Mink-sagen

Minkkommissionens dag 7 - ny departementschef skal vidne

Hvorfor er det vigtigt? Kommissionen skal undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november, hvor Mette Frederiksen sagde, at alle mink skulle aflives. Kommissionen skal blandt andet kulegrave, hvordan regeringen kunne beordre alle mink aflivet uden at have lovhjemmel til det.

Her er et par af de ting, vi lærte i dag:

  • På trods af deltagelse fra en række departementschefer og en række ministre på koordinationsudvalgsmødet var der ikke en eneste, der rejste spørgsmålet om hjemmel. Det fortalte Erhvervsministeriets departementschef Michael Dithmer.
  • Magnus Heunicke bekræftede på samme møde, at det var nødvendigt at aflive alle mink, da han blev spurgt af en minister. Vi ved ikke hvilken minister, der spurgte Heunicke. 

  • Michael Dithmer fortalte, at han regnede med at afklaringen af hjemmel blev foretaget af Justitsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet.

  • Departementschef i Sundhedsministeriet, Per Okkels frygtede, at minksmitten og en sjælden minkmutation kunne komme ud af kontrol i et omfang så "det ville ramme den amerikanske valgkamp"

  • Erhvervsminister Simon Kollerup ville have Miljø- og Fødevareministeriet til at tage mere ansvar for beslutningen om at aflive alle mink efter en kritisk artikel på DR. Kollerup kaldte sagen "giftig".

  • Frustrationen var stor hos departementscheferne Barbara Bertelsen og Per Okkels efter en artikel om, at minkene ifølge Jyllands-Posten måske ikke behøvede at blive aflivet. Bertelsen skrev til Okkels: Ret skidt det her. Vigtigt, I får helt koordineret og styr på det her. Ender galt ellers. I har ikke bygget broen til regeringen. Det er ekstremt vigtigt. Per Okkels svarer: "I teksten og i virkeligheden, jo, det har vi. Men vi må åbenbart tåle lort fra medier."

Dagens afhøringer er slut

Afhøringen af Annemette Lyhne stopper, da klokken har rundet 17.30. Hun genindkaldes 13. november. Tak fra Retten på Frederiksberg for i dag. Jeg opsummerer et par af de vigtigste ting, der kom frem om lidt. 

Sms fra højtstående embedsmand i Statsministeriet

I retten er en sms om mødet i koordinationsudvalget om aftenen fremvist. Den er blandt andet sendt til Anne-Mette Lyhne, og afsenderen er Pelle Pape, departementsråd i Statsministeriet. En af de personer, der har haft auto-slet på sin mobiltelefon. Lyhne har ikke slået den funktion til, derfor kan vi se sms'en. 

Af beskeden fra Pape fremgår det, at det virkelig haster at få samlet materiale ind til mødet. Lyhne beskriver tidspresset og tidsfristen for "helt vanvittig".

  1. Pelle Pape

    Der skal være en sag med klar fælles indstilling fra myndighederne (ssi, fødevarer, politi og evt øvrige) Absolut frist kl. 19.30 Indhold: - Risikovurdering - Tiltag ift at aflive mink (herunder indstilling om at sætte det i dvale/lukke lortet) - Tiltag ift smittespredning blandt mennesker - Politisk håndtering

Tempobonus foreslået af departementschef

Lyhne deltager i et møde mellem departements- og afdelingschefer 2. november. Mødet er kommet i hus efter SSI's vurdering, der viser, en minkmutation, der ifølge SSI truer folkesundheden. 

Lyhne fortæller, at man tidligere havde talt om risiko for mutationer, der kunne påvirke vaccineeffektivitet tidligere:

- Nu var mareridsscenariet en realitet.

På mødet lanceres idéen om en tempobonus for en hurtigere nedslåning af mink, siger Lyhne. Det var ifølge hende Finansministeriets departementschef, der kom med det forslag. 

