Det danske monarki og kongerække er blandt de ældste i verden.
Det danske monarki og kongerække er blandt de ældste i verden. Foto: Kasper Søby / TV 2

Samfund

Den danske kongerække – fra dronning Margrethe 2. til Gorm den Gamle

Må ikke slettes

Simone Kirstine Hansen (https://shared.tv2.dk/profil/simone-vrangbak-hansen), Kasper Søby (https://shared.tv2.dk/profil/kasper-soeby-0)

De har formet vores land til det land, vi har i dag.

I mere end tusind år har danske monarker stået i spidsen for Danmark – og i dag taler vi om landets monark som et betydningsfuldt samlingspunkt for Danmark.

Sådan har det dog ikke altid været. Regenter har gennem årene haft skiftende ry, omdømme og tilnavne.

Og flere af dem har blod på hænderne. Disse og mange andre historier kan du høre om i programmet 'Ingemann og kongerækken' på TV 2.

For går man lidt tilbage i historien vil fortællinger om kidnapninger, snigmord, bestialske knivdrab, og en pludselig massehenrettelse, der sendte chokbølger gennem Sverige, udfolde sig.

Læs historierne om Danmarks 53 forskellige regenter her.

Dronning Margrethe 2.
Dronning Margrethe 2. Foto: Per Morten Abrahamsen / Kongehuset

Dronning Margrethe 2.

1940-

Regerede: 1972-

Datter af: Frederik 9. og Dronning Ingrid.

Valgsprog: Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke.

Det skal du vide om Dronning Margrethe 2.

Dronning Margrethe skrev Danmarkshistorie, da hun som 13-årig blev tronfølger. I 1953 stemte danskerne nemlig ja til at ændre tronfølgeloven, så monarkers døtre kunne overtage tronen, såfremt de ingen sønner fik.

Da hun blev regent i 1972 brød hun samtidig en mange hundrede år lang tradition. Siden 1448 har der nemlig kun siddet konger på tronen med navnene Christian og Frederik. Derudover er hun den næstlængst regerende monark i den danske kongerække - kun overgået af Christian 4.

Det vidste du måske ikke om Dronning Margrethe 2.

Dronningen er nummer 221 i den britiske tronfølge, da hun er barnebarn af Margareta af Connaught, der senere blev kronprinsesse af Sverige.

Frederik 9.
Frederik 9. Foto: Gyldendal

Frederik 9.

1899-1972

Regerede: 1947-1972.

Søn af: Christian 10. og dronning Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin.

Begravet: Frederik 9. blev som den første konge begravet udenfor på en separat og moderne begravelsesplads ved Roskilde Domkirke.

Valgsprog: Med Gud for Danmark.

Det skal du vide om kong Frederik 9.

I tråd med tiden var han med til at modernisere kongehuset, så det kom mere i øjenhøjde med befolkningen. Det sørgede både han og hans hustru for ved at stille op til radio- og tv-interviews og reportagefotos med hele familien.

Han elskede livet på havet og fik tilnavnet sømandskongen, fordi han var uddannet ved søværnet og havde en overkrop, der var godt og grundigt tatoveret, præcis som en sømand.

Det vidste du måske ikke om kong Frederik 9.

Han elskede musik og kunne dirigere, og således nåede han både at være dirigent for danske og udenlandske orkestre.

Christian 10.
Christian 10. Foto: Kongehuset / TV 2

Christian 10.

1870-1947

Regerede: 1912-1947.

Søn af: Frederik 8. og Louise af Sverige-Norge.

Begravet: Christian 9.’s kapel i Roskilde Domkirke.

Valgsprog: Min Gud, mit land, min ære.

Det skal du vide om kong Christian 10.

Han var ved at bringe monarkiet i fare, da han i 1920 afsatte regeringen på grund af uenighed om at indlemme Flensborg i Danmark. Det udløste Påskekrisen, hvor kongen modtog hård kritik, og han ombestemte sig hurtigt. Men til trods for miseren var han en vellidt konge, der sad på tronen igennem to verdenskrige og blev set som det store samlingspunkt, da genforeningen med Nordslesvig fandt sted i 1920.

Han gik under navnet rytterkongen, fordi han holdt stædigt fast i sine rideture gennem København, selv under den usikre krigstid.

Det vidste du måske ikke om kong Christian 10.

Som et symbol på den betydning, kongen havde som samlingspunkt for Danmark under Anden Verdenskrig, blev hans kiste dækket med frihedskæmperarmbind.

Frederik 8.
Frederik 8. Foto: Kongehuset

Frederik 8.

1843-1912

Regerede: 1906-1912.

Søn af: Christian 9. og Louise Hessen-Kassel.

Begravet: Christian 9.’s kapel i Roskilde Domkirke.

Valgsprog: Herren er min hjælper.

Det skal du vide om kong Frederik 8.

Frederik 8. var 62 år gammel, da han blev konge, og han blev derfor kaldt den evige kronprins. Han var modsat sin far fortaler for demokrati og systemskiftet, der betød, at det nu var folketinget og ikke kongen, der skulle vælge regeringen. Han var kendt for at være en konge i øjenhøjde med sit folk og gik oftest civilklædt. Han døde også civilklædt på en gåtur i Hamborg efter blot seks års regeringstid.

Det vidste du måske ikke om kong Frederik 8.

Han var den første konge, der holdt noget, der minder om en nytårstale. Det skete ved en nytårskur i 1907, hvor han sluttede talen af med de i dag så berømte ord ”Gud bevare Danmark”.

Christian 9.
Christian 9. Foto: Kongehuset / TV 2

Christian 9.

1818-1906

Regerede: 1863-1906.

Søn af: Hertug Vilhelm af Slesvig-Holsten-Sønderbog-Glücksborg og Louise Caroline af Hessen-Kassel.

Begravet: Christian d. 9.'s sarkofag står i hans eget kapel i Roskilde Domkirke og blev lavet af billedhugger Edvard Eriksen, der senere lavede Den lille havfrue.

Valgsprog: Med Gud for ære og ret.

Det skal du vide om kong Christian 9.

Christian 9. har fået tilnavnet Europas svigerfar, fordi hans børn giftede sig med regenter og tronfølgere i lande over hele Europa.

Han var konge under krigen i 1864, der førte til, at Danmark mistede Holsten og Slesvig til Tyskland.

I næsten 30 år forsøgte han sammen med den konservative fløj at forhindre Venstre i at komme i regering, selvom de havde flertallet i folketinget. I 1901 accepterede både han og Højre dog flertalsparlamentarisme, der tillod Venstre og deres 114 (ud af 120) mandater at danne regering.

Det vidste du måske ikke om kong Christian 9.

Paradoksalt nok skulle en af de mest betydningsfulde regenter i dansk historie slet ikke have været konge.

Han var gift med datteren af Christian 7.’s søster. Men da Frederik 7. ingen børn fik, gik tronen videre til Christian 9., der var beslægtet med Christian 3. Med Christian 9. begyndte den glücksborgske slægt, som er den slægt, vi ser i kongehuset i dag.

Frederik 7.
Frederik 7. Foto: Kongehuset / TV 2

Frederik 7.

1808-1863

Regerede: 1848-1863.

Søn af: Christian 8. og Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin.

Begravet: I Roskilde Domkirke, hvor man kan se hans trækiste, som blandt andet indeholder en inskription, der omtaler hans ægteskab til venstre hånd.

Valgsprog: Folkets Kærlighed, min Styrke.

Det skal du vide om kong Frederik 7.

Han indvilligede i at afskaffe enevælden og var med til at underskrive den danske grundlov 5. juni 1849. Samtidig var hans regeringstid præget af Treårskrigen, hvor Tyskland uden held forsøgte at få Slesvig-Holsten løsrevet fra Danmark. Efter to mislykkede ægteskaber giftede kong Frederik 7. sig med den borgerlige Louise Rasmussen, der fik titlen og navnet grevinde Danner. Hun var særdeles upopulær blandt de finere kredse, men populær hos folket.

