallelsamfundslisten også lister over udsatte boligområder og omdannelsessamfund.

I alle tre kategorier falder antallet af boligområder.

Antallet af udsatte boligområder falder fra 20 til 17 siden sidste år.

Antallet af parallelsamfund er nede på 10, hvor der sidste år var 12.

Antallet af omdannelsesområder er faldet med én. Listen over omdannelsesområder har erstattet den tidligere liste over hårde ghettoområder.

Et udsat boligområde er defineret ved et alment boligområde med mindst 1000 beboere, og hvor mindst to ud af fire af følgende kriterier er opfyldt.

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent, opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.
  2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet, opgjort som gennemsnit over de seneste to år.
  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Et parallelsamfund skal opfylde samme kriterier som et udsat boligområde samtidig med, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

Et boligområde bliver kategoriseret som omdannelsessamfund, hvis det har været på listen over parallelsamfund i fem år.

Sidste år blev forebyggelseslisten tilføjet som en ny kategori af boligområder, som er tæt på at blive kategoriseret som udsat boligområde. Her er der kommet fem nye områder på siden sidste år.