Ledelsen har svigtet i krænkelsessager, erkender forsvarschef

En ny handlepligtbestemmelse er "klar i spyttet" om, at krænkelser er uacceptabelt, og kan hjælpe lederne til bedre håndtering, mener forsvarschefen.

I 'Operation X: I krig og krænkelser' står en række nuværende og tidligere soldater frem og fortæller, hvordan de har oplevet verbale krænkelser, befamlinger og deciderede overgreb i Forsvaret.

Fælles for dem er, at de ikke forstår, at krænkerne kan fortsætte i Forsvaret, uden at der - for dem at se - er nævneværdige konsekvenser, selvom Forsvaret med egne ord har nultolerance over for krænkende adfærd.

'Operation X' har forelagt de medvirkende kvinders oplevelser og kritik for forsvarschef Flemming Lentfer, som her svarer p√• sp√łrgsm√•l om Forsvarets h√•ndtering af sagerne.

Men f√łrst en begrebsafklaring. For hvad mener Forsvarets ledelse egentlig, n√•r de siger nultolerance?

- Nultolerance i den her sammenh√¶ng er, at ingen sager skal ligge uber√łrt, blive pakket ned, glemt eller fors√łgt tiet ihjel. Vi skal have tingene p√• bordet, s√• de kan blive h√•ndteret. Hvis der er strafferetslige eller ans√¶ttelsesretslige konsekvenser, skal de selvf√łlgelig ogs√• udm√•les p√• den rigtige m√•de, siger forsvarschefen.

Forsvarschef: - Håndteringen kan blive bedre

En række af de kvinder, vi har talt med, kan ikke forstå, at krænkerne kan fortsætte i Forsvaret uden, at der - for dem at se - er nævneværdige konsekvenser. Hvordan kan det være, I ikke slår hårdere ned på krænkelser i Forsvaret?

- N√•r personel i Forsvaret bliver udsat for kr√¶nkelser, er der jo to parter i en sag. Det vi i f√łrste omgang skal, er at finde ud af, hvad der foreg√•r. Det skal vi g√łre objektivt. Og s√• skal vi h√•ndtere begge parter. Med de ting, som I har gravet frem, og med de sager vi selv kender, tror jeg, der er noget p√• den ledelsesm√¶ssige side, som vi kan blive bedre til at h√•ndtere.

Flere kvinder har oplevet, at en overordnet i smug tog billeder af deres bagdel. Manden blev sanktioneret med en b√łde p√• 3500 kroner. En af kvinderne er konstablen Helene Munk.

Hvordan vil du forklare hende, at det er et udtryk for nultolerance, at hun stadigvæk arbejder side om side med ham?

- Der er lavet en forseelse, den er blevet opdaget, der blev rejst en sigtelse, og han er blevet id√łmt en b√łde. Det er den udm√•ling af straf, som lovgivere har bygget det her samfund p√•. Om det er rigtigt ledelsesm√¶ssigt, at vedkommende stadig skal have det samme job, det vil jeg gerne stille sp√łrgsm√•lstegn ved. S√• det kigger vi selvf√łlgelig ogs√• ind i.

I nogle af sagerne er krænkeren blevet forfremmet. Hvordan hænger det sammen med den politik, I har?

- Det h√¶nger heller ikke s√¶rlig godt sammen med politikken, for vi vil jo gerne s√łrge for, at der er ans√¶ttelsesretlige konsekvenser.

Hvilket signal synes du, det sender?

- Det har jeg jo i virkeligheden ogs√• lidt sv√¶rt ved at s√¶tte ind i en fornuftig ramme. Det har givet anledning til, at vi har kigget p√•, om der i virkeligheden er noget opf√łlgning, vi mangler. Og det er der helt √•benlyst p√• det ledelses- og h√•ndteringsm√¶ssige.

Vejledning eller bestemmelse?

I en anden sag gik en kvinde op og ned af den person, som havde kr√¶nket hende i flere m√•neder, og det kunne hun simpelthen ikke holde til. Konsekvensen er, at hun er s√łgt v√¶k fra Forsvaret, og det er vel ikke rimeligt, at hun skal st√• i den situation?

