Nyheder

BUPL efterlyser plan for at sikre "klog" modtagelse af ukrainske børn

Skolelederforeningen appellerer til, at man undersøger muligheden for, at ukrainske forældre kan hjælpe med at undervise børnene.

Ukrainske flygtninge kan nu søge om midlertidig opholdstilladelse i Danmark, efter et flertal af Folketingets partier onsdag aften vedtog en særlov.

Særloven åbner blandt andet kommunale dagtilbud og skoler for ukrainske flygtningebørn.

Og selvom det endnu er uvist, hvor mange flygtninge der vil komme til Danmark, er både BUPL, Skolelederforeningen og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) enige om, at der venter en stor opgave.

På et pressemøde torsdag opfordrede ministeren til, at man tager godt imod børnene, når de kommer ud i institutioner og skoler.

- Det er børn, som har forladt deres venner og skal starte forfra et andet sted. Dagene kan være ensomme og skræmmende, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi hjælper, hvor vi kan. Venner er alt andet lige den bedste kur, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil torsdag formiddag.

Og det kommer til kræve en indsats at sikre de ukrainske børn en god overgang til danske daginstitutioner. Sådan lyder det fra Elisa Rimpler, formand for pædagogernes landsforening, BUPL.

- Vi er nødt til at gøre det her klogt, hvis vi på kort sigt skal sikre, at både børn og forældre er trygge og på lang sigt en god integration, siger Elisa Rimpler.

BUPL efterspørger flere ressourcer til kommunerne

Formanden mener ikke, at imødekommenhed og viljen til at rykke sammen er nok.

Ligesom under coronakrisen er man nødt til at tilføre ekstra økonomiske ressourcer til kommunerne.

Elisa Rimpler understreger, at der vil være sproglige og kulturelle barrierer mellem de ukrainske børn og det danske system. Det kan for eksempel være små ting, som at vi i Danmark lader børnene både sove lur og lege udenfor - også når det regner, sner og er koldt - og at børnene mange steder skal have madpakke med.

Men den opgave kan blive svær at løfte i nogle kommuner, fordi der allerede er et pres på daginstitutionerne, fordi der er mangel på pædagoger, lyder det.

- Der mangler en overordnet plan. Jeg er virkelig bekymret for, at vi kommer til at efterlade familier ved at sende dem til for eksempel hovedstadsområdet, hvor der er rigtig stor mangel på pædagoger, siger Elisa Rimpler.

Børne- og undervisningsministeren anerkender, at der er behov for støtte fra centralt hold, fordi situationen er så ekstraordinær.

Men hun siger også, at institutioner og skoler skal forholde sig til den måde, de enkelte kommuner har besluttet at tage imod flygtningene på. Blandt andet om børnene skal i modtageklasser eller ej.

- Det er lidt forskelligt - og det skal det være, fordi det er forskelligt, hvordan kommunerne hænger sammen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til TV 2.

Kan ukrainere bruges i undervisningen?

Hos Skolelederforeningen forventer formand Claus Hjortdal, at landets skoler vil møde nogle af de samme udfordringer som i daginstitutionerne.

Selvom mange ukrainere taler engelsk, forudser han også, at der vil opstå sproglige barrierer. Derfor appellerer Claus Hjortdal til, at man på modtagecentrene ude i kommunerne undersøger, om der er ukrainske forældre, som har arbejdet med børn eller undervisning i hjemlandet.

- Vi kan ikke undervise ukrainske børn på dansk seks timer om dagen, det kan de ikke holde til. Og hvis de ikke kan engelsk, får vi nogle udfordringer i forhold til tolke. Men hvis vi kan finde nogle ukrainske mødre, der har arbejdet med børn eller undervisning, så kan vi altså godt bruge dem på skolen.

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil er der ganske rigtigt underskud af ukrainske tolke, og derfor vil der ikke blive tilbudt tolke fra dag et.

I stedet håber hun, at den opfindsomhed, der har været under coronapandemien, også kan gøre sig gældende i denne situation.

- Sproget er noget af det første, der giver vanskeligheder. Men heldigvis lærer unge hurtigt sprog.

Der er ifølge ministeren taget kontakt til den ukrainske ambassade for at undersøge, hvilke sprogkompetencer flygtningene har, og om de kan bruges i undervisningen.