Mink-sagen

Minkkommissionens dag 10 - chefkonsulent i Statsministeriet skal afhøres

Hvorfor er det vigtigt? Kommissionen skal undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november, hvor Mette Frederiksen sagde, at alle mink skulle aflives. Kommissionen skal blandt andet kulegrave, hvordan regeringen kunne beordre alle mink aflivet uden at have lovhjemmel til det.

Fredag afhøres: 

9.00: Morten Holland Heide, kontorchef i Justitsministeriet

10.45: Mads Møller Langtved, chef for kontoret for regulering og koordination i Justitsministeriet

13.00: Johan Philip Zilmer-Bülow, chefkonsulent i Statsministeriet

Dagens afhøringer er slut – her er højdepunkterne

Alle tre vidner er nu blevet afhørt, og dag ti i Minkkommissionen er forbi. 

Her er et overblik over dagens højdepunkter. 

  • Lørdag 7. november 2020 begynder flere embedsmænd at undre sig over, at der ikke har været nogen offentlig dækning af, at en ny lov var undervejs. De var simpelthen bekymret for, at minkavlerne ikke var klar over, at de endnu ikke var forpligtet til at aflive deres mink. 
  • 5. november, efter beslutningen om at aflive alle mink er truffet, drøfter medarbejdere i Fødevareministeriet og Justisministeriet, at de "oprigtigt er i tvivl om, hvorvidt der er lovhjemmel". 
  • Medarbejderne var under stort tidspres i forhold til at få sendt materiale ud til alle deltagere forud for det skæbnesvangre møde 3. november, hvor det blev besluttet at aflive alle mink. Dermed nåede flere ikke at læse materialet ordentligt igennem.  

Var først klar over manglende lovhjemmel 7. november

Johan Zilmer-Bülow siger, at han først hørte om den manglede lovhjemmel lørdag 7. november. 

- Jeg får min viden i den email, Casper Borch fordeler, siger han.

Mailen fra Casper Borch bliver sendt efter, han har fået en henvendelse fra Fødevareministeriet om, at der er behov for en hastelov.

Mette Frederiksens bisidder vil vide, om han var i Statsministeriet den weeekend, hvor han fik mailen. 

- Nej det var jeg ikke, svarer han. 

Statsministerens tale til pressemøde blev sendt til faktatjek

Bülow-Zilmer nævner, at han inden statsministerens pressemøde 4. november får sendt indledningen af talen til faktatjek hos de relevante ministerier.  

Han bliver spurgt af en bisidder, om der er tilbagemeldinger fra Fødevareministeriet angående manglende hjemmel. Det er der ikke, siger Zilmer-Bulöw.

"Komisk" at sende materiale så sent

Udspørgeren fokuserer nu på tiden kort inden mødet i koordinationsudvalget om aftenen 3. november.

Sms-korrespondancer mellem Zilmer-Bülow og kolleger viser, at der er pres på for at få sendt relevant materiale ud til mødedeltagerne forud for mødet.

Bulow skriver blandt andet til en kollega i Justitsministeriet, at hvis materialet kommer meget senere end kl. 20, så giver det ”ikke rigtig mening, hvis det også skal kunne læses inden”.

Der blev dog først sendt ”foreløbigt” materiale 20.41 og "revideret" materiale klokken 21.15. Fordi materialet kom så sent, blev mødet udskudt til 21.30. 

Udspørger finder en SMS-korrespondence frem mellem Bulöw og souschef Asbjørn Brink fra Finansministeriet. Brink skriver: Forstår, at KU-mødet om mink er udskudt. Kender du baggrund? Forstår, at de synes, at oplægget er ”for slapt”?

Zilmer-Bülow svarer: Hej Asbjørn. Forstår det som om, at JM (Justitsministeriet red.) og jeres DC (Departementschef red.) skullle have trukket clearing tilbage.

Asbjørn Brink slutter af med at skrive klokken 21.16: ”Lol. Måske skulle de så bare have tid til at læse papirerne”

Zilmer-Bulöw svarer: Ja, det er lidt komisk at sende en sag med seks bilag ud 6 min. inden et møde :-)

Zilmer-Bülows noter fra møde 3. november

Om eftermiddagen 3. november deltager Zilmer-Bülow i et møde med en række topfolk. Efterfølgende sender han sig selv en mail med notater, han har gjort sig under mødet. Af dem fremgår det, at Sundhedsministeriet har fundet eksempler fra fire minkbesætninger, der ”viser en virusvariant, som viser mindre reaktion på antistoffer fra vaccine”.

