Coronavirus

Ekspertens fem råd: Sådan taler du med dit barn om coronavaccinen

Det er forældrene, som skal træffe beslutningen om vaccinen, men det er vigtigt at tale med barnet om dets bekymringer, siger børnekonsulent.

For mange familier er det et af de sværeste spørgsmål, man har stået over for under hele coronapandemien.

Skal man vaccinere sine mindre børn, eller skal man ikke?

En ting er, hvad forældrene gør sig af tanker om vaccinen. Noget andet er, hvad børnene selv tænker om at skulle have stikket.

Ifølge børnefaglig konsulent på Børnetelefonen Ida Hilario Jønsson er det vigtigt at tale med sine børn om vaccinen.

Børn forstår nemlig godt, at vacciner er et omdiskuteret emne i tiden.

Herunder giver hun forældre fem gode råd til, hvordan man taler med sine børn om vaccinen.

Fem gode råd til at tale med børn om coronavaccinen

 1. Beslutningen ligger ikke hos barnet

  Ida Hilario Jønsson anbefaler, at forældrene beslutter og tager ansvar for, om barnet skal have vaccinen eller ej, særligt når det kommer til de yngste børn. 

  - Man kan sagtens inddrage barnet og høre, hvad de tænker om den beslutning, man har truffetMen det skal være tydeligt, at det er forældrenes ansvar, så barnet ikke føler, at beslutningen hviler hos dem, siger Ida Hilario Jønsson.

  Hun anbefaler ikke, at man involverer barnet i de tvivlsspørgsmål, man måtte have. 

  - Man behøver ikke at inddrage barnet i sin tvivl. Den skal man holde for sig selv og tale med andre voksne om. 

 2. Børn kan have tanker, som voksne ikke kender til

  - Børn kan have hørt eller tænkt noget, som man som voksen måske ikke kender til, siger Ida Hilario Jønsson.

  Hun råder derfor forældre til at være opmærksomme på, at børnene får mange informationer fra sociale medier, klassen og det, de overhører derhjemme.

  - Det er fragmenter, og så laver de lidt deres egne billeder af virkeligheden.

 3. Tilpas informationsniveauet

  Når du taler med barnet om vaccinen, så bør samtalen tage udgangspunkt i det, der fylder hos barnet selv.

  - Man skal sikre sig, at informationsniveauet passer til det, som barnet selv tænker på, siger Ida Hilario Jønsson.

  Hendes råd er derfor, at man spørger åbent ind til, hvad der ligger barnet på sinde og starter samtalen der. 

 4. Den hårde retorik må ikke ryge ned i børnehøjde

  Blandt voksne kan bølgerne i vaccinedebatten gå højt. Men Ida Hilario Jønsson opfordrer til, at man tager ansvar for, at den grove tone ikke forplanter sig blandt børn.

  - Vi voksne skal være opmærksomme på, hvordan vi taler om andre, når de vælger vaccinen fra eller til. For det kan børnene tage med sig i skolegården, siger hun.

  Og det er ifølge hende de voksnes ansvar, at vaccinedebatten ikke kører videre i børnehøjde. 

  - De voksne skal sørge for, at debatten ikke går ud over det trygge fællesskab for børnene. Det starter ved middagsbordet, hvor man skal være opmærksom på, hvordan man taler om de andre, siger hun.

 5. Vær rolig omkring stikket

  Hvis man har besluttet sig for, at barnet skal have vaccinen, og barnet er nervøs for nålen, så er det vigtigt, at man som forælder frem for alt er rolig.

  Man kan forklare, at det er dygtige mennesker, der står for at give stikket, og at de er vant til børn.

  - Man skal på den mest rolige måde gøre opmærksom på, at det hurtigt er overstået, og at man er ved siden af barnet hele tiden.