Bataljonschef forfremmede medarbejder, som blev dømt for vold mod kvindelig sergent

Ifølge bataljonschefen pĂĄ Skive Kaserne blev medarbejderen flyttet til en anden stilling af hensyn til kvinden. 

Bataljonschefen på Skive Kaserne René Fjeldgård Pedersen har forfremmet en medarbejder, efter at Forsvarsministeriets Auditørkorps har sanktioneret medarbejderen for grov krænkelse af en underordnet.

Det er bekymrende og et udtryk for manglende konsekvens, mener to eksperter pĂĄ omrĂĄdet.

En af dem er Mille Mortensen, som forsker i krænkende handlinger og mobning på arbejdspladsen ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Hun forklarer, at det kan sætte "dybe spor" hos en forurettet i en sag af den slags, hvis de ikke oplever, at krænkelsen mod dem får konsekvenser.

- Hvis den forurettede sidder tilbage og kan konstatere, at den anden part bliver forfremmet, kan det skabe en følelse af uretfærdighed og urimelighed, siger Mille Mortensen.

Ifølge hende kan det være en oplevelse i samme boldgade som selve krænkelsen, hvis man ikke føler sig hørt eller troet på.

Slæbte sergent langs jorden

Episoden, som Auditørkorpset og sidenhen Retten i Viborg har sanktioneret medarbejderen for, skete på en feltøvelse i efteråret 2020. Den er beskrevet her ved hjælp af dokumenter fra retten.

En kvindelig sergent stod sammen med de værnepligtige, hun var gruppefører for, da hendes nærmeste overordnede dukkede op.

Sergenten har forklaret i retten, at den overordnede kom hen til dem, mens hun var ved at lære de værnepligtige, hvordan man hurtigt kan køle sig ned i varmen. Metoden havde hun lært på sergentskolen: ved at trække bukserne ned om anklerne kunne man hurtigt nedkøle de store blodkar i benene.

Når det ikke får konsekvenser, sender det et klart signal om, at nultolerancen ikke strækker ret vidt

Anette Borchorst, professor emerita ved Institut for Politik og Samfund pĂĄ Aalborg Universitet

Den overordnede bad den kvindelige sergent og de værnepligtige om at tage bukserne på igen, og ifølge den kvindelige sergent grinte den overordnede af situationen. Sergenten troede, at det var for sjov, og hun reagerede derfor på det ved at grine og joke. Det resulterede i, at den overordnede greb fat i hendes arm og slæbte hende flere meter hen langs jorden.

Sergenten har forklaret i retten, at hendes overordnede råbte, at hun ikke skulle tale sådan til ham og på den måde bringe hans autoritet i fare. Først da hun undskyldte, slap han sit greb og forlod stedet igen.

MĂĄtte insistere for at fĂĄ meldt sin sag

Efter episoden blev der sat et mæglingsmøde op mellem de to. Sergenten gik i første omgang ikke videre med sagen efter mødet, fordi hun frygtede at blive anset som "krænkelsesparat", har hun forklaret i retten.

Men kort tid efter gik hun alligevel til bataljonschefen oberst René Fjeldgård Pedersen, som er en del af den øverste ledelse på Skive Kaserne, for at få meldt sagen til Forsvarsministeriets Auditørkorps.

Først forsøgte han ifølge kvinden at tale hende fra en anmeldelse, men hun insisterede, og til sidst meldte han sagen.

Bataljonschef René Fjeldgård Pedersen vil ikke forholde sig til den konkrete sag, men siger til 'Operation X', at han "aldrig kunne finde på" at fraråde nogen at gå til auditørkorpset.

Først sanktioneret, så forfremmet

Auditørkorpset vurderede, at medarbejderen havde overtrådt militærstraffelovens paragraf 18 ved groft at krænke en underordnet. Han blev sanktioneret til at betale en bøde på 4000 kroner.

Begge parter ankede sagen, og derfor skulle den føres i det civile retssystem. Medarbejderen blev her foruden grov krænkelse af en underordnet tiltalt for vold.