Ifølge Zilmer-Bülows noter stiller departementschef Barbara Bertelsen på mødet spørgsmålstegn ved, om det fortsat begrænser sig til Nordjylland,

Og Pelle Pape udtaler: Behøver vi afklaring på behov for minkavl? Skal vi ikke bare slå det ned nu, og så tage stilling bagefter?

Senere samme dag bliver den afgørende beslutning om at aflive alle mink truffet i regeringens koordindationsudvalg. 

Erindrer ikke, at lovgrundlag blev diskuteret

Nu handler det om materiale til et møde i regeringens coronaudvalg 1. oktober. Zilmer-Bülow fik tilsendt materialet, men nåede ikke at læse det igennem, så vidt han husker.  

Det er Sundhedsministeren, der, som formand for udvalget, typisk leder mødet, fortæller Zilmer-Bülow. 

Af materiale fremgår det, at det kan blive nødvendigt at aflive alle mink, hvis smitten i mink fortsætter med at stige. Her står der samtidig, at Fødevareministeriet vurderer, at det i så fald vil kræve ændret lovgivning.

- MFVM, JM og SUM forbereder den tekniske afklaring af det fornødne lovgrundlag, såfremt der sidenhen måtte træffes beslutning om aflivning af alle minkbesætninger i et geografisk område eller i hele landet, står der. 

Zilmer-Bülow erindrer ikke, at der på mødet blev bemærket, at lovningen eventuelt skulle laves om.

Efterfølgende deler Zilmer-Bülow sine noter med Pelle Pape.

Johan Philip Zilmer-Bülow skal nu afhøres

Så går vi i gang med dagens sidste ahøring - Johan Philip Zilmer-Bülow, som er chefkonsulent i Statsministeriet. I efteråret 2020 refererede han til Pelle Pape, departementsråd i Statsministeriet. Pelle Pape er en af dem fra Statsministeriet, der har slettet sine sms’er.

Johan Zilmer-Bülow fortæller, at han sad med koordinering af den nationale covid-19 håndtering. Han har erfaring inden for krisestyring og beredskab, og at det derfor naturligt var den del, han bistod med. 

Anden afhøring slut – nu frokostpause

Afhøringen af Mads Møller Langtved er nu slut. Livebloggen genoptages efter frokost cirka 13.30. 

Minkavlerne manglede klar melding

Mads Møller Langtved giver udtryk for, at han undrede sig over, at det ikke var fremme offentligt, at minkavlerne ikke var forpligtet til at aflive deres mink. Samme undren gav Morten Heide udtryk for, da han var i vidneskranken tidligere.

- Morten og jeg taler om, at det er mærkeligt, at der ikke er nogen nyheder, der dækker, at minkavlerne ikke er forpligtet til at aflive mink, siger Mads Møller Langtved.

Han fortæller, ligesom Morten Heide, at de tager kontakt til Miljø- og Fødevareministeriet og gør opmærksom på, at man bør kommunikere mere klart.

- Det er vigtigt, at minkavlerne får besked om, at en pligt til at aflive p.t. kun gælder for smittede minkfarme og minkfarme i risikozonen, står der blandt andet i mailen.

Minkavlerne var på daværende tidspunkt ikke forpligtet til at aflive alle mink, fordi der ikke var hjemmel i lov til den beslutning. I stedet gik man i gang med at behandle en ny lov. 

En voldsom udmelding

Jakob Lund Poulsen spørger ind til, hvad Mads Møller Langtved tænkte, da han så statsministerens pressemøde 4. november. Her meddelte hun, at alle mink skulle aflives.  

- Jeg syntes, det var en voldsom udmelding, siger han

Han uddyber, at han ikke tænkte videre over det, fordi det ikke hørte ind under hans område.

Og du tænker ikke som jurist: Øh, er der hjemmel til det?

- Nej. Det er ikke usædvanligt, at man siger noget, der ikke er helt afklaret endnu, svarer Mads Møller Langtved. 

