TV 2 fik udskrevet morfin over telefonen, selvom det ikke burde kunne ske

Praktiserende Lægers Organisation og Region Hovedstaden efterlyser et fælles system, som kan ruste vagtlægerne bedre til at gennemskue svindel.

Landets vagtlæger bør ikke udskrive stærk, smertestillende medicin, når patienter ringer til dem.

For Sundhedsstyrelsens vejledning lyder, at det kun bør ske ved personligt fremmøde.

Vejledningen er blandt andet sådan, fordi medicinen, som for eksempel kan være morfin og går under fællesbetegnelsen opioider, er afhængighedsskabende og skal bruges med omtanke.

Men Station 2 har i samarbejde med Radio4 afsløret, hvordan en 42-årig kvinde over en årrække har svindlet sig til flere end 6000 piller over netop telefonen. Det har hun gjort ved at bruge uvidende personers cpr-numre.

SĂĄdan har vi gjort

Station 2 har via aktindsigter hos sundhedsmyndighederne, politiet og personer udsat for identitetstyveri haft adgang til dokumenter, journaler, lydfiler med mere i sagen. 

En opgørelse pĂĄ baggrund af det materiale viser, at den 42-ĂĄrige kvinde pĂĄ seks ĂĄr har fĂĄet udskrevet 6017 piller fordelt pĂĄ 145 recepter.

19 af recepterne pĂĄ i alt 829 piller har Station 2 ikke hørt lydfiler pĂĄ.

Men de er udskrevet efter samme fremgangsmĂĄde, i samme tidsperiode og samme geografiske modus.

Kvinden har foretaget flere hundrede fejlslagne opkald til lægevagten, hvor hun ikke har fĂĄet udskrevet medicin. 

Regionerne er bekendt med problemet. For i løbet af de seneste to år har Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ført 27 klagesager om læger, der har udskrevet recepter på opioider til personer, som har misbrugt andres identitet. Der er udtalt kritik i alle 27 sager – og i 25 af dem er svindleren den 42-årige kvinde.

Men har kritikken fået lægevagterne til at stramme op? Det har Station 2 undersøgt.

30 piller pĂĄ under fire minutter

En mand, der tidligere selv har misbrugt opioider, har ringet til alle fem regioners lægevagter for Station 2. Udstyret med en dækhistorie og et cpr-nummer på en mand han ikke kendte.

Ja, normalt må vi ikke det her. Det skal du ind til sygehuset og have. Men jeg synes næsten, det er for åndssvagt

Vagtlæge, Region Hovedstaden

Da vagtlægen i Region Nordjylland besvarede opkaldet, forklarede manden, han var taget i sommerhus efter at have fået fjernet to spytkirtler og nu manglede noget smertestillende, fordi recepten på morfinen ikke var gået igennem.

- Nu har min kone lige været nede på apoteket, og der ligger kun recepten for panodilerne, forklarede manden.

- Det kan jeg godt se, der ligger ikke rigtigt noget. Men jeg lægger lige sådan 25, nej 30 styks ud til dig, svarede lægen fra Region Nordjylland.

Samtalen varede tre minutter og 40 sekunder, og den sikrede manden en recept pĂĄ 30 morfinpiller.

- Jeg har fået en næse

Hos Region Syddanmark og Region Midtjylland fortalte manden samme historie. Men i begge regioner afviste vagtlægerne at udskrive recepterne og henviste til Sundhedsstyrelsens vejledning om, at den slags medicin ikke bør udskrives over telefonen.

Opioider

Pillerne, kvinden har fået udskrevet, går under fællesbetegnelsen opioider.

De mest kendte opioider er morfin, kodein, fentanyl, oxycodon og ketogan.

De kan bruges som smertestillende til eksempelvis kræftpatienter eller personer, der er blevet opereret.

Alle stofferne er afhængighedsskabende, og en overdosis kan føre til bevidstløshed, vejrtrækningsstop og i værste fald døden.

I 2019 havde 146.000 personer i Danmark et problematisk forhold til opioider – knap 74.000 af dem med et ”uhensigtsmæssigt højt” forbrug.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Søren Bøgevig, overlæge pĂĄ Bispebjerg Hospital.

Lægevagten i Region Sjælland afviste også manden – her med en forklaring om, at det tidligere havde haft konsekvenser for ham at bøje reglerne.

- Jeg har fået en næse, fordi jeg gjorde det. Det er simpelthen Sundhedsstyrelsens retningslinjer, jeg følger nu, sagde lægen.

