Politik

Regeringen har præsenteret nyt udspil

Hvad skete der? Tirsdag morgen klokken 09 fremlagde regeringen sit reformudspil "Danmark kan mere 2".

Hvad handlede det om? Udspillet skal blandt andet hjælpe Danmark fri af fossile brændsler - herunder russisk gas.

Pressemødet er nu slut

Regeringens præsentation af sit nye reformudspil er nu slut. 

Der mangler svar på de "politisk sprængfarlige spørgsmål", fortæller TV 2s politiske redaktør, Hans Redder. Især spørgsmålet om finansiering mangler regeringen at svare på. 

Ifølge Brian Vad Mathiesener, professor i energiplanlægning, Aalborg Universitet, er hovedlinjerne i udspillet rigtig gode. Men der er konkrete implimenteringsmæssige udfordringer, der er skudt lidt til hjørne. 

- I forhold til industrien er målsætningen skyhøj. Hvordan industrien tager imod det, og hvilke tilskud der kommer til industrien, bliver interessant at se, siger Brian Vad Mathiesen. 

- Det bliver svært

Statsminister Mette Frederiksen afslutter pressemødet med at sige, at der er "masser af det her, der bliver svært". 

- Der kommer masser af lokale diskussioner, når der eksempelvis skal bygges vindmøller. Og der er stor omstilling i den private økonomi, siger statsministeren. 

Den absolut største anlægsopgave

Et spørgsmål går på de økonomiske konsekvenser for kommunerne ved at udrulle fjernvarmen.  

Kommer denne vej eksempelvis senere? Eller bliver bygningen af denne daginstitution udskudt? 

Finansminister Nicolai Wammen fortæller, at det bliver nogle svære beslutninger, som skal tages i fællesskab med kommunerne. 

- Vi mener, at opgaven med at blive uafhængig af russisk gas er den absolut største anlægsopgave lige nu, siger Nicolai Wammen. 

Det sikkerhedspolitiske aspekt er blevet stærkere

Statsministeren sagde engang, at den grønne omstilling ikke må koste jobs, lighed eller noget i provinsen. Kan du holde det? 

- Vi er dybt optaget af balance her. Vi er optaget af, at vi bliver fri af russisk gas, og at vi laver en omstilling af vores produtkion, så vi opnår vores mål om at hjælpe klimaet. Men det siger sig selv, at det sikkerhedspolitiske aspekt er blevet stærkere efter 24. februar, siger finansminister Nicolai Wammen.

Danmark har en nødplan

Hvad gør vi, hvis Rusland lukker for gassen om en måned?

- Sker det, har vi en nødplan på plads i Danmark. Det er reguleret af EU. De danskere, der har et gasfyr, får førsteret, plus de nødvendige samfundsaktører, der har behov for gas, siger Dan Jørgensen. 

Mette Frederiksen understreger, at Danmark næste år vil være uafhængig af russisk naturgas, men da Danmark er koblet på det europæiske gasnetværk, er der behov for, at de andre lande også er uafhængige. 

Alle har en interesse i at få udrullet fjernvarmen

Der bliver stillet flere spørgsmål til, præcis hvor dyrt det bliver for danskerne. 

- Der er flere ting i det. For det første er gasprisen den store udfordring for mange danskere i dag. Så alle har en interesse i at få udrullet fjernvarmen, siger Mette Frederiksen og fortsætter: 

- Vi kigger på flere ting. De danskere, der har et godt realkreditlån, kan måske få lov til at lægge den investering ind uden en masse gebyrer. Andre har behov for mere direkte hjælp. Vi har allerede flere puljer, men vi vil gerne have dem målrettet mere direkte, sige statsministeren. 

Hun understreger, at mange "godt kan klare det selv", og derfor er regeringen mere interesseret i at hjælpe dem, der ikke har økonomien til at gøre det selv. 

Hvor dyrt bliver det for den almene dansker?

Nu er det tid til spørgsmål. 

Det første spørgsmål går på, hvor dyr udfasningen af naturgas bliver for den almene dansker. 

Man vil eksempelvis kunne søge tilskud, hvis man skal have varmepumpe, fortæller Dan Jørgensen.

Regeringen foreslår, at tilskuddene bliver rettet mere direkte mod borgerne med de laveste indkomster. 

Virksomhederne vil få en grund til at skifte til grøn energi

Så tager skatteminister Jeppe Bruus ordet. 

Han starter ud med at tale om regeringens grønne skattereform, som de vil præsentere i morgen. 

- Vi sikrer, at de virksomheder, der belaster klimaet, selv betaler for deres udledning. Og meget vigtigt giver vi virksomhederne en grund til at skifte til grøn energi, siger Jeppe Bruus. 

Mere "smidig" sagsbehandling på grøn energi

- Historisk set har vi levet af at sælge olie og gas fra Nordsøen, i fremtiden er det grøn energi, som vi skal sælge, afslutter Dan Jørgensen, inden han giver ordet videre til miljøminister Lea Wermelin. 

Hun fortæller, at de vil gøre sagsbehandlingen på den grønne energi mere "smidig". 

Fjernvarme udrullet i Danmark i 2028

Nicolai Wammen giver ordet videre til klima- og energiminister Dan Jørgensen. 

Den danske fjernvarmesektor er stærk. Men nu bliver den endnu stærkere, fortæller Dan Jørgensen. 