Blev slået fast, at der ikke var hjemmel

Udspørgeren fokuserer på begivenheder torsdag 5. november. Her modtager Mads Møller Langtved en mail fra Morten Heide, der har videresendt en mail fra Paolo Perotti, Fødevareministeriets retschef. Morten Heide skriver, at hjemmelsspørgsmålet skal undersøges hurtigt.

Mads Møller Langtved beskriver, at det er et nyt område for ham, da han aldrig har beskæftiget sig med lov om hold af dyr før.

Han rådfører sig derfor med en fuldmægtig i Justitsministeriet, Camilla Giordano, der forklarer loven nærmere.

- Jeg er oprigtigt i tvivl om, hvorvidt der er hjemmel til at lave en landsdækkende aflivning, siger han.

Mads Møller Langtved uddyber, at der er tale om et intensivt indgreb, der derfor kræver klar hjemmel. De beslutter sig for at tage fat i Paolo Perotti igen.

Perotti fortæller dem, at han før troede, at der var hjemmel i paragraf 30 om hold af dyr, men at han var blevet overbevist af Fødevarestyrelsen om, at det ikke er tilfældet.

Her bliver Mads Møller Langtved altså klar over, at der ikke var hjemmel. 

Mads Møller Langtved i vidneskranken

Så er vi i gang igen efter en kort pause. 

Mads Møller Langtved er den næste i vidneskranken. Han er chef for kontoret for regulering og koordination i Justitsministeriet. Han var fungerende kontorchef i Justitsministeriet i november 2020, og ligesom Morten Heide refererede han til afdelingschef Anne-Mette Lyhne Jensen. 

De var begge ansat som kontorchefer i eftåret 2020, fordi der var et massivt arbejdspres, da Danmark stod over for nye nedlukninger, fortæller Mads Møller Langtved. Samtidig døjede han med sygdom. 

Første afhøring slut – nu en kort pause

Dagens første afhøring er slut efter to timer. 

Afhøringen af næste vidne, Mads Møller Langtved, chef for kontoret for regulering og koordination i Justitsministeriet, starter om 15 minutter. 

Fik en fornemmelse af, at noget var galt

Morten Heide husker, at han 7. november begynder at undre sig over, at der ikke har været nogen offentlig dækning af, at der er en ny lov undervejs. Altså at minkavlerne ikke endnu var forpligtet til at aflive deres mink.

- Der kommer en snigende fornemmelse af, at noget er galt, siger han.

Under et møde samme dag bliver der sagt noget, som gør ham nervøs. Morten Heide kan ikke huske, præcis hvad der bliver sagt.

- Jeg kan bare huske, at jeg tænkte: Ved avlerne egentlig, at der er et lovforslag på vej, og at de altså ikke har pligt til at aflive deres mink uden for zonerne. 

Han sender efterfølgende en mail til ansatte i Fødevareministeriet og kolleger i Justitsministeriet om, at minkavlerne skal have besked om, at de ikke er forpligtet til at aflive deres mink.

Politiet vidste besked om manglende hjemmel

En mail viser, at NOST'en, politiets operative stab, 5. november godt var klar over, at der manglede lovhjemmel.

Mailen er sendt fra Anne-Mette Lyhne Jensen til Morten Holland Heide.

"NOST er opmærksomme på, at der skal etableres hjemmel", står der blandt andet. 

Holland Heide fortæller, at det kom bag på ham, at Rigspolitiet vidste besked på det her tidspunkt.

Udspørgeren vil vide, om nogen orienterer Statsministeriet. 

- Jeg gør ikke, svarer Morten Heide. 

- Ved du, om andre gør?

- Nej, svarer Holland Heide.

Forstod det ikke som et forbud mod mink

Udspørgeren vender nu fokus mod ekspropriation, som var Holland Heides fokusområde.

Holland Heide sender en mail til sin afdelingschef, Anne-Mette Lyhne. Her fremgår det, at han har en arbejdstese om, at der ikke er tale om et ingreb, der udløser en erstatning. Der skal nemlig være tale om et egentligt forbud mod at holde mink, før minkavlere får statsstøtte. 

- Jeg har forstået det sådan, at alle mink skal aflives, ikke at der skal være et forbud mod mink, siger han. 

