Mink-sagen

- Stort set alle på Slotsholmen vidste, at der ikke var hjemmel

Alle på Slotsholmen vidste, at der ikke var hjemmel, lød det fra en af embedsmændene.

Der var lagt op til en spændende dag i Retten på Frederiksberg, da de allersidste afhøringer i Minkkommissionen fandt sted.

Og det var ikke hvem som helst, der indtog vidneskranken.

Derimod tre topembedsfolk fra det daværende Miljø- og Fødevareministeriet – det ministerium, som af regeringstoppen har fået skylden for den fatale beslutning om ulovligt at aflive alle mink i Danmark.

Men hvis statsminister Mette Frederiksen (S) eller departementschef Barbara Bertelsen havde håbet på en tilståelse, blev de slemt skuffede.

Alle tre embedsmænd holdt nemlig fast i, at de umuligt kunne have forberedt sig på, at alle mink skulle aflives, da det blev besluttet på et møde i regeringstoppen 3. november 2020.

- Jeg var ikke forberedt eller klædt på til at vide noget om det på det tidspunkt. Jeg anede ikke, at nogen havde en tanke om at aflive alle mink, lød det eksempelvis fra daværende departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard.

Der er ikke nogen, der opfatter det her som en lortesag

Tejs Binderup, afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet

Afviste kritik

Ud over Henrik Studsgaard blev Paolo Drostby, kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet, og Tejs Binderup, afdelingschef i samme ministerium, afhørt fredag.

Alle tre har været igennem møllen før, men siden er der kommet en række anklager mod deres ministerium, og det ansvar de hver især bærer.

Blandt andet lød det sidste fredag fra Barbara Bertelsen, at der "ingen tvivl er om, at ansvaret ligger hos resortministeriet" (Miljø- og Fødevareministeriet, red.).

- Det var, som om det dumpede ned fra himlen 3. november, og så kunne man ikke nå at gøre sig klar i Fødevareministeriet. Det er simpelthen ikke sådan, det foregik, sagde hun, da hun blev genafhørt.

Men den præmis købte ingen af de tre mænd i retten i dag. De nægtede alle, at de kunne have gjort noget anderledes med den viden, de lå inde med på det pågældende tidspunkt.

Mange kendte til manglende hjemmel

Mens flere politikere og embedsfolk fra andre ministerier har nægtet at have været bekendt med den manglende lovhjemmel, før mange dage efter beslutningen blev truffet, mener både Paolo Drostby, Henrik Studsgaard og Tejs Binderup, at det var almen viden.

Ifølge Tejs Binderup ”vidste stort set alle på Slotsholmen, at der ikke var hjemmel”.

Og han anså det heller ikke som noget stort problem.

- Det her var bare eksekvering af en regeringsbeslutning. Der er ikke nogen på det her tidspunkt, der opfatter det som en lortesag, sagde han i retten.

Overvejede ikke at advare Statsministeriet

Afhøringen af Henrik Studsgaard afslørede også, at den manglende hjemmel og behovet for en hastelov blev betragtet helt forskelligt i Statsministeriet og det daværende Miljø- og Fødevareministeriet.

Sidste uge gav Barbara Bertelsen udtryk for, at det var en "mine", som Miljø- og Fødevareministeriet ikke havde "deklareret" ordentligt, da en kontorchef nogle dage efter beslutningen 3. november fortalte Statsministeriet, at en hastelov er på vej.

Med det efterlyste hun, at hvis der var en hastelov på vej om et så vigtigt emne, havde hun forventet at få det at vide fra en på et højere niveau end en kontorchef.

- Jeg har været af den opfattelse, at det her ikke var af en karakter, hvor jeg skulle ringe over til Barbara Bertelsen og sige, at vi er i gang med at lave et hastelovforslag, forklarede Henrik Studsgaard fredag.

Udspørgeren, Jakob Lund Poulsen, spurgte flere gange, om departementschefen slet ikke overvejede at advare Statsministeriet om den manglende hjemmel eller hasteloven. Det gjorde han ikke, lød det.

5 uf af 5 på problemskalaen

Selvom Henrik Studsgaard overordnet mener, at hans ministerium har handlet, som det skulle, lagde han ikke skjul på, at minksagen ikke har været køn.

Henrik Studsgaard blev bedt om at sætte "minksagen" i perspektiv i forhold til andre dårlige sager.

Hvis du skal placere sagen på en skala fra 1-5, hvor 5 er top-problemfyldt, hvad vil du så svare?

- En klar 5'er, siger Henrik Studsgaard.

Det er måske en 5 plus?

- Ja.

Departementschefen understregede imidlertid, at det er selve beslutningen om at aflive alle mink, han mener, er så opsigtsvækkende, ikke den del, der omhandler den manglende lovhjemmel.

Rapport lander i juni

Dagens tre afhøringer var de sidste i Minkkommissionen, der har afhørt over 70 vidner siden oktober.

Den kommende tid skal Minkkommissionens formand, landsdommer Michael Kistrup, og de to medlemmer – professor Helle Krunke og advokat Ole Spiermann – arbejde på deres vurdering af sagen.

Den skal efter planen lande i juni 2022. Her vil det komme frem, hvad kommissionen mener, der foregik, hvordan det gik galt, og hvem der eventuelt kan drages til ansvar.

Og så vil det være op til Folketinget, hvad der skal ske. Det kan være alt fra ingenting til en "næse" eller – i sidste ende – en rigsretssag.