Det vidste du måske ikke om kong Frederik 7.

Frederik 7. fik ingen børn og blev derfor den sidste regent, der tilhørte den oldenborgske slægt, der havde siddet på tronen i mere end 400 år siden Christian 1.

Christian 8.
Christian 8. Foto: Kongehuset / TV 2

Christian 8.

1786-1848

Regerede: 1839-1848.

Begravet: Frederik 5.’s kapel i Roskilde Domirke.

Søn af: Arveprins Frederik og Sophie Frederikke af Mecklenburg.

Valgsprog: Gud og Fædrelandet.

Det skal du vide om kong Christian 8.

Frederik 6. fik ingen sønner, og derfor overgik tronen til hans fætter Christian 8. Han havde for en kort periode været konstitueret konge i Norge, men mistede tronen, da Sverige overtog landet. Christian 8. brugte en del af sin regeringstid på at kæmpe mod liberale grupperinger, der ønskede en ny forfatning og et demokrati.

Det vidste du måske ikke om kong Christian 8.

I 1848 fik kongen en slem forkølelse, som hans læge forsøgte at afhjælpe med åreladning. Det resulterede i en blodforgiftning, der endte med at koste Christian 8. livet.

Frederik 6.
Frederik 6. Foto: Kongehuset / TV 2

Frederik 6.

1768-1839

Regerede: 1808-1839.

Søn af: Christian 7. og Caroline Mathilde.

Begravet: Frederik 6.’s sorte sarkofag med guldudsmykning står i Frederik 5.’s kapel i Roskilde Domkirke.

Valgsprog: Gud og den retfærdige Sag.

Det skal du vide om kong Frederik 6.

Frederik 6.’s regeringstid var præget af Napoleonskrigene. Det resulterede i, at Danmark i 1814 mistede Norge, som ellers havde været under det danske rige i 444 år.

Frederik 6. gik forrest i det længe planlagte statskup mod sin sindssyge fars rådgivere i 1786, støttet af det magtfulde trekløver Reventlow, Bernstorff og Schimmelmann.

Det vidste du måske ikke om kong Frederik 6.

Det berømte søslag Slaget på Reden foregik under Frederik 6.’s regentperiode. Den dansk-norske flåde blev angrebet af britiske styrker ud for København, da de nægtede at opgive deres neutralitet. Store dele af den danske flåde blev ødelagt, og danskerne måtte opgive neutraliteten.

Christian 7.
Christian 7. Foto: Kongehuset / TV 2

Christian 7.

1749-1808

Regerede: 1766-1808.

Søn af: Frederik 5. og Louise af Storbritannien.

Valgsprog: Fædrelandets kærlighed, min berømmelse.

Begravet: Christian 7.’s fløjlsbetrukne kiste står i Frederik 5.’s kapel i Roskilde Domkirke.

Det skal du vide om kong Christian 7.

Han var skizofren og regerede i realiteten aldrig rigtig landet. I stedet kæmpede embedsfolk, hoffolk og militæret løbende om magten på vegne af kongen. Kongens livlæge Johann Friedrich Struensee ledede uofficielt landet i flere år og indledte samtidig en affære med Christian 7.’s hustru, Caroline Mathilde. Da kong Christian opdagede affæren, blev Caroline Mathilde deporteret til Tyskland, og Struensee halshugget.

Det vidste du måske ikke om kong Christian 7.

Christian 7. satte sin underskrift på mange betydningsfulde reformer i sin regeringstid, selvom andre mænd fra hoffet stod bag. Han var blandt andet med til at ophæve stavnsbåndet og give pressen trykkefrihed.

Frederik 5.
Frederik 5. Foto: Kongehuset / TV 2

Frederik 5.

1723-1766

Regerede: 1746-1766.

Søn af: Christian 6. og Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach.

Begravet: Frederik 5.’s storslåede gravmæle og sarkofag findes i hans eget kapel i Roskilde Domkirke.

Valgsprog: Med klogskab og fasthed.

Det skal du vide om kong Frederik 5.

Selvom han officielt var regent i 20 år, var det primært hans overhofmarskal Adam Gottlob Moltke, der ledede landet. Kongen havde nemlig travlt med at drikke og gå på jagt efter både dyr og kvinder.

Det vidste du måske ikke om kong Frederik 5.

Han er en af Danmarks største turistattraktioner. Hans rytterstatue er nemlig centralt placeret i midten af Amalienborg, som han var med til at få opført.

Christian 6.
Christian 6. Foto: Kongehuset / TV 2

Christian 6.

1699-1746

Regerede: 1730-1746.

Søn af: Frederik 4. og Louise af Mecklenburg-Güstrow.

Begravet: Christian 6. blev først bisat i Christian 4.’s kapel, men i 1825 blev hans marmorsarkofag overført til Frederik 5.’s kapel.

Valgsprog: For Gud og Folket.

Det skal du vide om kong Christian 6.

Han var meget religiøs og indførte både konfirmation og tvungen kirkegang for folket. Han var også med til at opføre det første Christiansborg Slot og Eremitageslottet i Dyrehaven.

Han tilsluttede sig pietisme, en særligt from retning inden for kristendommen. Han forbød desuden teater og andre folkelige forlystelser.

Det vidste du måske ikke om kong Christian 6.

Han opførte det første Christiansborg Slot og Eremitageslottet i Dyrehaven.

Frederik 4.
Frederik 4. Foto: Kongehuset / TV 2

Frederik 4.

1671-1730

Regerede: 1699-1730.

Søn af: Christian 5. og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.

Begravet: Frederik 4.’s sarkofag står i højkoret i Roskilde Domkirke.

Valgsprog: Herren være min hjælper.

Det skal du vide om kong Frederik 4.

Han deltog i Danmarks sidste krig mod Sverige, Den Store Nordiske Krig, i et forsøg på at generobre Skåne. Krigen varede fra 1709 til 1721 og gav ikke Danmark Skåne tilbage.

Han var bigamist til stor forargelse for kirken. I 1667 indgik han et fornuftsægteskab med Louise af Mecklenburg-Güstrow. Men to år senere indledte han et forhold til hofdamen Elisabeth Helene von Vieregg, som han giftede sig med til venstre hånd i 1703. Efter hendes død giftede han sig igen til venstre hånd med Anna Sophie i 1712.

Det vidste du måske ikke om kong Frederik 4.

Han var ikke specielt veluddannet og kunne lide at komme sit folk ved. Således afholdt han offentlige audienser og rejste rundt i hele landet og mødtes med sit folk.

Christian 5.
Christian 5. Foto: Kongehuset / TV 2

Christian 5.

1646-1699

Regerede: 1670-1699.

Søn af: Frederik 3. og Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg.

Begravet: Christian 5. og hans hustru, Charlotte Amalie, er begravet i to store, hvide og rigt udsmykkede gravmonumenter i højkoret i Roskilde Domkirke.

Valgsprog: Med gudsfrygt og retfærdighed.

Det skal du vide om kong Christian 5.

Kongen kom lidt skævt fra start, da hans snarrådige rigskansler Griffenfeld fik mere og mere magt, men i 1676 fik han væltet ham.

Christian 5. opførte en form for embedsadel til stor irritation for den gamle adel. Det betød, at helt almindelige mænd, der ejede mellem 1000-2500 tønder hartkorn, kunne blive medlemmer af adlen. De kunne få titler som både grever og friherrer, men var langt mere afhængige af kongen end den tidligere adel.

Det vidste du måske ikke om kong Christian 5.

Kongen var meget glad for jagtselskaber, men døde efter et sammenstød med en kronhjort under en jagt i Jægersborg Dyrehave.

