Mink-sagen

Sidste dag med afhøringer i Minkkommissionen

Hvad skete der? I dag blev tre topembedsfolk genafhørt i Minkkommissionen. Ifølge planen var det sidste dag med afhøringer. 

Kommissionen skal undersøge forløbet omkring regeringens pressemøde 4. november, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) sagde, at alle mink skulle aflives. Kommissionen skal blandt andet kulegrave, hvordan regeringen kunne beordre alle mink aflivet uden at have lovhjemmel til det.

Hvem blev afhørt? 

Paolo Drostby, kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet.

Tejs Binderup, afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet. 

Henrik Studsgaard, daværende departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet.

De fem vigtigste punkter fra afhøringen

Tre topembedsfolk fra Miljø- og Fødevareministeriet blev i dag genafhørt. De var overordnet meget enige i alt, de sagde. Her er højdepunkterne:  

1. ”Alle på Slotsholmen vidste, der ikke var hjemmel”: Mens flere politikere og embedsfolk fra andre ministerier har nægtet at have været bekendt med den manglende lovhjemmel, mener både Paolo Drostby, Henrik Studsgaard og Tejs Binderup, at det var almen viden.

Ifølge Tejs Binderup ”vidste stort set alle på Slotsholmen, at der ikke var hjemmel”. Og de mener også alle tre at have givet informationen videre til blandt andet Justitsministeriet, Finansministeriet og Sundhedsministeriet.

2. Anså ikke manglende hjemmel som et problem: Selvom Tejs Binderup i månedsvis var klar over, at der ikke var lovhjemmel, var det først 9. november, at det blev klart for ham, at den manglende hjemmel rent faktisk var et problem. 

Længe anså han det slet ikke som ”en lortesag”. Det var for ham helt naturligt, at der manglede at blive tilvejebragt hjemmel. Det samme sagde Henrik Studsgaard. Det var også derfor, at han ikke informerede Statsministeriet, sagde han under sin afhøring.

3. Beslutningen kom bag på Miljø- og Fødevareministeriet: Alle tre embedsfolk forklarede i retten, at de på ingen måde havde set det som et realistisk scenarie, at alle mink skulle aflives. Ifølge Tejs Binderup var der decideret ”choktilstand” i Fødevareministeriet, da det blev klart om aftenen 3. november.

Det er også deres bærende argument for, hvorfor ingen af dem informerede om den manglende hjemmel: De troede simpelthen ikke, det var relevant.

4. Stor forvirring om, hvornår Mogens Jensen (S) fik besked om manglende hjemmel: Udspørgeren kredsede under alle tre afhøringer om, hvornår Mogens Jensen (S), daværende miljø- og fødevareminister, blev bekendt med, at der ikke var hjemmel – og om de informerede ham om det.

Ingen af dem kunne huske præcis, hvornår ministeren fik det at vide, men de er sikre på, at de ikke har fortalt ham det. Henrik Studsgaard indrømmede, at det er ”unaturligt” ikke at informere sin minister om manglende lovhjemmel i så alvorlig en sag.  

5. Brev til minkavlerne var uhensigtsmæssigt: Særligt under Henrik Studsgaards afhøring fyldte det brev, som blev sendt til minkavlerne 6. november. Her vidste man godt, at der ikke var hjemmel, men brevet var formuleret, så det meget nemt kunne opfattes som et påbud.

Det, indrømmede Studsgaard, var ”uhensigtsmæssigt og rigtig, rigtig ærgerligt”. Både ham og de to andre holdt dog fast i, at minkavlerne udmærket var klar over den manglende hjemmel, og at det var frivilligt, om de ville aflive deres mink.  

Kommissionens rapport ventes til juni.

Afhøringen er forbi

Efter tre timers afhøring af Henrik Studsgaard er det nu slut. Det var den sidste afhøring i Minkkommissionen overhovedet. 

- Nu er vi færdige. Tak for behageligt samvær i de mange måneder, siger udspørger Jakob Lund Poulsen. 

