Folketingsvalg 2022

Flere partier er nu klar til at sænke gasafgiften - men det er ikke uden risiko

Ifølge en privatøkonom vil det hjælpe mange danske husstande, men det kan samtidig risikere at sende gaspriserne endnu højere op.

Flere partier i Folketinget melder sig nu klar til at sænke gasafgiften til EU's minimum. Det viser en rundringning til partierne, som TV 2 har lavet.

Det drejer sig om Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige.

Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti er positivt stemt over for forslaget, men vil begge undersøge finansiering, før de siger ja. Også Enhedslisten ser positivt på forslaget, men mener, at finansieringen er forkert.

Der er ingen tvivl om, at man uanset hvad selv skal have flere penge op af lommen

Brian Friis Helmer, privatøkonom, Arbejdernes Landsbank

Ifølge Venstre, som har fremsat forslaget, skal pengene findes via det beløb, som staten har sparet på ikke at skulle betale støtte til vedvarende energi grundet høje energipriser.

Radikale Venstre ser umiddelbart ikke for sig, at de vil lægge mandater til forslaget, da de mener, det vil bremse både vejen til uafhængighed af russisk gas og danskernes incitament til at spare på gassen.

Mette F. åbnede for at sænke afgift under tv-debat

Søndag sagde Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, at partiet synes, der er "brug for en umiddelbar håndsrækning nu til de cirka 400.000 husstande, der har gasfyr."

Efterfølgende åbnede statsminister Mette Frederiksen (S) ligeledes for, at gasafgiften kan sænkes. Det sagde hun under søndagens statsministerdebat på TV 2.

- Nu har vi sat elafgiften ned for alle, og det er noget, vi overvejer, om vi skal gøre mere af. Gasafgiften kunne være et sted at kigge, lød det fra statsministeren.

Konkret foreslår partierne, at afgiften på naturgas sænkes til EU's minimum på 8,8 øre per kubikmeter naturgas. Det skal gælde fra 1. januar 2023 og et halvt år frem.

Ifølge Venstres beregninger ventes afgiften at ligge på cirka 2,5 kroner til næste år, hvis den ikke sænkes.

Vil tage toppen

Ifølge en beregning, som privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer har lavet, vil en familie med et gennemsnitligt naturgasforbrug samlet spare 3000 kroner på gasregningen, hvis afgiften sænkes det første halve år af 2023.

Beregningen tager udgangspunkt i en familie i et hus på 140 kvadratmeter, der bruger 1000 kubikmeter gas i årets første seks måneder.

Samme familie vil de seneste 12 måneder have betalt cirka 28.000 kroner for deres gasforbrug mod blot 12.000 kroner det foregående år. Der er dermed tale om en merregning på 16.000 kroner, som meget vel kan blive højere den kommende tid, hvis gasprisen stiger yderligere.

Selvom de 3000 kroner langt fra vil dække merregningen, mener Brian Friis Helmer, at det vil betyde noget for økonomien hos de familier, der bruger gasfyr.

- Det her vil kun tage toppen, men det vil helt sikkert være kærkomment for nogen. Der er ingen tvivl om, at man uanset hvad selv skal have flere penge op af lommen, siger Brian Friis Helmer.

Risiko for, at priserne stiger yderligere

Han påpeger, at mange danske familier allerede er i gang med at spare på deres gasforbrug, og det kan i sig selv sænke merregningen en smule.

Der er dog en risiko for, at priserne på naturgas stiger yderligere, hvis man sænker afgiften.

Det skyldes, at man mindsker folks incitament til at spare på energien, når man fjerner en afgift, hvilket kan øge efterspørgslen og få selve prisen på naturgas til at stige.

- Det er en af ulemperne ved at gøre det på den her måde. Det er – lige som med elafgiften – et relativt nemt sted at sætte ind.

- Men vi skulle samtidig gerne spare på energien, og nogle vil på marginalen måske tænke, at så behøver vi ikke spare så meget. Det er jo en politisk beslutning, lyder det fra Brian Friis Helmer.

Hvis partierne finder et politisk flertal for forslaget, og det bliver vedtaget, vil det i sagens natur være danskerne med det højeste forbrug af naturgas, som i kroner og øre får mest ud af afgiftssænkelsen, siger privatøkonomen.