Dag 18 i Minkkommissionen

Hvad sker der? Det er dag 18 i Minkkommissionen, der undersøger forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november 2020, hvor Mette Frederiksen sagde, at alle mink skulle aflives. Kommissionen skal blandt andet kulegrave, hvordan regeringen kunne beordre alle mink aflivet uden at have lovhjemmel til det.

I dag blev følgende afhørt:

Kontorchef i Justitsministeriet Lisbeth Gro Nielsen, afdelingschef i Finansministeriet Asbjørn Brinkog departementschef i Finansministeriet Peter Stensgaard Mørch.

Tre ting vi lærte af dagens afhøringer:

 1. Justitsministeriet afviser at have haft central viden

Det vidneudsagn, der indtil nu har vakt mest opsigt i Minkkommissionen, er det, som afdelingschef i Fødevareministeriet Tejs Binderup afgav over to dage i henholdsvis oktober og november. Som den eneste har han nemlig stædigt stået på, at der ikke bare i hans ministerium, men også i flere andre centrale ministerier var viden om, at en aflivning af alle mink krævede ny lovgivning.

I dag blev hans udsagn imidlertid kraftigt udfordret af Binderups kollega i Justitsministeriet Lisbeth Gro Nielsen.

Som kontorchef i Justitsministeriet havde hun ansvaret for at koordinere alt det materiale, som på tværs af ministerierne skulle bruges som forberedelse til det møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november, hvor man ender med at træffe beslutningen om at aflive alle mink. Hun er derfor central i forhold til at få afklaret, hvem der vidste hvad hvornår.

Og under dagens afhøring i Minkkommissionen slog hun tydeligt fast, at hun pĂĄ ingen mĂĄde kunne kende Tejs Binderups udlægning.

- Jeg kan kun sige, hvad der er forgået på mit bord. Jeg er ikke bekendt med, at der er et hjemmelsspørgsmål og noget, der ikke er hjemmel til, sagde hun.

2. Finansministeriet kendte tidligt til manglende lovhjemmel

Modsat var der i Finansministeriet siden september 2020 en klar viden om, at en aflivning af alle mink krævede lovhjemmel. Det bekræftede afdelingschef Asbjørn Brink under sin afhøring.

I en intern mail fra den 26. september skrev han til kolleger i Finansministeriet netop om denne nødvendighed.

- På det her tidspunkt er vi blevet orienteret af Fødevareministeriet om, at en nedslagning i videre omfang vil kræve lovhjemmel. Det er en serviceoplysning, jeg bringer videre, forklarede han.

Den centrale viden til trods følte Asbjørn Brink dog ingen trang til at råbe vagt i gevær, da beslutningen om minkaflivningen blev truffet i starten af november. Det var ikke Finansministeriets opgave, argumenterede Brink.

- Jeg har ikke den faglige indsigt. Det er et spørgsmål, der ligger hos Miljø- og Fødevareministeriet i samarbejde med Justitsministeriet. Jeg havde ikke noget at bidrage med, forklarede han.

3. Departementschef bekræfter forløb på centralt møde

Dagens sidste vidne, departementschef i Finansministeriet Peter Mørch, var central, fordi han deltog i det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg, hvor man endte med at beslutte at slå alle mink ned.

Og det mest interessante ved hans afhøring var, at han til fulde bekræftede den udlægning af mødet, som de øvrige deltagere på mødet, der har været afhørt, også har givet:

Det var sundhedsmyndighederne, der fastslog, at der var behov for at slå alle mink ned. Hjemmelsspørgsmålet blev ikke diskuteret. Og det var en fælles beslutning, at alle mink skulle slås ned, men at man samtidig ikke skulle indføre et permanent forbud mod minkavl.

Dagens afhøringer er slut

Og netop som den nyhed blev breaket, løber bisidderne og kommissionen tør for spørgsmĂĄl. 

Peter Mørch fĂĄr dermed lov at slippe, og med det er dagens afhøringer afsluttet. 

Jeg vender tilbage om kort tid med dagens vigtigste pointer.

Mogens Jensens sms'er er genskabt

Mens afhøringen i Minkkommissionen stadig pågår, er der tikket en nyhed ind.

