Dag 16 i Minkkommissionen

Hvorfor er det vigtigt? Kommissionen skal undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november, hvor Mette Frederiksen sagde, at alle mink skulle aflives. Kommissionen skal blandt andet kulegrave, hvordan regeringen kunne beordre alle mink aflivet uden at have lovhjemmel til det.

I dag blev følgende personer afhørt:

  • Afdelingschef i Finansministeriet Martin Ulrik Jensen
  • Kontorchef i Statsministeriet Karen Nilaus
  • Justitsminister Nick Hækkerup (S)
  • Særlig rĂĄdgiver for Mette Frederiksen Sara Vad

Tre ting, vi lærte af dagens afhøringer

1) Mette Frederiksen sendte Nick Hækkerup til frontlinjen

Da kritikken af regeringens beslutning om at aflive alle mink begyndte at hagle ned i slutningen af november 2020, var det justitsminister Nick Hækkerup, Mette Frederiksen ville have til at forsvare sig.

I en af de sms’er, der nu er slettet fra statsministerens telefon, skrev hun 21. november:

- Der skal bare kæmpes tilbage på deres usandheder. (...) Du må tage nogle flere runder på mink de her dage, så de ikke får lov til at lyve.

Det var under afhøringen uklart, hvem og hvilke "usandheder", der blev refereret til i minister-sms'erne, og hvad Mette Frederiksen konkret svarede på. Derfor har justitsministeren efterfølgende delt et opslag på Facebook, hvor han skriver, at sms'erne omhandler "visse eksperter".

Nick Hækkerup forklarede desuden i Minkkommissionen, at han parerede ordren fra statsministeren:

- Det er jo hende, der bestemmer, sagde han.

2) Hækkerup afviser at have vildledt Folketinget

Nick Hækkerup var 9. december i samråd om sin rolle i minksagen. Her afviste han, at regeringen i materialet til det møde i Koordinationsudvalget, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet, blev advaret om den manglende lovhjemmel.

Tidligere har det ellers været fremme, at der i to af bilagene til det forberedende materiale netop påpeges, at der er behov for ny lovgivning, hvis man enten vælger at lægge minkerhvervet i dvale eller helt forbyde minkavl i Danmark.

Under dagens afhøring i Minkkommissionen afviste Nick Hækkerup alligevel, at han skulle have talt usandt på samrådet.

Regeringen valgte ifølge ham en helt tredje model, hvor man besluttede at slå alle mink ihjel, men ikke indførte et permanent forbud. Den model omtales ikke i det forberedende materiale, og derfor holder påstanden om, at hjemmelsspørgsmålet ikke blev nævnt i materialet, fastslår han.

3) Finansministeriet var frustreret over manglende information

Da der i løbet af 2. og 3. november begynder at være snak om, at alle mink muligvis skal slĂĄs ned, opstĂĄr der en vis frustration i Finansministeriet, fordi man ikke kan fĂĄ at vide, hvad der skal ske. Det kom frem under formiddagens afhøring af afdelingschef i Finansministeriet Martin Ulrik Jensen.

I en sms fra 3. november om morgenen skriver han for eksempel til sin kollega Annemarie Lauritsen:

- Hvor er det sygt, at de (sundhedsmyndighederne, red.) ikke har skrevet det her ned - herunder usikkerhederne.

- Det er forskere... :-), svarer Annemarie Lauritsen.

Martin Ulrik Jensen forklarer efterfølgende, at frustrationen bundede i, at man i Finansministeriet følte en forpligtelse til at finde ud af, hvad et eventuelt tiltag mod minkbranchen ville koste.

Ikke flere spørgsmål

Sara Vad fĂĄr lov at slippe tidligt. Der er ikke flere spørgsmĂĄl, og dagens afhøring er dermed slut.

Minkkommissionen fortsætter sit arbejde i morgen tidlig, hvor daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensens særlige rådgiver Søren Andersen skal afhøres.

Den afhøring kan du ogsĂĄ følge her pĂĄ TV2.dk. 

Vi er tilbage om et øjeblik med de vigtigste pointer fra denne fredags afhøringer. 

Udspørgeren er færdig

Udspørgeren har nu ikke flere spørgsmål til Sara Vad og giver derfor ordet til bisidderne og de øvrige medlemmer af kommissionen.

Husker ikke, hvornår hun hørte om manglende lovhjemmel

Sara Vad bliver nu spurgt ind til, hvornĂĄr hun bliver opmærksom pĂĄ, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at slĂĄ alle mink ihjel. 

Sara Vad fortæller, at hun kan se, at hun 7. november 2020 modtog en mail om det fra kontorchef i statsministeriet Casper Lund Borch. En mail, som ogsĂĄ i formiddags blev omtalt.