Frederik 3.
Frederik 3. Foto: Kongehuset / TV 2

Frederik 3.

1609-1670

Regerede: 1648-1670.

Søn af: Christian 4. og Anna Cathrine af Brandenburg.

Begravet: Frederik 3. og hans hustru, Sophie Amalie, har to polerede kobbersarkofager i Christian 4.’s kapel i Roskilde Domkirke.

Valgsprog: Herren vil være mit forsyn.

Det skal du vide om kong Frederik 3.

Frederik 3. var konge i Danmark og Norge, og i 1657 erklærede han Sverige krig. Men helt uventet trampede de svenske tropper hen over et tilfrosset Lillebælt og gik fra Fyn til Langeland og Lolland for at ende i Køge, hvor de overraskede og besejrede det danske militær.

Kong Frederik 3. blev tvunget til at afgive Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm til svenskerne (det lykkedes dog Bornholm at frigøre sig selv og komme tilbage til Danmark efter nogle år).

I 1660 blev der indført arveligt, enevældigt styre, hvilket betød, at tronen fremover gik i arv, og at kongen ikke længere skulle vælges af et rigsråd. Samtidig lå al magt og alle beslutninger vedrørende rigets anliggender hos kongen alene. Kun Gud stod over kongen.

Det vidste du måske ikke om kong Frederik 3.

Frederik 3. var særdeles populær blandt befolkningen, fordi han med ordene ”Jeg vil dø i min rede” blev tilbage i København og gjorde klar til kamp, da svenske tropper angreb byen. Angrebet mislykkedes.

Christian 4.
Christian 4. Foto: Kongehuset / TV 2

Kong Christian 4.

1577-1648

Regerede: 1588-1648.

Søn af: Frederik 2. og Sophie af Mecklenburg.

Begravet: I sit eget kapel i Roskilde Domkirke. Christian 4. skulle have haft et gravmonument i lighed med sin fars, men af økonomiske grunde blev det aldrig til noget.

Valgsprog: Gudsfrygt styrker rigerne.

Det skal du vide om kong Christian 4.

Kong Christian 4. startede som en hovedrig regent og døde fattig. I de første cirka 30 år gik det godt for den veluddannede konge, der opførte nogle af de mest berømte bygninger og byer i rigets historie, heriblandt Rundetårn, Børsen, Rosenborg Slot og Nyboder.

I sine senere år kastede han sig ud i en række krige, heriblandt Trediveårskrigen, hvor han og Danmark ikke kom ud som den sejrende part.

Krige, dyre byggeprojekter og økonomisk nedgang i Europa gjorde til sidst Christian 4. til en fattig mand, og året inden han døde, fik kongens stedfortræder Corfitz Ulfeldt fuld myndighed over rigets anliggender til stor frustration for Christian 4. selv.

Han sad 60 år på tronen og er dermed den længst siddende regent i danmarkshistorien. Han nåede da også at overleve sin ældste søn, prins Christian, der ellers var valgt til tronfølger efter sin far.

Det vidste du måske ikke om kong Christian 4.

Ved et slag mellem den danske og svenske flåde blev Christian 4. såret og mistede synet på sit ene øje. Hans blodige tøj og granatstumperne, der ramte ham, kan i dag ses på Rosenborg.

Frederik 2.
Frederik 2. Foto: Kongehuset / TV 2

Frederik 2.

1534-1588

Regerede: 1559-1588.

Søn af: Christian 3. og Dorothea af Sachsen.

Begravet: Frederik 2. og hans hustru, Sophie af Mecklenburg, har et stort gravmonument placeret ved siden af Frederik 2.’s far i Helligtrekongers kapel i Roskilde Domkirke.

Valgsprog: Mit håb er Gud alene.

Det skal du vide om kong Frederik 2.

Både han og den svenske konge stræbte efter at blive Nordens hersker. Konflikten førte til en syv år lang krig mellem Danmark og Sverige, der i dag går under navnet Syvårskrigen.

Krigen kostede flåder, liv og penge, og det danske folk kom til at betale høje skatter for deres konges krigseventyr. Krigen endte uafgjort og uden nogen ændring for de to lande.

Kong Frederik 2.’s helt store livsværk var Kronborg, der blev Nordens stærkeste fæstning.

Det vidste du måske ikke om kong Frederik 2.

Han blev gift i en sen alder som 38-årig med sin 13-årige kusine Sophie af Mecklenburg. Forinden havde han friet til den britiske dronning Elizabeth, der dog takkede pænt nej til frieriet.

Christian 3.
Christian 3. Foto: TV 2

Christian 3.

1503-1559

Regerede: 1536-1559.

Søn af: Frederik 1. og Anna af Brandenburg.

Begravet: Kong Christian 3. og hans hustru, Dorothea, har et stort og pompøst gravmonument i Helligtrekongers kapel i Roskilde Domkirke.

Valgsprog: Ske din vilje, herre.

Det skal du vide om kong Christian 3.

Få måneder efter at Christian 3. satte sig på tronen i Danmark og Norge, opstod der et oprør blandt jyske bønder (der var tilhængere af Christian 2.) med skipper Clement i front. De fik hjælp af en af Christian 2's støtter, grev Christoffer. Oprøret bredte sig til større dele af Jylland og udviklede sig til en to år lang borgerkrig, der i eftertiden bliver kaldt Grevens Fejde. Christian 3. fik hjælp af den tyske feltherre Johan Rantzau, der til sidst fik slået skipper Clements hær på 800 mand ihjel i Aalborg.

I 1536 gennemførte han reformationen og gjorde den evangelisk-lutherske tro til den herskende i Danmark. Samtidig besluttede han, at kongen skulle være overhoved for kirken, hvilket betød, at paven ikke længere havde nogen magt over den danske kirke.

Det vidste du måske ikke om kong Christian 3.

Han fængslede en række katolske bisper og inddrog deres ejendele, godser og land. Dermed blev kongen med ét vældigt rig efter en årrække med lavvande i den kongelige pengekasse.

Interregnum 2
Interregnum 2 Foto: Kasper Søby / TV 2

Kongeløs tid

Varede fra 1533 til 1536

Kong Frederiks ældste søn, Christian, var gået over til den lutherske tro, og det katolskdominerede rigsråd var ikke meget for at indsætte ham som konge. Og Christian nægtede da også at lede landet med et rigsråd, hvor flertallet var katolsk.

I 1534 samlede borgmestre fra København, Malmø og Lübeck samt grev Christoffer af Oldenburg sig bag Christian 3. og slog sjællænderne, der hyldede den fængslede Christian 2., tilbage. Adlen og bisperne bøjede sig nu for Christian 3. som konge.

Frederik 1
Frederik 1 Foto: Kongehuset / TV 2

Frederik 1.

1471-1533

Regerede: 1523-1533.

Søn af: Kong Christian 1. og Dorothea af Brandenburg.

Begravet: Frederik 1. har sin egen sarkofag i Slesvig Domkirke.

Det skal du vide om kong Frederik 1.

Christian 2.’s onkel Frederik besteg tronen og blev konge over Danmark og Norge. Han gav adlen deres privilegier tilbage, og han brugte en stor del af sin tid på at nedkæmpe angrebsforsøg fra Christian 2. og hans tilhængere. Det lykkedes ham først, da han tog nevøen til fange i 1532.

Frederik 1. lovede kirken at hjælpe med at nedkæmpe de lutherske strømninger, der kom fra Tyskland, men alligevel kom der flere og flere lutheranere i Danmark, og kongen så igennem fingre med det.

Det vidste du måske ikke om kong Frederik 1.

Kalmarunionen ophørte med Frederik 1. som konge, da han, allerede inden han kom på tronen, opgav at blive konge af Sverige.

