Knæk Cancer

’Knæk Cancer’-indsamling slår alle rekorder: Så meget blev der samlet ind

- Jeg har svært ved at finde ord, sådan lyder det fra direktøren for Kræftens Bekæmpelse efter indsamlingen lørdag.

Lørdag aften samlede danskerne ind til Knæk Cancer for 10. gang.

Aftenen bød på mange stærke og rørende oplevelser og flotte og overraskende donationer.

Indsamlingen endte på 169.848.989 kroner, og det er det største beløb, der nogensinde er samlet ind i ’Knæk Cancers’ historie.

- Jeg er målløs over, at danskerne har samlet så mange penge ind. Det er helt overvældende. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig det. jeg er bare virkelig, virkelig glad, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

- Pengene er rigtig vigtige, fordi de bliver brugt til noget fantastisk. Det betyder, at forskerne får bedre vilkår. Det er noget af det der bringer behandling og kræftoverlevelse i top.

Samtidig er han mindst ligeså glad for det fællesskab, 'Knæk Cancer' er blevet.

- Jeg er dybt taknemmelig og rørt over det fantastiske engagement, danskerne igen i år har vist under 'Knæk Cancer' – både økonomisk og menneskeligt. Det er Danmark, når vi er bedst, siger han.

7. klasse donerede knapt 200.000 kroner

Danskerne har samlet ind til ’Knæk Cancer’ hele ugen og der blev doneret mange overvældende beløb.

I 7.b på Mårslet Skole havde man samlet ind af en helt særlig grund. I klassen går 13-årige Oliver Pedersen, der fik konstateret kræft for nyligt. Derfor besluttede klassekammeraterne sig for at samle ind til ’Knæk Cancer’.

Hårdt arbejde med kageboger, pantindsamling, hundeluftning, bilvask og hjemmearbejde endte med at løbe op i hele 197.000 kroner, som klassen donerede lørdag aften.

Tre jyske byer donerede over 1,5 million kroner.

De to nordjyske byer Aabybro og Aars havde begge samlet ind.

En repræsentant for begge byer ringede ind til Hans Pilgaard i callcentret, og de to byer havde indsamlet 565.000 og 560.000 kroner – altså over en million. Også Kolding havde samlet ind og donerede hele 511.640 kroner.

Og så sende Kirk Kapital A/S indsamlingen helt til vejrs, da de donerede 10 millioner kroner.

Her kan du se, hvilke indsatsområder de mange millioner kroner til gå til.

Det samler Knæk Cancer ind til 2021

Børnecancerfonden

Hvert år får cirka 200 børn under 19 år konstateret kræft.

Langt de fleste overlever, men mange af dem har varige senfølger efter den intensive behandling.

Derfor går nogle af Knæk Cancer-pengene til Børnecancerfonden og deres arbejde med at forske i diagnostik og behandling, samt med at yde støtte til de familier og børn der rammes.

Øget overlevelse for specifikke og sjældne kræftformer

Ikke alle patienter har haft gavn af den positive udvikling i kræftoverlevelsen de seneste 25 år.

Det gælder patienter, der er ramt af sjældne kræftformer, men også patienter med en række mere almindelige kræftformer, som fx i bugspytkirtel-, lunge-, mave- og leverkræft.

Fælles for kræftformerne med lav overlevelse er, at de ofte opstår med få eller uspecifikke symptomer, og at de derfor ofte diagnosticeres sent.

Kræftens Bekæmpelse vil gerne give penge til projekter, der ser på tidligere diagnostik samt udvikling af nye diagnostiske metoder og behandlingsformer – alt sammen noget der kan være med til at sikre bedre udsigter for disse patienter.

Kræftkirurgi og DNA-skaders betydning for kræft

DNA-skader er en af de primære årsager til at kræft opstår.

For at kunne udvikle nye kræftbehandlinger, er det vigtigt med mere indsigt i de mekanismer der fører til, at kræft opstår, vokser og spreder sig.

Da kirurgi er den primære behandling for en stor gruppe af kræftpatienter, er det derudover også vigtigt at stille skarp på, hvordan man kan forbedre kræftkirurgiske resultater.

Med denne pulje vil Kræftens Bekæmpelse gerne støtte forskning i mekanismerne bag kræft, forskning i nye mål for behandlingen samt udviklingen af nye kræftbehandlinger – medicinsk og kirurgisk.

Flere deltagere i kliniske forsøg og interventions studier

Flere danske kræftpatienter skal have adgang til de nyeste fremskridt, inden for kræftbehandling.