Om lidt følger en opsummering af de vigtigste punkter fra dagens afhøringer. 

Forklarer rangering af minksag som 5 ud af 5

Bisidderen beder Henrik Studsgaard opklare, hvad han egentlig mente, da han tidligere i dagens afhøring rangerede minksagen som 5 ud af 5.

- Fordi beslutningen var så stor, som den var, har jeg ikke selv som departementschef medvirket til så stor en beslutning, siger han.

Han bliver igen bedt om at afklare, om det var, da historien om den manglende lovhjemmel kom i pressen eller selve beslutningen om at aflive mink, som han henviser til, når han vurderer sagen.

- Det er selve beslutningen, siger han. 

Nu stiller bisidderne spørgsmål

Efter 2,5 timer er udspørgeren, Jakob Lund Poulsen, færdig. 

Nu er det bisidderne og kommissionens medlemmer, der får mulighed for at stille spørgsmål til Henrik Studsgaard. 

Kommentar fra Mogens Jensen var "upræcis" 

Henrik Studsgaard forklarer, at den pressekommentar, som hans egen daværende minister Mogens Jensen (S) udsendte 8. november, var åbenlyst forkert.I kommentaren udtalte ministeren, at det hastede så meget med minkaflivningerne, at "man havde vurderet", at det ikke var muligt at vente på ny lovgivning, før man meldte beslutningen ud.- Det er mildest talt meget upræcist, siger Studsgaard om Mogens Jensens kommentar.Ingen havde lavet den vurdering i ministeriet, understreger han. 

- Vi spiste og sov med støvlerne på

Flere gange understreger Henrik Studsgaard, hvordan arbejdspresset i Miljø- og Fødevareministeriet var enormt i dagene op til og efter beslutningen om at aflive alle mink.

  

- Vi sov og spiste med støvlerne på, det var nonstop i de her dage, siger Henrik Studsgaard. 

Fandt det ikke relevant at orientere Bertelsen om manglende hjemmel

7. november klokken 10.14 foretog Mette Frederiksen (S) et opkald til Kopenhagen Fur-formand Tage Pedersen for at tale med ham om aflivning af mink. 

Ifølge Henrik Studsgaard var det et opkald, som Tage Pedersen specifikt havde efterspurgt. Tage Pedersen havde nemlig brug for at tale med Mette Frederiksen, fordi der i pressen blev sået tvivl om det sundhedsfaglige grundlag for at aflive alle mink. Han ville vide, om det stadig var nødvendigt at aflive alle minkene. 

For at få telefonmødet i stand havde Henrik Studsgaard forinden kontaktet Barabara Bertelsen, statsministeriets departementschef. 

Udspørgeren vil vide, om Studsgaard i den forbindelse fortalte Bertelsen, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink. 

- Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg anså det ikke som noget særligt, at der manglede tilvejebringelse af hjemmel, og det her var en helt anden samtale, der omhandlede folkesundhed, siger Henrik Studsgaard. 

Men synes du ikke, det ville give mening at give Statsministeriet besked, inden Mette Frederiksen skal tale med formanden for minkavlerne? 

- Næ, igen jeg synes det er er en helt anden sag, svarer Henrik Studsgaard. 

- Det er rigtig, rigtig ærgerligt

Så er vi i gang igen efter en kort pause. 

Udspørgeren retter nu opmærksomheden mod det brev, der blev sendt til minkavlerne 6. november. I brevet var der information til avlerne om aflivning af mink. Ordet ”skal” fremgik over 30 gange – på trods af, at der ikke var hjemmel til at kræve alle mink slået ihjel. 

Brevet blev udarbejdet af Fødevarestyrelsen, men Henrik Studsgaard læste det igennem, inden det blev sendt til minkavlerne.

Tænkte du over, at der i brevet ikke stod noget om den manglende hjemmel?

- Nej, det tænkte jeg ikke, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Det var tænkt som en hjælp til avlerne for at give dem info om, hvordan de kunne få tempobonus. Men det blev opfattet på en anden måde, siger Henrik Studsgaard.

