Rusland invaderer Ukraine

Stor opgave venter efter særlov, siger FOA

De ukrainske flygtningebørn får i høj grad brug for tryghed, tålmodighed og tolkebistand, når de kommer ud i de danske dagtilbud, siger ekspert.

En ny særlov, der blandt andet åbner kommunale dagtilbud og skoler for ukrainske flygtningebørn, blev vedtaget i Folketinget onsdag aften.

Og det kan risikere at sætte de danske dagtilbud under pres, mener Kim Henriksen, formand for pædagogisk sektor hos FOA.

- Det er vigtigt, at der både bliver taget hånd om børnene fra Ukraine, men jo også, at de børn, der allerede er i dagtilbuddene, ikke kommer til at få mindre opmærksomhed og på den måde kommer i klemme i hverdagen, fortæller Kim Henriksen TV 2.

Ifølge ham ved man fra undersøgelser, at det i forvejen er svært at give børn i vuggestuer og børnehaver, som mistrives, den rette hjælp hurtigt nok.

Kim Henriksen siger, at det først og fremmest er vigtigt, at der bliver lagt en plan for, hvordan man modtager de ukrainske børn i daginstitutionerne, så de kan føle sig trygge og hjælpes bedst muligt. Det kræver ifølge Kim Henriksen, at kommunerne i fællesskab sætter sig ned og lægger en strategi.

- For der vil være kommuner, som har ressourcerne til det, men der vil også være kommuner, som ikke er klædt på til at kunne håndtere opgaven, siger han.

Tryghed og tålmodighed

Tirsdag oplyste UNICEF, at flere end 1,5 millioner børn er flygtet fra landet siden krigens udbrud.

Ifølge Malene Angelo, der er psykolog hos Børns Vilkår, får de ukrainske børn i særlig høj grad brug for tryghed og tålmodighed, når de kommer ud i de danske dagtilbud.

- Derfor er det også rigtig vigtigt, at der afsættes ressourcer af kvalificerede voksne, som har tid til at gøre dem trygge og tid til at være nærværende, og at der også gives ressourcer til tolkebistand, når det er nødvendigt, siger hun.

Samtidig understreger hun vigtigheden af, at tilbuddene i skolerne, dagplejerne og dagsinstitutionerne bliver indrettet, så de svarer til børnenes behov.

- Der skal gives god tid til en indkøring i dagsinstitutionerne og i skolen, hvor mødrene måske også kan være med i et godt stykke tid, indtil børnene er trygge nok til at sige farvel til dem, fortæller hun.

Hiv tidligere medarbejdere tilbage

En måde at hjælpe daginstitutionerne på kunne ifølge Kim Henriksen være at hive tidligere medarbejdere ind på arbejdsmarkedet igen.

- Under corona lavede man en dispensation, som for eksempel sikrede, at folk, der var gået på pension, ikke blev trukket i pension, fordi de trådte til og fik en indkomst ved at arbejde i de pressede daginstitutioner. Det samme bør man indføre nu, så man kan få alle, der vil være med til at løfte den her opgave til at bidrage, uden at de bliver straffet økonomisk for det, siger han.

Er det en løsning i sig selv?

- Nej, det er det ikke. Kapaciteten er i forvejen presset. Der hvor vi står nu, kan vi se, at antallet af børn stiger rundt omkring i landet også. Så nej, siger han.