Derfor skal der fortsat sættes fokus på patienters muligheder for at deltage i kliniske forsøg og interventionsstudier.

Begge dele er vigtige midler til at udvikle og forbedre kræftbehandlingen. Forskningen skal udvikle nye undersøgelses-, behandlings- og opfølgningsmetoder samt forbedre eksisterende tilbud og muligheder.

Overvægt, ulighed og kræft

Overvægt øger risikoen for mindst 13 forskellige kræftformer og er den næststørste årsag til kræft.

Indsatserne i denne pulje skal bestå af forskning i overvægt og kræft, information til befolkningen og sundhedspersonale samt en politisk indsats, der kan sikre fx højere afgifter på problematiske mad- og drikkevarer samt motivation af fødevareindustrien til at gøre det lettere for forbrugerne at træffe gode valg.

Fra forebyggelse og opsporing til behandling, pleje og overlevelse

Kræftens Bekæmpelse vil med denne pulje støtte forskningsprojekter, der bidrager til at forebygge kræft, forbedrer og optimerer tidlig opsporing, samt behandlingen og plejen af patienter med kræft og sidst men ikke mindst øger overlevelsen efter kræft.

Dansk Center for Kræftkirurgi

Kræftkirurgi er en vigtig del af dansk kræftbehandling, og da kræftkirurgiske forløb har mange fællesnævnere er der god mulighed for forskning, som kan føre til endnu bedre behandlingstilbud på tværs af kræftsygdomme.

Det kan bandt andet dreje sig om forskning i risikovurdering inden operation, præhabilitering, skånsom kirurgi og opfølgning.

Kræftens Bekæmpelse ønsker at etablere et Dansk Center for Kræftkirurgi, hvor alle relevante kræftenheder i Danmark involveres.

Behandling i eller tættere på eget hjem

De seneste år har vi set flere kortere hospitalsindlæggelser, flere ambulante behandlinger eller behandlinger, der varetages i hjemmet eller i kommunalt regi.

Sidstnævnte kan for eksempel dreje sig om hjemmekemoterapi, intravenøs medicinsk behandling, hjælp til ernæring, sygepleje eller palliativ pleje.

Behandling i eller tættere på hjemmet kan have flere fordele for kræftpatienter og deres pårørende, men der er behov for et overblik over kvaliteten af behandlingen og de fordele og ulemper, der kan være forbundet med denne behandling – både for at sikre patienterne, men også for at kvalificere og udvikle disse tilbud.

Kræftområdet i Grønland

Flere grønlændere får kræft, og risikoen for at dø af kræft er dobbelt så høj i Grønland, set i forhold til Danmark og de andre nordiske lande.

Der er behov for at sætte ind på flere områder f.eks. forebyggelse, diagnosticering, behandling, rehabilitering, palliation med mere. 

Projekterne i denne pulje skal forbedre den almene sundhed og bidrage til en mere sammenhængende behandling og større livskvalitet for alle kræftpatienter i Grønland.

Unge talentfulde forskere

Konkurrencen om forskningsbevillingerne er blevet hårdere, midlerne koncentreres på færre hænder, og tiden til forskning på hospitaler eller forskningsinstitutioner i Danmark bliver mindre og mindre.

Denne pulje tildeles forskning i hele kræftforløbet – også til unge forskere uden en læge- eller naturvidenskabelig baggrund.  

Bedre muligheder for kræftoverlevere på arbejdsmarkedet

Mange kræftpatienter i den erhvervsaktive alder, oplever, at det kan være svært at vende tilbage til deres arbejde efter deres kræftforløb. 

Det skyldes blandt andet at mange patienter får senfølger. 

Med denne pulje ønsker Kræftens Bekæmpelse at etablere samarbejder med kommuner, virksomheder, sygehuse, patientforeninger og andre aktører om at understøtte kræftpatienters tilbagevenden til arbejdslivet.

 

Ny målrettet og personlig kræftbehandling

Kræftens Bekæmpelse vil styrke den forskning, der bygger bro mellem kræftforskningen i laboratorier og registre og så arbejdet i den kliniske praksis, ude blandt patienterne.

Fokus skal være personlig medicin, og skal give flere kræftpatienter – på tværs af kræftdiagnoser - nye behandlingsmuligheder.

Puljen skal sikre et stærkere bindeled mellem analyserne og de kliniske data – mellem laboratorierne og patienterne – så vigtigt viden om effekt, bivirkninger og resistens deles mere effektivt. 

Du kan læse om de enkelte forskningsprojekter her.