Christian 2
Christian 2 Foto: Kongehuset

Kong Christian 2.

1481-1559

Regerede: 1513-1523.

Søn af: Kong Hans og Christine af Sachsen.

Begravet: Sct. Knuds Kirke i Odense.

Det skal du vide om kong Christian 2.

Allerede inden han blev kronet som konge, havde Christian 2. kastet sin kærlighed på den hollandske Dyveke, som han beholdt som elskerinde, selv efter at han blev konge og gift med dronning Elisabeth. Han havde et tæt forhold til Dyvekes svigermor, Sigbrit, som han samarbejdede tæt med.

Sammen forsøgte de at udvikle Danmark fra landbrugs- til handelsnation med fokus på det danske købmandskab. Kong Christian 2. var konge i Danmark og Norge, og i 1520 lykkedes det ham at erobre Sverige.

Han lovede den svenske adel i Stockholm sikkerhed, hvis de overgav sig. Men i forbindelse med sin kroningsfest på Stockholm Slot fik han pludselig henrettet flere af gæsterne, heriblandt adelsmænd og biskopper. Flere henrettelser fulgte de følgende dage, og i alt 82 personer blev dræbt.

Begivenheden blev kendt i hele Europa og går i dag under navnet ’Det stockholmske blodbad’. Til sidst gjorde danske adelsfolk med hjælp fra Christians 2. ’s onkel Frederik oprør imod kongen, der flygtede med sin svigermor til Holland.

Det vidste du måske ikke om kong Christian 2.

Det var skæbnens ironi, at kong Christian 2. senere drog mod Danmark i troen på, at han havde fået frit lejde (akkurat som han havde lovet de 82 svenskere, han lod henrette). Men da han ankom til Danmark, blev han taget til fange og fængslet på Sønderborg Slot.

I Sverige er han siden kendt som Christian Tyran.

Kong Hans
Kong Hans Foto: Kongehuset

Kong Hans

1455-1513

Regerede: 1481-1513.

Søn af: Kong Christian 1. og Dorothea af Brandenburg.

Begravet: Kong Hans har en gravsten i Sct. Knuds Kirke i Odense.

Det skal du vide om kong Hans

Han blev i første omgang konge af Danmark og Norge, men i 1497 lykkedes det ham at genoprette Kalmarunionen, da han blev kronet som konge af Sverige. Han og hans bror hertug Frederik delte hertugdømmerne Slesvig og Holsten imellem sig. Men ved et slag imod bønderne i Ditmarsken og et senere oprør i Sverige gik Kalmarunionen i opløsning, og kongen mistede Sverige.

Det vidste du måske ikke om kong Hans

Kong Hans var begejstret for landets købmænd og borgerlige folk og gav dem flere landområder, selvom han havde givet adlen lovning på, at det kun var dem, der måtte eje land. Han indsatte også borgerlige i høje embeder, som ellers hidtil havde været forbeholdt adelen.

Christian 1
Christian 1 Foto: Kongehuset

Christian 1.

1426-1481

Regerede: 1448-1481.

Søn af: Diderik Oldenburg og Hedevig af Holsten.

Begravet: To sten markerer kong Christian 1.'s og hans hustrus grave i Helligtrekongers kapel i Roskilde Domkirke.

Det skal du vide om kong Christian 1.

Efter Christoffer 3.’s død tilbød man Christian 1. tronen. Han var nevø til den holstensk hertug Adolph, der i første omgang blev tilbudt tronen, men takkede nej. Han giftede sig med Christoffers enke og blev konge i både Danmark, Norge og Sverige. Senere blev han landsherre i Slesvig og Holsten, men måtte samtidig love, at de to hertugdømmer skulle forblive udelte til evig tid, hvilket fik stor betydning 400 år senere, da det førte til den skæbnesvangre krig i 1864.

Stormænd ejede dog betydelige dele af kongens rige, og han måtte låne penge af dem til at finansiere sine krigstogter. I 1471 mistede han Sverige i et slag uden for Stockholm.

Det vidste du måske ikke om kong Christian 1.

Kong Christian 1. er tip-tip-tip-oldebarn til Erik Klipping. På den måde kan hele den danske kongeslægt i dag føres tilbage til Gorm den Gamle.

Christoffer 3
Christoffer 3 Foto: Kasper Søby / Kongehuset

Christoffer 3. af Bayern

1416-1448

Regerede: 1440-1448.

Søn af: Pfalzgrev Johann 1. af Neumarkt og Catharina af Pommern.

Begravet: Til trods for at man ved, at Christoffer af Bayern blev begravet i højkoret i Roskilde Domkirke, er der i dag ingen spor efter hans grav.

Det skal du vide om kong Christoffer 3. af Bayern

Han var Erik af Pommerns nevø, og danske rigmænd kontaktede ham og spurgte, om han ville overtage tronen. I løbet af tre år blev han unionskonge og regerede i både Danmark, Sverige og Norge, men i tæt samarbejde med landets tre rigsråd. Han døde dog, inden han nåede at få nogen børn.

Det vidste du måske ikke om kong Christoffer 3. af Bayern

I Sverige gik han under navnet ’Barkekongen’, fordi folket måtte spise bark under en hungersnød i hans regeringstid.

Erik af Pommern
Erik af Pommern Foto: Ukendt

Erik 7. af Pommern

1382-1459

Regerede: 1412-1439.

Søn af: Vartislav 7. af Pommern og Marie af Mecklenburg.

Begravet: Maria-kirken i Darlowo i Polen.

Det skal du vide om Erik af Pommern

Han overtog unionen efter sin mor og forsøgte uden det store held at overtage Slesvig. Han indførte den såkaldte Øresundstolden – en transittold for skibe, der sejlede igennem Øresund – for at styrke de danske købstæder. Hans slag mod Slesvig og dyre udenlandsrejser blev til sidst for meget for det skatteplagede Sverige, og til sidst blev han afsat som unionsleder.

Det vidste du ikke om Erik af Pommern

Han opførte borgen Krogen i Helsingør for at holde opsyn med skibene, der skulle betale Øresundstold. Borgen lå der, hvor Kronborg senere blev bygget. Efter at han blev afsat, slog han sig ned på Gotland og ernærede sig som sørøver.

Margrete 1
Margrete 1 Foto: Ukendt

Dronning Margrete 1.

1353-1412

Regerede: 1387-1412.

Begravet: Dronning Margrete 1. har en sarkofag placeret centralt i Roskilde Domkirke.

Datter af: Datter af Valdemar Atterdag og Helvig.

Det skal du vide om dronning Margrete 1.

Efter sønnens død lykkedes det dronning Margrete 1. at blive valgt som midlertidig regent i både Danmark, Norge og Sverige, indtil en passende konge kunne findes. Hun fik titlen ’Fuldmægtig frue og husbond’. Med Norge og Sverige fulgte Finland, Island, Færøerne og Grønland, som dronningen altså også regerede over.

I 1397 oprettede hun Kalmarunionen, der forenede de tre riger under hendes ledelse. I dag kaldes dagen Trinitatis dag eller Treenighedsdagen. Samtidig adopterede hun sin søsters barnebarn Erik (af Pommern) og kørte ham i stilling som kommende konge. I 1404 blev Erik fuldmægtig konge, men alligevel fortsatte Margrete som den faktiske regent.

Det vidste du måske ikke om dronning Margrete 1.

Margrete 1. har først fået titlen ”dronning” i sin eftertid. Derfor kunne dronning Margrete 2. frit vælge, om hun ville have titlen som ”den første” eller ”den anden”. Men af respekt for Margrete 1. valgte hun sidstnævnte.

Oluf 2
Oluf 2 Foto: Ukendt

Oluf 2.

1370-1387

Regerede: 1375-1387.

Søn af: Haakon 5. af Norge og Margrethe 1.