Hun kan dog ikke huske, om hun læser den mail, eller det først er senere, hun bliver opmærksom pĂĄ det. 

Besluttede aktivt ikke permanent at lukke minkerhvervet

Udspørgeren fortsætter sin byge af spørgsmål om det afgørende møde i Koordinationsudvalget 3. november.

Da mødet er slut, hvilken fornemmelse sidder du så tilbage med? Hvad har man besluttet?

- Man har besluttet, at alle mink skal aflives. Man har ogsĂĄ aktivt besluttet, at der ikke er tale om en permanent nedlukning af erhvervet.

Hvorfor skulle man træffe beslutning om det?

- Fordi regeringen ikke havde noget ønske om en nedlukning af erhvervet.

At træffe beslutning om noget, man ikke vil gøre, hvorfor er det så afgørende?

- Vel for at minkerhvervet forstĂĄr, at det ikke er en ambition at lukke dem ned, svarer Sara Vad.

- Jeg ved i hvert fald, at det politiske signal blev besluttet.

- En usædvanlig beslutning i en usædvanlig tid

Udspørgeren fortsætter med at bore i udkommet af Koordinationsudvalget.

Hvad tog du med fra mødet? Du har deltaget i andre KU-møder tidligere. Var længden usædvanligt lang?

- Alt var usædvanligt i de der måneder. Det var en usædvanlig beslutning i en usædvanlig tid. Det var et langt punkt, men det var også tydeligt på mødet, at det var en svær og stor beslutning under tidspres, siger Sara Vad.

Hun understreger, at regeringen ikke ønskede permanent at lukke minkerhvervet.

- Men samtidig var det meget tydeligt, at aflivning af alle avlsdyr ville gøre det meget svært for erhvervet.

Drøftede man så de reelle konsekvenser for erhvervet?

- Jeg kan ikke huske, hvem der sagde hvad, og hvad de mĂĄtte have sagt.

Var der nogen, der sagde noget om eksekveringen (af aflivningen af alle mink, red.)?

- Det husker jeg ikke.

Talte man om, at militær og politi skulle indover?

- Det husker jeg ikke.

- Det, jeg husker som noget, der potentielt kunne blive relevant for mig, var konsekvenser for fødevareeksport, siger Sara Vad.

Klar vurdering

Udspørgeren spørger nu ind til, hvordan mødet forløb. 

Sara Vad fortæller, at det blev indledt med en risikovurdering fra Statens Serum Institut, hvor det blandt andet blev italesat, at også avlsdyr skulle slås ned.

- Statsministeren spurgte flere gange, om det virkelig er virkelig nødvendigt, og der er vurderingen klart, at det er det, siger Sara Vad.

Hvem kommer med den vurdering? 

- Det er Sundhedsministeriet eller sundhedmyndighederne. Jeg kan ikke huske, hvem der siger hvad, siger Sara Vad og tilføjer:

- Man var meget eksplicit om, at man ikke ønskede at forbyde minkavl.

Lyttede med på afgørende møde

Vi er nu fremme ved mødet i Koordinationsudvalget 3. november. Det var her, regeringen tog beslutningen om at aflive alle mink. 

Sara Vad fortæller, at hun lyttede med på mødet via link. Hun husker ikke, om hun havde billede på.

- Det var i hvert fald ikke sĂĄdan, at jeg sad ved computeren og tog noter, fortæller hun. 

Deltagerne pĂĄ mødet havde seks minutter inden mødet fĂĄet det forberedende materiale til mødet, hvor det tidligere er kommet frem, at der i bilagene stod, at det krævede ny lovgivning, hvis man enten besluttede at putte minkerhvervet i dvale eller helt forbyde minkavl. 

Sara Vad fortæller, at hun ikke når at læse materialet og heller ikke læser det efterfølgende

Beskæftigede sig ikke meget med minksagen

Udspørgeren forsøger at blive klogere pĂĄ, hvornĂĄr Sara Vad blev involveret i hĂĄndteringen af smitten blandt mink. 

Sara Vad forklarer, at hun ikke mener, at hun var involveret i minkspørgsmålet i løbet af oktober. På de møder, hvor spørgsmålet blev diskuteret, interesserede hun sig ikke for det, da det ikke var inden for hendes ansvarsområdet, forklarer hun.

Forholdt sig ikke til opsigtsvækkende mail

Udspørgeren spørger nu ind til en mail fra departementsrĂĄd i Statsministeriet Pelle Pape, som vi har været forbi tidligere pĂĄ dagen under afhøringen af Karen Nilaus. 

Mailen er fra 30. september, og Pape skriver blandt andet, at det er "mega-farligt at gamble med det her mink".

Sara Vad siger, at det ikke var en sag, hun forholdt sig til, da det ikke var hendes ansvar.

