Mink-sagen

Dag 17 i Minkkommissionen - Mogens Jensens særlige rådgiver blev afhørt

Hvorfor er det vigtigt? Kommissionen skal undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november, hvor Mette Frederiksen sagde, at alle mink skulle aflives. Kommissionen skal blandt andet kulegrave, hvordan regeringen kunne beordre alle mink aflivet uden at have lovhjemmel til det.

Hvem blev afhørt i dag? Søren Andersen, som var særlig rådgiver for daværende fødevareminister Mogens Jensen. Han er nuværende rådgiver for uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen. 

Afhøringen er slut – her er dagens hovedpointer

Der er ikke flere spørgsmål, og dagens afhøring af Søren Andersen er forbi. 

Her er de vigtigste hovedpointer fra dagen: 

1. Kendte ikke til manglende lovhjemmel før 8. november 

Søren Andersen slog fast, at han ikke kendte til den manglende lovhjemmel før 8. november, hvor han læste det gennem pressen. Han læste desuden ikke bilagene til materialet, som blev sendt ud seks minutter inden mødet i Koordinationsudvalget 3. november. 

2. Nedlukning af erhvervet var ikke på tale 

Selvom der i et pressenotat til Mogens Jensen forud for pressemødet 4. november stod, at "beslutningen vil betyde, at branchen de facto lukkes ned", holder Søren Andersen fast i, at en reel nedlukning af minkerhvervet ikke var det, regeringen besluttede.  

3. Tæt koordinering mellem Søren Andersen og Martin Justesen

Sms'er mellem Søren Andersen og stabschef Martin Justesten viser, at de var i tæt kontakt om, hvordan Mogens Jensen skulle optræde i medierne, og hvad han skulle sige i dagene efter, at det kom frem, at der manglede lovhjemmel. De aftalte, at ministeren ikke skulle komme ind på, hvornår han fandt ud at, at der manglede lovhjemmel, men alene beklage og fokusere på, at han havde sat en redegørelse i gang. 

4. Kunne ikke bidrage med nyt om KU-mødet 

Selvom Søren Andersen lyttede med hjemmefra til mødet i regeringens Koordinationsusvalg 3. november, kunne han ikke biddrage med meget nyt. Han fortalte, at Mogens Jensen tilsluttede sig den anbefaling, der var kommet fra SSI og sundhedsmyndighederne om at aflive alle mink. 

Borer i udkast til talepunkter

Ole Spiermann borer nu i et udkast til talepunkter til ministeren, som Søren Andersen har skrevet. Her står blandt andet: 

- Forslag til en skriftlig kommentar: Da regeringen melder beslutningen ud onsdag den 4. november, er det endnu uafklaret med statens jurister, hvorvidt der er hjemmel til, at myndighederne med magt kan aflive minkbesætninger uden for sikkerhedszonerne.

Ole Spiermann vil gerne vide, om det er korrekt. 

- Det var mit bedste bud på det tidspunkt, siger Søren Andersen. 

- Jeg kan godt forstå, at det virker usandsynligt

Der bliver spurgt ind til et "Statusmøde om arbejdet med mink-dossiet", som blev afholdt 6. november. 

Søren Andersen kan ikke huske det konkrete møde, fortæller han. 

Et af punkterne på dagsordenen til mødet var, at der skulle tilvejebringes tilstrækkelig hjemmel til at kunne håndtere besætningerne uden for zonerne

- Nu har I et bullet, hvor man taler om hjemmel uden for zonerne? Er det så ikke usandsynligt, at man kun har talt om hjemmel i forhold til erstatning?

- Jeg kan godt forstå, at det virker usandsynligt, men jeg tænker også, at det er en del af grunden til, at vi er her, svarer Søren Andersen. 

Kredser igen om, hvornår Mogens Jensen kendte til manglende hjemmel

Medlem af minkkommissionen Ole Spiermann stiller spørgsmål nu. Han vender tilbage til den mail fra 10. november, som Søren Andersen sender til Statsministeriet.

Den handler om, hvornår Mogens Jensen bliver orienteret om den manglende lovhjemmel. 

Du skriver fredag?

- Jeg mener ikke noget her. Jeg var ikke så optaget af, om det lige var torsdag eller fredag. Jeg var optaget af, at ministeren skulle på et samråd, hvor han talte under ministeransvar, siger Søren Andersen.

