Politik

Præsentation af finansloven 2022

Hvad skete der? Finansloven for 2022 blev præsenteret af finansminister Niolcai Wammen (S).  

Hvorfor var det vigtigt? Finansloven er statens budget for det kommende år. Det er derfor helt centralt, hvad der afsættes penge til. 

Er håndværkerfradraget helt dødt?

En journalist spørger, om håndværkerfradraget er væk for altid. 

- Håndværkerfradraget er afskaffet fra april, og herfra er det ikke noget, man kan bruge længere, svarer Nicolai Wammen.

Han uddyber, at Finansministeriet i tabellerne for økonomien de næste fire år, ikke har medregnet noget omkring håndværkerfradrag. 

Ingen rammer for midlerne til fødende

Wammen fortæller, at der ikke er aftalt nogle faste rammer for, hvordan midlerne til bedre forhold for fødende skal udmøntes. 

Socialdemokratiet har ellers tidligere udtrykt ønske om, at det skal være en rettighed at være indlagt to døgn efter fødsel. Men sådan er det ikke blevet. 

På for eksempel Rigshospitalet i København er det lige nu kutymen, at nybagte mødre sendes hjem fire timer efter fødslen.

Mai Villadsen er tilfreds med beløbet til fødeafdelingerne

En journalist spørger Mai Villadsen fra Enhedslisten, om hun er tilfreds med de midler, der er sat af til at forbedre forholdene på landets fødeafdelinger. 

Det er hun. 

- Jeg synes, det er et rigtig flot beløb, siger Mai Villadsen. 

Hun uddyber, at Jordemoderforeningen har fortalt, at det netop er 100 millioner næste år og 150 millioner frem mod 2025, som skal bruges for at forbedre forholdene for fødende.

Der kan gives dispensation fra klasseloftet

SF-formanden Pia Olsen Dyhr bliver spurgt ind til det nye krav om, at der maksimalt må være 26 børn i 0.-2.-klasse. 

Hun fortæller, at der godt kan gives dispensation fra klasseloftet på 26 elever. 

- Men det skal være en undtagelse, siger hun. 

Pia Olsen Dyhr fortæller samtidig, at forældrene ikke får vetoret i forhold til, om deres barn skal flyttes fra børnehaven til skolen. 

Finanslovsaftalen åbner for, at det skal være muligt at blive længere tid i børnehaven, hvis man ikke er klar til at skifte til folkeskolen. Men det bliver altså ifølge Pia Olsen Dyhr ikke en beslutning, som forældrene kan træffe alene.

I stedet vil det være en fælles vurdering, hvor forældrenes ønske bliver inddraget sammen med indstillingen fra pædagoger og kommunen.

Projekter for to milliarder kroner udskydes

Af aftalen fremgår det, at der udskydes almene byggeprojekter for cirka to milliarder kroner. Derudover bliver håndværkerfradraget fjernet. Det er særligt de to ting, der skal bremse boomet i bygge- og anlægsbranchen, fortæller Wammen. 

Er det tilstrækkeligt? 

- Der udskydes projekter for rigtig mange penge, og vi mener, det er rettidig omhu, svarer Wammen. 

Spørgsmål fra pressen

Nu har alle parter haft ordet, og pressen får mulighed for at stille spørgsmål. 

En af de fremmødte journalister spørger ind til, om det ikke er en farlig tid at præsentere en meget stram finanslov. 

Det mener Nicolai Wammen ikke. 

- Der er dele af vores erhversliv, ikke mindst inden for byg og anlæg, hvor det virkelig går stærkt lige nu, siger han.

Wammen uddyber, at det er regeringens ansvar at sikre en forsvarlig økonomi, og at der ikke kommer overophedning. 

- Jeg er godt tilfreds med, at vi både kan lave en stram finanslov og samtidig sætte penge af til en række vigtige områder, siger han. 

Penge til handicappede og ældreplejen

Isabella Arendt, leder for Kristendemokraterne, starter ud med at takke aftalepartierne for, at det er muligt at lave en finanslov på tværs af røde og blå partier. 

- Jeg er glad for så mange ting ved den her finanslov. Særligt at vi hjælper børnene, siger hun på pressemødet. 

Hun nævner også et løft handicapområdet og for de ældre. 