Begravet: Kong Oluf har et mindesmærke i Sorø Kirke.

Det skal du vide om kong Oluf 2.

Da Valdemar Atterdag døde, ilede hans søster Margrethe 1. til Danmark med sin femårige søn Oluf under armen. Det lykkedes hende at få Oluf valgt til konge med hende som formynder frem til hans død i 1387. Oluf nåede kun at regere landet i to år. Han døde allerede som 16-årig og efterlod sig ingen arvinger.

Det vidste du måske ikke om kong Oluf 2.

Trods sin korte regentperiode nåede Oluf at være konge over både Norge og Danmark. Hans far – norske kong Haakon 6. – døde nemlig i 1380, og således blev Oluf konge over begge lande.

Valdemar 4 Atterdag
Valdemar 4 Atterdag Foto: Ukendt

Valdemar 4. Atterdag

1320-1375

Regerede: 1340-1375.

Søn af: Christoffer 2. og Euphemia af Pommern.

Begravet: Sorø Kirke. Udsmykningen fra hans sarkofag er dog forsvundet i dag.

Det skal du vide om kong Valdemar Atterdag

Med forhandlinger og vold lykkedes det Valdemar Atterdag at få samlet Danmark igen. Han solgte Estland og havde held med at få opkrævet skatter, hvilket igen gav penge på rigets halvtomme kistebund. Højdepunktet i hans karriere var erobringen af Gotland. Til gengæld lå han i konstant krig med både tyskerne og svenskerne, hvilket skabte stor uro i landet.

Det vidste du måske ikke om kong Valdemar Atterdag

Hans navn har sandsynligvis betydet ”hvilke dage”, hvilket måske har noget tvetydigt over sig. I sin eftertid er han blevet lovprist for at samle riget, men i sin samtid var han efter alt at dømme en upopulær, krigslysten konge.

Interregnum 2
Interregnum 2 Foto: Kasper Søby / TV 2

Kongeløs tid

Varede fra 1332 til 1340

De tyske panthavere ønskede ikke en ny konge i Danmark, men de fik sværere og sværere ved at holde landet i ro og få indkrævet deres skatter hos folket.

Da en af de store tyske panthavere blev dræbt af en jysk herremand, begyndte Christoffer 2.’s søn Valdemar at forhandle sig til magten.

Valdemar 3
Valdemar 3 Foto: Ukendt

Valdemar 3.

Cirka 1315-1364

Regerede: 1326-1329.

Søn af: Erik 2. af Sønderjylland og Adelheid af Holsten-Rendsburg (tipoldebarn af Abel).

Begravet: Valdemar 3. er formentlig enten begravet i Sønderborg i den nu forsvundne Skt. Nikolaj Kirke eller i domkirken i Slesvig.

Det skal du vide om kong Valdemar 3.

Under Christoffer 2.’s regeringstid blev en ganske ung hertug ved navn Valdemar indsat som ny konge af et landsting. Den blot tiårige konge fik titlen Valdemar 3. Hans unge alder betød, at det mere eller mindre var hans formynder greve Gerhard 3. af Holsten, der styrede landet. Han bliver derfor ofte beskrevet som en marionetkonge.

Efter få år protesterede jyske stormænd dog over kongen, og Christoffer blev indsat igen.

Det vidste du måske ikke om kong Valdemar 3.

Kong Valdemar 3. blev først tilføjet til den danske kongerække i 2020, da kongehuset besluttede, at han burde have en plads i rækken som regent.

Christoffer 2
Christoffer 2 Foto: Ukendt / TV 2

Christoffer 2.

1276-1332

Regerede: 1319-1332.

Søn af: Erik 5. Klipping og Agnes af Brandenburg.

Begravet: Christoffer 2. er begravet i Sorø Kirke, hvor han har sit eget gravmonument.

Det skal du vide om kong Christoffer 2.

Christoffer 2., der var bror til Erik Menved, måtte underskrive en streng håndfæstning, der mere eller mindre fratog ham enhver form for mulighed for at udøve reel magt. Han måtte samtidig pantsætte det meste af riget til tysk side på grund af den hårdt trængte økonomi. Undervejs indsatte de tyske panthavere sønderjyske Valdemar 3. som konge.

Det vidste du måske ikke kong Christoffer 2.

Han måtte flygte flere gange under sin regeringstid på grund af optøjer og krige. Undervejs tog han kronjuvelerne med sig til Rostock, som han dog kom tilbage med i 1329.

Erik Menved
Erik Menved Foto: Albert Haelwegh / TV 2

Erik 6. Menved

1274-1319

Regerede: 1286-1319.

Søn af: Erik 5. Klipping og Agnes af Brandenburg.

Begravet: Erik Menved er begravet i Skt. Bendt kirke, hvor der ligger en graveret messinggulvplade fæstnet til gulvet, der forestiller ham og hans kone.

Det skal du vide om kong Erik 6. Menved

Erik Menved var en krigerisk konge, der forsøgte at angribe både Sverige, Norge og Nordtyskland. Han indførte mange og høje skatter og pantsatte landsdele for at finansiere sine krigseventyr. Den aggressive krigspolitik førte til stor frustration for både stormænd og folket. Derfor opstod der et større bondeoprør i Jylland i 1313, som det dog lykkedes Erik Menved at slå ned. Men ved sin død efterlod han sig en trone, der havde mistet en stor del af sit værdigrundlag, fordi han havde pantsat så store dele af landet.

Det vidste du måske ikke om kong Erik 6. Menved

I sin regeringstid fik Erik Menved bygget borgen på Kalø, hvis ruin stadigvæk kan ses i dag. Erik Menved fik 14 børn, men efterlod sig ingen arvinger. De 13 døde ved fødslen eller som spæde, det 14. barn tabte moderen ud af en vogn, mens barnet endnu var helt lille.

Erik Klipping
Erik Klipping Foto: Ukendt / TV 2

Erik Klipping

1249-1286

Regerede: 1259-1286.

Søn af: Christoffer 1. og Margrethe Sambiria af Pommern.

Begravet: I Finderup er der opstillet et mindekors for Erik Klipping på det sted, hvor man mener, han blev myrdet.

Det skal du vide om kong Erik Klipping

Han var ti år, da han overtog tronen, og det blev begyndelsen på et dramatisk liv for den unge dreng, der i dag er hovedpersonen i en af Danmarkshistoriens mest kendte mord.

Hans mor, Margrethe, var formynder for ham de første år af hans regeringstid. Her lå de i krig med Valdemar Sejrs slægtninge, og i en kortere periode blev de begge taget til fange og fængslet, men slap senere fri.

Men Erik Klipping endte sin dage på endnu mere dramatisk vis. I 1286 blev han stukket ihjel med 56 knivstik i Finderup Lade af ukendte gerningsmænd. Drabet er stadigvæk et mysterium i dag.

Det vidste du måske ikke om kong Erik Klipping

Han er den første danske konge, der indgik en håndfæstning, der forpligtede ham til at lade sig lede af landets stormænd.

Christoffer 1
Christoffer 1 Foto: Ukendt / TV 2

Christoffer 1.

1219-1286

Regerede: 1252-1259.

Søn af: Valdemar 2. Sejr og Berengaria af Portugal.

Begravet: Ribe Domkirke.

Det skal du vide om kong Christoffer 1.

Han gjorde en ihærdig indsats for at sætte Abels slægt ud på et sidespor, så hans egen søn kunne overtage tronen efter ham. Han bad kirken om mænd og midler i sin kamp mod Abel og hans tilhængere, hvilket ikke faldt i god jord hos præsterne. Det kom til store konfrontationer mellem kongen og kirken, der resulterede i, at kongen – til pavens store forargelse - arresterede ærkebiskoppen i Lund.

Det vidste du måske ikke om kong Christoffer 1.