Lyhne understreger, at man på mødet ikke diskuterede hjemmel. 

I gang igen med dagens sidste afhøring

Annemette Lyhne har indtaget vidneskranken som sidste vidne i dag. På grund af forsinkelser er det allerede aftalt nu, at afhøringen af hende maksimalt varer til klokken 17.30. 

Hun er afdelingschef i Justitsministeriet i det, der hedder Beredskabsafdelingen. Det er en afdeling, der er oprettet i forbindelse med håndtering af corona.

Som noget af det første fortæller Lyhne, at hun først blev inddraget i hjemmelsspørgsmålet 4. november 2020. Det er dagen, efter at beslutninge om at aflive alle mink blev besluttet.

Afhøring slut efter 2 timer og 45 minutter

Afhøringen af Michael Dithmer tog 2 timer og 45 minutter, og dermed er afhøringen af dagens sidste vidne allerede forsinket med en time. 

Der har tidligere været kritik af, at Minkkommissionens tidsplan har været for optimistisk. Det er afhøringen af departementschef Dithmer vist et fint eksempel på.  

Bisiddere spørger løs

En række bisiddere til de andre vidner spørger Michael Dithmer om alt mellem himmel og jord. De interesserer sig for spørgsmål angående kompensationsordninger og statsstøtteregler, men det er ikke noget, der er af umiddelbar interesse for denne liveblog, eller som ikke er beskrevet i andre opslag.

Diskuterer man aldrig hjemmel på KU-udvalgsmøder?

Professor og medlem af kommissionen Helle Krunke prøver at forstå, hvorfor man ikke diskuterede hjemmel på KU-mødet om aftenen 3. november.

- Du siger, at man regnede med, at ministrene havde styr på hjemlen. Er hjemmelspørgsmål altid afklaret inden regeringsmøder?

- Jeg vil sige det på den her måde: Har man et problem, tager man det op. Det var ikke oppe. Det er, hvad jeg konstaterede. 

Hvem vurderede, at man ikke kunne afvente ny lovgivning?

Søndag 8. november 2020 sagde Mogens Jensen:  

"Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud."

Dithmer, der deltog ved KU-mødet, bliver spurgt, hvem der vurderede, at der ikke kunne afventes ny lovgivning?

- Det ved jeg ikke.

Var det en refleksion, der kom fra KU-udvalget? 

- Nej, for hvis min erindring er rigtig, havde man ikke diskuteret hjemmel på KU-mødet, siger Dithmer.

Udbad nogen sig en tænkepause under afgørende møde?

Var der diskussion af hjemmel på departementschefmøde 3. november?

- Det har jeg ingen erindring om. Havde jeg hørt det, havde jeg tænkt en del over det, siger Dithmer. 

Ved KU-valget rejste en enkelt minister spørgsmålet "om det var nødvendigt, at vi gør det her nu", siger Dithmer.

Desværre siger han ikke, hvilken minister der spurgte ind til nødvendigheden i at håndtere minksmitten. 

Var der nogen, der gjorde opmærksom på, at der var udfordringer med hjemmel? 

Dithmer: - Ikke efter min opfattelse. 

Opfordrede departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet til, at man tog en tænkepause, så man kunne læse notatet om manglende lovhjemmel, der var kommet, seks minutter inden mødet gik igang?

- Nej, ikke som jeg husker det. Mødet var i forvejen forsinket, siger Dithmer.

Artikel skabte ny frustration hos Bertelsen

11. november sender Barbara Bertelsen en artikel til Per Okkels fra Jyllands-Posten. Artiklen indledes: 

"Stik imod alle hidtidige meldinger fra regeringen har fødevareminister Mogens Jensen åbnet for, at nogle mink slet ikke behøver lade livet. Den mulige redningskrans er kastet ud, efter at landets minkavlere i flere dage har været i gang med at slå deres mink ihjel. Flere millioner er allerede dræbt."

