Herlufsholms hemmeligheder

Bestyrelsesformand så dokumentar før alle andre - og kunne ikke se, at Herlufsholm havde et problem

Siden december har styrelse haft tilsyn med Herlufsholm, som to gange har afleveret en redegørelse om trivslen.

Først blev han bakket op. Og så blev han fyret.

Bestyrelsen på Herlufsholm havde tillid til den nu afskedigede rektor Mikkel Kjellberg, selv efter formanden Torben von Lowzow havde set dokumentaren ’Herlufsholms hemmeligheder’ før mange andre.

Det viser en redegørelse, som Herlufsholms bestyrelse sendte til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet, der fører tilsyn med landets privatskoler.

- Ingen anledning til at betvivle …

Fredag 29. april blev dokumentaren vist til Herlufsholms bestyrelsesformand, Torben von Lowzow.

Her kunne han se Kristoffer, Peter og en række anonyme, tidligere elever fortælle om en ”sadistisk kultur” med mobning, krænkelser og vold på skolen.

Fire dage senere – 3. maj – sendte Herlufsholm og Torben von Lowzow en supplerende redegørelse til STUK.

Redegørelsen var supplerende, fordi Herlufsholm i marts allerede havde afleveret en rapport. STUK var nemlig bange for, at der var en mere ”generel udfordring med trivsel, uhensigtsmæssig elevadfærd og mobning”, som der stod brevet til Herlufsholm.

I den supplerende redegørelse til STUK bakkede Torben von Lowzow op om skolens rektor Mikkel Kjellberg.

- … bestyrelsen har på det foreliggende grundlag ingen anledning til at betvivle, at skoleledelsen leder skolen på ordentlig vis, herunder med et skarpt fokus på elevtrivsel, stod der i brevet fra 3. maj i sidste uge.

Det var, efter Torben Lowzow havde set dokumentaren, men inden den blev vist i fjernsynet.

Advokatundersøgelse kommer

Da dokumentaren blev vist, fulgte to dage, hvor Mikkel Kjellberg forsøgte at forsvare og forklare, hvad der egentlig foregår på Herlufsholm.

Men lørdag 7. maj blev han fyret.

Torben von Lowzow siger til TV 2, at den varslede advokatundersøgelse af sagerne på Herlufsholm også vil kigge på, hvordan bestyrelsen handlede, og derfor er der visse spørgsmål, han ikke vil svare på.

Du så dokumentaren den 29. april, og fire dage senere sendte du en supplerende redegørelse, hvori du bakkede Mikkel Kjellberg op. Hvorfor gjorde du det?

- Jeg fik forevist udsendelsen sammen med en medarbejder på en lille pc. Den resterende bestyrelse så ikke udsendelsen før torsdag 5. maj klokken 20. Bestyrelsen havde således ikke mulighed for at behandle den samlede information, der indgår i udsendelsen og forholde sig til den før efter, at alle havde set den, siger Torben von Lowzow.

Hvorfor blev Mikkel Kjellberg først fyret lørdag 7. maj, når du havde set dokumentaren 29. april?

- Bestyrelsen så først udsendelsen 5. maj, og efter bestyrelsens diskussion af denne besluttede bestyrelsen lørdag 7. maj at træffe de beslutninger, der fremgår af pressemeddelelsen (at fyre Mikkel Kjellberg, red.).

Inden Mikkel Kjellberg blev fyret, sagde han, at han vil se på en lang række af skolens traditioner og ritualer, men også, at der ikke skulle drages nogle forhastede konklusioner.

- Jeg vil have eleverne med i processen, sagde han.

Det ændrede sig dog hurtigt, den dag han blev fyret.

Her meldte bestyrelsen ud, at både præfektsystemet og andre "traditioner, der kan føre til fysisk eller psykisk krænkende adfærd", bliver afskaffet.