Kongen forsøgte at få helgengjort Erik Plovpenning, som forsøg på at få stemplet Abel som kongemorder. Det lykkedes ham dog aldrig.

Abel af Danmark
Abel af Danmark Foto: Ukendt / TV 2

Abel

1218-1252

Regerede: 1250-1252

Søn af: Valdemar 2. Sejr og Berengaria af Portugal

Begravet: Kong Abel er begravet i Slesvig domkirke. Han har dog ingen gravsten.

Det skal du vide om kong Abel

Efter mordet på sin bror blev Abel udnævnt til konge. Det skete efter, at han havde svoret, at han intet havde med mordet at gøre, selvom det ikke var sandheden. Men hans regeringstid blev kort. To år senere blev han slået ihjel under et slag mod det nordvestgermanske folk, friserne.

Det vidste du måske ikke om kong Abel

Kong Abel er den danske regent, der har siddet kortest tid på den danske trone.

Erik Plovpenning
Erik Plovpenning Foto: Ukendt / TV 2

Erik 4. Plovpenning

1216-1250

Regerede: 1241-1250.

Søn af: Valdemar 2. Sejr og Berengaria af Portugal.

Begravet: Erik Plovpennings lig blev hevet op af fjorden Slien og begravet i Skt. Bendts kirke i Ringsted. Her findes der et kalkmaleri, der viser, hvordan han blev myrdet i Slien.

Det skal du vide om kong Erik Plovpenning

Erik var allerede kåret som medkonge inden hans far, kong Valdemar Sejr, døde. Alligevel bekrigede hans bror, Abel, ham mere eller mindre fra den dag han satte sig på tronen. De to brødre førte blodig og dyr krig mod hinanden, og i 1250 dræbte Abels mænd Erik og kastede ham i Slien nær Slesvig.

Det vidste du måske ikke om kong Erik Plovpenning

Kong Erik lagde skatter på alle landets plove, hvilket førte til store protester. Det var heraf navnet ”plovpenning” kom.

Valdemar Sejr
Valdemar Sejr Foto: Ukendt / TV 2

Valdemar 2. Sejr

1170-1241

Regerede: 1202-1241.

Søn af: Valdemar 1. Store og Sophie af Novgorod.

Begravet: Skt. Bendts Kirke i Ringsted.

Det skal du vide om kong Valdemar 2. Sejr

Han havde stort held med en række krigsfremstød, og den 15. juni 1219 erobrede han Estland. Ifølge myten var det den dag Dannebrog faldt ned fra himlen og hjalp de danske soldater til sejr. Derfor har kongen i dag fået sin egen dag – Valdemarsdag – der er Danmarks flagdag.

Valdemar fik sit tilnavn på grund af de mange sejre, men i 1223 blev han kidnappet af en utilfreds greve i Schwerin. Han blev først løsladt to år senere med en enorm løsesum svarende til hele rigets indtægter i et år. Udbetalingen efterlod kongen med en gæld så enorm, at det svækkede hans kongemagt og påvirkede resten af hans regeringsperiode. Efterhånden smuldrede hans Østersøimperium mellem fingrene på ham. Og i sine sidste år koncentrerede han sig mest om at regere Danmark.

Det vidste du måske ikke om kong Valdemar 2. Sejr

Valdemar Sejr var med til at lave Jyske Lov i sit sidste leveår. Loven kender vi i dag og indledes med ordene ’Med lov skal land bygges’.

Knud 6
Knud 6 Foto: Ukendt / TV 2

Knud 4.

1163-1202

Regerede: 1182-1202.

Søn af: Valdemar 1. den Store og Sophie.

Begravet: Knud 4. er begravet i Ringsted Kirke, men man kan dog ikke se hans specifikke gravsted.

Det skal du vide om kong Knud 4.

Kong Knud var allerede forud for sin fars, kong Valdemar, død valgt som konge.

I tæt samarbejde med Absalon fortsatte han med at erobre og kristne folk langs Østersøen. Det lykkedes ham at erobre Pommern. Derfor gav han sig selv titlen ’De venders konge’, som han brugte med titlen ’De daners konge’.

Det vidste du måske ikke om kong Knud 4.

Titlen som ’De venders konge’ blev først afskaffet i 1972, i forbindelse med dronning Margrethes tronbestigelse.

Valdemar den Store
Valdemar den Store Foto: Albert Haelwegh / TV 2

Valdemar 1. den Store

1131-1182

Regerede: 1157-1182.

Søn af: Knud Lavard og Ingeborg.

Begravet: Valdemar den store er begravet i Sct. Bendts Kirke i Ringsted. Foran kirken er opstillet en statue af kongen, og i kirken ligger en gravsten med hans navn.

Det skal du vide om kong Valdemar den Store

Adskillige danske konger havde igennem tiderne forsøgt at bekæmpe de hedenske vendere (det vestslaviske folk), der havde hærget de danske kyster fra Nordtyskland. Valdemar den Store førte en indædt kamp imod venderne, og en af hans helt store bedrifter var, da han erobrede deres hovedbase i Rügen.

Valdemars far Knud Lavard blev myrdet en uge før sønnens fødsel, og derfor voksede Valdemar op i den magtfulde sjællandske Hvideslægt og blev fosterbror til den senere så berømte ærkebiskop Absalon.

Valdemar den store opbyggede en stærk kongemagt, hvor han, kirken og rige herremænd begyndte at eje størstedelen af landbrugsjorden i Danmark.

Det vidste du måske ikke om kong Valdemar den Store

Det var Valdemar den Store, der gav den berømte ærkebiskop Absalon bispestolen i Roskilde. De to var vokset op sammen som nære venner og havde et tæt samarbejde igennem hans regentperiode.

Blodgildet i Roskilde
Blodgildet i Roskilde Foto: Ukendt / TV 2

Svend, Knud og Valdemar

Sloges om magten fra 1146-1157

Her er Svend begravet: På Grathe Hede i Jylland står momentet Grathe-stenen til minde om slaget, hvor Svend faldt.

Her er Knud begravet: Det vides ikke, hvor Knud blev begravet.

Det skal du vide om Svend, Knud og Valdemar

I 11 år kæmpede Svend, Knud og Valdemar (alle oldebørn af Svend Estridsen) indbyrdes om magten i Danmark. I 1157 kom man til enighed om en fordeling af landet – troede man. For da de tre nyslåede konger skulle mødes i august 1157 for at feste og bekræfte forliget, faldt Svend dem pludselig i ryggen. Han slog Knud ihjel, men det lykkedes en såret Valdemar at flygte. Svend og Valdemars to hære kæmpede efterfølgende mod hinanden, og to måneder senere blev Svend slået ihjel på Grathe Hede syd for Viborg. Valdemar stod tilbage som sejrherre.

Det vidste du måske ikke om Svend, Knud og Valdemar

Valdemar og Svend var fætre, og i begyndelsen af krigen bakkede Valdemar sin fætter op. Men omkring 1154 skiftede han side og holdt i stedet med Knud.

Erik Lam
Erik Lam Foto: Albert Haelwegh / TV 2

Kong Erik 3. Lam

Cirka 1110-1146

Regerede: 1137-1146.

Søn af: Hakon Jyde og Ragnhild.

Begravet: Erik Lam er begravet i Sankt Knuds Kloster.

Det skal du vide om kong Erik Lam

Drengene Svend, Knud og Valdemar var alle af kongeslægt og var derfor oplagte til at overtage tronen efter Erik Emune. Men de var alle tre mindreårige. Derfor blev det Erik Lam, der var søn af Erik Ejegods datter, som blev konge. Han begunstigede en række kirkelige institutioner i sin regenttid, men trak sig frivilligt fra tronen kort før sin død og blev munk i Sankt Knuds Kloster.