Det er rigtig ærgerligt, fordi det måske skaber et billede af, at det er noget, man bare kan få via lægevagten

Morten Svenning Nielsen, medlem af PLO’s akutudvalg

Men i den femte og sidste region – Region Hovedstaden – havde manden igen held med sin dækhistorie. Selvom lægen her tilsyneladende også kender til vejledningen.

- Ja, normalt må vi ikke det her. Det skal du ind til sygehuset og have. Men jeg synes næsten, det er for åndssvagt.

- Ja, svarede manden.

- Så øh… Ja, de er sendt afsted nu, sagde lægen.

Du kan se eksperimentet i videoen herunder:

Udstyret med en dækhistorie har manden her ringet til alle fem regioners lægevagter i forsøget på at få udskrevet morfin. Video: Julie Kragh Thisgaard

To ud af fem regioner afveg fra reglerne og udskrev afhængighedsskabende medicin til en mand, der udgav sig for at være en anden.

Det er kritisabelt, mener Kent Kristensen, som er lektor i sundhedsjura på Syddansk Universitet. For ikke alene er der tale om afhængighedsskabende medicin – det kan også skabe problemer for de personer, der får misbrugt sin identitet.

- Patienter, der er udsat for den slags identitetstyveri, er dårligt stillet. Reglerne er sådan, at man ikke kan få slettet oplysninger i sin patientjournal. Derfor udgør det en risiko for dem i forhold til fremtidig behandling, siger Kent Kristensen.

Der er for eksempel risiko for, at de kan blive behandlet med en større dosis, end de kan tåle, fordi det ser ud som om, de er vant til at tage den type medicin.

PLO: - Det er rigtig ærgerligt

Hos Praktiserende Lægers Organisation, PLO, der repræsenterer lægevagterne i de fire regioner på nær Region Hovedstaden, ærgrer man sig over, at det kan lade sig gøre at svindle sig til medicin gennem lægevagterne.

- Vi bør ikke gøre det. Jeg kan ikke give dig en forklaring på, hvordan det er lykkedes for hende. Det er rigtig ærgerligt, fordi det måske skaber et billede af, at det er noget, man bare kan få via lægevagten, siger Morten Svenning Nielsen, der er praktiserende læge og medlem af PLO’s akutudvalg.

Det har ikke været muligt at få et overblik over, hvor ofte der bliver udskrevet opioider over telefonen gennem lægevagterne. Kun én ud af landets fem regioner - Region Midtjylland - har ønsket at oplyse tallet.

Sidste år skete det 1608 gange, at en vagtlæge i regionen ordinerede opioider gennem telefonen og uden at tilse en patient i den region.

Efterlyser et fælles system

Selvom Anders Damm-Hejmdal, der er lægefaglig chef i Region Hovedstadens vagtcentral, ikke mener, telefonudskrivningerne bør kunne lade sig gøre, forstår han alligevel, hvorfor det af og til sker alligevel.

- Man vil gerne hjælpe, hvor man kan, og hvis man bliver overbevist nok, kan jeg sagtens forstå, man gør en undtagelse for at hjælpe en borger i nød, siger Anders Damm-Hejmdal.

TIP REDAKTIONEN

Hvis du har oplevet misbrug af dit personnummer via lægevagten eller kender til andre former for svindel, kan du kontakte journalist Kim Maintz på kima@tv2.dk

I dag kan en vagtlæge hverken få adgang til en patients journal hos den praktiserende læge eller se notater fra vagtlæger i andre regioner. Og det mener Anders Damm-Hejmdal bør ændres.

- Jeg ønsker mig brændende et fælles system, hvor vi har mulighed for at se på tværs. Det handler ikke kun om at fange de få, der svindler, men også i højere grad at vi kan give den bedste behandling til de mange patienter, der kommer i et ærligt ærinde, siger han.

Det ønske møder opbakning fra PLO, som allerede har diskuteret udfordringen med sine vagtlæger.

- Det er ikke noget, man umiddelbart har kunne løse indtil nu. Men jeg kunne godt tænke mig et system, så vi alle – også sygehusene – har mulighed for at se de her oplysninger på patienterne. For det her er et problem, som formentlig kan blive større fremover, siger Morten Svenning Nielsen.

Du kan se mere om den 42-ĂĄrige kvindes svindel med medicin i 'Station 2: Pilledronningen' pĂĄ TV 2 Play.