LiveKrimi

Formodet pirat i grundlovsforhør

Hvad sker der? Nu fremstilles en formodet pirat fra Nigeria i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret. Han er sigtet for forsøg pĂĄ manddrab. Følg med her.

Varetægtsfængslet til 1. februar

Dommeren varetægtsfængsler sigtede foreløbigt til 1. februar. 

- NĂĄr jeg ser pĂĄ alle de oplysninger, der er fremlagt, sĂĄ mener jeg, at der er begrundet mistanke for, at du er skyldig i anklagen, lyder det fra dommeren.

- Jeg har hørt din forsvarer, og jeg er enig i, at det er en usædvanlig sag, siger hun.

Forsvarer vil have ensrettet behandling af de fire sigtede

Forsvareren mener, at hendes klients forklaring er troværdig.

Desuden mener hun, at hendes klient bør have tiltalefrafald ligesom de øvrige sigtede i sagen. Det kan ikke passe, at man behandler de fire sigtede så forskelligt, når man bør have lighed for loven.

Sigtede har ifølge forsvareren troet, at han skulle ud og losse et større skib ind til land.

Hun fremhæver ogsĂĄ, at det kan have været en eller enkelte ombord pĂĄ bĂĄden, der skød mod helikopteren.

Forsvareren mener, at det lige sĂĄ godt kan ses som selvforsvar fra det hurtigtgĂĄende fartøj mod de danske soldaters angreb som omvendt.

Anklager vil have fire ugers fortsat varetægtsfængsling

Anklageren kommer med sin begæring, som lyder på fire ugers fortsat varetægtsfængsel.

Forsvareren begærer sin klient løsladt.

Dommer afbryder anklager for at sikre sig, at den sigtede er ok

Den tiltalte sidder meget foroverbøjet i sin stol, og dommeren afbryder anklageren og spørger, om han er o.k., og om han har brug for vand eller lignende.

Den sigtede signalerer, at han er o.k.

Fosvareren spørger den sigtede om de nære forhold:

Han oplyser, at han har to børn på 16 og seks år. Han er deres primære forsørger da han ikke er sammen med moderen, hun er rejst ud af landet, oplyser han.

Sigtede er er alene med børnene i Nigeria. Deres bedstemor tager sig af dem nu, men det er ham, der skal sørge for penge til dem, sĂĄ de kan klare sig. 

Han oplyser, at han har talt med med sin mor en gang i telefonen, mens han var pĂĄ bĂĄden. Han har ikke talt med mine børn.

Gennemgang af frømændenes afhøringsrapporter

BĂĄde anklager og forsvarer i sagen citerer nu fra forskellige afhøringsrapporter, hvor de frømænd, der tog del i aktionen har afgivet vidneforklaringer. 

Af rapporterne fremgĂĄr det blandt andet, at frømændene rĂĄbte piraterne an, som besvarede med skud, hvorefter frømændene besvarede ilden. 

Ifølge en af frømændene var det en meget intens skudveksling, men at der gik cirka ti sekunder fra det første skud, til frømændene havde kontrol over situationen.

Dommer afviser begæring om lukkede døre

Anklagemyndigheden siger, at de vil have lukkede døre, hvis der skal afgives forklaring fra ansatte i Forsvaret for at beskytte Forsvarets metoder.

Den formodede pirats forsvarer protesterer med begrundelse i, at der tidligere har været oplæst passager fra dem, og vidnerne optræder under dæknavne.

Dommeren afsiger kendelsen, at der ikke er grundlag for at lukke dørene for offentligheden.

Geværer og projektil sendt til tekniske undersøgelser

Anklageren oplyser, at der blev fundet tre maskingeværer af typen AK-47, dertil et enkelt projektil i frømandskorpsets RIB-bĂĄd. 

De er alle sendt til teknisk undersøgelse.

Derudover blev der beslaglagt seks telefoner. Der blev ogsĂĄ foretaget tests for krudtpartikler pĂĄ de anholdte og omkomne.

Alle de tidligere sigtede i sagen havde krudtslamspartikler pĂĄ sig, lyder det fra anklageren.

Anklagerens tidslinje over forløbet

Anklageren gennemgĂĄr nu aktionen i kronologisk rækkefølge: 

18.00 meldes tilbage, at der er otte formodede pirater.

18.24 og 18.27 afgives der advarsler pĂĄ radio.

18.35 afgives det første varselsskud.

18.40 afgives andet og tredje varselsskud. 

18.58 afgiver de formodede pirater skud mod helikopteren.

19.20 har frømandskorpset skudt mod de formodede pirater.

19.28 ser man, at den formodede piratbåd tager vand ind og synker. Helikopteren begynder eftersøgning af folk i vandet.

Sigtede sidder udtryksløs i sin kørestol

Sigtede sidder udtryksløst i sin kørestol under anklagerens gennemgang.

Han har fuldskæg og er iført en blå trøje.