Før sagen nåede for Retten i Viborg, blev han dog forfremmet til en højtplaceret stilling på kasernen.

Det er et udtryk for manglende konsekvens, mener Anette Borchorst, som er professor emerita ved Institut for Politik og Samfund pĂĄ Aalborg Universitet.

- Fra den øverste ledelse signalerer man, at man tager den her slags alvorligt. Men når det ikke får konsekvenser, sender det et klart signal om, at nultolerancen ikke strækker ret vidt, siger Anette Borchorst.

Karrieremæssige konsekvenser?

Forsvaret lancerede i 2019 en kampagne, der skulle gøre op med krænkende adfærd. Der blev hængt plakater op på kasernerne og skrevet nye vejledninger til chefer. I den forbindelse udtalte daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S), at krænkelser i Forsvaret skulle have konsekvenser.

- Det kan både være karrieremæssige konsekvenser. Det kan også være ansættelsesretlige konsekvenser eller deciderede strafferetlige konsekvenser, sagde hun dengang til DR.

Vi har gravet dybere i det og kigget på, om der er noget opfølgning, vi mangler. Og det er der helt åbenlyst på det ledelses- og håndteringsmæssige plan

Flemming Lentfer, Forsvarschef

Ifølge Mille Mortensen har den forurettede i krænkelsessager behov for at se, at krænkende handlinger har konsekvenser.

- Mennesker skal have mulighed for at forbedre sig, og konsekvenserne kan jo godt have været internt, men som udgangspunkt er vold jo ikke en adfærd, der skal belønnes, og det er klart bekymrende, siger Mille Mortensen.

Flyttet for sergentens skyld

Bataljonschef René Fjeldgård Pedersen forklarer, at medarbejderen i den pågældende sag blev flyttet for at tage hensyn.

- Af hensyn til kvinden bliver han flyttet. Vi vil altid flytte en medarbejder ud af en enhed, hvis det kan sørge for ro omkring arbejdssituationen for de involverede medarbejdere, siger bataljonschefen.

Han mener ikke, at der i den pågældende sag er tale om en forfremmelse, selvom medarbejderen blev flyttet til en højere stilling.

- Hvis vi skal flytte medarbejdere, der har et vist uddannelsesniveau, så har vi kun visse handlemuligheder. Derfor må vi også nogle gange lede efter, hvor der er ledige pladser, der passer til medarbejderens uddannelsesniveau, siger René Fjeldgård Pedersen, bataljonschef på Skive Kaserne.

I november 2021 tog Retten i Viborg stilling til sagen. Medarbejderen blev kendt skyldig i vold og grov krænkelse af en underordnet, og bøden blev hævet til 5000 kroner.

Det fik dog ikke Forsvaret til at ændre på beslutningen om at forfremme ham. Han arbejder stadig på Skive kaserne i sin nye stilling.

Manden nægter sig skyldig og har anket sagen, der nu skal behandles i landsretten.

'Operation X' har kontaktet manden via Forsvaret. Han har ikke ønsket at medvirke i denne artikel.

Forsvarschef: Åbenlyse håndteringsmæssige mangler

Sagen hænger "ikke særligt godt sammen" med Forsvarets politik om nultolerance over for krænkende adfærd, erkender forsvarschef Flemming Lentfer.

- Det er jo rigtig svært at forklare, hvordan folk kan have en fremadrettet karriere på baggrund af en kriminel forseelse. Så jeg kan sagtens forstå forundringen over de sager. Den ledelsesmæssige håndtering af de her sager, som jeg i hvert fald har fået dem beskrevet, lader noget tilbage at ønske, siger Flemming Lentfer.

Han forklarer, at Forsvaret er i færd med at undersøge, om sager om krænkende adfærd håndteres hensigtsmæssigt.

- Vi har gravet dybere i det og kigget på, om der er noget opfølgning, vi mangler. Og det er der helt åbenlyst på det ledelses- og håndteringsmæssige plan, siger han.

Den kvindelige sergent opsagde sin stilling pĂĄ grund af sagen og forlod Skive Kaserne i slutningen af august 2021.