- Det lyder i hvert fald ikke i orden. Jeg har den dybeste respekt for, at Lotte t√łr st√• frem p√• den m√•de, og det er ogs√• et af de eksempler, som vi kigger ned i nu, om vi synes, at vi ledelsesm√¶ssigt har h√•ndteret det her godt nok, og svaret er jo et klart nej.

Skal det så have konsekvenser for den ledelse?

- Det skal jeg lige have mulighed for at grave ned i.

N√•r I siger, at der er handlepligt og konsekvenser, hvis man ikke lever op til handlepligten, skal det vel f√łlges op p√•?

- Det er jeg helt enig i. Jeg kan kun sige, at i den periode, hvor den sag k√łrte, har jeg ikke kendskab til, at vi havde den her handlepligt, som jeg er helt sikker p√•, at alle chefer og ledere i Forsvaret er bekendt med nu. Den handlepligtsbestemmelse, som er udsendt i januar m√•ned i √•r, er en helt eksplicit beskrivelse af, hvad man som chef og leder har ansvar for, hvis man kommer ind i en sag, der skal h√•ndteres.

Handlepligt for chefer

Chefer i Forsvaret har handlepligt i sager om kr√¶nkende adf√¶rd. I Forsvarets vejledning om kr√¶nkende handlinger st√•r der, at chefer straks skal tage kontakt til Forsvarsministeriets Audit√łrkorps, hvis der er formodning eller tvivl om, hvorvidt der er beg√•et et strafbart forhold. Der er ogs√• notatpligt, hvilket vil sige, at chefer har pligt til at notere h√¶ndelses- og sagsforl√łb ned. 

Siger du dermed, at der ikke har v√¶ret handlepligt, f√łr den bestemmelse kom?

- Nej, jeg siger bare, at vi har ikke hjulpet cheferne så godt, som den handlepligt kan. Den er så klar i spyttet om, at det er uacceptabelt.

I 2003 sagde dav√¶rende forsvarschef Jesper Hels√ł, at "chefer og alle andre med et ledelsesansvar i Forsvaret har pligt til at gribe ind, hvis de er vidne til eller bliver bekendt med k√łnskr√¶nkende adf√¶rd.‚ÄĚ S√• du skal ikke sige, at man ikke har v√¶ret bekendt med, at der er handlepligt for chefer.

- Det, jeg pr√łver at sige til dig, er, at der mig bekendt ikke har v√¶ret en bestemmelse, der er s√• klar i spyttet som den her. En bestemmelse skal f√łlges - en vejledning er noget, du kan v√¶lge at f√łlge.

- Når kvindelige medarbejdere skriver med et råb om hjælp, kender de mine udmeldinger om, at vi ikke accepterer krænkende adfærd i Forsvaret. De henviser faktisk til, at de ikke synes, det bliver omsat ordentligt i praksis derude. På den led svigter vi jo vores ledelsesansvar over for de kvinder eller mænd, som er blevet krænket.

Stik imod det √łnskede moralske kompas

Vi har kendskab til to kr√¶nkelsessager med kvinder, som fort√¶ller om voldt√¶gter. Cheferne har f√•et at vide, hvad der er foreg√•et, men der ikke er lavet et notat p√• det. If√łlge Forsvarsministeriets retningslinjer er der notatpligt. Hvor alvorligt er det, hvis der ikke er blevet lavet et notat?

- Så lever man i hvert fald ikke op til den handlepligtsbestemmelse. Der står sågar en vejledning om, hvordan sådan en sag skal oprettes, fordi der er notatpligt i de her sager.

Hvad vil du sige til de to kvinder?

- At vi har lavet et ledelsesm√¶ssigt svigt. Det er det stik modsatte af, hvad der st√•r i vores handlepligtsbestemmelse, og det er i √łvrigt det stik modsatte af den kultur og det moralske kompas, som jeg √łnsker, at Forsvarets ansatte skal have.