Havde ikke ansvar for sundhedsomrĂĄdet

Sara Vad forklarer, at hun i sin tid i Statsministeriet havde ansvaret for klima og økonomi. Derfor fyldte mink ikke meget for hende før i november 2020.

- Sundhedssporet var ikke mit ansvar, siger hun og forklarer, at den del lĂĄ hos stabschef Martin Justesen.

Dagens sidste vidne er klar

Så er vi i gang igen. Dagens sidste vidne har nu sat sig klar i vidneskranken. Der er tale om Sara Vad, der tilbage i efteråret 2020 var særlig rådgiver for Mette Frederiksen.

Hun er i dag ansat i Danfoss. Inden Mette Frederiksen blev statsminister, var hun assistent for hende i Socialdemokratiet. 

Hækkerup slipper

Dermed er der ikke flere spørgsmĂĄl til Nick Hækkerup, og afhøringen af justitsministeren er nu færdig. 

Kommissionen holder nu et kvarters pause, inden dagens sidste vidne, Mette Frederiksens særlige rĂĄdgiver Sara Vad, skal i skranken. 

Var ikke inde over redegørelse

Spiermann vil gerne vide, om Hækkerup var inde over Justitsministeriets egen redegørelse af forløbet.

Det var han ikke, siger han.

- Jeg journaliserer selvfølgelig

Ole Spiermann spørger nu ind til systemet for sagsbehandling i Justitsministeriet, og Nick Hækkerup svarer, at han er den, der er "dĂĄrligst til det",  og tilføjer sĂĄ:

– Jeg journaliserer selvfølgelig det, jeg skal. Hahahaha ...

Afviser advarsel

Ole Spiermann, der er medlem af Minkkommissionen, spørger nu ind til det materiale, der blev udarbejdet forud for et møde i regeringens coronaudvalg.

Her stĂĄr der blandt andet:  

- MFVM (Miljø- og Fødevareministeriet, red.), JM (Justitsministeriet, red.) og SUM (Sundhedsministeriet, red.) forbereder den tekniske afklaring af det fornødne lovgrundlag, såfremt der sidenhen måtte træffes beslutning om aflivning af alle mink.

Ole Spiermann vil gerne vide, om ikke regeringen her bliver advaret om den manglende lovhjemmel.

- Man skal have en ualmindelig god hukommelse, hvis man fra mødet 1. oktober udlægger det, som om man blev advaret om manglende hjemmel, svarer Nick Hækkerup.

Udspørger har ikke flere spørgsmål

Udspørgeren er nu færdig med at udspørge Nick Hækkerup og har nu givet ordet videre til bisidderne og de øvrige medlemmer af kommissionen. 

Langer ud efter embedsværket

I forhold til spørgsmĂĄlet om den manglende lovhjemmel siger Nick Hækkerup:

- Jeg synes, det havde været på sin plads, hvis Statsministeriet og min departementschef i Justitsministeriet var blevet orienteret om diskussionen om hjemmel.

- Det skete alt for sent.

Forsvarer statsministeren

Nick Hækkerup bliver nu spurgt, om Mette Frederiksen ville have sagt det pĂĄ pressemødet 4. november, hvis regeringen havde kendt til det manglende lovgrundlag.

- Jeg er stensikker på, at hun havde gjort det, hvis hun havde vidst det, siger Nick Hækkerup.

Et dækkende svar

Udspørgeren fremkalder nu et svar, Nick Hækkerup gav i et samrĂĄd 9. december 2020.

Her stĂĄr der, at der i "det materiale, der forelægges Koordinationsudvalget samme aften (3. november, hvor det besluttes at alle mink skal aflives, red.), er der ikke nogen omtale af hjemmelsspørgsmĂĄlet." 

Udspørgeren henleder efterfølgende opmærksomheden pĂĄ, at der i to af bilagene til det omtalte materiale faktisk stĂĄr, at det formentlig vil kræve lovhjemmel at effekturere en af de to modeller, der ogsĂĄ foreslĂĄs i materialet – enten en dvalemodel eller et egentligt forbud mod minkavl.

Regeringen endte 3. november på et møde i Koordinationsudvalget at vælge en tredje model, hvor man beordrede alle mink slået ihjel, men ikke indførte et forbud.

Udspørgeren vil nu vide, om Nick Hækkerup synes, at samrådssvaret er dækkende?

- Det synes jeg faktisk. 

Det har udspørgeren lidt svært ved at forstĂĄ, og han spørger derfor igen. 

Hækkerup uddyber, at han mener, det er dækkende, fordi man netop endte med at vælge en model, som ikke blev foreslĂĄet i materialet, og at materialet derfor ikke berørte hjemmelsspørgsmĂĄlet i forbindelse med den model.