Rusland invaderer Ukraine

Slaget om Kherson er et definerende moment i krigen

Det er min vurdering, at ukrainerne er særdeles godt forberedt på russiske modtræk og har tænkt scenarierne igennem.

29. august eskalerede ukrainske styrker sine angreb på de russiske styrker i Kherson-provinsen i det sydlige Ukraine.

De iværksatte en række angreb og erobrede en håndfuld landsbyer langs den næsten 300 kilometer lange frontlinje. Derudover intensiverede de beskydningen af blandt andet russiske baser og forsyningslinjer langt bag frontlinjen. Det er en regulær offensiv, der er startet – Slaget om Kherson.

Ukraines generalstab har lagt røgslør ud over operationen, så indtil videre er oplysningerne om offensiven sparsomme.

Det står i stærk kontrast til den megafon, som forsvarsminister Reznikov brugte for godt en måned siden, da han annoncerede, at Kherson ville være indtaget inden udgangen af august. Både røgslør og megafon giver dog særdeles god mening.

Her er min vurdering af det, vi indtil videre ved om Slaget om Kherson.

Begge krigens parter har alt på spil

Offensiven markerer et nøglemoment i krigen. Det er det mest afgørende moment, siden det lykkedes Ukraine at holde de russiske styrker fra at indtage Kyiv og Kharkiv i marts. De kommende uger bliver sandsynligvis afgørende for krigens videre forløb.

For Ukraine er det altafgørende, at de viser fremgang på slagmarken for at bevare både befolkningens og Vestens opbakning. Sidstnævnte for at undgå at den altafgørende militære og finansielle støtte ikke tørrer ud.

Derfor har de ikke råd til at fejle. Desuden er de nødt til at tænke på, at erobringer skal udføres omkostningseffektivt. De har ikke råd til at sætte mandskab og materiel over styr i stor stil.

For Rusland vil det at tabe kontrollen over Kherson være en katastrofe. I egen selvforståelse er det utænkeligt.

Rusland har forberedt at annektere Kherson-provinsen, så hvis deres styrker bliver drevet ud, vil det få alvorlige konsekvenser. Det vil skabe uro både på slagmarken, hvor styrkerne skal omstilles til forsvarskamp, og hele vejen til Kreml.

Russiske forsyningslinjer er nøglen i velforberedt kampagne

Det kan det virke ulogisk, at forsvarsminister Reznikov med megafon proklamerede de ukrainske planer for godt en måned siden.

Det fik Rusland til at overføre styrker til området fra Donbas, og i alt står der nu 20-25.000 styrker i Kherson nord for Dniepr-floden. Det er en stor styrke på et meget lille område.

Men hvorfor lave en offensiv mod så stor en styrke?

Den amerikanske general Bradley, der var hærfører under Anden Verdenskrig, er ofte citeret for at have sagt: ”Amatører taler strategi, professionelle taler logistik”. Heri ligger, at i krig er succesfuld logistik en bærende forudsætning for enhver militær strategi.

General Bradleys militære bon mot er muligvis aldrig blevet oversat til russisk, for vi ved efter det mislykkede forsøg på at indtage det nordlige Ukraine, at netop logistik er russernes akilleshæl.

Derfor er det efter al sandsynlighed med fuldt overlæg, at ukrainerne har lokket så stor en russisk styrke over Dniepr-floden og ind i Kherson. Det er det russiskbesatte hjørne af Ukraine, hvor Rusland får sværest ved at løse de logistiske udfordringer.

Her er der en reel mulighed for, at Ukraine helt kan afskære de russiske forsyningslinjer. Antallet af soldater er mindre vigtigt, hvis ukrainerne kan afskære dem fra mad, brændstof og navnlig ammunition.

Som nævnt i min analyse 21. august har Ukraine brugt den seneste måned på at forberede kamppladsen. De har med stor effekt ramt blandt andet forsyningslinjer og baser på Krim og i området mellem Dniepr-flodens sydlige bred og Krim.

Derudover har de ramt de få broer over den over en kilometer brede flod, så de nu er ubrugelige som forsyningsveje. Russiske ponton-løsninger er også sat ud af spillet.

Hvilken type offensiv vil vi se?

Efter fem dage er det endnu sparsomt med troværdige oplysninger om fremdrift på landjorden. Der er ikke tegn på, at Ukraine har lavet store gennembrud, hvilket også er for tidligt at forvente. Et forsigtigt bud vil være en til to uger fra offensivens start.

Vi ved dog flere vigtige ting om offensiven. For det første er beskydningen af russiske forsyningslinjer og baser intensiveret de seneste fem dage. Det gælder navnlig broerne og baserne ved Kherson og Nova Kakhova.

Det er endnu umuligt at vurdere den aktuelle forsyningssituation hos de russiske enheder, men mulighederne for at få tilstrækkelige forsyninger frem til den 20-25.000 mand store styrke er alvorligt forringet.

For det andet har Ukraine takket være amerikanske såkaldte HARM-missiler kunnet sætte en række russiske radarplatforme ud af spillet og dermed svække deres luftforsvar.

Derfor er det ukrainske luftvåben aktivt i offensiven med fly og de tyrkiske TB2-droner, også kaldet Bayraktar. Dronerne spillede en vigtig rolle i det nordlige Ukraine, men på grund af det russiske luftforsvars effektivitet i frontlinjekrigen siden april faldt deres anvendelighed.

For det tredje står det klart, at vi ikke vil se en lynoffensiv baseret på blandt andet kampvogne og pansrede kampkøretøjer, hvor ukrainske enheder med ét står downtown Kherson.

Det vil sandsynligvis være en offensiv, hvor Ukraine gradvist vil nedslide de russiske styrker på grund af manglende forsyninger. Fremrykningen på jorden vil sandsynligvis være beskeden de første par uger, hvor de russiske styrker sandsynligvis har forsyninger.

Hvem vinder slaget ved Kherson?

Et fjerde forhold, der står helt klart, er, at jo bedre det lykkes at isolere den russiske styrke ved hjælp af blandt andet HIMARS-beskydning i dybden, jo større sandsynlighed for succes har Ukraine.

At nedbryde forsyningerne til den store russiske styrke er en forudsætning for, at ukrainerne har kapacitet til at nedkæmpe den. For russerne er det utænkeligt at give slip på Kherson, og derfor vil de sandsynligvis forsøge at tilføre flere styrker.

Det er min vurdering, at ukrainerne er særdeles godt forberedt på russiske modtræk og har tænkt scenarierne igennem.

Der er muligt, de lader flere russiske soldater støde til den store styrke, men de vil ramme forsyninger med navnlig materiel og ammunition med alt, hvad de har.

Medmindre det lykkes for russerne at finde en måde til at beskytte deres forsyningslinjer, har de en meget stor styrke, som er i meget store problemer. Odds for offensiven ser i øjeblikket ud til at være med Ukraine.

Det bliver meget afgørende uger i krigen.