Men hvis man ikke lige ved, hvornår det rigtige tidspunkt, så kan man godt bare skrive fredag i din verden?

- Det er ikke normalt, at den slags bliver diskuteret over mail, og at det går så stærkt, svarer Søren Andersen.

Bisidder nævner omstridt sms

En af bisidderne spørger ind til en sms, som Søren Andersen sender til Mogens Jensen under det afgørende møde i Koordinationsudvalget 3. november. 

- Hun kommer simpelthen til at kalde os uansvarlige og siger, at vi ikke tager det alvorligt nok, når du foreslår vores linje. Det er altså vildt, skrev Andersen klokken 21.37 – syv minutter efter at mødet var gået i gang. 

Under Mogens Jensens afhøring forklarede han, at "hun" formentlig er Mette Frederiksen, men det kunne også være departementschef Barbara Bertelsen.  

Søren Andersen forklarer, hvorfor han skriver sms'en: 

- Bare for at være helt sikker på, at Mogens ikke begynder at snakke dvalemodel. Det er derfor, jeg skriver det til ham, svarer han. 

Nævner han dvalemodellen på mødet?

- Nej, svarer Søren Andersen. 

Dvalemodellen ville give minkavlerne mulighed for at producere pels igen på et tidspunkt. 

Nu er det bisiddernes tur til at stille spørgsmål

Nu er udspørger Jakob Poulsen færdig, og det er bisiddernes tur. 

Hvornår bliver du bekendt med manglende lovhjemmel? bliver der spurgt. 

- Først den 8. november da det kommer frem i pressen, svarer Søren Andersen. 

Flere sms'er mellem Justesen og Andersen

Der bliver nu fremvist en sms-korrespondance mellem Søren Andersen og stabschef Martin Justesen fra 10. november 2020. 

Søren Andersen skriver blandt andet, at "det sejler", og at der er nødt til at blive gjort noget. 

Søren Andersen kommer med et konkret forslag til en formulering, som kan gives til Mogens Jensen: 

- Jeg var ikke bekendt med, at der manglede lovhjemmel onsdag, da vi afholdt pressemøde. Jeg er dog blevet gjort bekendt med, at man i ministeriet ikke mente, man kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte ud til minkavlerne fredag.

Martin Justesen svarer kort efter: "Hmm". Og det må derfor tolkes, at han er betænkelig. 

Lidt efter skriver Martin Justesen:

- Derfor tror jeg, at I skal henholde jer til fejl og redegørelse nu. Og så må redegørelsen vise, hvad der er op og ned.

Søren Andersen svarer: 

- Så sådan en linje her: Det er tydeligt, at der er begået fejl i dette forløb. Derfor har jeg også nu iværksat en redegørelse, som skal afdække hele forløbet. Jeg kan kun gentage, at jeg ikke var bekendt med, at der manglede lovhjemmel, da jeg meldte beslutningen, om at alle mink skal aflives, ud. Det beklager jeg, og så ser jeg frem til at få en dialog med Folketingets partier, når vi har en redegørelse på plads.

De to bliver enige om, at formuleringen er fin. 

Af korresponancen mellem dem fremgår det desuden tydeligt, at de føler sig pressede af den store mediebevågenhed. 

- NEWS er allerede i gang med at kloge sig i, at vores udmelding ikke hænger sammen, skrev Søren Andersen blandt andet til Martin Justesten. 

Ændrede formulering omkring Mogens Jensens viden om manglende lovhjemmel

Uspørger kredser nu om, hvornår Mogens Jensen får besked om den manglende lovhjemmel

I et udkast til ministerens talepunkter stod der: 

"På pressemødet onsdag var jeg ikke opmærksom på den manglende lovhjemmel. Det blev jeg torsdag". 

Det bliver rettet i en senere opdatering, så der nu står: "Jeg er ikke blevet orienteret før sidst på ugen".

- Ærgerligt at sende noget så uklart af sted

Nu hiver udspørger et skriftligt citat frem, som Mogens Jensen går ud med til medierne 8. november. Det er et efterhånden velkendt citat, hvor Mogens Jensen siger, at man ikke kunne afvente ny lovgivning. 

- Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud, sagde Mogens Jensen. 

Søren Andersen forklarer, at det er nogle i embedsværket, der har skrevet citatet, og at han ikke selv har vendt citatet med Mogens Jensen, inden det blev sendt ud til pressen. 