Ti minutters pause

Der holdes en kort pause på ti minutter, hvorefter afhøringen genoptages. 

Minkavlerne vidste godt, at der ikke var hjemmel

Nu kredser udspørgeren om minkavlerne. 

Henrik Studsgaard er ikke i tvivl om, at minkbranchen godt vidste, at der ikke var lovhjemmel, og at aflivning af deres mink derfor var frivillig. Samme forklaring gav Paolo Drostby og Tejs Binderup tidliigere i retten i dag. 

Den del har fyldt meget i Kommissionen generelt, fordi det er afgørende, om den ulovlige ordre blev trumfet igennem.

Selv har Tage Pedersen, minkavler og bestyrelsesformand i Kopenhagen Fur, minkbranchens interesseorganisation, givet udtryk for, at minkavlerne følte sig presset til at aflive deres mink efter Mette Frederiksens pressemøde 4. november.

Der blev desuden sendt et brev ud til minkavlerne 6. november, hvor ordet ”skal” fremgik over 30 gange i forbindelse med aflivning af mink.

5 ud af 5 på skala over, hvor problematisk sagen er

Udspørgeren beder Henrik Studgaard om sætte "mink-sagen" i perspektiv. 

Hvis du skal placere sagen på en skala fra 1-5, hvor 5 er top-problemfyldt, hvad vil du så svare? 

- En klar 5'er, siger Studsgaard. 

Det er måske en 5 plus?

- Ja.

Er det så ikke naurligt at infomere sin minister? 

- Jo, det ville man sædvandligvis gøre, svarer Studsgaard. 

Kan ikke huske, om han gav Mogens Jensen besked om manglende hjemmel

Der bliver nu kredset om Studsgaards kendskab til den manglende hjemmel. 

Han har flere gange sagt, at han godt vidste, der ikke var hjemmel, men at det ikke fyldte i hans tanker. Det gentager han i retten nu. 

Da departementschefen blev gjort opmærksom på, at det var et problem med den manglende hjemmel, gav han udtryk for, at det "straks skal løses". Det skete 5. november. 

Gav det dig anledning til at orientere din minister? 

- Jeg kan ikke posiivt huske det. Jeg kan ikke bevise, hvornår jeg sagde det til Mogens Jensen (S). 

Mogens Jensen endte som bekendt med at trække sig som minister få dage efter. 

Følte du, du havde en opgave at løse?

Udspørgeren vil vide, om Studsgaard gik fra mødet 3. november med følelsen af at have en opgave, der skulle løses.

Henrik Studsgaard svarer, at opgaven dels bestod i noget operativt i forhold til at få yderligere tempo på aflivning. Og så gik de i gang med at planlægge kommunikation forud for pressemødet 4. november om eftermiddagen, siger han. 

Kan genkende Heunickes noter

Jakob Lund Poulsen runder også lige kort sundhedsminister Magnus Heunickes håndskrevne noter fra mødet 3. november. De er først kommet frem, efter at Henrik Studsgaard sidst var i kommissionen.

I noterne har sundhedsministeren blandt andet noteret, at det var departementschef i Justitsministeriet, Johan Legarth, der som den første konkluderede, at alle mink skulle slås ihjel. 

- Jeg vil tro, at hvis man sammenligner med det, jeg fortalte første gang, og så sammenlignede med Heunickes noter, så tror jeg godt, man kan se, at vi har været til samme møde.

Andre centrale vidner, herunder Barbara Bertelsen og Johan Legarth, har derimod i grove træk afvist Heunickes udlægning. 

Forklarer "top of mind"-kommentar

Under sidste afhøring sagde Henrik Studsgaard, at hjemmel ikke var "top of mind". Det citat er siden blevet bragt i pressen mange gange, fordi det i de flestes øjne er opsigtsvækkende, at han ikke tænkte mere på den manglende hjemmel, når nu han var bekendt med den. 

Nu forsøger Studsgaard at forklare sig.

