Politik

Reformkommission klar med radikale forslag til ændring af uddannelsessystemet

Hvad skete der? Reformkommissionen præsenterede klokken 11 sine anbefalinger til, hvordan uddannelsessystemet kan skrues smartere sammen.

Kommissionen lægger blandt andet op til, at SU'en på kandidatuddannelserne droppes, og de studerende i stedet finansierer uddannelsen med et lån. 

Herunder kan du få et overblik over de vigtigste anbefalinger.

Her er kommissionens vigtigste anbefalinger

Dækningen af pressemødet slutter nu.

Her er en opsummering af kommissionens vigtigste anbefalinger:

  • Anbefaler at droppe SU'en på kandidatuddannelsen og i stedet give de studerende mulighed for at finansiere uddannelsen med et lån på op til 12.500 kroner om måneden.
  • Anbefaler at forkorte en række kandidatuddannelser fra to til et år. De korte skal særligt være målrettet erhvervslivet.
  • Anbefaler at ændre optagelseskrav til videregående uddannelser, så et karaktergennemsnit på 9 giver adgang til alle uddannelser. Det skal mindske det karakterræs, der ifølge kommissionen fylder på ungdomsuddannelser.
  • Der skal være mulighed for gratis efteruddannelse hele livet.
  • Der skal laves målrettede indsatser for de faglærte og ufaglærte, som ifølge kommissionen halter efter og mangler basale kompetencer.
  • Der skal etableres en fast track-ordning, der gør det muligt for de udenlandske medarbejdere at starte hurtigere.
  • Internationale dimittender skal automatisk have ophold i tre år i Danmark, så de let kan tilgå arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 

Er det overhovedet nyt?

Der bliver fra Børsen stillet spørgsmål til, om anbefalingerne ikke bare er gammel vin på nye flasker, da mange af forslagene enten helt eller delvist har været præsenteret af tidligere kommissioner før.

Det anerkender formand Nina Smith og uddyber:

- Det her er et forsøg på at komme videre, siger formanden og kaster bolden videre til Jørgen Søndergaard, der har været med i tidligere kommissioner, der har behandlet lignende emner.

- Der er behov for, at vi får lavet nogle uddannelsesveje der er mere diverse. Der er brug for mere diversitet, siger Jørgen Søndergaard.

Han understreger, at der er sket ændringer, men at der er behov for, at der sker endnu mere.

Han mener, at der måske også denne gang vil være mere lydhørhed hos politikerne på grund af den foreslåede finansiering.

- Vi tror på, at politikerne er mere villige til at lytte denne gang, da pengene bliver i systemet, siger han og henviser til, at de penge, der for eksempel spares ved kortere kandidatuddannelser bliver i universiteternes pengekasse.

- Argumenterne for at bevare SU er tyndet ud

Nu er der mulighed for, at pressen kan stille spørgsmål. En journalist spørger ind til anbefalingen om at afskaffe SU på kandidaten.

Umiddelbart er det nemlig ikke politisk opbakning til den løsning. Regeringen sagde så sent som i januar, at det ikke er en løsning, de bakker op om.

Flere studerende har desuden givet udtryk for, at de frygter, at det vil skabe et a- og b-hold.

Formand Nina Smith understreger, at hun synes, det er en god løsning, som vil gavne både uddannelserne og samfundsøkonomien.  

- Det er en politisk sag, men argumenterne for at bevare SU på kandidaten er tyndet ud, siger hun blandt andet. 

Der vil både komme en reformpakke 2 og 3

Kommissionen er nu færdig med at præsentere sine anbefalinger. Formand Nina Smith fortæller, at arbejdet fortsætter, og at der vil komme en reformpakke 2 og 3.

Reformpakke 2 vil komme til efteråret og omhandle ”unge og voksne på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet”.

Den tredje pakke vil omhandle børn og unge i uddannelsessystemet. Det vil være helt fra folkeskole-nivau til universitets-niveau. 

For langsom sagsbehandling for udenlandsk arbejdskraft

I forhold til udenlandsk arbejdskraft er det et stort problem, at selve sagsbehandlingen ofte tager tre måneder. Her kan man med en fast track-ordning, der gør det muligt for de udenlandske medarbejdere at starte hurtigere, opnå store samfundsmæssige gevinster, vurderer kommissionen.

- Det kan bidrage til, at de udenlandske medarbejdere hurtigere kan komme i job og bidrage tl det danske samfund, lyder det far Philip Schröder.

Et konkret forslag er, at internationale dimittender får automatisk ophold i tre år i Danmark.

- De skal være velkomne til at arbejde her, hvis de får et job. Vi skal holde på de internationale dimittender, fordi det gavner samfundsøkonomien, siger Philip Schröder.

Mindre bureaukrati i erhvervslivet

Kommissionsmedlem Philip Schröder understeger, at der er vigtigt med et eftertjek på, om vilkårene i erhvervslivet er optimale.

