Krigen i Ukraine

Hvordan stiller krigen dansk økonomi? Følg pressemøde her

Hvad skete der? Regeringen afholdt pressemøde om krigens mulige konsekvenser for dansk økonomi.

Hvem deltog? 

  • Finansminister Nicolai Wammen (S). 
  • Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). 
  • Erhvervsminister Simon Kollerup (S).
  • Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Denne liveblog opdateres ikke længere.

Pressemødet er slut

Livebloggen opdateres derfor ikke længere.

- Det her er fundamentalt en anderledes krise

Vi forlader pressemødet og giver i stedet ordet til TV 2s politiske redaktør, Hans Redder. Han hæfter sig ved, hvor forskellige de tre scenarier er, og han kalder det "nogle dystre prognoser for, hvor galt det kan gå for dansk økonomi". 

Samtidig finder han sammenligningen med coronakrisen interessant, fordi håndteringen af de to kriser er meget forskellige. 

- Det er fundamentalt en anderledes krise, og også en krise, som regeringen ikke på samme måde kan og vil handle på. Mens coronakrisen viste en regering, som var handlekraftigt, så risikerer den her krise at understrege, at det i virkeligheden er meget begrænset, hvad en regering kan gøre. 

Her er de tre scenarier

I det milde scenarie forventes en hurtig afbøjning i energipriserne, mens sanktioner over for Rusland opretholdes uændret. Aktivitetsniveauet vil fortsat ligge lavere i 2023 end tidligere forventet. Dermed forventes en vækst i det milde scenarie på 2,2 procent i 2022. 

mellemscenariet vil dansk økonomi blive ramt mærkbart af mindre vækst på eksportmarkederne samt højere energipriser. Bnp-væksten i 2022 reduceres med cirka 1¼ procentpoint, og inflationen øges med cirka 2,5 procentpoint. Dermed forventes med mellemscenariet en vækst på 1,6 procent i år.

Det hårde scenarie baseres på risikoen, for at konflikten i Ukraine eskalerer yderligere. Herunder også et stop for russiske gasleverancer til Europa. Bnp-væksten reduceres i dette scenarie med cirka 3 procentpoint, og inflationen øges med cirka 3,5 procentpoint. Det forventes, at bnp i 2022 er omtrent uændret sammenlignet med 2021.

Forståelse for danske virksomheder i Rusland

Selvom flere danske virksomheder har valgt at fortsatte deres poduktion i Rusland, har erhvervsminister Simon Kollerup ikke andet end forståelse, siger han:  

- De virksomheder, der opererer i Rusland, er i et svært dilemma. 

- Det vigtigste er, at danske virksomheder lever op til de sanktioner, der er. Og det gør de, siger Simon Kollerup. 

Mere fart på fjernvarmen

Dan Jørgensen vil i løbet af ugen mødes med Kommunernes Landsforening og en række udvalgte kommuner. Her vil det blandt andet blive drøftet, hvordan flere danskere kan blive koblet på fjernvarmeforsyningen. 

Hvad kommunerne konkret vil blive bedt om, vil Dan Jørgensen ikke komme ind på under dagens pressemøde. 

Ingen planer om at udskyde reformer

For få måneder siden var manglen på arbejdskraft blandt de største politiske udfordringer. Derfor indgik regeringen et smalt forlig, der skulle sikre flere hænder. 

En del af aftalen gik på en lavere beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft i en midlertidig periode på to år. Den ønskede Dansk Folkeparti ikke at lægge mandater til, hvilket bragte dét element af aftalen i undertal. Minimum ét andet blåt parti skal tilslutte sig, før det kan gennemføres, men det er der på nuværende tidspunkt ikke udsigt til, at de gør. 

Wammen afviser, at den nye situation og de mangle ukrainske flygtninge kan få betydning for reformaftalen. Behovet for udenlandsk arbejdskraft eksisterer fortsat. 

- Der er ingen planer om at udskyde reformer, siger han. 

Fornuftigt med en lettet speederfod, mener Wammen

Med finansloven for 2022 valgte partierne et "lette foden fra speederen", siger Wammen. Og det viser sig nu at være godt givet ud, mener han: 

- Det gør, at vi nu har musklerne til, at vi kan håndtere den her situation.

Finansministeren tilføjer, at regeringen arbejder på nye initiativer, men han ønsker ikke at komme ind på hvilke. 

"Vi ønsker ikke at vise vores hånd til Putin"

Danmark vil fortsat presse på, for at EU indfører yderligere sanktioner mod Rusland, siger finansminister Nicolai Wammen.

Han ønsker ikke at komme ind på, hvad der konkret står på listen over yderlige sanktionsmuliger: 

- Vi ønsker ikke at vise vores hånd til Putin. Alle muligheder er på bordet, siger Wammen. 

De "mindst bemidlede" kan få særlig hjælp til varmeregningen

Dan Jørgensen (S) fortalte søndag, at den "akutte" varmehjælp tidligst vil blive udbetalt til august. Et faktum, som han undskylder for, men som altså ikke kan laves om. 

- Det er ganske komplekst, siger ministeren og tilføjer: 

Som pensionist kan man søge om varmetillæg eller få omberegnet sit varmetillæg. Derudover kan man få dækket enkeltudgifter gennem kommunen, hvis man er blandt "de mindst bemidlede i samfundet", siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. 

