Operation X

Ledelsen har svigtet i krænkelsessager, erkender forsvarschef

En ny handlepligtbestemmelse er "klar i spyttet" om, at krænkelser er uacceptabelt, og kan hjælpe lederne til bedre håndtering, mener forsvarschefen.

I 'Operation X: I krig og krænkelser' står en række nuværende og tidligere soldater frem og fortæller, hvordan de har oplevet verbale krænkelser, befamlinger og deciderede overgreb i Forsvaret.

Fælles for dem er, at de ikke forstår, at krænkerne kan fortsætte i Forsvaret, uden at der - for dem at se - er nævneværdige konsekvenser, selvom Forsvaret med egne ord har nultolerance over for krænkende adfærd.

'Operation X' har forelagt de medvirkende kvinders oplevelser og kritik for forsvarschef Flemming Lentfer, som her svarer på spørgsmål om Forsvarets håndtering af sagerne.

Men først en begrebsafklaring. For hvad mener Forsvarets ledelse egentlig, når de siger nultolerance?

- Nultolerance i den her sammenhæng er, at ingen sager skal ligge uberørt, blive pakket ned, glemt eller forsøgt tiet ihjel. Vi skal have tingene på bordet, så de kan blive håndteret. Hvis der er strafferetslige eller ansættelsesretslige konsekvenser, skal de selvfølgelig også udmåles på den rigtige måde, siger forsvarschefen.

Forsvarschef: - Håndteringen kan blive bedre

En række af de kvinder, vi har talt med, kan ikke forstå, at krænkerne kan fortsætte i Forsvaret uden, at der - for dem at se - er nævneværdige konsekvenser. Hvordan kan det være, I ikke slår hårdere ned på krænkelser i Forsvaret?

- Når personel i Forsvaret bliver udsat for krænkelser, er der jo to parter i en sag. Det vi i første omgang skal, er at finde ud af, hvad der foregår. Det skal vi gøre objektivt. Og så skal vi håndtere begge parter. Med de ting, som I har gravet frem, og med de sager vi selv kender, tror jeg, der er noget på den ledelsesmæssige side, som vi kan blive bedre til at håndtere.

Flere kvinder har oplevet, at en overordnet i smug tog billeder af deres bagdel. Manden blev sanktioneret med en bøde på 3500 kroner. En af kvinderne er konstablen Helene Munk.

Hvordan vil du forklare hende, at det er et udtryk for nultolerance, at hun stadigvæk arbejder side om side med ham?

- Der er lavet en forseelse, den er blevet opdaget, der blev rejst en sigtelse, og han er blevet idømt en bøde. Det er den udmåling af straf, som lovgivere har bygget det her samfund på. Om det er rigtigt ledelsesmæssigt, at vedkommende stadig skal have det samme job, det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved. Så det kigger vi selvfølgelig også ind i.

I nogle af sagerne er krænkeren blevet forfremmet. Hvordan hænger det sammen med den politik, I har?

- Det hænger heller ikke særlig godt sammen med politikken, for vi vil jo gerne sørge for, at der er ansættelsesretlige konsekvenser.

Hvilket signal synes du, det sender?

- Det har jeg jo i virkeligheden også lidt svært ved at sætte ind i en fornuftig ramme. Det har givet anledning til, at vi har kigget på, om der i virkeligheden er noget opfølgning, vi mangler. Og det er der helt åbenlyst på det ledelses- og håndteringsmæssige.

Vejledning eller bestemmelse?

I en anden sag gik en kvinde op og ned af den person, som havde krænket hende i flere måneder, og det kunne hun simpelthen ikke holde til. Konsekvensen er, at hun er søgt væk fra Forsvaret, og det er vel ikke rimeligt, at hun skal stå i den situation?

- Det lyder i hvert fald ikke i orden. Jeg har den dybeste respekt for, at Lotte tør stå frem på den måde, og det er også et af de eksempler, som vi kigger ned i nu, om vi synes, at vi ledelsesmæssigt har håndteret det her godt nok, og svaret er jo et klart nej.

Skal det så have konsekvenser for den ledelse?

- Det skal jeg lige have mulighed for at grave ned i.

Når I siger, at der er handlepligt og konsekvenser, hvis man ikke lever op til handlepligten, skal det vel følges op på?

- Det er jeg helt enig i. Jeg kan kun sige, at i den periode, hvor den sag kørte, har jeg ikke kendskab til, at vi havde den her handlepligt, som jeg er helt sikker på, at alle chefer og ledere i Forsvaret er bekendt med nu. Den handlepligtsbestemmelse, som er udsendt i januar måned i år, er en helt eksplicit beskrivelse af, hvad man som chef og leder har ansvar for, hvis man kommer ind i en sag, der skal håndteres.

Handlepligt for chefer

Chefer i Forsvaret har handlepligt i sager om krænkende adfærd. I Forsvarets vejledning om krænkende handlinger står der, at chefer straks skal tage kontakt til Forsvarsministeriets Auditørkorps, hvis der er formodning eller tvivl om, hvorvidt der er begået et strafbart forhold. Der er også notatpligt, hvilket vil sige, at chefer har pligt til at notere hændelses- og sagsforløb ned. 

Siger du dermed, at der ikke har været handlepligt, før den bestemmelse kom?

- Nej, jeg siger bare, at vi har ikke hjulpet cheferne så godt, som den handlepligt kan. Den er så klar i spyttet om, at det er uacceptabelt.

I 2003 sagde daværende forsvarschef Jesper Helsø, at "chefer og alle andre med et ledelsesansvar i Forsvaret har pligt til at gribe ind, hvis de er vidne til eller bliver bekendt med kønskrænkende adfærd.” Så du skal ikke sige, at man ikke har været bekendt med, at der er handlepligt for chefer.

- Det, jeg prøver at sige til dig, er, at der mig bekendt ikke har været en bestemmelse, der er så klar i spyttet som den her. En bestemmelse skal følges - en vejledning er noget, du kan vælge at følge.

- Når kvindelige medarbejdere skriver med et råb om hjælp, kender de mine udmeldinger om, at vi ikke accepterer krænkende adfærd i Forsvaret. De henviser faktisk til, at de ikke synes, det bliver omsat ordentligt i praksis derude. På den led svigter vi jo vores ledelsesansvar over for de kvinder eller mænd, som er blevet krænket.

Stik imod det ønskede moralske kompas

Vi har kendskab til to krænkelsessager med kvinder, som fortæller om voldtægter. Cheferne har fået at vide, hvad der er foregået, men der ikke er lavet et notat på det. Ifølge Forsvarsministeriets retningslinjer er der notatpligt. Hvor alvorligt er det, hvis der ikke er blevet lavet et notat?

- Så lever man i hvert fald ikke op til den handlepligtsbestemmelse. Der står sågar en vejledning om, hvordan sådan en sag skal oprettes, fordi der er notatpligt i de her sager.

Hvad vil du sige til de to kvinder?

- At vi har lavet et ledelsesmæssigt svigt. Det er det stik modsatte af, hvad der står i vores handlepligtsbestemmelse, og det er i øvrigt det stik modsatte af den kultur og det moralske kompas, som jeg ønsker, at Forsvarets ansatte skal have.