Det er Ekstra Bladet, der kan fortælle, at tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensens sms'er fra hans ministertid er blevet genskabt. 

Mogens Jensen fik nulstillet sin telefon i forbindelse med sin fratrædelse som minister, men han oplyser nu til avisen, at det er lykkes at genskabe sms'erne via iCloud:

- Der forestĂĄr nu en proces med gennemgang af dem, siger Mogens Jensen til Ekstra Bladet.

Fokus på økonomien

Medlem af Kommissionen Ole Spiermann tager nu ordet. Han indleder med at spørge ind til et bilag i materialet til et møde den 1. oktober, hvor det fremgår, at tiltag med aflivning vil kræve lovændring, og at "MFVM, JM og SUM forbereder den tekniske afklaring"

Mørch siger, at han ikke havde hørt om de overvejelser på det tidspunkt.

Han forklarer, at det efter hans opfattelse ligger fint i forlængelse af, at hans medarbejdere forsøger at få overblik over de forskellige mulige scenarier med fokus på økonomien.

Drøftede ikke hjemmelsspørgsmål med Wammen

Peter Mørch bliver spurgt ind til, om han pĂĄ noget tidspunkt har diskuteret hjemmelsspørgsmĂĄlet med finansminister Nicolaj Wammen.

Nej, svarer han. 

- Vores ekspertise er ikke pĂĄ det juridiske, og ingen af aktørerne forventer det fra os pĂĄ møderne, svarer han. 

Bevist om konsekvenser

Medlem af Kommissionen Helle Krunke har et par tillægsspørgsmål til det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november.

Hun vil blandt andet vide, om det pĂĄ mødet bliver drøftet, at WHO skal orienteres, om udviklingen i smitten blandt mink. 

Det bliver det, bekræfter Peter Mørch og tilføjer: 

- Der er pĂĄ mødet klarhed over, at dette vil være en stor nyhed ude i verden, og at det kan medføre, at andre lande lukker deres grænser og stopper import af fødevarer fra Danmark, siger han.

Udspørgeren er færdig med Peter Mørch

Udspørgeren har nu ikke flere spørgsmĂĄl til Peter Mørch og overlader derfor ordet til bisidderne og de øvrige medlemmer af Minkkommissionen. 

Nedslagtning af alle mink var en "fælles konklussion"

Formanden for Minkkommissionen, Michael Kistrup, tager nu ordet.

Han vil vide, hvem der konkluderede på det afgørende møde i regeringen koordinationsudvalg.

- Jeg opfattede det som en fælles konklusion, fordi man fra Sundhedsministeriets side udelukkede, at man kunne bevare avlsdyr, svarer Michael Kistrup.

Hvem kom med ideen til at slĂĄ dem ned? 

- Ideen til at slå dem ned ligger jo i begge indstillinger (de to foreslåede modeller i mødematerialet, red.).

Kan man identificere, hvem der sagde: SĂĄ lad os slĂĄ dem allesammen ned?

- Nej, drøftelsen handlede ikke så meget om model 1 eller 2, men om hvorvidt man kunne bevare avsldyr.

Hvornår hører du om, at der kan være hjemmelsmæssige problemer i forhold til at gennemføre aflivninger uden for zonerne?

- Den 8. november, da jeg bliver ringet op af Henrik Studsgaard (departementschef i Fødevareministeriet), siger Peter Mørch og tilføjer:

- Jeg kan se, at jeg får en mail fredag aften den 6. november, hvor det bliver nævnt, at der bliver arbejdet på at finde hjemmel, men det fremgår ikke tydeligt, at der er et hjemmelsproblem, og jeg læser den ikke før den 8. november.

Ingen rejste hjemmeslspørgsmål

Udspørgeren fortsætter med at bore i drøftelser om konsekvenserne af den beslutning om at slå alle mink ihjel, som regeringen endte med at træffe.

Opfattede Peter Mørch beslutningen som en de facto nedlukning af minkerhvervet, vil han vide.

- Nej, kun for en periode. Der lå ikke en beslutning om at lukke minkerhvervet permanent. Fokus var alene på at lave et tiltag, der kunne matche den risikovurdering, de sad med, siger Peter Mørch.

- De (regeringen, red.) var meget eksplicitte pĂĄ, at det her ikke indebar en permanent nedlukning. 

