Kollega ville med hende i bad – først da hun skrev til Forsvarsministeriet, blev sagen håndteret

Ledelsens håndtering af sagen påvirkede kvindelig medarbejder i en grad, som betød at hun blev sygemeldt og siden har sagt sin stilling op.

Det var i desperation, da værktøjskoordinatoren Lotte satte sig ned og skrev en e-mail til Forsvarsministeriet i september 2020.

For hun følte ikke, at ledelsen på Flyvestation Karup tog den sag om seksuelle krænkelser, hun var involveret i, alvorligt.

- I september 2019 startede I en kampagne mod krænkende adfærd i Forsvaret. I januar 2020 kom der forskellige plakater ud i samtlige afdelinger. Men har det virkelig rykket noget? spurgte hun.

Oplevede verbal seksuel chikane

I fire år havde Lotte oplevet verbale seksuelle krænkelser fra en mandlig kollega på Flyvestation Karup.

Den mandlige kollega spurgte for eksempel: “Skal jeg gå med dig i bad og vaske dig mellem brysterne”, når Lotte kom tilbage til jobbet efter en løbetur. Andre gange kommenterede han hendes bryster eller bagdel. Hver gang sagde hun fra over for kollegaen.

De havde min mandlige kollegas ryg. Det var som om, at han gav mere værdi for arbejdspladsen

Lotte, tidligere værktøjskoordinator på Flyvestation Karup

Da hun hørte, at han også havde befamlet en kvindelig kollegas bryster, fik hun nok og gik videre med sagen.

Men ledelsens reaktion kom bag på hende.

- De bad os om selv at løse problemet og snakke med ham, fordi vi havde jo nok ikke sagt ordentligt fra, og de mente, at vi måske endda havde inviteret ham. Det pissede mig af og gjorde mig ked af det. For hvorfor skulle jeg sidde og lyve?

Reaktionen fra ledelsen var ifølge Lotte den første af en lang række ting, der gik galt i håndteringen af sagen.

Handlepligt for chefer

Chefer i Forsvaret har handlepligt i sager om krænkende adfærd. I Forsvarets vejledning om krænkende handlinger står der, at chefer straks skal tage kontakt til Forsvarsministeriets Auditørkorps, hvis der er formodning eller tvivl om, hvorvidt der er begået et strafbart forhold. Der er også notatpligt, hvilket vil sige, at chefer har pligt til at notere hændelses- og sagsforløb ned. 

- Det var som om, at der ikke var nogen i eskadrillen, der ville tage det seriøst. Jeg skulle hele tiden stå op for mig selv og holde på, at det fandeme var rigtigt, det jeg havde oplevet, siger Lotte.

Hun er en af de kvinder, der fortæller sin historie i 'Operation X: I krig og krænkelser'.

Ledelsen anmeldte ikke sagen

Selvom Lotte og hendes kvindelige kollega fortalte om både verbale og fysiske seksuelle krænkelser, anmeldte ledelsen i deres eskadrille på Flyvestation Karup ikke sagen til Forsvarets Auditørkorps.

En mellemleder længere nede i systemet sørgede dog for, at sagen blev anmeldt tre uger senere. Herefter blev den mandlige kollega hjemsendt, og kvinderne fik at vide, at han ville være hjemsendt, så længe sagen stod på.

Men efter fem uger var han på arbejde igen.

- Så gik jeg ind til min afdelingsleder, hvor jeg fik at vide, at der var en vagtplan, som skulle gå op i en højere enhed, og så måtte jeg bare acceptere, at det var sådan, at tingene var. Hvad fanden bilder de sig ind? siger Lotte.

Hun havde en følelse af, at ingen i ledelsen tog ansvar for hende eller situationen. I stedet lod de hende gå på arbejde hver dag sammen med den mandlige kollega.