Det vidste du måske ikke om kong Erik Lam

Kong Erik Lam er den eneste konge i Danmarkshistorien, der selv har valgt at abdicere.

Erik Emune
Erik Emune Foto: Ukendt / TV 2

Kong Erik Emune

Cirka 1090-1137

Regerede: 1134-1137.

Søn af: Erik Ejegod og ukendt kvinde.

Begravet: Erik Emune blev begravet i Ribe Domkirke, men hvor han præcist ligger vides dog ikke.

Det skal du vide om kong Erik Emune

Erik Emune var nevø til kong Niels. Han havde kæmpet imod sin onkel under borgerkrigen og slået sin fætter Magnus ihjel. Han fortsatte sin drabelige stil ved at slå sin halvbror og rival Harald Kesja og hans 11 sønner ihjel, da han kom på tronen. Erik Emunes eget liv fik også en blodig afslutning, da han blev myrdet til et tingmøde ude for Ribe af en mand ved navn Sorte Plov.

Det vidste du måske ikke om kong Erik Emune

I januar 1135 sendte Erik Emune et gavebrev til Domkirken i Lund, hvor de blandt andet blev skænket syv gårde i Skåne. Gavebrevet er Danmarks ældst bevarede originaldokument.

Kong Niels
Kong Niels Foto: Albert Haelwegh / TV 2

Kong Niels

1065-1134

Regerede: 1104-1134.

Søn af: Svend Estridsen og ukendt kvinde.

Begravet: Kong Niels blev sandsynligvis begravet i Slesvig Domkirke.

Det skal du vide om kong Niels

I de sidste år af kong Niels’ regeringstid udbrød der borgerkrig, forårsaget af hans søn Magnus. Niels havde indsat sin nevø, Knud Lavard, som jarl i Slesvig, men han blev så populær, at Niels’ søn Magnus så sig nødsaget til at myrde sin rival til tronen. Mordet førte til store magtkampe, og der udbrød borgerkrig. Efter et tabt slag flygtede Niels til Slesvig, hvor han blev slået ihjel af Slesvig-borgere, der havde holdt med nevøen Knud.

Det vidste du måske ikke om kong Niels

Kong Niels var den første konge, der fastslog, at han havde ret til arvegods, som ingen arvinger havde.

Erik Ejegod
Erik Ejegod Foto: Niels Anker Lund

Erik Ejegod

Cirka 1055-1103

Regerede: 1095-1103.

Søn af: Svend Estridsen og ukendt kvinde.

Her kan du ”se” ham: Der er opsat en mindetavle i byen Pafos, hvor Erik Ejegod ligger begravet et sted.

Det skal du vide om kong Erik Ejegod

Hans brødre havde længe forsøgt at vriste Danmark fri fra ærkebispedømmet i Hamborg-Bremen. Men det blev Erik Ejegod, der fik ”befriet” Danmark fra den tyske kirke og oprettede et ærkebispedømme i Lund med pavens velsignelse. Der var Erik, der fik sin bror Knud helgenkåret.

Det vidste du måske ikke om kong Erik Ejegod

Erik Ejegod rejste i 1103 mod Jerusalem, men han kom kun til Cypern, hvor han døde i kystbyen Pafos og blev begravet. Han er én af kun to danske konger, der er døde i udlandet.

Oluf Hunger 2
Oluf Hunger 2 Foto: Albert Haelwegh / TV 2

Oluf 1. Hunger

Cirka 1050-1095

Regerede: 1086-1095.

Søn af: Sven Estridsen og ukendt kvinde.

Begravet: Oluf 1. Hunger er med stor sandsynlighed begravet i krypten i Lunds Domkirke i Sverige. Her optræder kong Oluf 1. Hunger nemlig i kirkens nekrologium – det vil sige fortegnelsen over afdøde, som man skal læse bønner for.

Det skal du vide om Oluf 1. Hunger

Han fik med stor sandsynlighed sit tilnavn, fordi Danmark var præget af hungersnød under hans regeringstid. Det skal retfærdigvis nævnes at store dele af Europa led under samme vilkår, og at elendigheden derfor næppe skyldtes Oluf Hungers evner som konge.

Det vidste du måske ikke om Oluf 1. Hunger

Både kirken og krønikeskriveren Saxo gjorde Oluf 1. Hunger til syndebuk for mordet på Knud den hellige ved at tilskrive ham ansvaret for rigets problemer.

Knud den Hellige
Knud den Hellige Foto: Jenny Thornell

Knud 2. den Hellige

1043-1086

Regerede: 1080-1086.

Søn af: Sven Estridsen og ukendt kvinde.

Begravet: Sankt Knuds Kirke i Odense.

Det skal du vide om kong Knud 2. den Hellige

Knud den Hellige indførte flere upopulære regler blandt sit folk og uddelte bøder, når disse ikke blev overholdt. Det førte til et jysk oprør, der fik kongen til at flygte til Fyn, hvor han og hans bror Benedikt blev dræbt i Skt. Albani kirke. Cirka 20 år senere blev Knud, som den eneste danske monark helgenkåret af paven, deraf fik han navnet ”Knud den hellige’.

Det vidste du måske ikke om kong Knud 2. den Hellige

Knud blev helgenkåret ved en såkaldt ildprøve. Her satte man ild til hans knogler, og da flammerne slukkede i stedet for at antænde ild til knoglerne, blev det anset som bevis for hans hellighed.

Harald Hén
Harald Hén Foto: Ukendt / TV 2

Harald 3. Hén

1041-1080

Regerede: 1074-1080.

Søn af: Svend Estridsen og en ukendt kvinde.

Begravet: Harald 3. Hén er begravet i Dalby Kirke i Skåne.

Det skal du vide om kong Harald 3. Hén

Han var ældste søn af Svend 2. Estridsen og en af hans mange friller og blev valgt som dansk konge, allerede nogle år inden sin fars død. Valget af Harald Hén som konge skabte stor splid mellem Harald og flere af hans brødre, der flyttede til Norge og forsøgte at bekrige Harald i flere år. Til sidst blandede pave Gregor 7. fra Rom sig i konflikten, og brødrene flyttede tilbage til Danmark.

Det vidste ud måske ikke om kong Harald 3. Hén

Harald Hen blev som en af to danske konger begravet i Sverige, nærmere bestemt Dalby Kirke i Skåne.

Svend Estridsen
Svend Estridsen Foto: TV 2

Svend 2. Estridsen

1019-1074

Regerede: 1047-1074.

Søn af: Ulf Jarl og Estrid.

Begravet: Svend ligger begravet i en af højkorets piller i Roskilde Domkirke.

Det skal du vide om kong Svend 2. Estridsen

Han var med til at knytte en stærkere forbindelse til kirken og fik inddelt Danmark i otte bispestifter: Lund, Roskilde, Ribe, Viborg, Odense, Vendsyssel, Slesvig og Århus. Der blev bygget et utal af kirker under hans lange regentperiode. I dag mener man, at han fik opsat et antal kirker, der svarer til halvdelen af de landsbykirker, der findes i Danmark i dag. Fem af hans sønner kom til at sidde på tronen efter ham.

Det vidste du måske ikke om kong Svend 2. Estridsen

Svend Estridsen havde flere sammenstød med kirken. Blandt andet krævede kirkeretten, at han blev skilt fra sin hustru Gunhild. De havde nemlig samme bedstemor, og ifølge kirkeretten var der tale om blodskam. Efter en del tovtrækkeri lod kongen sig til sidst skille. Han fik mindst 19 børn med Gunhild og en række elskerinder.

Magnus den Gode
Magnus den Gode Foto: Albert Haelwegh / TV 2

Magnus den Gode

Cirka 1024-1047

Regerede: 1042-1047.

Søn af: Olav den Hellige og frille Alfhild.