- Jeg vil nok have lavet det anderledes og gjort det mere klart, hvem ”man” er. Jeg synes, det er ærgerligt, at man får noget sendt af sted, som er så uklart, siger Søren Andersen. 

- Som jeg læser det – nu har jeg jo ikke været med til at skrive – står der, at det har hastet for regeringen med at få meldt det ud.

Ville gerne have hørt om manglende hjemmel

Udspørgeren vil gerne vide, om Søren Andersen hører noget om hjemmelspørgsmålet omkring den 4.-5. november?

Det gør Søren Andersen ikke, fortæller han.

Hører du noget om, at Tejs Binderup har taget kontakt til Justitsministeriet angående spørgsmålet om hjemmel?

- Nej, svarer Søren Andersen.

Søren Andersen forklarer, at han generelt ikke bliver bekendt med overvejelserne om hjemmel.

Ville det have været nyttigt, hvis du var blevet orienteret om den manglende hjemmel? Spørger Jakob Poulsen.

- Ja, det havde været nyttigt.

- Havde jeg kendt til det inden pressemødet, havde det været helt oplagt, at Mogens eller en anden på pressemødet ville have tilføjet, at vi nu går i gang med indhente det lovgrundlag, der kræves.

Fokus på Mette Frederiksens udtalelser på pressemøde

Jakob Poulsen dykker nu ned i pressemødet 5. november, hvor Mette Frederiksen meddelte, at alle mink i Danmark skal slås ned.

Han fokuserer på en række konkrete formuleringer, som Mette Frederiksen kom med i sin tale.

Her sagde hun blandt andet:

- Når alle mink skal aflives – også avlsdyr – så ved vi godt, at det kan blive meget svært for erhvervet at komme igen. Det er en uhyre vanskelig situation.  

- Og det er derfor også en beslutning, vi som regering træffer med et tungt hjerte.

Fremstår det ikke her som en betoning af, at der er tale om en lukning af erhvervet?

- Jeg forstår det som om, at der er nogle i erhvervet, der ikke kommer til at fortsætte, svarer Søren Andersen.

Pressenotat: Branchen vil de facto lukkes ned

Nu kigger udspørgeren på et pressenotat fra 4. november, der skulle bruges af Mogens Jensen til pressemødet 5. november. Det er godkendt på forskellige niveauer i Fødevareministeriet – herunder af departementschef Henrik Studsgaard og minister Mogens Jensen.

Her står, at "beslutningen vil betyde, at branchen de facto lukkes ned".

Var det det, der var blevet besluttet? spøger Jakob Lund Poulsen.

- Nej, svarer Søren Andersen.

Jakob Poulsen spørger videre ind til, hvordan det kan hænge sammen, at pressenotatet bliver godkendt, hvis man havde besluttet noget andet på mødet aftenen inden.

Er du enig med mig i, at der i pressenotatet ikke er noget forbehold i teksten for, at erhvervet kan genopstå?

- Ja, det er jeg enig med dig i, svarer Søren Andersen.

Sms-korrespondance mellem Søren Andersen og Tejs Binderup

Udspørgeren hiver nu en sms-korrespondance mellem Søren Andersen og Tejs Binderup frem fra 4. november.

Søren Andersen skriver:

- Ønske fra STM (statsministeriet red.): Qa (question & answer, red.) på, at vi har taget for meget hensyn til erhvervet.

- Tænker vi må være skarpe på, at det var en politisk beslutning at slå ned, og at vi derefter lyttede til de anbefalinger, vi fik.

Søren Andersen forklarer i retten, at han skriver det på baggrund af en samtale med Martin Justesen stabschef i Statsministeriet. 

- Der ligger det i det, at vi i den her periode får ret meget kritik fra støttepartier om, at vi ikke havde gjort nok, siger han. 

Kort pause slut

Efter en kort pause genoptages afhøringen af Søren Andersen nu. 

Ikke det mindste pip om hjemmel

- Rejser nogen et spørgsmål om hjemmel på det debrief-møde efter regeringens KU-møde, spørger Jakob Lund Poulsen.

- Nej, siger Søren Andersen.

Han forklarer, at der heller ikke var overvejelser om, hvordan man skulle eksekvere beslutningen.