- Jeg er næsten bange for at tage det udtryk i min mund, men det, jeg mente, var, at det vigtige er, om proportionaliteten er i orden i forhold til de sundhedsmæssige risici på den ene side og det at lukke et helt erhverv på den anden side, siger han. 

Ifølge Studsgaard var det derfor afgørende, at der på mødet 3. november blev spurgt ind til, om det nu var nødvendigt at aflive alle mink. 

Var ikke forberedt på aflivning af alle mink

Udspørgeren vil vide, om Henrik Studsgaard følte sig godt forberedt til mødet i Koordinationsudvalget 3. november klokken 21.30.  

- Jeg var forberedt til det, vi havde forberedt os på. Men jeg var ikke forberedt på, at alle mink skulle aflives, svarer Henrik Studsgaard.

Her slår han altså igen fast, at han ikke mener, at udgangspunktet for mødet var, at alle mink skulle slås ihjel. 

Var I tonedøve over for stemningen?

Udspørgeren vil vide, om der i løbet af 3. november spreder sig en stemning af, at det er nødvendigt at slå alle mink ihjel. Det har departementschef i Justitsministeriet, Johan Legarth, nemlig forklaret, da han blev afhørt. 

Henrik Studsgaard fortæller, at han ikke er af den opfattelse. Det samme sagde afdelingschef Tejs Binderup tidligere i dag. 

Kan det skyldes, at I var tonedøve over for den stemning?

- Nej, jeg tror ikke, vi var tonedøve. Det er bestemt ikke min opfattelse, siger han.

Var klar over manglende hjemmel

Ligesom dagens to tidligere vidner, Paolo Drostby og Tejs Binderup, siger Henrik Studsgaard, at han var bekendt med, at der ikke var hjemmel til at slå alle mink ihjel. Men han arbejdede ikke ud fra, at det overhovedet var et realistisk scenarie.

Henrik Studsgaard mener ligesom Drostby og Binderup, at det primært handlede om at øge tempoet på aflivningen af mink i zone 1 og 2.

Zone 1 er smittede besætninger, og Zone 2 er besætninger inden for 7,8 kilometer fra en smittet besætning. Det kom altså bag på ham, da der pludselig blev truffet en beslutning om af aflive alle mink. 

Vidste ikke, at nedslagtning af alle mink var et realistisk scenarie

Udspørgeren vil gerne afdække, hvem Studsgaard talte med i dagene op til mødet i Koordinationsudvalget 3. november, hvor beslutningen om at slå alle mink ihjel blev truffet. 

Både 2. og 3. november blev der holdt en række møder mellem departementscheferne, og de talte også på kryds og tværs. 

Henrik Studsgaard fortæller blandet andet, at han talte med Per Okkels, departementschef i Sundhedsministeriet.

Fik du nogen indikation af, at han mente, alle mink skulle slås ned?

- Nej. Jeg havde ikke forstået, at nogen havde den tanke, at alle mink skulle slås ned forud for mødet 3. november, siger Henrik Studsgaard.

Genkender ikke Wammens forklaring

Så er vi i gang med den - efter planen - sidste afhøring i Minkkommissionen overhovedet. 

Udspørgeren Jakob Lund Poulsen starter ud med at spørge Henrik Studsgaard til et møde i Økonomiudvalget 30. september 2020.

Henrik Studsgaard deltog ikke selv på mødet, men han ved lidt om, hvad der foregik. Eksempelvis, at mødedeltagerne udtrykte stor bekymring for smitten blandt mink. 

Han understreger dog, at han ikke som sådan blev orienteret af nogen efter mødet.

Der var heller ingen fra Fødevareministeriet, der deltog i mødet, udover ministeren Mogens Jensen (S), fortæller Studsgaard.

Finansminister Nicolai Wammen har forklaret, at det blev aftalt på mødet, at Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet skulle forberede mulige scenarier i forhold til mink. "Værktøjskassen skulle være klar", sagde Wammen.

Det har Studsgaard ikke hørt om, siger han.