Coronavirus

OVERBLIK: Her er de nye anbefalinger til isolation

Få overblikket over Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger til isolation, hvis man har symptomer, er smittet eller er nærkontakt.

Hvis man fremover bliver smittet med covid-19, vil der være kortere tid i selvisolation end tidligere. Samtidig skal nære kontakter ikke længere gå i selvisolation, medmindre man får symptomer.

Det er nogle af hovedpunkterne i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for selvisolation.

Få et overblik over de nye anbefalinger her:

Anbefalinger til selvisolation

Ved betydelige symptomer:

 • Der anbefales selvisolation fra symptomerne begynder og at tage en PCR-test hurtigst muligt.
 • Ved et positivt testsvar fortsætter selvisolation, indtil symptomerne ophører. Det kan dog ikke være kortere end fire døgn fra det tidspunkt, man tog testen.

Ved lette symptomer og asymptomatiske personer:

 • Hvis man bliver testet, anbefales der ikke selvisolation, mens man venter på svar. Det gælder dog ikke, hvis man er husstandskontakt eller øvrig kontakt (se definitioner længere nede) og får symptomer.
 • Ved en positiv test, uanset om det er PCR- eller kviktest, anbefales selvisolation med det samme.
 • Får man en positiv kviktest, anbefales det at tage en PCR-test hurtigst muligt.
 • Ved et positivt testsvar anbefales man at selvisolere i fire dage fra det tidspunkt, man blev testet på.
 • Hvis der undervejs opstår betydelige symptomer, fortsætter selvisolationen, til symptomerne ophører. Dette kan dog ikke være kortere end fire døgn fra tidspunktet, man blev testet på.

Fakta: Tre nye typer symptomer

I de nye anbefalinger bliver der skelnet mellem betydelige symptomer, lette symptomer og asymptomatiske personer.

Betydelige symptomer beskrives som feber, vedvarende hoste, nysen og vejrtrækningsbesvær, hvor der er almen sygdomsfølelse hos den smittede. Man behøver ikke have alle symptomer.

Lette symptomer gælder løbende næse, kriller i halsen, enkelte host og lignende, der er forbigående og uden almen sygdomsfølelse.

Asymptomatisk smitte dækker over personer, som er konstateret smittede med covid-19, men ikke har nogen symptomer.

Samtidig gælder to forskellige perioder, hvor en person betragtes som smittet:

For personer med både symptomer og positivt testsvar er smitteperioden fra 48 timer før symptomerne opstod, til den smittede kan ophæve selvisolationen.

For personer med et positivt testsvar, men ingen symptomer, er perioden fra 48 timer før personen blev testet, til personen kan ophæve selvisolationen.

Anbefalinger til husstandskontakter

Husstandskontakter defineres som personer, der bor sammen med smittet person, er kæreste til en smittet person og ikke bor sammen, er værelseskammerat på en efterskole, højskole, lejrskole eller lignende med en smittet person, eller er overnattende gæst eller legekammerat til en person med covid-19.

Anbefalingerne til husstandskontakter er:

 • At blive testet med en hurtigtest eller PCR-test tre døgn efter, den smittede person blev testet positiv. Der anbefales ikke selvisolation, med mindre man får symptomer.
 • Hvis man som husstandskontakt eller tilsvarende har været smittet inden for de sidste 12 uger, anbefales test ikke, med mindre man får symptomer på covid-19.
 • Man bør have ekstra fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens seks råd til at forebygge smitte.
 • Hvis man som husstandskontakt eller tilsvarende får lette eller betydelige symptomer på covid-19, anbefales man at gå i selvisolation med det samme og blive testet hurtigst muligt med en PCR-test.

Anbefalinger til øvrige kontakter

Øvrige kontakter defineres som personer, der har været tæt på en smittet uden for hjemmet i smitteperioden.

Det kan være at sidde ved siden af eller over for den smittede, at være til middag eller lignende med den smittede, at dyrke kontaktsport eller sidde i bil med en smittet, eller at være klassekammerat til en smittet elev.

Anbefalingerne til øvrige kontakter er:

 • Ekstra fokus på Sundhedsstyrelsen seks råd til at forebygge smitte.
 • Der kan foretages en kviktest tre døgn efter den smittede persons testtidspunkt.
 • Får man lette eller betydelige symptomer, anbefales man at gå i selvisolation med det samme og hurtigst muligt få en PCR-test.
 • Ved et positivt svar træder anbefalingerne til selvisolation i kraft (se længere oppe i artiklen).