Herlufsholms hemmeligheder

Herlufsholms bestyrelse går af efter voldsom kritik

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har set "alvorlige brud på loven" i sin granskning af skolen.

Bestyrelsen for Herlufsholms Skole træder tilbage.

Det skriver skolen selv i en pressemeddelelse lørdag.

Bestyrelsesformand Torben Lowzow har også indgivet begæring om at blive fritaget for hvervet, står der.

- Det er i skolens interesse, at vi får ro om Herlufsholm. Arbejdet med at få valgt en ny bestyrelse, som skal sikre trivsel og en god skolegang for alle eleverne på skolen, er nu sat i værk, står der i pressemeddelelsen.

Årsagen er, at der er kommet et udkast til en partshøring fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der retter hård kritik mod netop bestyrelsen.

- Styrelsen finder (...) på det foreliggende grundlag anledning til alvorlig bekymring for elevtrivslen på skolen, står der blandt andet i udkastet.

Beskrivelser af mobning, vold og voldtægter

Der står videre, at styrelsen har set "alvorlige brud på loven" i sin granskning af skolen, samt at bestyrelsens varetagelse af opgaver har været "meget utilstrækkelig". Der er tegn på en tavshedskultur i forhold til, hvordan sagen er blevet håndteret af blandt andre ledelsen og de ansatte.

- Det er derfor styrelsens foreløbige vurdering, at der er grund til at fremsætte alvorlig kritik af skolens bestyrelse, skriver styrelsen.

Der er beskrivelser af flere tilfælde af "grov mobning, vold, grænseoverskridende adfærd, herunder seksuelle krænkelser og voldtægter, samt flere tilfælde af episoder vedrørende tyveri, hærværk og euforiserende stoffer", står der.

- Det er styrelsens foreløbige vurdering, at antallet af episoder, som er kommet til styrelsens kendskab, er alt for stort og efter styrelsens vurdering er udtryk for en helt utilstrækkelig indsats fra bestyrelsens og skoleledelsens side for at sikre en tryg skolegang for alle elever.

I pressemeddelelsen fra Herlufsholm erklærer den afgående bestyrelse sig uenig i STUK's fund:

- Bestyrelsen er ikke enig i STUKs udkast til afgørelse og varslede sanktioner. Høringsskrivelsen vil blive besvaret af skolens ledelse og den nye bestyrelse. Bestyrelsen og skolens ledelse har valgt at offentliggøre partshøringsudkastet på skolens hjemmeside, står der.

Der bliver truffet endelig afgørelse i sagen senere.

Centrum for debat

Herlufsholm har tidligere på året været på manges læber, efter at TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' rullede over skærmen.

I dokumentaren stod en række tidligere elever frem og fortalte om grov mobning, vold og seksuelle krænkelser på skolen.

Det fik skolen til at igangsætte en "ny handlingsplan" i maj, der blandt andet betød, at Herlufsholms omdiskuterede præfektordning, hvor ældre elever udpeges som ansvarlige for løsning af en række opgaver på skolen, blev afskaffet.

Også Mikkel Kjellberg, der var skolens rektor indtil for nylig, er blevet fyret.

En anden tidligere rektor, nemlig Flemming Zachariassen, der var rektor på skolen indtil 2019, har blandet sig i sagen.

Et telefonnotat fra en samtale mellem Zachariassen og STUK har vist, at skolens – nu tidligere – bestyrelse i detaljer vidste, hvad der foregik.

Tronfølger er elev

Sagen har også tråde til kongehuset, da prins Christian går på skolen. Lillesøster prinsesse Isabella skal begynde efter sommerferien.

Og efter at kronprinsesse Mary ikke ville svare på nogen spørgsmål fra journalister til et arrangement, har kronprinsparret sidenhen sagt, at de vil have alle sider af sagen belyst, før at de træffer en beslutning om deres to ældste børns fremtid på skolen.

TV 2 forsøger at få en kommentar fra kongehuset efter den seneste udvikling.