Coronavirus

Omikron sender os tilbage til udgangspunktet, men med én væsentlig forskel, siger ekspert

SSI forventer, at epidemien vil toppe i slutningen af januar, hvorefter den gradvist vil falde igen.

Det er formentligt for mange en tiltrængt god nyhed, at der ifølge SSI er halvt så stor risiko for indlæggelse ved Omikron-varianten som ved Delta-varianten.

Det sagde Tyra Grove Krause fra SSI tidligere mandag i 'Go' morgen Danmark' på TV 2.

I virkeligheden sender den melding os tilbage til udgangspunktet og den første variant af covid-19, som blev fundet i Wuhan i Kina. Det siger Viggo Andreasen, som er lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, hvor han blandt andet forsker i matematisk epidemiologi.

Der kan jo godt være nogle overraskelser i det, som vi indtil videre ikke har set

Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet

Årsagen er, at Delta-varianten ifølge lektoren er cirka dobbelt så farlig som den oprindelige variant.

Og når Omikron-varianten ifølge SSI er halvt så farlig som Delta-varianten, havner vi i sagens natur, hvor vi startede.

Viggo Andreasen påpeger dog en væsentlig forskel i forhold til den første bølge af covid-19:

- Det, der for alvor gør forskellen for os, er, at vaccinerne i pæn grad beskytter mod alvorlige sygdomsforløb med Omikron, specielt hvis man har fået et boosterstik, siger han.

SSI-scenarie blev strøget

Smittetallene har mellem jul og nytår sat nye rekorder med flere dage, hvor det daglige smittetal lå over 20.000. Ifølge SSI har en medvirkende årsag været høje testtal efter jul.

Inden jul forudså SSI smittetal på i værste fald 45.000 smittede om dagen og et dagligt niveau på 500 og i værste fald 800 nyindlagte med corona. Det er dog en prognose, Seruminstituttet efterfølgende har strøget på grund af nye matematiske fremskrivninger.

Det fortalte Camilla Holten Møller, leder af SSI's ekspertgruppe for matematisk modellering, 1. januar til Berlingske.

- Vi vil klart være i de bedre scenarier og stå bedre end først frygtet. Smittetallet vil forventeligt blive lavere end det, vi har estimeret i worst case-scenarierne i modellerne, og det vil også betyde, at man må forvente, at der vil komme færre indlæggelser, sagde hun.

Ifølge Tyra Grove Krause bliver januar hård at komme igennem, fordi smittetallene i denne måned vil toppe. Til spørgsmålet om, hvor længe coronavirus vil have afgørende indflydelse på danskernes liv, lød svaret:

- Det tror jeg, den kommer til have de næste to måneder, og så håber jeg, smitten vil begynde at klinge af, og vi får vores normale liv tilbage.

Vil toppe og derefter fase ud

Det er lidt for optimistisk at tro, at pandemien topper i januar, mener Viggo Andreasen. Han vurderer, at vi skal "et godt stykke ind i februar".

Det skyldes, at omkring halvdelen af befolkningen på det tidspunkt ifølge hans beregninger vil have været smittet, såfremt smittetallene fortsætter på samme høje niveau.

- Og det er nok det, man skal regne med at skulle op på, før epidemien begynder at falde igen, siger han.

Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, forventer i lighed med SSI, at situationen inden for nogle måneder vil være mere normaliseret.

Det her kan godt pege på, at Omikron er på vej mod at blive noget, der mere minder om en forkølelse

Viggo Andreasen

- Den vil formentlig toppe engang i løbet af januar og derefter fase ud af samfundet igen. Det er forventningen, når vi har med en meget smitsom virus at gøre, siger professoren til TV 2.

Mangler data for ældre mennesker

Han siger, at informationerne fra SSI om, at Omikron er halvt så indlæggelseskrævende som Delta, stemmer overens med de data, man ser fra andre lande, men at vi stadig mangler at se SSI's beregninger og få klarlagt, om der eksempelvis er justeret for alder og vaccinestatus.

- Men overordnet er Omikron mindre sygdomsfremkaldende, slår Jens Lundgren fast.

Både han og Viggo Andreasen påpeger, at Omikron indtil videre hovedsageligt har spredt sig blandt unge, og at vi derfor mangler data for, hvor syge ældre mennesker bliver, hvis de bliver smittet med varianten.

- Og der kan jo godt være nogle overraskelser i det, som vi indtil videre ikke har set, siger Jens Lundgren.

Omikron kan være på vej mod at minde om en forkølelse

Viggo Andreasen fortæller, at det interessante ved Omikron er, at den angriber højere oppe i luftvejene end den oprindelige variant af coronavirus, og det er en fordel for virussen, fordi den nemmere kommer ud og smitter videre.

Til gengæld er det også en del af forklaringen på, hvorfor Omikron tilsyneladende er mindre sygdomsfremkaldende.

- Det her kan godt pege på, at Omikron er på vej mod at blive noget, der mere minder om en forkølelse, siger Viggo Andreasen.

Jens Lundgren understreger, at vi stadig ikke ved nok om Omikron til at kunne lave endelige konklusioner, i forhold til om de nuværende restriktioner bør forlænges.

- Men det er klart, at hvis vi har at gøre med en virus, der i sig selv har meget mindre tilbøjelighed til at forårsage lungebetændelse, så skal et udbrud med Omikron ikke håndteres på samme måde som et udbrud med Delta, lyder det fra professoren.