Samtaler mellem Paolo Perotti og Morten Heide

Udspørgeren refererer til en telefonsamtale mellem Fødevareministeriets retschef, Paolo Perotti, og Morten Heide om aftenen 4. november. Paolo Perotti giver udtryk for, at han tidligere havde troet, at der var hjemmel i paragraf 30, men det slår han nu fast, at der ikke er. 

Morten Heide svarer, at hvis retschefen vurderer, at der ikke er hjemmel, så er det nok korrekt. 

- Hvis de siger, der ikke er hjemmel, så ville jeg aldrig sige "jo, det er der". Det er deres ansvarsområde. 

Efterfølgende sender Perotti en mail til Morten Heide om det manglende hjemmelgrundlag. Den mail sender Morten Heide videre til blandt andre afdelingschef Anne-Mette Lyhne. Han sender den også videre til fuldmægtige, som skal vurdere, om det er korrekt. 

Justisministeriet konkluderer, at de ikke vil tilsidesætte den vurdering, som Fødevareministeriet er kommet med. Det bliver altså slået fast, at der ikke er hjemmel i paragraf 30. 

Nemt at være bagklog

Jakob Lund Poulsen spørger ind til Morten Heides tanker omkring pressemødet 4. november. 

Her gjorde Mette Frederiksen det meget klart, at alle mink skulle aflives, og at det skulle gå hurtigt. 

Gjorde du dig tanker om, at man iværksatte noget på et uklart lovgrundlag? 

- Jeg tænkte ikke meget over det, jeg opfattede det som en politisk beslutning, siger han. 

Udspørgeren spørger, om det ikke havde været oplagt at være åben om tvivlen. 

- Det er nemt at sidde og kigge på forløbet og konkludere, at hvis nogen havde gjort noget anderledes, havde vi undgået en skandale. 

Overvejede ikke at kontakte Statsministeriet

Udspørgeren henviser til et telefonnotat fra 4. november om en samtale mellem afdelingschef Dorthe Søndergaard fra Sundhedsministeriet og Anne-Mette Lyhne fra Justitsministeriet.

Dorthe Søndergaard sender en mail til Holland Heide, hvor det fremgår, at en jurist har vurderet, at der burde være hjemmel til af aflive alle mink i paragraf 30 i lov om hold af dyr. 

- Det var relevant at kigge på paragraf 30. Hvis vi ikke havde hjemmel, ville det forsinke aflivning med en uge. Hvis vi allerede havde en hjemmel, skulle vi bruge den, siger han. 

Morten Heide fortæller, at det var Anne-Mette Lyhne, der skule gå videre med den del og henvende sig til Miljø- og Fødevareministeriet.  

- Jeg taler ikke mere med Anne-Mette om hjemmel før efter pressemødet. Jeg ved bare, at der var en arbejdstese om, at paragraf 30 kan være hjemmel. 

Overvejer I at tage fat i Statsministeriet for at nævne, at hjemmelsgrundlaget ikke er helt på plads, spørger Jakob Lund Poulsen.

- Nej, overhovedet ikke, svarer Holland Heide. Det er lovgivning på en anden ministers område, så det ville være ikke normalt at orientere højere op i systemet, siger han.

Spørgsmål om hjemmel blev rejst på møde 4. november

Der var hektisk aktivitet 4. november, dagen efter Mette Frederiken meddelte, at alle mink skulle aflives, fortæller Morten Heide. Han giver udtrk for, at han synes, det var svært at finde ud af, hvad der egentlig var blevet besluttet. 

Af sin overordnede, Anne-Mette Lyhne, blev Morten Heide 4. november bedt om at deltage i et møde om ekspropriation. Fra et notat, Morten Heide har lavet 11. november om mødet, fremgår det, at en række afdelingschefer også deltog i mødet – heriblandt afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet Tejs Binderup. 

På mødet blev der drøftet en lang række spørgsmål vedrørende den beslutning, der blev truffet på koordinationsudvalgsmødet dagen forinden om at aflive alle mink. 

Tejs Binderup rejste spørgsmål om hjemmel, fremgår det. 

Udspørgeren beder Morten Heide uddybe, om han kan huske mere. Det kan han ikke. Han har en opfattelse af, at det var nogle vurderinger af hjemmelsgrundlaget, der var lavet tidligere.