Ildkamp på tæt hold

Ifølge anklageren blev der affyret skud "fra meget kort afstand til frømandskorpsets båd".

Der er efterfølgende fundet syv skudhuller i den forreste del af frømandskorpsets RIB-båd.

De danske soldater besvarede herefter ilden, og det blev senere konstateret, at fire døde, mens fire personer overlevede.

Den sigtede pirats skader krævede Ă¸jeblikkelig behandling, lyder det ifølge anklageren.

Anklager: Helikopter udsendte mundtlige varsler og affyrede varselsskud

Helikopteren udsendte ifølge anklageren mundtlige varsler og affyrede varselsskud for at bringe de formodede pirater til standsning.

Det skete ikke.

Derefter skød de mod piraternes motorer, og herefter besvarede piraterne med skud mod helikopteren, lyder det.

Esbern Snare reagerede pĂĄ efterretninger om pirateri i omrĂĄdet

Anklageren tager ordet og begynder med at opsummere sagen.

Hun fortæller, at fregatten Esbern Snare er sendt til Guinea-bugten for at patruljere mod pirateri.

Esbern Snare havde reageret pĂĄ efterretninger i omrĂĄdet om, at der var forhøjet risiko for pirateri, og der var flere civile skibe i omrĂĄdet, der kunne udgøre mulige mĂĄl.

Nu genoptages sagen

Retten genoptager nu sagen.

Den sigtede bliver kørt ind i sin kørestol med blikket rettet mod jorden.

Sigtede mener, at situationen kunne være undgået

Ifølge den sigtede kunne hele situationen være undgĂĄet. 

- Jeg ville ønske, at vi havde haft radiokontakt til dem, sĂĄ situationen kunne være undgĂĄet, siger han i retten. 

Den sigtede er lige kørt ud af retten, fordi der er en kort pause.

Dansk helikopter åbnede ild først

Ifølge den sigtede var det den danske helikopter, der ĂĄbnede ild mod besætningen i bĂĄden som de første. 

- Helikopteren kom bare og begyndte at skyde. De sagde ikke noget, de skød bare, siger han.

Ifølge manden fløj den rundt om bĂĄden et par gange, inden helikopteren begyndte at skyde pĂĄ dem.

Efterfølgende forsøgte båden angiveligt at flygte og nærmede sig i den forbindelse Esbern Snare, som de troede kunne hjælpe. Herefter blev de ifølge sigtede mødt af en mindre båd, der også affyrede skud mod besætningen.

Anklageren spørger ind til, hvad der var ombord på båden

Anklageren spørger, om stigen ombord pĂĄ bĂĄden blev smidt ud, før skibet sank.

Manden fortæller, at stigen sank sammen med bĂĄden efter sammenstødet.

Efterfølgende spørger forsvareren, om sigtede fik at vide, hvad de skulle lave på havet den dag, da hans kammerat spurgte, om han ville med.

Sigtede svarer, at han bare fik at vide, at de skulle finde en stor båd på 2000 ton, som de skulle hjælpe ind til fastlandet.

VĂĄben var sikkerhedsforanstaltning mod nigerianske sikkerhedsstyrker

Den nigerianske mand pĂĄstĂĄr, at besætningen ombord pĂĄ bĂĄden var sejlet ud for finde et skib, som de skulle transportere til en flod, hvorfra de skulle læsse varer af. 

Han tilføjer, at besætningen havde våben ombord som en sikkerhedsforanstaltning mod nigerianske sikkerhedsstyrker.

I sin vidneforklaring tilføjer han, at han sprang i vandet, da "hans ven" affyrede skud mod den danske helikopter. Her ramte hans ben bĂĄdens propel, som ifølge forklaringen skar en del af hans ben af.  

Den nigerianske mand erkender, at de havde en stige til at gĂĄ ombord pĂĄ et andet fartøj. 

Nigeriansk mand nægter sig skyldig

Grundlovsforhøret af den formodede pirat er begyndt. 

Manden er spinkel og har fuldskæg og virker mærket af situationen.

Der er nedlagt navneforbud i sagen. 

Manden er sigtet for drabsforsøg ved 24. november i internationalt farvand i Guineabugten ud for Nigerias kyst sammen med flere andre blandt andet at afgive skud med AK-47-geværer mod den danske fregat Esbern Snares helikopter og Frømandskorpsets RIB-bĂĄde pĂĄ nært hold.

Starter 11.15

Grundlovforhøret er forsinket med 15 minutter og forventes at starte 11.15. 

SĂĄret pirat har fĂĄet sit ben amputeret

Den sårede pirat er lige blevet kørt ind i retslokalet i en kørestol.

Han fik en del af sit ben amputeret efter ildkampen med de danske soldater.

Det danske justitsministerium har tidligere oplyst, at de ikke mener, at det vil være helbredsmæssigt ansvarligt at løslade ham, og derfor er han taget til Danmark, hvor han nu skal for en dommer.