Nyheder

Sundhedsministeriet fik mulige løsninger på morfinsvindel allerede i 2019

Sundhedsministeriet har i tre år kendt til den svindel gennem landets lægevagter, som TV 2 Dokumentar i samarbejde med Radio4 har afsløret.

I den seneste uge har TV 2 og Radio4 afdækket, hvordan en kvindelig svindler siden 2015 har udnyttet personer fra hele landets identiteter til at svindle sig til stærke og afhængighedsskabende piller via lægevagten.

Gennem hundredvis af telefonopkald, hvor svindleren har udgivet sig for at være hustru, søster, datter eller personen selv – alt efter køn og alder på offeret – er det lykkedes kvinden at få udskrevet mere end 6000 piller. Piller, som også går under fællesbetegnelsen opioider.

Og nu viser det sig, at hun måske kunne været stoppet for flere år siden.

TV 2 Dokumentar er i besiddelse af dokumenter fra Sundhedsministeriet, der viser, at man allerede i januar 2019 var opmærksom på den type svindel og efterspurgte en løsning hos Sundhedsdatastyrelsen.

Styrelsen vendte tilbage med to mulige løsningsforslag, der kunne implementeres:

Det ene lød, at man kunne oprette en markering i cpr-registret, som advarer om muligt medicinmisbrug. Det andet forslag var at lave et særskilt register til de cpr-numre, man mistænker for medicinmisbrug.

Men Sundhedsministeriet gik ikke videre med nogen af forslagene.

Grotesk og livsfarligt

Bo Mogensen fra Vesterborg på Lolland er en af dem, hvis identitet den kvindelige svindler har brugt til at skaffe recepter på piller. En stor del af den svindel er foregået, efter at Sundhedsministeriet fik de to forslag til, hvordan man kunne stoppe problemet.

- Når løsningen er der, hvorfor så ikke bruge den? Det er det typiske sløve sind inden for dansk bureaukrati, siger Bo Mogensen.

Systemerne taler ikke sammen, fordi de ikke kan tale sammen

Morten Svenning Nielsen, medlem af PLO's akutudvalg

Ofte har den kvindelige svindler ifølge TV 2 udgivet sig for at være Bo Mogensens datter og fortalt vagtlæger, at hendes ”far” var kræftsyg. Det har overbevist vagtlægerne om, at Bo Mogensen havde brug for medicinen, for lægerne har tilsyneladende ikke set, at der foregik svindel med hans identitet. Bo Mogensen har derfor ikke meget tilovers for Sundhedsministeriet i dag.

- Det virker jo fuldstændigt grotesk. Det giver rent faktisk mange problemer, at der er nogen, der misbruger ens cpr-nummer. I værste fald kan det være livsfarligt, hvis jeg for eksempel bliver indlagt på hospitalet og får mere morfin, end jeg kan tåle, siger han.

Lægevagten mangler oplysninger

I dag kan en vagtlæge ikke tjekke, om det står i Bo Mogensens journal fra hans egen praktiserende læge, at han lider af en kræftsygdom. Den har de nemlig ikke adgang til, forklarer Morten Svenning Nielsen, som er læge og medlem af akutudvalget i Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

- Journalsystemerne er opdelt, så i lægevagten har vi ikke nogen mulighed for at se, hvad der står i patientens journal fra egen læge eller fra sygehuset. Vi har alene de oplysninger, som vi selv har skrevet ind på patienten i lægevagten, siger han.

Opioider

Pillerne, kvinden har fået udskrevet, går under fællesbetegnelsen opioider.

De mest kendte opioider er morfin, kodein, fentanyl, oxycodon og ketogan.

De kan bruges som smertestillende til eksempelvis kræftpatienter eller personer, der er blevet opereret.

Alle stofferne er afhængighedsskabende, og en overdosis kan føre til bevidstløshed, vejrtrækningsstop og i værste fald døden.

I 2019 havde 146.000 personer i Danmark et problematisk forhold til opioider – knap 74.000 af dem med et ”uhensigtsmæssigt højt” forbrug.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Søren Bøgevig, overlæge på Bispebjerg Hospital.

En af måderne, vagtlæger har mulighed for at forhindre svindel over telefonen på, er ved at stille kontrolspørgsmål til den patient, der ringer ind. Men ifølge Morten Svenning Nielsen er det svært uden adgang til patienternes journal.

- Det at stille kontrolspørgsmål fordrer jo, at man ved, hvad man skal spørge patienten om.

Ingen kommunikation på tværs af regioner

Der er en lægevagtsordning i hver af landets fem regioner. Og en af grundene til, at den kvindelige svindler formentlig er lykkedes med at fortsætte sit bedrageri i flere år, er, at de fem forskellige lægevagtsordningers systemer ikke taler sammen.

Man kan i de enkelte regioner godt skrive en advarsel ind på en persons cpr-nummer, der fortæller, at vagtlægerne skal være opmærksomme på misbrug af en identitet. Men den advarsel kan ikke ses i de fire andre regioner. Og det ser vagtlægerne gerne, at der bliver lavet om på.

- Systemerne taler ikke sammen, fordi de ikke kan tale sammen. Det her er et problem, som vi nationalt har et stort ønske om at få løst. Så det er ikke et spørgsmål om uvilje fra lægevagtens side, siger Morten Svenning Nielsen.

Han bakkes op af Anders Damm-Hejmdal, der er lægefaglig chef for vagttelefonen i Region Hovedstaden:

- Jeg ønsker mig også brændende et fælles system, hvor vi har mulighed for at se på tværs. Det handler ikke kun om at fange de få, som svindler. Det handler i langt højere grad om, at vi kan give den bedste behandling til de patienter, som kommer i et ærligt ærinde, siger han.

Ministeriet går i gang igen

Sundhedsministeriet fik i januar og februar 2019 tilsendt løsningsforslagene, der måske vil kunne sætte en stopper for den svindel, kvinden fra dokumentaren Pilledronningen udfører. Men dengang gik de altså ikke videre med det.

Efter TV 2 Dokumentar har henvendt sig, er ministeriet dog igen begyndt at kigge på måder at løse problemet på. Det vil ikke stille op til et interview, men skriver i en mail, at "Sundhedsministeriet er bekendt med, at der i konkrete tilfælde er forekommet svindel med cpr-numre i forbindelse med udskrivning af receptpligtig medicin".

- Da det nu formodes, at problemet muligvis er mere udbredt, end ministeriet havde kendskab til i 2019, er ministeriet ved at undersøge det konkrete omfang af problemet og samtidig se på, hvad der måtte være af løsningsmuligheder, og hvad de i givet fald vil kræve både juridisk, økonomisk og i forhold til it-systemer med videre, skriver ministeriet.

Bo Mogensen håber, at det er et overstået kapitel, at hans identitet skal misbruges til at få udskrevet de afhængighedsskabende piller. Til nyheden fra ministeriet konstaterer han:

- Det er fint nok. Det er bare lidt sent.

Den kvindelige svindler er tiltalt af politiet for 40 forhold af bedrageri. Hun har tilstået, men er endnu ikke blevet stillet for en dommer, da sagen flere gange er blevet udskudt.

Du kan se andet afsnit af 'Station 2: Pilledronningen' på TV 2 mandag klokken 20.50. Begge afsnit er allerede nu tilgængelige på TV 2 PLAY. Radio4 har også lavet en podcast om sagen, som du kan lytte til her.