Helbred mig med stoffer

Dokumentaren 'Helbred mig med stoffer' – sådan gjorde vi

Hvad er begrundelsen for anonyme kilder, og filmes der ulovligt indkøbte stoffer?

Det er TV 2 ECHO, der har produceret dokumentaren 'Tæt på: Helbred mig med stoffer', og følgende er skrevet af redaktionschefen, Christian Lade Broch-Lips.

TV 2 ECHO har produceret dokumentaren "Tæt på: Helbred mig med stoffer" for at sætte fokus på ulovlig behandling af psykiske lidelser med mdma i Danmark.

I udlandet forskes der med kliniske forsøg med mdma som behandlingsform af især ptsd, men mdma er ikke godkendt som klinisk behandlingsform endnu, hverken i den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) eller af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Her et par spørgsmål og svar om overvejelserne bag programmet:

Hvorfor lave en dokumentar om mdma, som er et stof, der kan have dødelige konsekvenser, hvis det tages i forkerte mængder eller i uren form?

Netop fordi mdma kan være farligt, hvis det indtages i for store mængder eller købes på det sorte marked, hvor det kan være blandet op med alt fra amfetamin og kalktabletter til rottegift, så har det været vigtigt for TV 2 ECHO at sætte fokus på, at de ulovlige behandlinger foregår i Danmark, og at de er ulovlige.

Mdma må i Danmark kun benyttes i medicinsk og videnskabelig sammenhæng (jævnfør Liste B nr. 74, loven om euforiserende stoffer).

Der er imidlertid ingen godkendte kliniske forsøg i Danmark, hvorfor al benyttelse af mdma er ulovlig, herunder brugen af mdma i nogle af de behandlinger, der bliver vist og italesat i programmet.

Men samtidig med at det er ulovligt i Danmark, så forskes der i mdma både i USA og Norge. Og forskningsresultaterne fra USA viser, at 67 pct. af 90 deltagere med alvorlig ptsd efter to måneders mdma-terapi ikke længere kunne diagnosticeres med sygdommen. For patienterne i placebo-gruppen gjaldt det 32 pct. Derudover oplevede ingen af deltagerne alvorlige bivirkninger.

Det, at mdma har potentiale til at hjælpe folk med ptsd, er en væsentlig historie at fortælle, da mdma kan være en fremtidig klinisk og lovlig terapiform i Danmark.

Hvorfor medvirker terapeuterne anonymt i programmet?

De to medvirkende terapeuter i programmet optræder anonymt, fordi de kan risikere bøde eller fængselsstraf ud fra Straffelovens paragraf 191 om at være i besiddelse af store mængder euforiserende stoffer til videresalg.

Dokumentaren har til formål at afdække, at der foregår ulovlig terapi med stoffet mdma i Danmark. For at kunne bevise, at behandlingen foregår med mdma, der ikke er klinisk fremstillet, men købt på det sorte marked og udføres af personer uden autorisation til at behandle sindslidende med stoffer, har vi valgt at lade terapeuterne medvirke anonymt.

Viser I billeder eller anvendelse af MDMA i programmet?

Der bliver på intet tidspunkt filmet ulovligt indkøbt mdma i programmet. TV 2 ECHO har filmet godkendte pilleglas, der anvendes til forsøg i Norge. Alt andet, der kan ligne mdma, er lovlige madvarer og andet, der optræder som visuelt virkemiddel i stedet for mdma.

Hvordan behandler I sårbare medvirkende

Sellina, der optræder i programmet, lider af ptsd. Hun har ønsket ikke at have et kamerahold med til sin behandling. Det har TV 2 ECHO valgt at respektere af hensyn til behandlingens karakter og for at beskytte de implicerede i behandlingen.

TV 2 ECHO har været i tæt dialog med hende under hele forløbet og vil fortsat have kontakten med hende fremover. Ligeledes er hun blevet tilkoblet en psykolog i forbindelse med udgivelsen af dokumentaren ”Helbred mig med stoffer”.