Jeg havde følelsen af, at de forsøgte at feje sagen ind under gulvtæppet

Lotte, tidligere værktøjskoordinator på Flyvestation Karup

Efter et par måneder fik Lotte et angstanfald på arbejdet og måtte sygemeldes i et halvt år.

- Følelsen var, at ledelsen var ligeglad. Jeg var så frustreret, fordi jeg ikke kunne få luft. Den der følelse af ikke at blive hørt eller mødt eller forstået, siger Lotte.

Mailede til Forsvarsministeriet

Da Lotte kom tilbage fra sin sygemelding, var der gået et helt år, siden hun og kollegaen første gang gik til ledelsen. Men der var stadig ikke sket noget, så Lotte besluttede sig for at kontakte Forsvarsministeriet.

- Både jeg og min kvindelige kollega har mange år tilbage på arbejdsmarkedet og måske også i Forsvaret, men vi er faktisk ret enige om, at vi ikke har lyst til at skulle anmelde krænkende adfærd igen, da vi oplever, at ledelsen ikke er klædt ordentligt på til sådan noget, skrev hun i en e-mail.

Det skal vi som ledelse løse på en helt anden måde. Det siger sig selv

Flemming Lentfer, forsvarschef

Og herfra skete der noget.

- De kontaktede mig med det samme og bad mig uddybe vores sag. Derefter blev han hjemsendt igen og forblev hjemsendt, indtil retssagen endelig kom – næsten to år efter at vi gik til ledelsen første gang.

Manden blev idømt 10 dages betinget fængsel i byretten og en bøde på 2500 kroner og blev senere fyret. Lotte endte med at stoppe i Forsvaret på grund af håndteringen af sagen.

- Det var selvfølgelig dejligt, at vi vandt. Men det er efterspillet fra ledelsen, som har været det allerhårdeste for mig. Jeg havde følelsen af, at de forsøgte at feje sagen ind under gulvtæppet. De havde min mandlige kollegas ryg. Det var som om, at han gav mere værdi for arbejdspladsen.

Forsvarschef: Det skal vi løse på en helt anden måde

Forsvaret satte i 2019 en kampagne i gang, der handlede om nultolerance over for krænkende adfærd.

Nultolerance er blandt andet rettet mod, at chefer i forsvaret har pligt til at handle, hvis de får informationer om krænkelser.

Men der er hverken givet advarsler, sket degraderinger eller fyringer af chefer i Forsvaret for ikke have handlet i sager om krænkelser. Det fremgår af et skriftligt svar fra forsvarsminister Morten Bødskov (S) til arbejdsmiljøordfører Anne Honoré Østergaard (V) fra marts 2022.

Indtil videre har Lottes sag heller ikke fået konsekvenser for Lottes ledelse, selvom forsvarschef Flemming Lentfer er blevet præsenteret for Lottes historie og ikke mener, at sagen er håndteret godt nok.

- Jeg må sige, at jeg har den dybeste respekt for, at Lotte tør stå frem på den måde. Det er et af de eksempler, som vi kigger ned i nu, om vi synes, at vi ledelsesmæssigt har håndteret det her godt nok – og svaret er et klart nej.

- Man kan for eksempel ikke kalde folk, som er hjemsendt på grund af en krænkelsessag, på arbejde, og så sige, at det gør vi, fordi vi har en vagtplan, som skal gå op. Det skal vi som ledelse løse på en helt anden måde. Det siger sig selv, siger forsvarschef Flemming Lentfer.

Hvorfor har det så ikke fået konsekvenser for Lottes ledelse?

- Det skal jeg heller ikke kunne sige, at det ikke får. Men vi er i gang med at grave os ned i den sag, siger Flemming Lentfer.

Lotte har ikke ønsket at få sit efternavn frem.

'Operation X' har via Forsvarskommandoen forsøgt at få et interview med chefen for Lottes tidligere eskadrille i Flyvestation Karup. Han har ikke ønsket at medvirke.

Den dømte mandlige kollega er ikke vendt tilbage på gentagne henvendelser fra 'Operation X'.