- Hvordan kan vi gøre det lettere at være iværksætter, hvordan kan vi gøre det lettere at drive erhverv?, lyder det retorisk fra Philip Schröder.

Han peger på, at mindre bureaukrati er afgørende.

Zoomer man ind på de mindre og mellemstore virksomheder, er det ifølge kommissionen muligt at give disse virksomheder en markant byrdelettelse ved at mindske bureaukratiet.

For mange halter bagefter

Kommissionen kommer også med anbefalinger til, hvordan de mindst uddannede kan få nye kompetencer senere i livet.

Der er konkret 12 anbefalinger under overskriften 'livslang læring'.

Der er blandt andet fokus på den gruppe danskere, der ifølge kommissionen mangler basale kompetencer:

- De faglærte og ufaglærte halter bagefter. De mangler læse- og matematikkompetencer eksempelvis. For mange forlader folkeskolen som ordblinde, lyder det fra kommissionsmedlem Per B. Christensen.

Kommissionen har derfor fokus på, hvordan denne gruppe motiveres til bedre uddannelse.

Ingen SU til studerende på kandidatuddannelserne

Kommissionen anbefaler, at studerende på kandidatuddannelserne ikke længere skal modtage SU. I stedet får de studerende mulighed for at finansiere uddannelsen med et lån på op til 12.500 kroner om måneden.

- Det skal blandt andet øge den sociale mobilitet, lyder det fra kommissionens formand, der uddyber:

- SU på kandidatuddannelser tilgodeser dem, der tjener mest over et helt arbejdsliv. Derfor bør SU'en omdannes til lån på op til 12.500 kroner.

Hun understreger også, at dette i højere grad vil gøre det attraktivt for de studerende på kandidatuddannelserne at tage et studiejob, hvilket vil give de studerende en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Farvel til karakterræs i optagelsessystemet

Kommissionen foreslår radikale ændringer af optagelsessystemet på de videregående uddannelser. Konkret ønsker kommissionen, at man med en karaktergennemsnit på 9 skal kunne komme ind på alle videregående udannelser. 

- Vi vil af med karakterræset, lyder det fra kommissionen, der fortsætter: 

- Vi håber på, at vi kan bidrage til mindre 12-talsræs til fordel for både gymnasierne og universiteterne, hvor vi vil få en bedre fordelig af de bogligt stærkeste elever, lyder det.

Flere muligheder på kandidatuddannelserne

Kommissionen anbefaler flere mulige kandidatuddannelser.

Der skal både være korte (1-årige) og længere (2-årige) kandidatuddannelser. De korte skal være målrettet erhvervslivet, mens de længere skal være målrettet universitetsverdenen.

Generelt er sundhedsuddannelserne undtaget.

Pengene, der spares ved at gøre nogle af uddannelserne etårige, føres tilbage til universiteterne, så de kan investere i bedre kandidatuddannelser, lyder det fra kommissionen.

Nu er pressemødet i gang

Formand for Reformkommissionen, Nina Smith, byder velkommen og præsenterer de øvrige kommissionsmedlemmer.

- I maj sidste år kom vi med den første rapport, som handlede om de store udfordringer, mens vi nu kommer med nogle bud på nogle af løsninger, lyder det indledningsvist fra Nina Smith.

Den overordnede overskrift er 'bedre produktivitet i vores samfund', og her spiller uddannelse en nøglerolle, lyder det fra formanden. 

Nina Smith understreger, at der ikke er tale om en spareøvelse, men en investeringsøvelse:

- Vi foreslår mere og bedre uddannelser, vi forslår ikke mindre uddannelse. Det handler om mere kvalitet og mere uddannelse.

Hvad er Reformkommissionen?

Reformkommissionen er blevet nedsat af regeringen til at foreslå reformer, der tager hånd om komplekse udfordringer. Kommissionens arbejde vil løbe året ud.

Kommissoriet koncentrerer sig om tre temaer: Bedre uddannelser for alle, flere i job og flere og bedre jobs.

I dag præsenteres anbefalinger med fokus på uddannelsesområdet.

Hvad ved vi?

TV 2 er i besiddelse af kommissionens rapport, og der lægges blandt andet op til:

  • At droppe SU'en på kandidatuddannelsen og i stedet give de studerende mulighed for at finansiere uddannelsen med et lån.
  • At forkorte en række kandidatuddannelser fra to til et år.
  • At ændre optagelseskrav til videregående uddannelser, så et karaktergennemsnit på 9 giver adgang til alle uddannelser.

Få et overblik her: 

Velkommen til livebloggen

Klokken 11 præsenterer Reformkommissionen sine anbefalinger til fremtidens uddannelsessystem. Kommissionen lægger op til store forandringer af SU'en og kandidatuddannelserne på universiteterne. 

Til stede på pressemødet er formand for kommissionen, Nina Smith, samt kommissionens øvrige seks medlemmer.

Følg med her i livebloggen og på TV 2 NEWS