- Det er ikke naturligt, at man som minister spørger: "Må vi det her?". Forventningen er, at der vil komme en melding om det fra embedsværket, siger han. 

- Jeg vil bare være sikker på, at der ikke er det mindste pip om det, tilføjer Jakob Lund Poulsen.

- Det var der ikke, siger Søren Andersen.

Erhvervet skulle kunne forsætte

Jakob Poulsen spørger nu ind til nogle notater fra debrief efter mødet i regeringens koordinationsudvalg.

Her står der: "Dette betyder dermed også, at branchen de facto vil blive lukket".

Søren Andersen forklarer, at man godt vidste, at det ville betyde, at branchen de facto blev lukket i en periode.

Udspørgeren påpeger, at der i notatet ikke står "en periode".

- Jeg tror, du vil kunne finde mange notater fra møder, hvor alle ord ikke indgår, siger han.

Sad I inde med en klar viden om, at beslutningen ikke ville betyde en lukning af erhvervet?

- Ja, det var beslutningen, at erhvervet skulle kunne fortsætte, svarer Søren Andersen. 

Hjemmel blev ikke diskuteret på KU-møde

Jakob Poulsen spørger Søren Andersen ind til, om det slet ikke blev drøftet på mødet, om der var lovgrundlag til beslutningen om at aflive alle mink.

Det svarer Søren Andersen klart nej til. 

Kommissionens formand, Michael Kistrup, bryder ind med et spørgsmål.

Var der ikke nogen på mødet, der kom med idéen om, at alle mink skulle aflives?

- Jeg tror mere, der var en underlæggende forståelse af, at hvis sundhedsmyndighederne siger, som de gør, så måtte det være konsekvensen, svarer Søren Andersen. 

Mogens Jensen tilsluttede sig sundhedsmyndighedernes vurdering

Udspørgeren vil vide, om daværende fødevareminister Mogens Jensen fik ordet på det afgørende KU-møde.

Det svarer Søren Andersen ja til.

- Men det er meget hierarkisk opbygget. Da Mogens kom til, har vi allerede hørt Sundhedsministeriets og SSI’s vurdering – at det lyder til, at man er nødt til at slå alle mink ned. Det tilslutter Mogens sig, siger Søren Andersen.

Er deres indstilling eksplicit, at alle dyr skal slås ned?

- Jeg tror ikke, de skriver, men det efterlader ikke meget tvivl om, at det må være konsekvensen.

Hvordan opfatter du Magnus Heunickes redegørelse? 

- Som dybt alvorlig. Jeg tror også, at statsministeren spørger enten Magnus Heunicke eller Per Okkels (daværende departementschef i Sundhedsministeriet, red.) to eller tre gange, om det er nødvendigt at slå alle mink ned. Det bekræfter de.

Læste ikke materialet før afgørende KU-møde

Udspørgeren springer tilbage til det afgørende møde i Koordinationsudvalget (KU) 3. november.

Søren Andersen forklarer – ligesom mange andre har gjort – at han først får materialet til mødet få minutter inden mødet.

Læser du materialet?

- Jeg kigger lidt i coveret (overordnet sagsfremstilling, red.), svarer han.

Udspørgeren vil vide, om Søren Andersen har været involveret i eller set udkast til de bilag, der blev sendt med forud for mødet.

Det svarer Søren Andersen nej til.

Læser du videre ned i materialet?

- Jeg skriver på et tidspunkt en sms til Mogens om, hvor mange der er ansat i branchen, så han kan svare på det. Den oplysning henter jeg fra materialet, forklarer han.

Derudover nærlæser han ikke materialet.

Ville lytte med på afgørende møde i KU-udvalget

Nu er vi fremme ved mødet i regeringens koordinationsudvalg 3. november. Det er på det møde, det blev besluttet af aflive alle mink.

Søren Andersen spørger i en sms stabschef Martin Justesen, om han kan lytte med på mødet.

Det svarer Martin Justesen ja til. 

Søren Andersen skriver til ham igen efter mødet 3. november klokken 23.40:

- I forhold til orientering af ordførere. Hvem har lead på den? Vi tager den gerne. Men tænker det skal være både fødevareordfører, sundhed og eventuelt erhverv?

Justesen svarer:

- Kommer via huset. I skal ikke noget endnu

Søren Andersen forklarer, at han opfatter det som om, Statsministeriet vil stå for orienteringen.