Nogle vil måske se ham som en stikker – alligevel står kaptajn frem og kritiserer chef i Forsvaret

I to sager om kønskrænkende adfærd oplevede kaptajnen Poul Broch, at hans chef undlod at agere, selvom han havde pligt til at handle.

Det havde krævet måneders overvejelser for kaptajnen Poul Broch at nå hertil.

I hans verden var sammenhold, tillid og kommandoveje altafgørende, så han frygtede, at det, han var på vej til at gøre, kunne gøre ham til persona non grata i Forsvaret.

- Jeg ved, at nogle måske vil se mig som en stikker. Men jeg er overbevist om, at det er det rigtige at gøre, sagde Poul Broch.

Han så det som en nødvendighed at stå frem. For han ønskede at være med til at ændre kulturen omkring håndteringen af krænkelser i det danske forsvar.

Derfor havde han besluttet at medvirke i 'Operation X: I krig og krænkelser' og fortælle om sine oplevelser med to sager om krænkelser på Skive Kaserne. Sager, som bataljonschefen på kasernen ifølge Poul Broch har håndteret problematisk.

Nultolerance

I løbet af de 19 år, Poul Broch har været en del af Forsvaret, har han oplevet en "markant udvikling" i kulturen og et øget fokus på krænkende adfærd.

Senest da Forsvarets top lancerede en kampagne i 2019, som skulle gøre op med sexisme og krænkelser. "Vi har nultolerance over for krænkende adfærd", lød det.

På kasernerne landet over blev der hængt plakater op med tekster som "Vi svigter ikke hinanden – derfor blander vi os, hvis andre bliver udsat for overgreb" og "Vi har brug for hinandens tillid – derfor taler vi ikke nedsættende om hinanden".

Der fulgte også en vejledning om, at chefer i Forsvaret har handlepligt og "straks skal tage kontakt til Forsvarsministeriets Auditørkorps, hvis der er formodning eller tvivl om, hvorvidt der er begået et strafbart forhold".

Forsvarsministeriets Auditørkorps

Forsvarsministeriets Auditørkorps er militærets uafhængige anklagemyndighed, som efterforsker og behandler militære straffesager. 

Derfor blev Poul Broch overrasket, da han i begyndelsen af 2020 talte med en af sine kvindelige medarbejdere.

- Du har så meget pik i munden

På Skive Kaserne var de ved at forberede sig til, at det næste hold værnepligtige skulle begynde, og Poul Broch bad en kvindelig sergent om at planlægge et socialt arrangement.

Sergenten tog imod opgaven, men forklarede, at hun ikke selv ville deltage. Hun fortalte, at hun generelt havde trukket sig fra sociale arrangementer på kasernen på grund af en oplevelse, som hun havde haft et halvt år forinden, hvor nogle af kasernens medarbejdere havde været samlet til en øl.

Hun forklarede Poul Broch, at en mandlig kollega havde anklaget hende for "at kneppe med alle andre", selvom hun havde en kæreste, og at han havde råbt "jeg kan ikke høre, hvad du siger, fordi du har så meget pik i munden" efter hende.

I lokalet sad flere overordnede, men ingen af dem greb ind, fortalte sergenten, der derfor ikke selv var gået videre med sin oplevelse dengang.

Sagens kerne er, at hvis jeg har en chef, der gentagne gange ikke gør som aftalt, er jeg nødt til at agere

René Fjeldgaard Pedersen, bataljonschef på Skive Kaserne

Men da hun for nylig havde oplevet endnu en verbal krænkelse fra den samme kollega, delte hun det nu med Poul Broch. Hun fortalte ham også, at hun ikke kunne se sig selv fortsætte på Skive Kaserne, hvis ikke ledelsen håndterede sagen derfra.

Det gjorde indtryk på Poul Broch, at hun nu følte, at hun måtte blive væk fra de sociale arrangementer for at undgå en lignende oplevelse.

I Forsvaret er personalet den vigtigste ressource, og derfor skal en chef efter Poul Brochs opfattelse altid stå på mål for sine medarbejdere. Derfor aftalte Poul Broch med sergenten at gå videre med sagen til sin leder, bataljonschefen.