Var der nogle, der rejste hjemmelsspørgsmålet?

- Nej.

Ingen overhovedet?

- Nej.

I de bilag, der blev tilsendt, fremgår det, at der kan være hjemmelsproblemer. Har du indtryk af, om andre på mødet havde læst bilagene?

- Det er svært at fornemme på et virtuelt møde, hvad andre har læst. Der var ikke bemærkninger, der pegede ned i bilagene, svarer Peter Mørch.

- En meget alvorlig beslutning

i det materiale, som mødedeltagerne 3. november fik tilsendt få minutter inden mødet, blev der som nævnt givet to bud på, hvordan man skulle håndtere smitten i minkerhvervet fremadrettet.

Udspørgeren spørger, om der pĂĄ mødet er en drøftelse af, hvad de to modeller, som bliver foreslĂĄet af Fødevareministeriet, indebar.

- Der er en drøftelse af, hvorvidt man kan bevare avlsdyr, svarer Peter Mørch.

- Det kommer frem, at avlsdyr udgør cirka 20 procent, hvilket svarer til 2-3 millioner mink, der skulle blive. Branchen siger, at det er det relevante omfang, hvis de skal bevare avlsdyr.

- Sundhedsminisiteriet vurderer, at det vil være meget fatalt, hvis man beholder dem, fortæller Peter Mørch.

Han uddyber, at der på mødet var "fuld klarhed" over, at det er en meget alvorlig beslutning for erhvervet, og at det vil tage tid for erhvervet at komme igen.

Er der nogle, der sætter tid pĂĄ? Er det mĂĄneder, ĂĄr, flere ĂĄr? vil udspørgeren vide.

- Det vil jeg nødig gisne om.

Heunicke fremlagde risikovurdering

Peter Mørch forklarer, at han erindrer, at finansminister Nicolai Wammen på mødet stillede spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke for at få uddybet risikovurderingen.

Som Peter Mørch husker det, fĂĄr de at vide, at der i 12 prøver er fundet mutationer af coronavirussen i mink, og at prøverne er et par uger gamle. 

Finansministeren prøver at fĂĄ opklaret, hvor omfattende mutationerne er, husker Mørch.

Sundhedsministeren bliver ifølge Mørch bistået af sin departementschef Per Okkels i sine svar på spørgsmålene.

Kommer de med en selvstændig fremlæggelse eller henviser de til risikovurderingen? vil udspørgeren vide.

- Som jeg husker det, lægger de flere ord på risikovurderingen, siger Peter Mørch.

Mette F.: - En alvorlig risikovurdering

Nu spørger udspørgeren ind til, hvordan Peter Mørch husker mødet.

Hvordan forløbet mødet? Hvordan starter det? Hvem siger hvad?

- Alle er på digitalt, og statsministeren åbner med en konstatering af, at det er en meget alvorlig vurdering (af situationen med de smittede mink, red.), vi har fået. Så giver hun ordet til de to fagområder - fødevareministeren og sundhedsministeren.

- Fødevareministeren (Mogens Jensen, red.) fĂĄr ordet og er med til at præsentere sagen og de tiltag, de har i gang. Han er ogsĂĄ den, der nævner, at der findes to modeller i materialet - en, hvor man bevarer avlsdyr, og en, hvor man ikke gør. Han beskriver alvoren i det og kommer ogsĂĄ med sin vurdering af risikovurderingen (fra Statens Serum Institut, red.), siger Peter Mørch.

Læser ikke centrale bilag

Peter Mørch er med på mødet i regeringens koordinationsudvalg og modtager derfor også det forberedende materiale. Da det kommer sent, orienterer han sig først i det under mødet.

Det er under tidligere afhøringer kommet frem, at der i to bilag bliver italesat, at der er behov for ny lovgivning, hvis man vælger en af de to modeller, som der lægges op til: En dvalemodel eller en decieret lukning af minkerhvervet. 

Direkte adspurgt afviser Peter Mørch, at han når at læse de bilag:

- Jeg har fokus pĂĄ coveret og pĂĄ at lytte med pĂĄ mødet, hvor de centrale pointer bliver udfoldet, siger han.

