Opråb fra plejehjemmet

Familie fandt faren hjælpeløs på plejehjem – men kunne ikke få hjælp af plejerne

Et år efter at borgmesteren modtog klage om omsorgssvigt, kan TV 2 afdække problemer på plejehjemmet.

I oktober sidste år landede en mail i Køges borgmesters indbakke.

Den var fra en familie, der klagede over "grelt omsorgssvigt" af en beboer på plejehjemmet Nørremarken, den 77-årige tidligere lærer og brandmand Poul Birger Kjær. Afsenderne var hans hustru, ekskone og to døtre, som beskrev, hvad de de seneste dage havde oplevet, og hvilken behandling deres far, mand og eksmand havde fået.

Klagen og episoden betød, at Køge Kommune ville sætte gang i "forbedringstiltag", som der står i en intern mail, som TV 2 har fået aktindsigt i.

Men TV 2 kan med dokumentaren 'Opråb fra plejehjemmet' afdække, at der på Nørremarken foregår, hvad eksperter betegner som omsorgssvigt af de ældre.

Familien til Poul Birger Kjær er rystede over, hvad der kommer frem her et år efter, at de klagede direkte til Køges borgmester.

- Det er der ikke noget menneske eller nogen pårørende, der skal opleve, siger Poul Birger Kjærs ene datter Louise Kjær i dag.

Indlagt, udskrevet og forladt i stolen

Poul Birger Kjær havde oplevet en forværring af sin demens og blev torsdag 7. oktober 2021 indlagt på Køge Hospital, fordi man ikke kunne komme i kontakt med ham, og fordi han manglede væske. Louise Kjær tog med på sygehuset, hvor hun så, at han blev undersøgt og fik drop med væske og næring.

Det er der ikke noget menneske eller nogen pårørende, der skal opleve

Louise Kjær, pårørende

I løbet af eftermiddagen vågnede Poul Birger Kjær op. Han kunne selv holde ved glasset, og Louise Kjær hjalp ham med at spise tarteletter til aftensmad.

Da hun og Poul Birger Kjærs hustru, Anne-Mette Bundgaard Toft, ankom til sygehuset morgenen efter, sad Poul Birger Kjær op og spiste morgenmad og drak kaffe. Klokken 14.00 blev han udskrevet fra hospitalet og kørt tilbage til Nørremarken, hvor han blev placeret i en lænestol på sin stue.

I familiens klage står der, at personalet i første omgang henviste til, at der i udskrivelsesbrevet fra Køge Hospital stod, at Poul Birger Kjær var mobil. Anne-Mette Bundgaard Toft følte, at hun "skulle tigge og bede", før de hjalp med at flytte ham fra kørestolen og over i lænestolen. Da han var kommet derover, blev han ifølge plejehjemmets redegørelse om sagen, som TV 2 har fået aktindsigt i, tilset hver anden time og tilbudt væske og mad, og hans ble blev også tjekket.

I redegørelsen står også, at personalet omkring klokken 22.00 forsøgte at lægge Poul Birger Kjær i seng.

- Borgeren slår ud efter personalet, hvorfor de beslutter at lade ham blive siddende i lænestolen i løbet af natten, står der efterfølgende.

En udadreagerende adfærd er ifølge Nationalt Videnscenter for Demens typisk for personer med demens.

Borgeren slår ud efter personalet, hvorfor de beslutter at lade ham blive siddende i lænestolen i løbet af natten

Kommunen i redegørelse

Fandt ham i samme stol

Næste morgen blev Poul Birger Kjær tilset af en timelønnet medarbejder to gange og flere gange i løbet af lørdag formiddag. Han blev også tilbudt morgenmad. Da klokken blev 14.00, ville personalet flytte ham fra lænestolen og over i sengen, men fordi han sov, lod de ham være. En time senere var han vågen, og nu forsøgte de igen. Men Poul Birger Kjær slog ud efter personalet.

- Det besluttes igen at lade ham forblive i stolen, står der i redegørelsen.

Klokken 16.00 ankom Poul Birger Kjærs anden datter, Mie Johnsen, til Nørremarken. Hun fandt sin far halvt siddende og halvt liggende i den lænestol, som Anne-Mette Bundgaard Toft et døgn forinden havde hjulpet ham over i. Fordi han var sunket ned, var hans fødder bøjet rundt på gulvet, og han var kun iført en T-shirt og en gennemvædet ble. Ingen dyne. Han var gennemkold, og hans fødder var blå.

Mie Johnsen kunne ikke komme i kontakt med sin far.