Bertelsen skriver til Okkels: 

"Ret skidt det her. Vigtigt, I får helt koordineret styr på det her. Ender galt ellers. I har ikke bygget broen til regeringen. Det er ekstremt vigtigt."

Per Okkels svarer: "I teksten og i virkeligheden, jo, det har vi. Men vi må åbenbart tåle lort fra medier."

Barbara Bertelsen: "Men den skal bygges politisk/kommunikativt også. Fra pressemøder til nu. Så Statsministeriet ikke selv skal til at gøre det."

Bertelsen utilfreds med Jensen: Teksten er faktuelt forkert

11. november klokken 10.34 sender Barbara Bertelsen en mail til hendes underordnede i Statsministeriet, Pelle Pape og Christian Liebing. Her går hun imod Mogens Jensens udmelding.

"Teksten er faktuelt helt forkert. Der blev på KU 3. november netop eksplicit besluttet IKKE hverken helt eller delvist at lukke minkavl", skriver Bertelsen.

"GIFTIG" artikel bekymrede minister

8. november sender erhvervsminister Simon Kollerup en mail til departementschef Michael Dithmer vedhæftet en artikel fra DR med rubrikken "Regeringen kræver alle mink aflivet, men har endnu ikke lovgivningen til det".

Kollerup skriver til Dithmer: 

- Her skal Miljø- og Fødevareministeriet altså ud og sige noget. Det er GIFTIGT at have den kørende derude.. se sidste linje.. hvor bliver de af, spørger Kollerup med henvisning til en kommentar fra Det Konservative Folkepartis Rasmus Jarlov i DR's artikel, hvor Jarlov siger: 

- Vi er spændte på at få at vide, om der i den her weekend er millioner af dyr, der er blevet slået ned, fordi minkavlernene har troet, at det var en befaling, når det i virkeligheden ikke er lovligt at give den ordre, siger de konservatives Rasmus Jarlov.

Dithmer sender Kollerups opfordring videre til Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet. 

- Hej Henrik, den her artikel er ret giftig. 

- Hej Michael, ja, vi har fået mange henvendelser. 

Studsgaard får Mogens Jensen til at formulere dette svar: 

- Regeringen har vurderet, at der i denne alvorlige situation skal handles hurtigt. Regeringen har derfor meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.

Gik ud fra at tre andre ministerier havde afklaret hjemmel

Dithmer erindrer, at man på et covid-19-udvalgsmøde 1. oktober 2020 var blevet opmærksom på, at spørgsmål om lovhjemmel skulle afklares mellem Justitsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet.

- Spørgsmålet lå ikke under Erhvervsministeriet, men andre steder, og derfor gik jeg ud fra, at der var styr på det, siger Dithmer

Departementschef regnede med at ministre havde styr på hjemmel

I materialet til koordinationsudvalget 3. november står der: 

- Der tages samtidig forbehold for, hvorvidt og hvordan den juridiske hjemmel til at gennemføre de foreslåede løsninger kan findes. Det er umiddelbart vurderingen, at det hverken er muligt at tvangslukke eller lægge minkerhververt i dvale med hjemmel i Epidemiloven.

Michael Dithmer fortæller, at der ikke var nogen diskussion af hjemmel til aflivning af mink på KU-mødet.  

- Hjemmelspørgsmålet var ikke oppe, og det var heller ikke normalt at hjemmelsspørgsmål kommer op på KU-møder. Man regner med, at ministrene for de forskellige områder har styr på det. Det er den enkelte ministers ansvar.

Er det ikke vigtigt at vide, om der er hjemmel til den vej man valgte?

- Den drøftelse, der var i K-udvalget, var en overordnet drøftelse. For mig var det vigtige, at man prøvede at finde frem til, hvilken vej man ville gå, forklarer Dithmer.

