GO'

Forældre tabte usædvanlig sag i retten – datter blev slået og mobbet i skolen

Byretten fandt kun bevis for, at pigen blev mobbet fra november til december. Dommeren mente derfor ikke, at hun havde ret til en erstatning.

En aften i december fik Rikke Graae og Alen Stefanovskis datter nok.

- Jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere, lød det.

I familiens hjem brød hun grædende sammen, og der kom ordene fra den dengang syvårige pige.

Forældrene havde i længere tid kommunikeret med skolen om mobningen af deres datter, men denne aften sendte de en mail til klassens lærere samt skoleledelsen og bad dem tage situationen seriøst og handle omgående.

Ifølge Rikke Graae og Alen Stefanovski fik de aldrig svar fra skoleledelsen, og kort efter tog de deres datter ud af skolen.

Det er ikke okay, at vores datter er blevet udsat for de her ting

Rikke Graae, pædagog

Men modsat andre forældre til børn, der er blevet mobbet, valgte de at lægge sag an mod Københavns Kommune og kræve en erstatning på 100.000 kroner, fordi skolen ikke lavede en handleplan for at komme mobningen til livs, hvilket den var forpligtet til.

- Det er ikke okay, at vores datter er blevet udsat for de her ting, og at skolen er sluppet afsted med det, lyder det fra Rikke Graae.

Og nu er sagen, som familien har brugt flere år på, blevet afgjort i retten.

Sad på toilettet i frikvarteret

Rikke Graae og Alen Stefanovskis datter nåede ikke at gå lang tid i skole, før hun begyndte at fortælle om, at hun gentagne gange blev slået i maven af en dreng fra klassen, fortæller de.

I starten tænkte forældrene, der begge er pædagoger, at det var almindelige børnekonflikter, så de skrev en mail til lærerne og skoleinspektøren for at høre, hvad der foregik.

Men i 1. klasse tog mobningen til, og i frikvartererne blev deres datter slået, sparket i skridtet og fik revet hår ud af hovedet af en gruppe drenge fra klassen.

- Hun er så bange, at hun flygter ud på toiletterne i frikvartererne, fordi hun ikke tør gå ud i den her skolegård, hvor det foregår, siger Alen Stefanovski.

Hen mod jul kulminerede mobningen, og i en måned skrev forældrene intensivt frem og tilbage med lærerne, hvor Rikke Graae og Alen Stefanovski gjorde det klart, at deres datter var udsat for vold og mobning, lyder det.

Det er altid ulykkeligt, når et barn bliver mobbet

Tobias Børner Stax, administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

Ifølge Rikke Graae og Alen Stefanovski svarede lærerne tilbage, at deres datter ikke opførte sig ordentligt, og konflikten mellem familien og skolen endte først, da de tog deres datter ud af skolen.

Men her sluttede konflikten ikke.

Advokat: Vi skulle have vundet

1. august 2017 blev det et lovkrav, at alle grundskoler og ungdomsuddannelser skulle have en antimobbestrategi med handlingsplaner i konkrete tilfælde af mobning.

Der oprettedes samtidig en klageinstans hos Dansk Center for Undervisningsmiljø for elever og forældre.

Og det er netop grunden til, at Rikke Graae og Alen Stefanovski onsdag var i retten på vegne af deres datter. For de mener ikke, at skolen overholdt loven, da deres datter blev mobbet.

Derfor blev Københavns Kommune frifundet i sagen

Københavns Byret mener ikke, at Rikke Graae og Alen Stefanovskis datter har lidt tort, som det kaldes, efter erstatningsansvarsloven. Retten slog desuden fast, at mobningen ikke krænkede hendes selv- og æresfølelse.

Pigen og hendes forældre havde desuden fremført, at det var umenneskelig og nedværdigende behandling, hun blev udsat for, og at det dermed var et brud på Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 3.

Også det afviste byretten. Selv om hun blev mobbet, var det ikke et udtryk for umenneskelig og nedværdigende behandling omfattet af erstatningsansvarsloven.

Det samme gælder FN's Børnekonvention, som heller ikke blev overtrådt.

Derfor er kommunen blevet frifundet, oplyser byretten.

Københavns Byret gav forældrene medhold i, at Københavns Kommune skulle have lavet handleplan for deres datter, men dommeren fandt kun bevis for, at hun var udsat for mobning i halvanden måned og tilkendte hende derfor ikke erstatningen på 100.000 kroner.

Men det har familiens advokat, Mads Krøger Pramming, svært ved at forstå. Han mener, at de skulle have vundet retssagen.

- Sagen har også været i Den Nationale Klageinstans mod Mobning, som konkluderede, at der var tale om mobning, og som udtalte en ret skarp kritik af kommunen, forklarer han.

Til TV 2 er Københavns Kommune kommet med følgende udtalelse om den usædvanlige retssag.

- Det er altid ulykkeligt, når et barn bliver mobbet, og det er noget, vores dagtilbud og skoler arbejder på at forebygge og håndtere på daglig basis. I mere alvorlige sager har vi fokus på hurtigt at gå i dialog og finde løsninger for de berørte børn og familier, lyder det fra Tobias Børner Stax, administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Vil starte debat

Familien har brugt mere end tre år på at stille Københavns Kommune til ansvar, og Alen Stefanovski beskriver det som psykisk nedslidende og vanvittigt hårdt.

Københavns Kommune er blevet frifundet i en sag om mobning af en skoleelev, og dermed skal kommunen ikke betale erstatning til pigen.

Men for Rikke Graae og Alen Stefanovski har det været vigtigt at vise deres datter, at de har været villige til at kæmpe for hende.

Og selvom de har tabt retssagen, håber de, at deres kamp og åbenhed kan være med til at starte en debat og hjælpe andre familier i samme situation.

- Hvis vi kan være med til at åbne vejen for, at andre børn ikke kan blive udsat for det samme, uden at skolen i hvert fald holdes ansvarlig for det, så betyder det alverden, lyder det.

Se interviewet med Rikke Graae og Alen Stefanovski i 'Go' aften LIVE' på TV 2 PLAY