Kort samtale inden centralt møde

Nu er vi (endelig) nået frem til mødet i regeringens koordinationsudvalg om aftenen 3. november - mødet, hvor man ender med at træffe beslutningen om, at alle mink skal aflives.

Finansminister Nicolai Wammen modtager det endelige materiale klokken 21.26, altså bare fire minutter inden mødet skal begynde.

- Jeg husker, at vi (Wammen og Peter Mørch, red.) har en telefonsamtale kort inden mødets start, og vi vender spørgsmål, man kan have til risikovurderingen, fortæller Peter Mørch.

Fokus pĂĄ tempobonus

Der bliver udarbejdet en hĂĄndakt (sagsoverblik, red.) til finansminister Nicolai Wammen forud for mødet i regeringens koordinationsudvalg, som bliver sendt til Peter Mørch og Wammen 3. november kloken 19.37. Det er cirka to timer inden mødet.

Ad hĂĄndagten fremgĂĄr det, at Fødevareministeriet formentlig vil foreslĂĄ en dvalemodel, hvor avlsdyr bliver bevaret.

Peter Mørch fortæller, at han har fokus pĂĄ behovet for et højere tempo i nedslagtningen af mink og den tempobonus, man tilbyder som incitament for minkavlerne. 

- Jeg hæfter mig ved, at tallene ikke væsentligt har ændret sig, og at der er fokus på eksekveringskraften. Den rådgivning kender jeg, og ellers tænker jeg, at det centrale parameter på mødet vil være en uddybning af risikovurderingen, siger Peter Mørch

- En alvorlig risikovurdering

Peter Mørch og hans minister Nicolaj Wammen nĂĄr først at tale om sagen kort inden mødet i regeringens koordinationsudvalg dagen efter - det møde, hvor regeringen ender med at beslutte, at alle mink skal aflives. 

- Vores konklusion er, at det er en alvorlig risikovurdering, og at det vil være centrum for K-udvalgsmødet, fortæller Peter Mørch.

- Ret klar tale

Efter mødet blandt departementscheferne 2. november stĂĄr det klart, at risikovurderingen fra Statens Serum Institut er det centrale dokument i sagen om de smittede mink, siger Peter Mørch.

Han videresender derfor risikovurderingen til finansminister Nicolai Wammen, som kvitterer med sætningen:

- Ret klar tale.

Regeringen skulle informeres hurtigt

Peter Mørch forklarer, at der var bred enighed om, at regeringen skulle informeres hurtigt om de informationer, de modtog på mødet 2. november:

- Det er oplysninger, som vi ikke kan have liggende i lang tid. Blandt andet fordi det er information, som Kåre Mølbak har overbragt andre (minkavlerne, red.) dagen før.

- Det ville være meget dårlig regeringsbetjening, hvis de ikke havde nået at få den viden og i stedet skulle læse det i pressen, fortæller han om den viden, der kom om nye mutationsfund fra Kåre Mølbak, siger Peter Mørch.

- Hvis den udlægning og implikationer, som KĂĄre Mølbak fremlægger, kommer ud, vil der være et meget stort behov fra regeringens side for at fĂĄ kommunikeret ud, hvad man agter at gøre. 

Afhøringen er i gang igen

SĂĄ er vi gang igen, og udspørgeren gĂĄr i gang lige pĂĄ og hĂĄrdt.

Han spørger indtil et møde blandt departementschefer, som blev afholdt den 2. november 2020 om aftenen. 

Peter Mørch bekræfter, at han deltog, og forklarer, at han pĂĄ dette møde blev informeret om, at der var fundet mutationer af coronavirussen i mink. 

Peter Mørch mener, at KĂĄre Mølbak fra Statens Serum Institut, og Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen var med, men han havde problemer med forbindelsen den dag og var derfor kun med pĂĄ telefon og kunne dermed ikke se de øvrige møddeltagere.

Det var departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels, der førte ordet, husker Peter Mørch:

- Der kom ikke andre konklusioner end, at vi var nødt til at fĂĄ det afdækket hurtigt opad politisk. Vi skulle have orienteret regeringen, Folketinget og offentligheden, siger han.

Pause

Udspørgeren gør nu klar til at spørge ind til de afgørende dage i begyndelsen af november, men inden han fĂĄr lov til det, beordrer kommissionsformand Michael Kistrup en kort pause.