- I 2028 skal fjernvarmen være fuldt udrullet i Danmark. Det er realistisk, men vi har travlt, siger Dan Jørgensen. 

Til dem, der ikke kan få fjernvarme, vil løsningen blandt andet være individuelle varmepumper. Naturgas skal helt ud af Danmark, fortæller Dan Jørgenen. 

Udrulingen af fjernvarmen vil betyde en CO2-reduktion på en million tons om året ifølge Dan Jørgensen. 

Energipolitik er sikkerhedspolitik

Mette Frederiksen giver ordet videre til finansminister Nicolai Wammen.

- Energipolitik og sikkerhedspolitik er to sider af samme sag, siger Nicolai Wammen. 

Han går videre til at uddybe den grønne skattereform, som regeringen vil præsentere i morgen. 

Den grønne skattereform er en "gamechanger" for Danmark ifølge Nicolai Wammen. 

Mere grøn energi

Mette Frederiksen foreslår, at produktionen af grøn strøm fra solceller og vindmøller på land skal firedobles frem mod 2030. 

- Vi skal udbygge så meget vedvarende energi, som overhovedet kan lade sig gøre på den kloge måde. Og vi skal forsyne resten af Europa med grøn energi, siger Mette Frederiksen. 

Hun fortæller, at regeringen i morgen vil præsentere sit forslag til en grøn skattereform, der blandt andet indeholder, at virksomheder, der belaster klimaet, selv skal betale for udledningen.

Danskerne får brev om, hvorvidt de kan få fjernvarme

Mette Frederiksen fortæller, at alle husejere med gas- eller oliefyr senest ved årets udgang får et brev med klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme.

Og udover et ja eller nej til, om de kan få fjernvarme, skal brevet til husstandene indeholde følgende:

• Hvordan man bliver tilkoblet til fjernvarme, og hvornår man skal beslutte sig.

• Mulighed for rådgivning om en midlertidig løsning, hvis fjernvarmen ikke kan udrulles hurtigt.

• Hvis der ikke er planer om fjernvarme, vil brevet vise andre grønne muligheder. For eksempel en varmepumpe.

• Information om støttemuligheder og yderligere rådgivning.

Nu begynder pressemødet

Nu præsenterer regeringen sit nye reformudspil 'Danmark kan mere 2'.

Statsminister Mette Frederiksen lægger ud med at tale om krigen i Ukraine. 

- Putin skal bremses. Kort før påske indførte vi nye sanktioner, men vi skal gøre mere, siger Mette Frederiksen og refererer til det nye udspil. 

Allerede næste år vil Danmark være i den unikke situation, at vi laver mere naturgas, end vi bruger. Derfor vil Danmark selv være uafhængig af russisk gas. Men det danske energisystem hænger sammen med resten af Europa, fortæller statsministeren. 

Hvor afhængig er Danmark af russisk gas?

Regeringens nye udspil skal blandt andet hjælpe Danmark fri af fossile brændsler – herunder russisk gas. Men hvor afhængig er Danmark af russisk gas?

Knap 25 procent af EU’s energibehov bliver dækket af naturgas, og Rusland leverer omkring 40 procent af den naturgas, som EU forbruger. Særligt østeuropæiske lande, Tyskland og Italien er afhængige af russisk gas. 

Præcis hvor meget naturgas i Danmark der kommer fra Rusland, er uvist, men der er nok tale om 90 procent, måske endda mere.

Omkring 250.000 husstande kan få fjernvarme

Omkring 400.000 danske hjem opvarmes i dag med naturgas og skal derfor overgå til den såkaldt grønne varme.

TV 2s politiske analytiker Jesper Vestergren fortæller, at man forventer, at omkring 250.000 husstande kan få fjernvarme.

Resten – omkring 150.000 – kan derfor i stedet købe en varmepumpe og på den måde skille sig af med gasfyret. Men en varmepumpe kan være en dyr omgang, og derfor vil regeringen højst sandsynligt ty til en indkomstreguleret tilskudsordning, lyder det fra Vestergren.

- Det er hovedsageligt husstande i provinsen, som ikke nødvendigvis er steget meget i værdi, der skal have varmepumper. Der kan det være en meget stor udskrivning at skulle bruge i omegnen af 100.000 på en varmepumpe, siger han.

Omlægningen fra gas til fjernvarme skal ske senest i 2028.

Udspillet indebærer blandt andet et initiativ fra regeringen om, at alle husejere med gas- eller oliefyr senest ved årets udgang får et brev med klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme og i så fald hvornår. Det erfarer TV 2. 

Ifølge regeringen skal omlægningen fra gas til fjernvarme ske senest i 2028. 

Desuden foreslår regeringen, at produktionen af grøn strøm fra solceller og vindmøller på land skal firedobles frem mod 2030. Hvordan fordelingen præcis skal være, er endnu ikke besluttet.

Velkommen til livebloggen

Klokken 09.00 fremlægger regeringen sit reformudspil 'Danmark kan mere 2', der vil gøre os klogere på, hvordan vi bliver uafhængige af russisk gas.

Ifølge TV 2s oplysninger deltager foruden statsminister Mette Frederiksen (S) også fire andre ministre i pressemødet: finansminister Nicolai Wammen (S), skatteminister Jeppe Bruus (S), klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S).