Bilfri søndag er ikke en del af løsningen endnu

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) afviser, at der på nuværende tidspunkt er overvejelser om bilfri søndage, som man så det under oliekrisen i 1970'erne. 

For selvom prisen på benzin og diesel stiger markant, er det ikke ensbetydende med, at der er en egentlig oliemangel i Danmark, siger han. 

Varmepakke skal genbesøges

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) siger, at aftalen om en "akut økonomisk håndsrækning" til de danskere, der er særligt ramt af de høje gaspriser, nu genbesøges.

Men han vil hverken sætte et beløb på eller komme nærmere ind på, hvad regeringen vil lægge op til. 

Den kommende tid bliver svær

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger, at det danske arbejdsmarked er "et rigtig godt sted". Han opremser, at Danmark for niende måned i træk slår beskæftigelsesrekord, og at der ikke siden 2008 har været så lav en ledighed. En ledighed, som utvivlsomt vil komme til at stige. 

Ministeren roser arbejdspladserne for deres velvilje indtil videre, men samtidig understreger han, at den kommende tid ikke vil blive nem: 

- Der vil være ukrainere, som hverken taler dansk eller engelsk, og som kommer hertil med krigstraumer, siger han. 

Rådgivning i stedet for hjælpepakker

I stedet for økonomiske hjælpepakker vil regeringen tilbyde rådgivning og vejledning til virksomheder. Blandt andet i forhold til grøn omstilling og bevarelse af arbejdspladser. 

- Det kan handle om cybersikkerhed, hvordan man håndterer saktionerne, eller hvordan man tager imod de ukrainere, der kommer hertil og gerne vil have et arbejde. 

Erhvervsministeren opfordrer alle virksomheder til at benytte sig af myndighederne rådgivning. Samtidig takker han dansk erhvervsliv for måden, de har håndteret situationen hidtil. 

Kollerup afviser hjælpepakker til danske virksomheder

Danmark er blevet et mere usikkert sted, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S). 

- Vi følger situationen meget tæt, så vi kan finde de bedste løsninger for de danske virksomheder og arbejdspladser. Men den krig, vi er vidne til lige nu, kan vi ikke sammenlignes med coronakrisen. Dengang var der brug for, at vi kunne holde hånden under virksomheder kortvarigt og midlertidigt. 

- Der er bare ikke noget kortvarigt eller midlertidigt den her gang, siger Kollerup og tilføjer, at der som udgangspunkt ikke vil komme den samme type hjælpepakker, som man så det under coronakrisen. 

Krigen kalder på et "grønt svar"

Krisen kræver et "grønt svar", siger Dan Jørgensen. Derfor skal der blandt andet skrues op for den grønne fjernvarme, lyder det.

Kommunernes Landsforening og udvalgte kommuner er derfor indkaldt til drøftelser sidst på ugen om, hvordan der skal sættes mere tempo på området. 

Virksomheder kan blive bedt om at lukke for deres gasforbrug

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) tager nu ordet. Han siger, at vi på nuværende tidspunkt ikke står i en situation, hvor der er mangel på gas. Men det kan ende sådan, hvis Putin vælger at lukke for gassen til Europa. 

- Russisk gas dækker cirka 25 procent af det samlede forbrug. Vi har et beredskabsplan klar, så vi kan forsyne de hjem, der er afhængige af gas - hospitaler og andre. Vi vil kunne aktivitere nødlagre og i værste fald bede virksomheder om at reducere eller helt lukke for deres gasforbrug. 

- Der er intens dialog mellem myndigheder og de virksomheder, der kan blive berørt af den her situation, siger Dan Jørgensen. 

"Alle kommer til at kunne mærke det"

Uanset hvilket økonomisk scenarie, der bliver til virkelighed, vil det få betydning for danskerne, understreger finansminister Nicolai Wammen (S): 

- Alle kommer til at kunne mærke det. 

Det hårde scenarie

Udgangspunktet for det hårdeste scenarie er, at det bliver et fuldstændigt stop for russisk gas i Europa. Det vil utvivlsomt betyde endnu højere energipriser, siger Wammen. Og ledigheden vil stige.

Vi vil i dette scenarie se inflation på samme niveau som i 1980'erne. Men ikke som under oliekrisen i 1970'erne, siger Wammen: 

- Krisen kommer ikke til at trække tæppet væk under den danske økonomi. 

"Vi kommer ikke til at kompensere alle for alt"

Finansminister Nicolai Wammen vil nu præsentere scenarierne for dansk økonomi.

De vil være behæftet med en stor usikkerhed, siger Wammen og understreger: 

- Jeg bliver nødt til at sige: Vi kommer ikke til at kompensere alle for alt, siger Wammen. 

Frihed kommer med en pris

- Frihed og kampen for fred og stabilitet kommer med en pris. Og den pris er vi i Danmark villige til at betale, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Mange danskere mærker allerede prisen direkte. Blandt andet når de tanker bilen, handler dagligvarer eller betaler varmeregningen, opremser han. 

- Har vi råd til at lade være? Til det spørgsmål er svaret nej.