Coronavirus

Dansk studie kaster lys over senfølger hos tidligere indlagte: - Corona går i hjernen

Halvdelen har to senfølger efter fire måneder.

For langt de fleste har coronavirus heldigvis kunnet klares på en uge med en masse hvile, lommetørklæder og hovedpinepiller.

Men for nogle har det krævet hospitalsindlæggelse. Og for den gruppe døjer flertallet med mindst en senfølge fire måneder efter.

Det viser et nyt studie, som Ejvind Frausing Hansen, der er overlæge på Amager-Hvidovre Hospital, står bag.

Han har set på nogle af de første, der var indlagt med covid-19 i foråret, sommeren og efteråret 2020. Efter fire måneder har han undersøgt, om de havde senfølger. Og det havde mange.

- Det mest hyppige er, at man døjer med en svær udmattelse, der kræver mange pauser selv efter minimale fysiske indsatser. Hoste, slim og åndenød er også en hyppig senfølge, og andre har kognitive problemer med koncentration og hukommelse det, siger Ejvind Frausing Hansen.

De 128 patienter, der er blevet undersøgt, har gennemsnitligt været indlagt i fem dage. Fire af dem har undervejs været tilkoblet en respirator. Af de 128 patienter oplevede 85 procent mindst en senfølge fire måneder efter udskrivelse. Halvdelen døjede med to eller flere senfølger

Arvæv i lungerne

En af de senfølger, som Ejvind Frausing Hansen også har set, er en nedsat evne til at transportere ilt fra lungerne og ud i blodet. Det skyldes dannelse af arvæv i lungerne.

Og jo sværere sygdomsforløbet har været, jo dårligere er evnen til at transportere ilten, fortæller overlægen.

Men særligt sygdommens effekt på hukommelse og koncentration kan være en udfordring, når patienterne er tilbage på arbejde efter overstået sygdom. Det har ramt mellem 20 og 30 procent af dem, der er blevet undersøgt.

- Det er påvist flere gange, at corona går i hjernen, så det er formentlig det, der er forklaringen på det, siger Ejvind Frausing Hansen.

Måske stadig senfølger efter et år

Selvom patienterne ifølge overlægen godt kan leve med senfølgerne, påvirker det deres evne til at klare dagligdagens gøremål.

Studiet er det første i en serie af tre studier. Man har nemlig også undersøgt patientgruppen seks-syv måneder efter indlæggelse og igen efter ét år. Men de data er endnu ikke behandlet. Senere vil der også komme en undersøgelse af patienternes tilknytning til arbejdsmarkedet som følge af senfølger.

- Fra internationale undersøgelser har vi en idé om, at senfølgerne aftager, men ikke helt forsvinder efter 12 måneder, siger Ejvind Frausing Hansen.