Begravet: Magnus den Gode blev begravet i Nidaros Domkirke i Trondhjem i Norge.

Det skal du vide om kong Magnus den Gode

Hardeknud var barnløs. Derfor tilkæmpede norske kong Magnus sig den danske trone efter ham. Han fik sandsynligvis tilnavnet ”den gode”, fordi han i 1043 fordrev de hedenske vendere (det vestslaviske folk, red.), som forsøgte at trænge sig op gennem Jylland. Men under sin korte regeringstid lå han i kamp med Knud den Stores nevø, Svend, der ønskede at få tronen tilbage på dansk hånd. Det lykkedes Svend, da Magnus den Gode døde allerede fem år efter, at han blev dansk konge, blot 23 år gammel.

Det vidste du måske ikke om kong Magnus den Gode

Selvom kong Magnus og Svend havde brugt nogle år på at bekæmpe hinanden, besluttede Magnus på sit dødsleje, at Svend skulle overtage magten.

Kong Hardeknud
Kong Hardeknud Foto: TV 2

Kong Hardeknud

1018-1042

Regerede: 1035-1042.

Søn af: Knud 1. den Store og Emma.

Begravet: Hardeknud er ligesom sin far begravet i katedralen i Winchester. Man ved dog ikke præcis, hvor han ligger.

Det skal du vide om kong Hardeknud

Det lykkedes ikke Hardeknud at bibeholde sin fars enorme rige. Hans halvbror i Norge blev fordrevet af Magnus den Gode, og Norge gik tabt. Hans halvbror Harald Harefod overtog tronen i England, men da han døde kort tid efter, blev Hardeknud konge af både Danmark og England. Men han var ikke særlig populær, og en engelsk krønikeskriver skrev: ”I hele sin regeringstid udrettede han intet, som var en konge værdigt”. Han døde to år efter tronbestigelsen i England under en bryllupsfest.

Hardeknud var den sidste danske konge, der regerede i England.

Det vidste du måske ikke om kong Hardeknud

Hardeknud var kendt for at være brutal. Det siges, at han fik fjernet sin halvbrors, kong Harald Harefod, lig fra Westminster Abbey og smed det væk, måske i Themsen eller en mose.

Knud den Store
Knud den Store Foto: Lorenz Frølich / Frederiksborg

Knud 1. den Store

Cirka 994-1035

Regerede: 1018-1035.

Søn af: Svend Tveskæg og Gunhild.

Begravet: Knud den Store blev begravet i katedralen i Winchester i det sydlige England.

Det skal du vide om kong Knud den Store

Knud den Store overtog den danske trone efter sin bror og tilkæmpede sig samtidig tronen i England og Norge. Han satte sin søn Sven og hans mor Ælgifu (som havde været Knuds elskerinde) på tronen i Norge.

Han bærer sit navn af en grund. Det danske Nordsø-imperium nåede nemlig sin største udstrækning under hans regeringstid.

Det vidste du måske ikke om kong Knud den Store

Knud den Store boede en stor del af tiden i England og var (måske) mere britisk end dansk. Han døde i Shaftesbury i England og blev begravet i katedralen i Winchester. I sine 19 år på tronen var han kun i Danmark fire gange.

Harald 2.
Harald 2. Foto: Christen Nielsen Overgaard

Harald 2.

Cirka år 990-1018

Regerede: cirka 1014-1018.

Søn af: Svend Tveskæg og Gunhild.

Begravet: Det vides ikke, hvor kong Harald 2. er begravet.

Det skal du vide om kong Harald 2.

Kong Harald 2. er måske en af de konger i Danmark, man ved mindst om blandt andet på grund af hans meget korte regentperiode. Hvorvidt han var gift eller havde børn, vides heller ikke.

Det vidste du måske ikke om kong Harald 2.

I de cirka fire år kong Harald 2. regerede i Danmark, fortsatte hans bror, Knud, med at forsøge at erobre England.

Svend Tveskæg
Svend Tveskæg Foto: Lorenz Frølich / Frederiksborg Slot

Svend 1. Tveskæg

Cirka år 960-1014

Regerede: cirka 987-1014.

Søn af: Harald Blåtand og Gunhild.

Begravet: Svend Tveskæg døde i Lincoln i det vestlige England, hvorefter hans lig blev sejlet fra til Roskilde. Det vides ikke med sikkerhed, om han ligger i Roskilde Domkirke.

Det skal du vide om kong Svend Tveskæg

Han jog angiveligt sin far af tronen og var kendt som en stor vikingekonge, som satte gang i en række vikingetogter. Han erobrede sågar dele af det nordøstlige England kort før sin død.

Danskerne kan takke Svend Tveskæg for, at vi i dag har billeder af vores regent på mønter. I hvert fald var han den første regent, der sørgede for at blive afbilledet på mønter.

Det vidste du måske ikke om kong Svend Tveskæg

Selvom navnet kunne antyde det, havde han med stor sandsynlighed hverken et stor eller delt skæg. Tilnavnet kom fra det norske ”Tjugeskjegg”, som nok nærmere har betydet, at han havde et overskæg, der hang ned som en fork.

Harald Blåtand
Harald Blåtand Foto: Roskilde Domkirke

Harald 1. Blåtand

Ukendt fødsel-cirka 987

Regerede: Cirka 958-987.

Søn af: Gorm den Gamle og Thyra.

Begravet: Han fik placeret en runesten ved Jelling ved siden af sin fars med indskrifter på.

Det skal du vide om kong Harald 1. Blåtand

Mens Gorm den Gamle angiveligt kun regerede over dele af Jylland, tyder indskrifter fra Jellingestenen på, at Harald Blåtand var konge over store dele af både Jylland, Fyn og Sjælland samt dele af Norge. Der er en del uvished om, hvorfra tilnavnet ’Blåtand’ kommer, men ifølge kongehuset.dk skyldes det muligvis en dårlig tand. Harald Blåtand indførte kristendommen i Danmark. Ifølge sagnet besejrede den tyske kejser Otto Harald Blåtand i krig og tvang ham til at blive døbt og kristne danerne.

Det vidste du måske ikke om kong Harald 1. Blåtand

Det trådløse datanet Bluetooth er opkaldt efter Harald Blåtand, fordi han var god til at samarbejde og få forskellige parter til at handle med hinanden.

Gorm den Gamle
Gorm den Gamle Foto: Albert Haelwegh / TV 2

Gorm den Gamle

Ukendt fødsel, nævnt 936-cirka 958

Regerede: Uvis til cirka 958.

Søn af: Hardeknud og ukendt mor.

Begravet: Ved Jelling står en runesten, der er rejst til minde om Gorm den Gamle.

Det skal du vide om kong Gorm den Gamle

Gorm den Gamle grundlagde Jellingedynastiet og regerede sandsynligvis over Sydjylland. Han har sat en af de to berømte runesten ved Jelling med teksten ”Gorm konge gjorde disse kumler efter Thyra sin kone, Danmarks pryd”. Stenen er den ældst bevarede danske kilde, hvor Danmark nævnes i skriftlig sammenhæng.

Det vidste du måske ikke om kong Gorm den Gamle

Gorm den Gamle skulle egentlig være begravet ved gravhøjen i Jelling i Østjylland, men i forbindelse med udgravninger viste det sig, at hans gravkammer var tomt. Man fandt dog et skelet fra en mand i Jelling Kirke, som, man mener, kan være Gorm den Gamle. Personen var blevet 40-50 år gammel og var 172 centimeter høj.

Kilder til indhold:

'Ingemann og kongerækken' TV 2, 'Kongerækken' af Rikke Agnete Olsen, kongehuset.dk, Danmarkshistorien.dk, Kongernessamling.dk

Kilder til fotos:

Portrætter af Christian 10. til og med Frederik 2. stammer fra Kongernes Samling.