- Det har været vigtigt for alle partier at skabe midler til en værdig ældrepleje, siger Isabella Arendt. 

Glæde over det grønne

Radikale Venstres leder, Sofie Carsten Nielsen, lægger vægt på de grønne områder i finansloven. 

- Det er en økonomisk ansvarlig finanslov, som alligevel indeholder kæmpestore grønne beslutninger, siger hun. 

Derudover er hun glad for det store fokus på danske børn trivsel. 

- Vi er også tilfredse med, at vi nu sætter ind over for trivselskrisen for vores børn. Der skal være nok voksne til at hjælpe børnene, når de kommer i fritidsordningerne. Det sætter vi penge af til nu, siger Sofie Carsten Nielsen.

Tandlæge bliver gratis for unge op til 21

Tandlægehjælp bliver gratis for unge op til 21. Det fortæller Enhedslistens Mai Villadsen. Gratis tandlæge til unge er et af de områder, Enhedslisten har stået stærkt på under forhandlingerne. 

- Det er så vigtigt, at flere unge kan få gratis tandlægehjælp. 

Mai Villadsen fortæller også, at hun er særligt glad for de penge, der sættes af til fødeområdet. Der er konkret afsat 100 millioner til fødselsområdet – stigende til 150 millioner frem mod 2025. 

Børnenes finanslov

Pia Olsen Dyhr, formand for SF, får nu ordet, og hun fortæller om børneområdet, hvor der er sat en række midler af. 

- Det er børnenes finanslov, siger hun. 

Blandt andet sættes der penge af til at forbedre forholdene på landets fødeafdelinger, og der sættes et loft på maks 26 elever i 0.-2. klasse. 

Derudover bliver der mulighed for at børn kan vente et år med at komme i skole, hvis de ikke er klar til at forlade børnhaven.

Håndværkerfradraget bliver fjernet

Håndværkerfradraget bliver fjernet, fortæller Wammen. Det skyldes, at der er "fut under" byggemarkedet, og der er behov for opbremsning. 

Fradraget bliver fjernet fra 1. april næste år, men det vil dog stadig være muligt at trække serviceydelser som rengøring og børnepasning fra i skat.

Derudover omtaler Wammen de to aftaler, der allerede er indgået – den grønne energiaftale og coronavinterpakken, der sikrer en milliard til sundhedsvæsenet næste år. 

En stram finanslov, siger Wammen

Nu er pressemødet i gang, og finansminister Nicolai Wammen lægger ud. 

Han starter med at takke partierne for deres samarbejde, og så giver han en status på dansk økonomi. 

- Dansk økonomi er inde i en stærk periode ovenpå corona. Der er næsten for meget fart på, derfor letter vi foden fra speeder og strammer op, siger Nicolai Wammen. 

Forhandlingerne har været udramatiske

Ifølge TV 2s politiske redaktør Hans Redder har dette års finanslovsforhandlinger været relativt udramatiske.

- Det er lykkes Nicolai Wammen at tilrettelægge et forløb uden alvorlige kriser ved forhandlingsbordet, siger han.

Hans Redder uddyber, at det blandt andet er tilfældet, fordi Wammen har holdt de mere besværlige forhandlinger, der venter forude, eksempelvis om dagpengesatsen, ude af finansloven.

Derudover har støttepartierne fået en række indrømmelser, både på det grønne område og i forhold til sundhedsvæsenet. Det har fået forhandlinger til at glide nemmere, end tilfældet ofte er.

Det ved vi allerede

I weekenden blev der præsenteret to delaftaler for finansloven – en på det grønne område og en coronavinterpakke til sundhedsvæsenet.

  • I coronavinterpakken er der afsat en milliard kroner til at styrke sundhedsvæsenet henover vinteren. Forventningen er nemlig, at manglende personale i sundhedssektoren og et stigende antal coronaindlagte vil presse sundhedsvæsenet markant.
  • Aftalen om grøn energi indbefatter blandt andet en udbygning af den vedvarende energi med 2 GW ny havvind frem med 2030. Det svarer til elforbruget i to millioner danske husstande.

Læs mere om delaftalerne her.  

Velkommen til livebloggen

Klokken 11.30 præsenterer finansminister Nicolai Wammen (S) finansloven for 2022. Aftalen faldt på plads ved midnat og er indgået mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Følg med her eller på TV 2 NEWS.