Operation X

Sky rigmand risikerer trecifret millionregning efter landsretsdom

Ronnie Vagner Kristiansens tidligere selskab har tabt skattesag i Vestre Landsret.

Den pressesky forretningsmand og nordjyde Ronnie Vagner Kristiansen er nu et skridt nærmere et erstatningskrav på 105 millioner kroner. Det sker, efter hans tidligere selskab HHU ApS torsdag tabte en skattesag, som selskabet har anlagt mod Skatteministeriet.

Selskabet - som i dag udgør resterne efter milliardsuccesen ETI Telecom - slipper ifølge afgørelsen fra Vestre Landsret ikke for at betale 88.140.531 kroner til den danske stat, efter at have overført flere hundrede millioner til skattelyet Jersey i årene 2004-2007.

Det er uvist, om parterne vil anke sagen til Højesteret.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar til landsretsdommen fra Ronnie Vagner Kristiansen selv, men det har ikke været muligt.

Han oplyser via sin advokat Christina Sigvardt, at han ikke ønsker at svare på spørgsmål, så længe der er verserende sager ved domstolene.

Han er den samme mand, som sidste år var tæt på at ramme en TV 2-journalist i sin Porsche, da Operation X fandt ham på en hemmelig adresse i Schweiz.

Flere sager mod den tidligere direktør

I 2010 solgte Ronnie Vagner Kristiansen sit livsværk ETI Telecom for 1,2 milliarder kroner til det britiske våbenfirma BAE Systems.

Lige siden har Skattestyrelsen og den nordjyske direktørs tidligere selskab været i strid om selve skattekravet, og om Ronnie Vagner Kristiansen og den tidligere ledelse har handlet ansvarspådragende.

Ifølge Kammeradvokaten, som fører sagen på vegne af de danske myndigheder, blev selskabet HHU ApS - som ejede ETI Telecom - nemlig tømt for værdier, i det øjeblik det gik op for ledelsen, at der ville komme et større skattekrav mod selskabet.

Kammeradvokaten begærede selskabet konkurs og opdagede, at værdierne var blevet ført gennem to svenske selskaber med navnene Snah AB og Eterg AB. En finurlig detalje er, at hvis man staver selskabernes navne bagfra, står der Hans og Grete.

I Aalborg Byret verserer derfor en erstatningssag, hvor Ronnie Vagner Kristiansen og den tidligere ledelse er stævnet med et krav om at betale 105 millioner kroner.

ETI Telecom A/S

 1. 2002

  1. TAJRV Ltd. på Jersey købte ETI Telecom A/S.

 2. 2003

  1. Aktierne i ETI Telecom A/S blev overført fra Jersey til henholdsvis Snah AB og Eterg AB i Sverige.

  2. Mens Ronnie Vagner Kristiansens far, Vagner Kristiansen, var direktør i HHU ApS, købte selskabet aktierne i ETI Telecom A/S, og der blev lavet et gældsbrev mellem HHU ApS og Snah AB på 1,7 milliarder kroner.

 3. 2004

  1. Mellem 2004-2007 betalte HHU ApS ifølge Skattestyrelsen knap 324 millioner kroner i form af rentetilskrivninger og rentebetalinger til Snah AB for midlertidigt at have overtaget aktierne i ETI Telecom A/S. På dette tidspunkt var Vagner Kristiansen ikke længere direktør i HHU ApS, men nu direktør i BEI ApS, som ejede HHU ApS.

 4. 2007

  1. Snah AB overtog aktierne i ETI Telecom A/S ved modregning i Snah AB's tilgodehavende hos HHU ApS, som i juli 2007 var på 1,3 milliarder kroner.

 5. 2008

  1. SKAT traf første gang afgørelse om, at HHU ApS skulle have indeholdt kildeskat af rentetilskrivningerne og rentebetalingerne, da de ikke anså Snah AB for at være retmæssig ejer af aktierne i ETI Telecom A/S. Den retmæssige ejer var, ifølge SKAT, selskabet TAJRV Ltd. på Jersey.

 6. 2010

  1. ETI Telecom A/S blev solgt til det britiske våbenfirma BAE Systems for 1,2 milliarder kroner.

Kan inddrive 7,2 milliarder

Sagen om ETI Telecom A/S er blot én ud af 34 sager, som Skattestyrelsen netop nu fører mod store koncerner, der har benyttet sig af såkaldte gennemstrømningsselskaber til at føre milliarder i skattely.

Skattestyrelsen har oplyst, at styrelsen potentielt kan inddrive 7,2 milliarder skattekroner fra koncernerne og har allerede vundet to sager mod TDC’s tidligere ejere i Østre Landsret 3. maj 2021 og 25. november 2021. Sagerne er dog begge anket til Højesteret.

Kender adresse i Schweiz

I 2012 ville Kammeradvokaten stævne Ronnie Vagner Kristiansen, men Aalborg Byret kunne ikke lokalisere direktøren - som allerede i 1999 var flyttet til udlandet.

Byretten måtte derfor forkynde stævningen mod Ronnie Vagner Kristiansen offentligt i Statstidende.

Ronnie Vagner Kristiansens advokat oplyser i et brev til TV 2, at de danske myndigheder i dag kender hans adresse i Schweiz, hvor også Operation X fandt den sky direktør.

Kender du noget til sagen, er du meget velkommen til at kontakte Operation X på mailadresse x@tv2.dk.