Bataljonschefen meldte ikke sagen

På bataljonschefen René Fjeldgaard Pedersens kontor bad Poul Broch om hjælp til, hvordan han skulle håndtere sagen.

Bataljonschefen foreslog et mæglingsmøde mellem de to medarbejdere, men det afviste den kvindelige sergent, fordi hun ikke ønskede at skulle konfronteres direkte med kollegaen, der havde krænket hende.

- Jeg foreslog, at man flyttede krænkeren ud af mit kompagni og op til bataljonen, så han kunne løse opgaver for dem, siger Poul Broch.

Ifølge Poul Broch mente René Fjeldgaard Pedersen dog ikke, at han kunne flyttes, før sagen var afgjort.

Men afgørelsen kunne de vente længe på.

Jeg fik at vide, at jeg på bagkant af det møde skulle forvente at blive afsat som kompagnichef, fordi der var tillidsproblemer

Poul Broch, kaptajn i Forsvaret

For bataljonschefen meldte ikke sagen til Forsvarsministeriets Auditørkorps, selvom vejledningen fra 2019 anbefaler, at chefer gør netop det, hvis der er tvivl eller formodning om, at der er sket noget strafbart.

3000 kroner i bøde

Poul Broch syntes ikke, at bataljonschefen tog sagen alvorligt nok, og han kunne se, hvordan den kvindelige sergent blev mere og mere ked af det, jo længere tid der gik uden handling fra ledelsen. Den manglende støtte til hende oppefra fik Poul Broch til at føle sig magtesløs.

- Jeg fortalte hende, at hun havde tre muligheder: At leve med det, finde et andet sted at arbejde eller selv melde det til auditørkorpset, husker Poul Broch.

Sergenten besluttede sig for selv at melde sagen, og Poul Broch hjalp hende med det. Derefter gik han endnu en gang til bataljonschefen – denne gang for at informere om, at sagen nu var anmeldt.

Først da den militære anklagemyndighed indledte en efterforskning af sagen og anbefalede, at man flyttede sergenten, der havde råbt ad kvinden, blev han flyttet ud af Poul Brochs kompagni.

Jeg kan ikke afskedige medarbejdere. Men det er klart, at jeg har en vis indflydelse på, hvilke chefer jeg har omkring mig

René Fjeldgaard Pedersen, bataljonschef på Skive Kaserne

Efterforskningen mundede ud i en bøde til sergenten på 3000 kroner for at have krænket en sideordnet. Han arbejder fortsat på Skive Kaserne. Det gør den kvindelige sergent ikke. Hun søgte væk på grund af sagen og arbejder i dag et andet sted i Forsvaret.

Hun har ikke ønsket at medvirke i denne artikel, men har givet Poul Broch lov til at omtale hendes sag. 'Operation X' er bekendt med kvindens identitet.

Sagen blev dog ikke den eneste, hvor Poul Broch så sig nødsaget til at gå uden om sin chef for at få håndteret krænkende adfærd i sit kompagni.

45 minutters skideballe

For da en anden kvindelig sergent i Poul Brochs kompagni blev forfremmet, blev hun hængt ud i en gruppe på Facebook. Kollegaer delte et billede af hende og skrev krænkende, racistiske og nedværdigende kommentarer til det.

Poul Broch blev rasende og gik endnu en gang til bataljonschefen for at insistere på, at der blev gjort noget.

- Det var samme dag, som der skulle være julefrokost på kasernen. Og som jeg husker beskeden, var den: "Det kigger vi på efter jul, i dag skal vi hygge os", siger Poul Broch.

Men da kaptajnen og hans medarbejdere mødte ind efter juleferien, var der intet sket. Selvom Poul Broch flere gange den følgende måned mindede sin chef om det, blev der ikke handlet i sagen. Derfor foreslog Poul Broch også denne gang sin medarbejder at melde den til Forsvarsministeriets Auditørkorps.

Det gjorde hun. Og senere samme dag blev Poul Broch indkaldt til møde på bataljonschefens kontor. Et møde, som han beskriver som "en 45 minutter lang skideballe".

