Herlufsholms hemmeligheder

TV 2-dokumentar afslører detaljer om overgreb på Herlufsholm - fire elever bortvist

Eksperter er dybt foruroligede over de overgreb, der ligger til grund for bortvisningerne.

Fire gymnasieelever blev i 2021 bortvist fra Herlufsholm Kostskole, fordi de – ifølge skolens øverste ledelse – har optaget videoer af forskellige former for krænkelser, som de også har deltaget aktivt i.

Ved en af episoderne blev en elev bundet på hænder og fødder og senere, da hænder og fødder var frie, slæbt ind under en bruser, alt imens overgrebet blev filmet.

Bortvisningerne af de fire gymnasielever har ført til, at elevernes forældre har klaget til myndighederne. Forældrene til de bortviste elever anklager ledelsen på Herlufsholm Kostskole for at vende det blinde øje til en voldelig kultur blandt eleverne på skolens kostafdeling.

Den aktuelle sag afsløres i TV 2-dokumentaren ’Herlufsholms hemmeligheder’, der sendes på TV 2 torsdag kl 20.00 eller kan ses nu på TV 2 PLAY.

Dokumentaren beskriver en årelang kultur med voldelige overgreb og mobning på en af Danmarks mest prestigefyldte privatskoler.

Først hjemsendt, så bortvist

Det var i november 2021, at fire elever blev sendt hjem for senere at blive bortvist fra skolen.

TV 2 Dokumentar er ikke i besiddelse af videoerne, der førte til bortvisningerne. Men sagen er grundigt beskrevet i en aktindsigt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet.

STUK fører tilsyn med privatskoler som Herlufsholm, og det er derfor også den styrelse, der har modtaget klagerne fra forældrene til de bortviste elever.

I de dokumenter, TV 2 har fået udleveret, fremgår det i skolens svar til forældrene bag klagerne, at Herlufsholms rektor, Mikkel Kjellberg, har set mindst tre videooptagelser af, hvad han selv kalder “grænseoverskridende krænkelser af fysisk karakter”.

Rektoren vurderer, at flere af de bortviste gymnasieelever har deltaget aktivt i blandt andet følgende episode, som er gengivet med rektorens egne ord:

”En gruppe drenge binder hænder og fødder sammen på en elev, og binder plasticfilm om munden på denne elev. Senere er mund og hænder frie, og eleven slæbes med fødderne bundet mod en brusekabine. Eleven siger fra, men det overhøres, og drengene fortsætter. Drengen slæbes ind under bruseren, som tændes.”

De to andre videooptagelser viser, ifølge rektoren, krænkelser af den samme elev.

Ifølge tilsynet, har mindst 14 elever på 2 sovesale set videoerne af eleven, der, ifølge skolens rektor, bliver fysisk krænket flere gange.

”Elementer af vold, tvang og grov mobning”

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er i besiddelse af i alt syv videoer, men har nægtet TV 2 Dokumentar aktindsigt i optagelserne, så TV 2 Dokumentar har i stedet vist rektorens egen beskrivelse af de tre episoder til en mobbeforsker.

- Der er elementer af vold, tvang og grov mobning i for eksempel episoden under bruseren. Det er dybt foruroligende, siger Helle Rabøl Hansen, der har forsket i mobning i over 20 år, og som tidligere har undervist på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Advokat Mads Pramming, der har ført sager for blandt andre “eksperimentbørnene” fra Grønland og drengene fra børnehjemmet Godhavn, har også læst beskrivelsen af de tre episoder.

- Hvis det her skete for en tilfældig teenager på åben gade, ville man ikke være i tvivl om, hvad det var. Det ser strafbart ud, og det er i hvert fald langtfra drengestreger, siger advokaten, der har speciale i erstatningssager, hvor børn har været udsat for fysiske, psykiske og seksuelle overgreb.

Boldtræ og ”store blå mærker”

Forældrene til de bortviste elever, der, ifølge de to eksperter, ser ud til at være skyldige i noget strafbart, klagede i november og december 2021 til STUK over bortvisningerne.

Efter forældrenes mening har børnene ikke gjort noget, der er i strid med kulturen på kostskolen.

Et forældrepar skriver, at de har hørt om “den ene meget voldsomme ugerning efter den anden fra andre elever, uden at disse isoleret har medført bortvisning”.

Et andet forældrepar skriver, at deres søn ugentligt har fået “tæv som en del af normen og kulturen”.

Advokat Mads Pramming har læst flere af forældrenes beskrivelser.

- Det er helt usandsynligt, at ledelsen eller andre voksne på skolen ikke har haft kendskab til det her, siger han og fortsætter:

- Der er intet, der tyder på, at det ikke er noget kulturelt. Skolens ledelse har en viden, som den er nødt til at handle på – for børnenes skyld. Og hvis Herlufsholm vil problemerne til livs, må skolen få lavet en uvildig undersøgelse af kulturen.

Det blinde øje vendes til

Det fremgår af aktindsigten hos STUK, at Herlufsholms rektor afviser kritikken af, at skolen har et kulturelt problem.

Omvendt mener forældrene, at især rektoren på Herlufsholm vender det blinde øje til de overgreb, der foregår blandt eleverne.

“Det er direkte usandt, at ledelsen ikke kender til normen og kulturen”, skriver et forældrepar.

STUK, der fører tilsyn med skolen, er heller ikke tryg ved den aktuelle situation på Herlufsholm.

2. marts skrev en kontorchef til skolen, at man ikke var ”tilstrækkeligt betrygget i, at de verserende elevklagesager ikke er udtryk for en bredere og mere generel udfordring med trivsel, uhensigtsmæssig elevadfærd og mobning”.

STUK kritiserer også ledelsen på Herlufsholm for at tilbageholde oplysninger for tilsynet og for at tegne et for unuanceret billede af trivslen på skolen under et tilsynsbesøg før nytår.

Rektor afviser kritik

Herlufsholms rektor, Mikkel Kjellberg, siger til TV 2, at skolen har givet tilstrækkelige oplysninger.

- Vi oplyste på det møde, der var i december 2021, at vi havde en aktuel sag med krænkende adfærd, og vi havde bortvist fire elever. Da vi havde redegjort for det, var svaret, at de ikke behøvede at vide mere. Siden har vi sendt sagsakter ind til STUK. Vi har en åben og god dialog.

Men de skriver jo til jer, at de ikke mener, at I har oplyst dem godt nok?

- De ønskede ikke at vide mere på det møde.

Tager STUK fejl, når de siger, at I ikke har oplyst godt nok til det møde?

- Det skal jeg ikke kunne udtale mig om.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser til TV 2, at man ikke har frabedt sig oplysninger fra Herlufsholm

"Tværtimod fremgår det af styrelsens opsamling fra mødet, at skolens viden om de konkrete elevsagers indhold på tidspunktet for tilsynsbesøget burde have bidraget til, at skolen tegnede et mere nuanceret billede af trivslen på skolen, som imidlertid på tilsynsbesøget blev beskrevet entydigt positivt."

Se 'Herlufsholms hemmeligheder' på TV 2 torsdag 5. maj eller på TV 2 PLAY