Vurdering var, at for mange avlsdyr ville overleve ved dvalemodel

Michael Dithmer forklarer, at det var et meget klart budskab fra sundhedsmyndighederne, at man var nødt til at gøre noget mere på koordinationsudvalgsmødet. 
Han fortæller, at man ved dvalemodellen skulle lade 3 millioner mink overleve.

- Og det var for mange. Samtidig vurderede man, at det var for vidtgående at nedlægge minkproduktion generelt. Derfor endte det med en aflivnings- og ikke en afviklingsmodel, forklarer Dithmer. 

Regeringen valgte aflivningsmodel, der blev opfundet under mødet

Og så er vi tilbage ved 3. november - den afgørende dag, hvor aflivning af alle mink besluttes. 

Her fortæller Dithmer, at forslaget om en tredje model, der i sidste ende blev valgt, kom op på koordinationsudvalgsmødet. Noget, som Henrik Studsgaard også fortalte under sin afhøring. 

Den tredje model betød, at alle levende mink skulle slås ned, men at mink samtidig ikke blev forbudt i fremtiden. En mellemmodel, der ifølge Dithmer ikke nedlagde minkerhvervet i Danmark, men stadig var mere vidtrækkende end dvalemodellen, hvor man lod avlsdyr overleve.

Ved de to indstillede modeller til udvalget stod det klart, at det krævede ny lovhjemmel at gennemføre. Hvorfor var der ingen, der spurgte ind til lovhjemmel om en tredje model, der blev lavet undervejs på mødet? 

Departementschef: - Vi må tåle lort fra medier

Der rodes rundt i kommissionens papirer under afhøringen. Ved et tilfælde scrolles der over på en sms-korrespondance mellem Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen og Sundhedsministeriets departementschef Per Okkels, der er i vildrede over mediedækningen af minkaflivningen 11. november 2020. 

Bertelsen linker til en artikel fra Berlingske med rubrikken: "Fødevarestyrelsen vidste, at Mogens Jensens ordre var ulovlig  – alligevel beordrede styrelsen alle mink slået ned".  Per Okkels' svar i en sms til Bertelsen kommer i frisprog: 

- Vi må tåle lort fra medier, skriver Okkels.

Lad os håbe, at udspørger Jakob Lund Poulsen vender tilbage til den interessante ordudveksling. 

Departementschef indkaldt til hastemøde efter ønske fra Barbara Bertelsen

En mail fra 2. november viser, at Justitsministeriets departementschef Johan Legarth inviterer til et hastemøde mellem departementscheferne - herunder Michael Dithmer. Indkaldelsen sker efter SSI's risikovurdering, om at minkmutationen truer folkesundheden, er landet.

"Kære alle. Har lovet Barbara, at vi fire sætter os sammen i morgen tidlig for at få talt minksituationen igennem og skruet yderligere op for indsatsen. Johan"

Ifølge Dithmer var det ikke et besluttende møde, men et uformelt. "Men selvfølgelig så man på, hvilke beslutninger man kunne træffe". 

- Vi diskuterede mest, hvad det var for et risikobillede, vi så ind i. Vi så på de to modeller, der senere ville blive fremlagt ved KU-udvalget, siger Dithmer. 

Der var beskrevet to modeller i materialet, som mødet i KU-udvalget 3. november tog udgangspunkt i.

En "dvalemodel" og en nedlukning af erhvervet. Her var der advarsler i forhold til hjemmel. Men regeringen valgte en tredje vej med hurtig aflivning og et midlertidigt forbud. Det var ikke beskrevet i materialet.

Statsministeriet var mere hårde, skriver embedsmand

En mail mellem embedsmænd i Erhvervsministeriet fra 21. oktober viser en uenighed i håndteringen af minksmitte mellem Erhvervs- og Statsministerie.

- Regeringens linje bør være, at vi ikke går på kompromis med sundhed. De er mere hardliner, skriver en embedsmand til en anden i Erhvervsministeriet

- Jeg kender ikke til den konkrete mail, siger Michael Dithmer.