- Jeg fik at vide, at jeg på bagkant af det møde skulle forvente at blive afsat som kompagnichef, fordi der var tillidsproblemer, husker Poul Broch.

Ifølge Poul Broch så bataljonschefen det som et brud på kommandovejen, at Poul Broch havde vejledt og støttet kvinderne i at melde deres sager til Forsvarsministeriets Auditørkorps.

- I princippet kan alle indberette

Bataljonschefen René Fjeldgaard Pedersen genkender ikke udlægningen af, at Poul Broch skulle have rykket ham flere gange for at indberette sagerne til auditørkorpset.

Han fortæller til TV 2, at han efterfølgende havde en samtale med auditørkorpset, men at der aldrig er rejst en sag for den måde, som de har vurderet sagerne på.

Han vil dog ikke kommentere håndteringen af de konkrete sager, da der er tale om personalesager. Men han bekræfter over for 'Operation X', at samtalen med Poul Broch har fundet sted.

Årsagen var ifølge René Fjeldgaard Pedersen, at det efter hans overbevisning "ubetinget er bataljonschefens ansvar at indberette sager". Det på trods af at det er muligt for alle ansatte i Forsvaret at henvende sig til Forsvarsministeriets Auditørkorps.

- I princippet kan alle indberette. Men hvis jeg laver en aftale med en kompagnichef om, at sager, der skal til Forsvarets uafhængige anklagemyndighed, skal forbi mit bord, så jeg kan følge med i, hvad der foregår, så forventer jeg, at det sker, siger bataljonschefen.

Men så sætter du det, at alle kan indberette til auditørkorpset, ud af kraft. Siger: "Ja, det er det, der står, men i virkeligheden foregår det på en anden måde, for her er det mig, der bestemmer".

- Det kan man mene. Sagens kerne er, at hvis jeg har en chef, der gentagne gange ikke gør som aftalt, er jeg nødt til at agere. Sådan er vores system indrettet, siger René Fjeldgaard Pedersen.

Han afviser, at han ønskede Poul Broch fjernet fra posten som kompagnichef, før kontrakten udløb, sådan som det ellers var Poul Brochs opfattelse efter deres samtale.

- Jeg kan ikke afskedige medarbejdere. Men det er klart, at jeg har en vis indflydelse på, hvilke chefer jeg har omkring mig. Hvis jeg har en chef, hvor den gensidige tillid er bristet, har jeg en vis indflydelse på, om han fortsætter i den stilling eller en anden, siger bataljonschefen.

Han forklarer, at samarbejdsvanskelighederne med Poul Broch ikke kun bundede i krænkelsessagerne.

Poul Brochs kontrakt med Skive Kaserne udløb i maj 2020. I dag arbejder han ved Arktisk Kommando i Grønland.

Forsvarschef vil se på sagerne

Kaptajnen er ikke i tvivl om, at forløbet med de to sager var medvirkende til, at han ikke blev på Skive Kaserne.

Men han er heller ikke i tvivl om, at det var rigtigt, da han satte den gensidige tillid mellem ham og bataljonschefen over styr. Og at det var vigtigt at sætte sig i stolen over for Morten Spiegelhauer og fortælle om sine oplevelser.

- Forsvarets øverste ledelse vil gerne ændre kulturen – og de er godt på vej til det. Så det er vigtigt, at det bliver italesat, sådan at de her situationer ikke opstår i fremtiden, siger Poul Broch.

Efter at 'Operation X' har forelagt oplysningerne om sagerne fra Skive Kaserne for forsvarschef Flemming Lentfer, vil han nu se nærmere på håndteringen.

- Hvis du holder sagerne op imod handlepligtsbestemmelsen, så tror jeg, at den ledelsesmæssige håndtering kunne blive bedre, siger forsvarschefen.

René Fjeldgaard Pedersen er fortsat bataljonschef på Skive Kaserne, hvor der er flere end 1500 ansatte.

Du kan se 'Operation X: I krig og krænkelser' torsdag klokken 20.00 på TV 2 eller allerede nu på TV 2 PLAY.