Hun lagde en dyne over ham og fik fat i personalet for at få ham over i sengen. Men ifølge familiens klage ville plejerne ikke hjælpe med det. De vidste heller ikke, hvordan man brugte plejehjemmets lift. En af de ansatte spurgte, om Poul Birger Kjær var medlem af Falck, for så kunne de komme og løfte ham over i sengen.

Først da Mie Johnsen råbte til personalegruppen på en anden afdeling, kom der hjælp, og Poul Birger Kjær blev løftet over i sengen.

Lænestolen, som han blev flyttet fra, var gennemvædet af tis.

Regnede med, at de ved, hvad de foretager sig

Søndag morgen fik Poul Birger Kjær morfin, fordi en sygeplejerske vurderede, at han virkede forpint.

Processen herfra beskrives af familien som både professionel og omsorgsfuld, men to dage senere, onsdag 13. oktober, døde Poul Birger Kjær i en alder af 77 år.

Louise Kjær vil i dag helst ikke tænke på, hvordan hendes far oplevede sine sidste timer. Hun fortæller, at hendes far var den mest kærlige mand, men på grund af demensen kunne han godt finde på at slå ud efter nogen, hvis han ikke vidste, hvad der skulle til at ske rundt om ham.

- Vi havde regnet med, at når man sender ham på plejehjem med en demensafdeling, er der uddannet personale, som ved, hvad de foretager sig, siger hun.

- Det er helt forfærdeligt, at det kan lade sig gøre i et dansk velfærdssamfund. At min far sad i en stol i blot en T-shirt og en ble, og at han ikke blev flyttet, fordi dem, der var på arbejde ikke vidste, hvordan de skulle flytte ham.

Efter at familien klagede til borgmesteren og kommunen, blev de indkaldt til et møde, hvor de ifølge Louise Kjær fik lovning på, at noget skulle forbedres.

Borgmesteren var tryg og undskylder nu

I kommunens redegørelse af sagen med Poul Birger Kjær er der listet fem punkter op med arbejdsgange, der er blevet indskærpet over for lederne af samtlige af kommunens plejehjem.

Blandt andet må timelønnede medarbejdere og vikarer – altså ikkefastansatte – aldrig have ansvar for selvstændigt at "varetage plejen af en borger med komplekse problemstillinger". Der står også, at når borgere med demens ikke kan samarbejde, så plejen og omsorgen ikke kan udføres, skal en sygeplejerske altid kontaktes.

Det er Socialdemokratiets næstformand, Marie Stærke, der er borgmester i Køge Kommune, og hun erkender, at hun allerede for et år siden blev advaret om omsorgssvigt på plejehjemmet. Men hun siger også, at der ikke er noget ”i forhold til klager hos mig, som gør, at jeg er ekstra opmærksom på Nørremarkens plejehjem”. Alligevel bad hun dengang om en redegørelse.

- Og jeg var faktisk tryg ved den redegørelse i forhold til, at nu satte jeg gang i en handleplan, og at der skulle ske en forandring, siger Marie Stærke.

Vi havde regnet med, at når man sender ham på plejehjem med en demensafdeling, er der uddannet personale, som ved, hvad de foretager sig

Louise Kjær, pårørende

I klagen, som familien skrev til Marie Stærke, står der med fed: "I må handle nu som ansvarlige for den politik, I har valgt i byrådet".

I kølvandet på henvendelsen indskærpede Marie Stærke "arbejdsgangene", siger hun til TV 2.

- Det kan vi se nu, overhovedet ikke er blevet fulgt. Det er jeg virkelig ked af at se, og det vil jeg gerne undskylde for.

Du fik den her henvendelse om grelt omsorgssvigt for et år siden. Hvordan kan det så være, at vi kan filme de her ting et halvt år efter?

- Jamen det skal heller ikke ske. Og jeg er så ked af at se, at den arbejdsgang, der blev indskærpet dengang, og den handlingsplan, der blev igangsat dengang, ikke bliver fulgt, siger Marie Stærke.

Hun tilføjer, at kommunen nu sætter ind med "faglært arbejdskraft, med sygeplejersker og med en kvalitets- og udviklingssygeplejerske".

Det sker nu og ikke for et år siden, fordi man ifølge Marie Stærke havde fået at vide, at der var lavet en handleplan, og at der allerede var blevet indskærpet, hvad man skal gøre, når man står i svære situationer på plejehjemmet.

Stoler du på den nye handleplan?

- Ja, det gør jeg, siger hun.

Hvad har ændret sig?

- Det har ændret sig, at alvoren jo er tydelig. Og at vi har en klar handleplan at følge op på, svarer borgmesteren og tilføjer, at der er kommet en ny, fast leder på plejehjemmet.

Se 'Opråb fra plejehjemmet' på TV 2 PLAY.

_