Mink-sagen

Blå partier er utilfredse med Mette F.'s udtalelse: - Det virker helt ærligt som en hjemmestrikket forklaring

Venstres Jan E. Jørgensen kalder det "rystende", at sms'erne er blevet slettet.

Torsdag formiddag begrundede statsminister Mette Frederiksen (S) sine slettede sms'er med, at hun er blevet vejledt til at slette dem.

- Jeg er blevet rådgivet i Statsministeriet til af sikkerhedshensyn at have automatisk sletning af mine sms'er slået til, og det har jeg valgt at efterleve, sagde hun.

Hun ville ikke svare på, hvornår i sin tid som statsminister hun har slået funktionen til, da hun "ikke ville gå ind i konkrete og tekniske spørgsmål".

Onsdag kom det frem, at statsministeren havde en indstilling slået til på sin telefon, der betød, at hendes sms'er fra de afgørende dage, hvor beslutningen om at slå alle mink ihjel blev truffet, automatisk blev slettet efter 30 dage.

"Dybt foruroligende"

Men Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative er ikke tilfredse med statsministerens forklaring.

- Det er helt absurd at tro, at fordi man skriver noget i en sms, så har det en anden karakter, end hvis man har skrevet noget i en e-mail. Det er, som om hun tror, at hun kan komme uden om offentlighedsloven, lyder det fra Jan E. Jørgensen (V).

- Der er ingen forskel i forhold til offentlighedsloven på, om ordene er sendt på en mail eller en sms. Derfor synes jeg, det er ret rystende, at man - automatisk åbenbart - sletter sms'er efter 30 dage.

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, siger til Ritzau, at han ønsker statsministeren i samråd om sms'erne. Det skal ske i Udvalget for Forretningsordenen, hvor Mette Frederiksen blandt andet bør orientere Folketinget om, hvornår den automatiske sletning er blevet sat i gang, mener han.

- Der er mange spørgsmål, der rejser sig. Det er rimeligt, at Folketinget får at vide, hvornår den automatiske sletning er igangsat, og hvem der har rådgivet hende til at gøre det, siger Thulesen Dahl.

Fra de konservatives Rasmus Jarlov lyder det, at statsministerens forklaring "rejser flere spørgsmål, end den besvarer".

- Jeg synes helt ærligt, at det virker som en hjemmestrikket forklaring, at uspecificerede sikkerhedshensyn skal tilsidesætte god forvaltningsskik, lyder det fra Jarlov.

Han tilføjer, at han mener, det er "en alvorlig sag, for statsministeren må ikke skjule, hvad der foregår i Statsministeriet".

Hvad er journaliseringspligten?

Forvaltningsmyndigheder har journaliseringspligt. Pligten gælder for dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en myndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med myndighedens virksomhed. Journaliseringspligten gælder dog kun for dokumenter, der har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Også interne dokumenter i endelig form er omfattet.

Formålet med journalisering er bl.a. at understøtte adgangen til aktindsigt og at sikre nødvendig dokumentation i de enkelte sager. Korrekt journalisering giver desuden overblik over sagens dokumenter, letter sagsbehandlingen og understøtter kvalitet og effektivitet i myndighedens sagsbehandling.

Kilde: Folketingets ombudsmand.

Brug for klare retningslinjer

Regeringens støttepartier havde forud for statsministerens udtalelse sagt, at de vil have genskabt de slettede beskeder.

Og den holdning har ikke ændret sig hos Enhedslistens coronaordfører Peder Hvelplund. Tværtimod.

- Det her afslører med stor tydelighed, at vi har brug for at have meget klare retningslinjer for, hvordan man håndterer sms'er, siger han.

Han påpeger, at der allerede er regler for, hvordan man håndterer e-mails, og at der er brug for noget tilsvarende til håndtering af sms'er.

- Og så er det klart, at der kan være et hensyn til sikkerhed og andet, men det kan jo stadigvæk klares ved, at beskederne er gemt på en ekstern disk i stedet for en telefon.

Peder Hvelplund svarer ikke på, hvad han mener om statsministerens håndtering af sagen. I stedet understreger han, at det centrale nu er, at Minkkommissionen får adgang til de slettede sms'er.

- Det burde være i alles interesse - også Statsministeriets - at der ikke efterfølgende kan sås tvivl om, hvad det er for en håndtering, der har været af minksagen.

Tillid indtil det modsatte er bevist

Han betegner den nuværende praksis omkring sms-beskeder som "utilfredsstillende" og "fuldstændig uholdbar" og tilføjer, at Enhedslisten vil gøre sit for at få gendannet beskederne, såfremt Minkkommissionen ikke kan få genskabt dem.

Har du tillid til, at statsministeren har gjort det rette i den her sag?

- Jeg har tillid til folk, indtil det modsatte er bevist, og jeg har ikke set noget her, som har gjort, at det definitivt kan siges, at det ikke har været håndteret korrekt.

- Det er muligt, det vil kunne vises senere, men for nuværende må jeg tro på, at det naturligvis er rigtigt, når man siger, at det er af sikkerhedshensyn.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra regeringens andre støttepartier, SF og de radikale.