Herlufsholms hemmeligheder

- Man bør stadig lukke skolen, siger mobbeforsker efter kritik

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer, at Herlufsholm har begået alvorlige lovbrud.

"Pinligt" er ordet, som Helle Rabøl Hansen, en af landets førende mobbeforskere, kalder pointerne i udkast til en partshøring fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der er kommet lørdag aften.

Udkastet omhandler Herlufsholms Skole, der er ved at blive undersøgt efter dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder'.

- Det vigtigste med denne rapport er, at vi understøtter, anerkender og respekterer den retsfølelse, der hos de unge gennem generationer har været ramt af denne kultur på Herlufsholm, siger Helle Rabøl Hansen.

Hun skærper den i forvejen kradse kritik, der lørdag aften førte til, at bestyrelsen opløste sig selv.

- Der står i rapporten, at de tiltag, skolen selv er kommet med, er symptombehandling og ikke, fordi de (bestyrelsen, red.) forstår problemets omfang. Det er sket, fordi de har været udsat for ydre pres og ikke, fordi de helt har forstået problemet, siger hun og tilføjer, at hun stadig mener, at man bør lukke skolen, gentænke den og åbne et helt nyt Herlufsholm.

- Vi skal huske, at der er nogle, der stadig ikke har fortalt deres historier, fordi de er i rædsel. Og de, der har stillet sig frem, får bagatelliseret den, siger Helle Rabøl Hansen.

Kritikpunkterne i rapporten

I dokumentaren, som blev vist i maj, stod flere tidligere elever frem og fortalte historier om grov mobning og krænkelser på skolen. Det førte til en undersøgelse, der er ved at blive foretaget.

Af undersøgelsen fremgår det, at skolen skal have brudt lovgivningen flere gange.

Skolens bestyrelse har ikke levet op til sit ansvar om, at skolen skal arbejde med elevernes trivsel, lyder det.

Læs mere om kritikpunkterne i vurderingen her:

  • Herlufsholm har ikke levet op til sit ansvar, hvad angår vigtigheden af elevernes trivsel på skolen.
  • Der er lagt særligt vægt på, at opgaven med at forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt eleverne er særlig vigtig på en institution med en kostafdeling, hvor eleverne ikke i samme grad har det samme frirum som andre børn.
  • Skolen har ikke sørget for, at eleverne på skolen har overholdt reglerne om, hvordan man skal behandle hinanden.
  • Skolen har ikke overholdt sin oplysningspligt under en tilsynssag.
  • Det er bestyrelsens ansvar, at loven bliver overholdt. Derfor har styrelsen fremsat alvorlig kritik af skolens bestyrelse på baggrund af vurderingens indhold.
  • Styrelsen mener, at der er tale om alvorlige brud på lovgivningen, at der er grundlog for at skolen blive pålagt at skulle tilbagebetale de statstilskud, som den har modtaget siden 8. december 2021.
  • Det er styrelsens vurdering, at mange af overtrædelser også har fundet sted før tilsynet med skolen i slutningen af december sidste år.

Kilde: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bestyrelsen opløser sig selv

Udover at bestyrelsen stopper, har også bestyrelsesformand Torben Lowzow indgivet begæring om at blive fritaget for hvervet, står der i pressemeddelelsen fra skolen.

- Det er i skolens interesse, at vi får ro om Herlufsholm. Arbejdet med at få valgt en ny bestyrelse, som skal sikre trivsel og en god skolegang for alle eleverne på skolen, er nu sat i værk, står der i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen understreges det, at bestyrelsen er i uenig i styrelsens udkast.

Men det er ikke nok, at bestyrelsen trækker sig, mener Helle Rabøl Hansen. At den samtidig udtrykker uenighed i kritikken, anser hun som en del af udfordringen.

- Det viser i al sin tydelighed, hvor meget det har groet sig fast, at skoleledelse og bestyrelse faktisk mener, at mange af de ting, der er foregået, passer til skolens tradition og kultur, siger Helle Rabøl Hansen.

Derfor er "vi nødt til at have en pause med den her skole", mener mobbeforskeren.

- Jeg vil foreslå året ud, hvor man så og sige forbereder, at en ny skole flytter ind i lokalerne. Så man bare bevarer murerne, og historien kan være en bog med en hardback, man sætter i reolen, siger hun.