Flertal af spidskandidater mener, det er for nemt for læger at snyde regionerne for penge

Region Hovedstaden oplever, at praktiserende læger besværliggør kontrolsager. Det vil spidskandidater til regionsrådsvalget ændre på.

Praktiserende læger har for nemt ved at snyde regionerne, når der skal afregnes for ydelser.

Det mener seks ud af ti af de spidskandidater til regionsrådsvalget, der har deltaget i en rundspørge, TV 2 har lavet.

Det sker i forbindelse med Operation X's afsløring af to praktiserende læger, som uberettiget har faktureret Region Hovedstaden for en række ydelser – blandt andet opdigtede konsultationer, unødvendige blodprøver og e-konsultationer uden lægefagligt indhold.

Sidste år udbetalte Danmarks fem regioner i alt 9,4 milliarder i honorarer til praktiserende læger.

- Vi har et tillidsbaseret honorarsystem, som gør, at dem, der vil snyde, kan gøre det. Der er så godt som ingen konsekvens - i enkelte tilfælde meget milde sanktioner, svarer Lene Linnemann fra SF, som er 2. næstformand i Region Nordjylland.

Rundspørge

I alt har 55 ud af 60 spidskandidater fra Danmarks fem regioner besvaret rundspørgen om kontrol af praktiserende læger. 

Kandidaterne, der har svaret, repræsenterer Konservative, Radikale Venstre, SF, Venstre, Alternativet, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Kristen Demokraterne og Veganerpartiet.

Otte forslag til forbedring af kontrollen

Region Hovedstaden udarbejdede i september 2021 et forslag “til forbedring af kontrol af afregning i praksissektoren”. Her var listet otte punkter op, som ifølge regionen kan forbedre regionernes kontrol af de praktiserende læger.

  1. Styrket kontrol før regninger betales via nyt IT-system
  2. Tydeligere kriterier for hvornår en læge bør politianmeldes
  3. Mest mulig åbenhed om kontrolsager af læger
  4. Kvittering til patienter efter hvert lægebesøg
  5. Adgang til journaler for regionernes kontrolafdelinger
  6. Krav om tilbagebetaling, nĂĄr svindel er sandsynliggjort
  7. Forpligtelse for læger til at svare, så kontrolsager ikke forsinkes
  8. Justeret lovgivning for logning af ændringer i sundhedsjournaler

Forpligtelse til at besvare henvendelser

I notatet skrev Region Hovedstaden blandt andet under punkt syv, at de oplever udfordringer med, at henvendelser til læger ikke bliver besvaret, hvilket forsinker og besværliggør kontrolsager.

Ni ud af ti af spidskandidaterne mener, at læger skal forpligtes til at besvare henvendelser fra regionernes kontrolafdelinger.

Herunder SF's spidskandidat i Region Midtjylland, Jacob Klærke, som vil indføre sanktioner over for de læger, der ikke lever op til den forpligtelse.

- Hvis den privatpraktiserende læge vælger ikke at besvare henvendelser fra regionen i forbindelse med kontrolsager, bør det medføre fuld tilbagebetaling, da man må antage, at lægen ikke kan bevise, at ydelsen har fundet sted, svarer han.

Formand for Praktiserende Lægers Organisation, Jørgen Skadborg, ser ikke nogen grund til at ændre på reglerne. Han forklarer, at lægerne allerede er forpligtede til at besvare henvendelser fra regionen, og at det kan få konsekvenser, hvis ikke lægen gør det.

- Det er kritisabelt og en skærpende omstændighed, hvis de ikke svarer, siger han.

Tre ud af fire: Regionen bør have adgang til journaler

Region Hovedstaden gør i notatet også opmærksom på en udfordring med at få adgang til de relevante journalmateriale i forbindelse med kontrolsager. Materialet skal være med til at afklare, om den ydelse, lægen har opkrævet betaling for, reelt har fundet sted og er dokumenteret i patientens journal.

I rundspørgen til spidskandidaterne svarer tre ud af fire, at de er enige i, at regionerne skal have bedre mulighed for at gennemgå borgernes journaler.

En af dem er Karsten Byrgesen, kandidat for Nye Borgerlige i Region Syddanmark. Og han mener ikke kun, at det kan være med til at lette undersøgelsesprocessen.

- Det kan virke præventivt mod en person, som vil snyde, at der er mulighed for at blive kigget efter i kortene, svarer han.

Hos PLO vil man gerne se pĂĄ mulighederne for, at regionerne kan fĂĄ adgang til patienternes journaler pĂĄ en forsvarlig mĂĄde.

- I helt særlige sager kan det blive nødvendigt med journalgennemgang. PLO går gerne i dialog med myndighederne om, hvordan dette vil kunne foregå på en forsvarlig måde, som respekterer hensynet til fortroligheden om patientens private helbredsoplysninger, siger formand Jørgen Skadborg.

Kvittering efter hvert lægebesøg

Otte ud af ti spidskandidater mener, at det er en god idé at indføre et system, hvor patienten modtager en kvittering efter hvert lægebesøg eksempelvis direkte i e-boks. Her skal det fremgå, hvad lægen har registreret, og hvilken pris, lægen har opkrævet for ydelserne.

Ifølge Bjarne H. Kirkegaard, der er kandidat for Kristendemokraterne, vil det være til gavn for både borgere og læger.

- Det vil styrke gennemsigtigheden, at borgeren får en kvittering. Det vil også være til gavn for alle læger med fuldstændig rent mel i posen – så de ikke fejlagtigt mistænkeliggøres.

Jørgen Skadborg siger, at PLO er åbne over for en kvitteringsfunktion.

- PLO er i forvejen i dialog med Danske Regioner om, hvorledes en sådan kvitteringsfunktion kunne udformes. Det vil være et supplement til den allerede eksisterende adgang via sundhed.dk, siger formanden.

- PLO er i forvejen i dialog med Danske Regioner om, hvorledes en sådan kvitteringsfunktion kunne udformes. Det siger formand for Praktiserende Lægers Organisation, Jørgen Skadborg.